KESJULY18

2018-11-05 16:26:48
Προκήρυξη Διαγωνισμού στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Προκήρυξη Διαγωνισμού στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας


«Πολυτροπικά Κείμενα και Δημιουργική Γραφή»

Διευθυντές/Διευθύντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Γενικής,

Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Προκήρυξη Διαγωνισμού στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας: «Πολυτροπικά Κείμενα και Δημιουργική Γραφή»

Οι Διευθύνσεις Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, προκηρύσσουν Διαγωνισμό στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας με γενικό θέμα «Πολυτροπικά Κείμενα και Δημιουργική Γραφή», για τους/τις μαθητές/τριες των τριών τάξεων του Γυμνασίου, της Α' και Β' τάξης Λυκείου. Ειδικότερα, οι μαθητές/τριες καλούνται να δημιουργήσουν ένα πολυτροπικό κείμενο, έντυπο ή και ψηφιακό, με θέμα:

«Η χρήση της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στον εικοστό πρώτο (21ο) αιώνα, μέσα από πολυτροπικά κείμενα»

Διευκρινίζεται ότι το πολυτροπικό κείμενο αναμένεται να συνδυάζει το λεκτικό (π.χ. λόγο) και το οπτικό σύστημα επικοινωνίας (π.χ. εικόνα, σκίτσο, κόμικς, φωτογραφία). Μπορεί να εμπλουτιστεί και με την ετοιμασία συναφούς οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο). Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να προσεγγίσουν το θέμα με βάση όλες τις θεματικές ενότητες των αναλυτικών προγραμμάτων των τριών τάξεων του Γυμνασίου, της Α' και της Β' τάξης Λυκείου (π.χ. Οικογένεια, Φιλία, Μ.Μ.Ε., Εργασία-Επάγγελμα, Επικαιρότητα, Ψυχαγωγία - Ελεύθερος χρόνος). Όροι του Διαγωνισμού:

1. Κριτήρια Αξιολόγησης:

α) η πρωτοτυπία/αυθεντικότητα και η δημιουργικότητα του κειμένου

β) η συνέργεια (δημιουργική σχέση) μεταξύ των σημειωτικών συστημάτων που επιλέγονται (π.χ. λεκτικού και οπτικού)

γ) το περιεχόμενο και η εκφραστική επάρκεια του λεκτικού κειμένου δ) η συνολική έκταση του λεκτικού κειμένου: A' Κατηγορία-Γυμνάσιο: 200-250 λέξεις Β' Κατηγορία-Λύκειο: 300-350 λέξεις.

Ειδικότερα, κριτήρια αξιολόγησης του οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο): α) η πρωτοτυπία

β) η διάρκεια (από 1 λεπτό έως 3 λεπτά) γ) η ποιότητα εικόνας, ήχου και μοντάζ

Επισημαίνεται ότι το οπτικοακουστικό υλικό θα πρέπει να σταλεί σε ψηφιακό δίσκο (DVD) και οι συμμετέχοντες/ουσες να βεβαιωθούν ότι το υλικό «τρέχει» σε VLC media player στα περιβάλλοντα των Windows 7/10.

2.      Γίνονται δεκτές ατομικές εργασίες ή ομαδικές, με συνεργασία δύο (2) μαθητών/τριών. Οι συμμετοχές πρέπει να αποτελούν προσωπική δημιουργία των μαθητών/τριών, σε κειμενικό τύπο και είδος της επιλογής τους, ως προς το λεκτικό κείμενο. Ως προς το οπτικό υλικό, μπορούν να επιλέξουν το είδος (π.χ. σκίτσο, εικόνα, φωτογραφία, κόμικς) που επιθυμούν. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες/ουσες επιθυμούν να δημιουργήσουν και οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο), ο τρόπος παρουσίασής του είναι επίσης, δικής τους επιλογής (π.χ. μυθοπλασία).

3.   Οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν ξεχωριστά για το Γυμνάσιο και το Λύκειο (Α' και Β' Κατηγορία αντίστοιχα). Τα κριτήρια αξιολόγησης θα είναι κοινά και για τις δύο (2) κατηγορίες.

4.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι/ες οι μαθητές/τριες που φοιτούν στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, στην Α' και Β' τάξη Λυκείου. Κάθε σχολείο μπορεί να υποβάλει μέχρι τρεις (3) συμμετοχές για κάθε Κατηγορία.

5.    Όσον αφορά στις περιπτώσεις που μαθητές/τριες θα παρουσιάζονται στο βίντεο, επιβάλλεται η λήψη σχετικής γραπτής συγκατάθεσης από τους γονείς/κηδεμόνες, η οποία θα παραμείνει στο αρχείο του σχολείου και θα ζητηθεί από την κριτική επιτροπή του διαγωνισμού, σε περίπτωση επιλογής του συγκεκριμένου οπτικοακουστικού υλικού. Αντίστοιχα, σε περίπτωση βράβευσης και ανάρτησης σε ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, θα απαιτείται η ενυπόγραφη άδεια των γονέων/κηδεμόνων, καθώς και του σχολείου.

6.   Τονίζεται ότι στο βίντεο δεν πρέπει να αποκαλύπτονται οποιαδήποτε στοιχεία του/των δημιουργού/ών, ακόμη και εάν συμμετέχουν οι ίδιοι. Επίσης, η γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των πρωταγωνιστών/τριών ή/και του/της αφηγητή/τριας θα πρέπει να είναι η ελληνική. Ειδικότερα, για το θέμα των πηγών και των αντίστοιχων αδειών χρήσης, επισημαίνεται ότι προϋποτίθεται η εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών χρήσης από τους δημιουργούς ή κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων για κάθε στοιχείο που χρησιμοποιείται στο βίντεο και δεν αποτελεί δημιουργία των μαθητών/τριών (π.χ. εικόνες, γραφικά, τραγούδι, μουσική σύνθεση, ηχητικά εφέ κ.ά.). Οι άδειες χρήσης θα πρέπει να αναγράφονται στους τίτλους του/των βίντεο.

7.   Τα πολυτροπικά κείμενα των μαθητών/τριών πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης, Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία, μέχρι τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019, υπόψη Δρος Πολύμνιας Χατζηνεοφύτου, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων και Θεατρολογίας (αποδεικτικό στοιχείο η σφραγίδα του ταχυδρομείου). Εκπρόθεσμες συμμετοχές δεν θα αξιολογηθούν. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι προαιρετική και η συγγραφή/δημιουργία θα γίνει στον ελεύθερο χρόνο των μαθητών/τριών.

8.   Σε όλες τις συμμετοχές πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των μαθητών/τριών, το σχολείο και η τάξη τους, η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση, το τηλέφωνο και το ονοματεπώνυμο του/της υπεύθυνου/ης φιλολόγου. Όλα τα στοιχεία των μαθητών/τριών πρέπει να καλύπτονται. Ως προς τους ψηφιακούς δίσκους που ενδέχεται να συμπεριληφθούν, θα πρέπει να αναγράφεται ένα ψευδώνυμο και ένας τετραψήφιος διακριτικός αριθμός, τα οποία θα επιλέξουν οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες που συμμετέχουν. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων/ουσών, επίσης, θα καλυφθούν και θα συμπεριληφθούν σε φάκελο, πάνω στον οποίο να σημειωθεί το ψευδώνυμο και ο διακριτικός αριθμός της συμμετοχής τους.

Έξω από τον φάκελο αποστολής πρέπει να αναγράφεται: Διαγωνισμός στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας: «Πολυτροπικά Κείμενα και Δημιουργική Γραφή» και η διευκρίνιση Γυμνάσιο (Α' Κατηγορία) /Λύκειο (Β' Κατηγορία).

Για επίλυση αποριών σχετικά με τον διαγωνισμό, οι φιλόλογοι μπορούν να απευθύνονται στη Δρα Πολύμνια Χατζηνεοφύτου, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων (τηλ. 25820881, 22800773, email: pchatzineofytou@schools.ac.cy) ή στην κ. Έλενα Γεωργίου, Σύμβουλο Φιλολογικών Μαθημάτων (22800903, email: egeorgiou@schools.ac.cy).

Προτρέπονται οι Διευθυντές/τριες, οι Συντονιστές/στριες Β.Δ. των Φιλολογικών Μαθημάτων, καθώς και οι φιλόλογοι να ενημερώσουν και να ενθαρρύνουν όσους/όσες μαθητές/τριες επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό.

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                                Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης

Διευθυντής                                                    Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και

Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης                          Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
INKPAIDEIA19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016