KESJULY18

2017-11-22 12:05:30
ΑΠΚ: Προκήρυξη θέσης  Ειδικού Επιστήμονα

ΑΠΚ: Προκήρυξη θέσης Ειδικού Επιστήμονα


   Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα για πλήρη απασχόληση  στο έργο με τίτλο “Towards farms with zero carbon-, waste- and water-footprint. Roadmap for sustainable  management  strategies  for  Balkan  agriculture”  και  ακρωνύμιο Balkan Road. Η Πρόταση έχει εγκριθεί από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg Balkan – Mediterranean 2014 – 2020.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Ο  Γεωργικός  τομέας  των  Βαλκανίων  αντιμετωπίζει  σήμερα  σημαντικές προκλήσεις στη βάση των μη βιώσιμων τεχνικών που εφαρμόζονται για τη διαχείριση  των  φυσικών  πόρων,  με  ταυτόχρονη  σημαντική  συμβολή  στην παραγωγή  αερίων  του  θερμοκηπίου.  Η  συνεχόμενη  οικονομική  κρίση,  το χαμηλό επίπεδο της συμμετοχής και της ανάληψης πρωτοβουλιών από τις τοπικές  και  περιφερειακές  αρχές,  το  χαμηλό  μορφωτικό  (πολλές  φορές) επίπεδο  των  αγροτών  των  Βαλκανίων  (συγκρίνοντάς  τους  με  άλλους Ευρωπαίους   αγρότες)   καθιστούν   την   υιοθέτηση   και   εφαρμογή   των Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Στρατηγικών στον Γεωργικό Τομέα υπερβολικά δύσκολη. Μέσα από το πρόγραμμα θα αναπτυχθούν εργαλεία, πολιτικές και πρακτικές για την οικονομική ανάπτυξη του Γεωργικού τομέα και την προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα έχει δύο βασικούς στόχους: (1) να βελτιώσει, μέσω της ανάπτυξης νέων στρατηγικών σχεδιασμών, τον Γεωργικό  Τομέα  των  Βαλκανίων  προστατεύοντας  και  διατηρώντας  τους φυσικούς πόρους, μειώνοντας τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, μειώνοντας τα παραγόμενα απόβλητα, επιλέγοντας τη βέλτιστη τεχνολογία διαχείρισης των αποβλήτων τους, στοχεύοντας παράλληλα σε στρατηγικές πρόληψης αποβλήτων και (2)) να αναπτύξει/δημιουργήσει ένα πρωτόκολλο για την  παραγωγή  αγροτικών  προϊόντων  με  οικολογική  σήμανση  (eco-label products), εφαρμόζοντας αειφόρες πρακτικές στην παραγωγή, διάθεση και εμπορία των προϊόντων αυτών, ώστε να έχουν χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η πλήρωση της θέσης θα είναι με συμβόλαιο διάρκειας 18 μηνών. Το ύψος της μηνιαίας αμοιβής για τη θέση του Ειδικού Επιστήμονα καθορίστηκε στα €788, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών.

Διευκρινίζεται ότι το έργο δεν προβλέπει 13ο μισθό ούτε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Το άτομο που θα επιλεγεί καλείται να συμβάλει στις πιο κάτω δραστηριότητες του έργου:

- Ετοιμασία περιοδικών αναφορών για το έργο

- Ετοιμασία συναντήσεων με τους εταίρους

- Ετοιμασία  άλλων  παραδοτέων  όπως  περιγράφονται  στην  πρόταση  του προγράμματος

- Συμβολή στη διοργάνωση εργασιών και τις δραστηριότητες διάχυσης  των αποτελεσμάτων του έργου

- Συμμετοχή στις συναντήσεις του έργου στην Κύπρο

- Συμμετοχή στις συναντήσεις του έργου στο εξωτερικό (τα ταξίδια καλύπτονται από το πρόγραμμα και είναι επιπλέον του πιο πάνω μισθού)

- Ετοιμασία πρωτοκόλλων για συνεντεύξεις και παρατηρήσεις

- Απομαγνητοφώνηση και Ανάλυση παρατηρήσεων και συνεντεύξεων

- Συγγραφή αναλύσεων και εκθέσεων που απορρέουν από το έργο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.   Πτυχιακός τίτλος σπουδών από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο συναφής με τις περιβαλλοντικές σπουδές

2.   Μεταπτυχιακός   τίτλος   σπουδών   στις   περιβαλλοντικές   επιστήμες θεωρείται επιπλέον προσόν

3.   Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΠΡΟΣΟΝ

1.  Επιπλέον ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν

Οι  ενδιαφερόμενοι  παρακαλούνται  να  υποβάλουν  σε  ψηφιακή  μορφή  τα ακόλουθα:

(1) Σύντομο σημείωμα (1 σελίδα) που να αποδεικνύει κάθε ένα από τα απαιτούμενα και τα επιθυμητά προσόντα.

(2) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 3 σελίδες). Στο εν λόγω σημείωμα να   αναφέρονται   τυχόν   συμμετοχές   σε   ερευνητικά   προγράμματα   και δημοσιεύσεις

(3)       Όνομα ενός ατόμου για συστάσεις.

(4)       Έντυπο Παραλαβής Αίτησης Ερευνητικού Προσωπικού (ΑΠΚΥ 73) από το  www.ouc.ac.cy

Οι  αιτήσεις  μαζί  με  τα  σχετικά  δικαιολογητικά  θα  πρέπει  να  υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  research@ouc.ac.cy με θέμα «BALKAN ROAD – Θέση Ειδικού Επιστήμονα» το αργότερο μέχρι τις 27 Νοεμβρίου 2017, στις

13.00. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι   μπορούν   να αποτείνονται  στον  Λέκτορα  Αντώνη   Ζορπά (antonis.zorpas@ouc.ac.cy), Υπεύθυνο του Έργου, και Υπεύθυνο του Εργαστηρίου Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής  Αειφορίας,  καθώς  και  στη  Μονάδα  Έρευνας,  Καινοτομίας  και Διασύνδεσης  του  Πανεπιστημίου,  κ.  Μιχάλη  Σάββα  τηλ.  +357-22411692, research@ouc.ac.cy


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
MIMSEPT
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
OPAPCYPRUS
MOECEE
Middlesex2016