KESJULY18

2017-05-11 20:09:49
Το μετέωρο βήμα των ΜΙΕΕΚ προς την αναβάθμιση

Το μετέωρο βήμα των ΜΙΕΕΚ προς την αναβάθμιση


ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ*

Χρησιμοποιώντας την φράση «η αναβάθμιση των ΜΙΕΕΚ είναι μονόδρομος» στη συνέντευξη μου προς το Paideia – News  στις 19/2/2017  ήθελα να τονίσω την συμβατική αλλά και την προγραμματική υποχρέωση/ δέσμευση της κυβέρνησης και ειδικότερα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού να κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση.  Η σύγχρονη αντίληψη για τις μονοδρομήσεις παρέχει την δυνατότητα διοχέτευσης της τροχαίας κίνησης προς μια μόνο κατεύθυνση, μέσα από πλατειές λεωφόρους, επιτυγχάνοντας έτσι ταχύτερη ροή. Δυστυχώς όμως στη περίπτωση των ΜΙΕΕΚ, έχει επικρατήσει η παλιά αντίληψη όπου ο μονόδρομος αφορά μόνο  τα στενά δρομάκια. 

Η πρώτη απόφαση για αναβάθμιση λήφθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το Φεβρουάριο του 2015, οι πραγματικές προθέσεις όμως αποκαλύφθηκαν με την έκθεση της Ειδικής Επιτροπής (Ει.Ε.) για θεσμοθέτηση των ΜΙΕΕΚ ως Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Σ.Τ.Ε.) που εγκρίθηκε από το Υπουργικό τον Απρίλιο του 2016.  Ήταν ξεκάθαρο πλέον ότι η όποια αναβάθμιση έπρεπε να γίνει με μηδενικό κόστος.  Έτσι ο προϋπολογισμός για την δεύτερη τριετία ήταν μειωμένος κατά  €173,596 χωρίς να προβλέπεται καμιά νέα δαπάνη που να υποδηλώνει αναβάθμιση και ακαδημαϊκή ή διοικητική αυτονόμηση.  Δεν υπάρχει καμιά πρόνοια για στελέχωση θέσεων στις επιτροπές που είναι υποχρεωτικές από την νομοθεσία για τις Δ.Σ.Τ.Ε. όπως είναι η Ακαδημαϊκή Επιτροπή και η Διοικητική Επιτροπή.  Επιπρόσθετα ο νόμος του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης  της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) επιβάλει  την λειτουργία υπηρεσιών Φοιτητικής Μέριμνας και Διασφάλισης Ποιότητας. Αντί αυτών η Ειδική Επιτροπή έχει προνοήσει μόνο για δυο θέσεις που έχουν βαφτιστεί ως Λειτουργοί Συντονισμού και Ελέγχου και έχουν πληρωθεί χωρίς καμιά διαδικασία προκήρυξης (το θέμα έχει ήδη καταγγελθεί στο Γενικό Ελεγκτή).   Το χειρότερο όμως είναι ότι τα ΜΙΕΕΚ δεν είναι πλέον ανεξάρτητο έργο για σκοπούς συγχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ήταν στη πρώτη τριετία με ποσοστό 85%. Η συγχρηματοδότηση είναι τώρα στο 40% σύμφωνα με την έκθεση της Ει.Ε. αλλά ούτε αυτό είναι ξεκάθαρο αφού τα ΜΙΕΕΚ έχουν τώρα ενταχθεί στο έργο «Βελτίωση της Ποιότητας, της Ελκυστικότητας και της Αποτελεσματικότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Κύπρο» και «Νέα Σύγχρονη Μαθητεία»

Το δεύτερο σκέλος της απόφασης του 2016 για αναβάθμιση, αφορούσε την κατάθεση προς τον ΔΙ.Π.Α.Ε. ολοκληρωμένης πρότασηςγια την ιδρυματική και προγραμματική αξιολόγηση των ΜΙΕΕΚ, έτσι ώστε να λειτουργήσουν από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος ως Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  Η αξιολόγηση από τις εξωτερικές επιτροπές για τα εφτά προγράμματα σπουδών που υποβλήθηκαν στον ΔΙ.Π.Α.Ε. έγινε αρχές Σεπτεμβρίου και μέσα σε δυο εβδομάδες είχαμε τα σχόλια των επιτροπών, τα οποία σε γενικές γραμμές ήταν θετικά και για τα 7 προγράμματα.  Η ιδρυματική αξιολόγηση όμως δεν ολοκληρώθηκε και έτσι η πιστοποίηση των ΜΙΕΕΚ δεν μπορούσε να ισχύει για το 2016 – 2017.  Στις 21/12/2016 το Paideia – News δημοσιεύει ότι τα ΜΙΕΕΚ στέλλονται για δεύτερη αξιολόγηση που θα γίνει σε τρείς μήνες συμπληρώνοντας: «Σύμφωνα με πληροφορίες του Paideia – News από τα ΜΙΕΕΚ, ο Φορέας ζήτησε να αυτονομηθούν (σήμερα υπάγονται στην Τεχνική Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας). Επίσης ζητήθηκε όπως προκηρυχθούν και πληρωθούν οι θέσεις τους με τις νενομισμένες διαδικασίες.»

Κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί ότι τα ΜΙΕΕΚ είναι παιδί της Τεχνικής Εκπαίδευσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμείνει παιδί και να μην ενηλικιωθεί ποτέ.  Η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΜΤΕΕ) θα έχει τον απόλυτο έλεγχο αφού σύμφωνα  με την Ειδική Επιτροπή, ο Διευθυντής ΜΤΕΕ θα προεδρεύει του  Συμβουλίου ενώ ο Γενικός Διευθυντής ΜΙΕΕΚ, που σήμερα είναι επίσης ο ίδιος, με την νέα πρόταση «θα πρέπει να είναι μέλος της Διεύθυνσης ΜΤΕΕ και θα ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού μετά από εισήγηση του Διευθυντή ΜΤΕΕ». Σε επαρχιακό επίπεδο οι Επαρχιακοί Συντονιστές θα παραμείνουν σε επίπεδο Βοηθού Διευθυντή, όπως σήμερα, οι οποίοι οργανικά υπάγονται απευθείας στον Γενικό Διευθυντή ΜΙΕΕΚ, όμως διοικητικά ανήκουν στη Τεχνική Σχολή που εδρεύουν τα ΜΙΕΕΚ (εκεί βρίσκεται ο προσωπικός του φάκελος) και αξιολογούνται και ελέγχονται από τον Διευθυντή της Σχολής αφού ιεραρχικά είναι κατώτεροι του.  Το ίδιο ισχύει και για όλους τους μόνιμους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στα ΜΙΕΕΚ ως υπεύθυνοι προγραμμάτων.

Στις 4/4/2017 η πληροφόρηση έρχεται και πάλι από το Paideia – News (καμιά επίσημη ανακοίνωση), δημοσιοποιείται ότι «ο Φορέας προχώρησε σε πιστοποίηση των προγραμμάτων των ΜΙΕΕΚ τα οποία αναγνωρίζονται ως Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Επαγγελμάτων και θα προσφέρουν διετές δίπλωμα».  Δεν έγινε όμως ακόμα γνωστό με ποιο τρόπο έχουν ικανοποιηθεί ή θα ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις που είχε θέσει ο Φορέας. Με κανένα τρόπο δεν θέλω να υποβαθμίσω την θετική αυτή εξέλιξη,  γι’ αυτό δεν δημοσιοποίησα την διαφωνία μου με την Διεύθυνση ΜΤΕΕ πριν από την απόφαση του Φορέα, που με ανάγκασε να ζητήσω την μετακίνηση μου από την θέση του Επαρχιακού Συντονιστή.

Η διαφωνία μου δεν εστιάζεται στην αύξηση των  θέσεων και του προϋπολογισμού αλλά στη διασφάλιση της αυτονομίας της διαφάνειας και της λειτουργικότητας των ΜΙΕΕΚ.  Η συνύπαρξη και η συνεργασία με την Μέση Τεχνική Εκπαίδευση είναι απαραίτητη προϋπόθεση, όμως πρέπει να γίνει κατανοητό ότι χρειάζεται να δημιουργηθεί μια ελάχιστή δομή παράλληλη με την ΜΤΕΕ (αλλά ανεξάρτητη) που θα μοιράζεται τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις στις τέσσερεις Τεχνικές Σχολές που λειτουργούν τα ΜΙΕΕΚ.  Ταυτόχρονα πρέπει να δημιουργηθούν ή να παραχωρηθούν κάποιες ελάχιστες εγκαταστάσεις (εργαστήρια, γραφεία, αποθηκευτικοί χώροι) και εξοπλισμός  για αποκλειστική χρήση των ΜΙΕΕΚ, τα οποία σήμερα δεν έχουν καμία υπόσταση αφού δεν διαθέτουν ούτε ένα δικό τους αποκλειστικό γραφείο είτε σε επαρχιακό είτε σε κεντρικό επίπεδο. Στη Λεμεσό φυσικά ελπίζουμε ακόμα αναμένοντας την έγκριση της δωρεάς του Ρωσικού οργανισμού  Absolute Charitable Trust για ανέγερση σύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση των ΜΙΕΕΚ. Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού είχε εξουσιοδοτηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο να αξιολογήσει την πρόταση το αργότερο μέχρι τέλος του 2015!

Τόσο το θέμα της δομής όσο και της υποδομής μπορούν να επιλυθούν σε μεγάλο βαθμό χωρίς επιπρόσθετο κόστος. Για παράδειγμα τα βραδινά μαθήματα θα μπορούσαν εύκολα να ενσωματωθούν στα ΜΙΕΕΚ με ένα προϊστάμενο σε θέση Διευθυντή (αντί δυο Β.Δ.) έτσι ώστε να έχει το ίδιο status με τον Διευθυντή της πρωινής φοίτησης για να μπορεί να μοιράζεται και να διαχειρίζεται ισότιμα τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τους πόρους των Τεχνικών Σχολών τις απογευματινές και βραδινές ώρες.  Η εκπαίδευση ενηλίκων και η δια βίου εκπαίδευση δεν μπορεί να παραμένει παρακλάδι των Τεχνικών Σχολών, επειδή έτσι ξεκίνησαν επί αγγλοκρατίας. Η επαγγελματική εκπαίδευση (VET) δεν αφορά μόνο τεχνικά επαγγέλματα, υπάρχουν ήδη στα ΜΙΕΕΚ επιτυχημένα προγράμματα σπουδών όπως οι Βιολογικές Καλλιέργειες και τα Ναυτιλιακά που δεν είναι καθόλου τεχνικά.  Οι ανάγκες όμως και τα προβλήματα όλων των σπουδαστών των ΜΙΕΕΚ είναι κοινές και πολύ διαφορετικές από αυτές των φοιτητών των ακαδημαϊκών σπουδών.  Ένα μεγάλο ποσοστό είναι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης οι οποίοι καθόλου δεν θα επωφεληθούν από την τυπική αναγνώριση από τον ΔΙ.Π.Α.Ε. (ούτε την φοιτητική χορηγία δεν θα δικαιούνται αν δεν αλλάξουν τα κριτήρια).

Η πραγματική αναγνώριση  των ΜΙΕΕΚ έχει προέλθει μέσα από την σκληρή δουλειά και τον ζήλο των εκπαιδευτών αλλά και των ίδιων των σπουδαστών. Η έμπρακτη αναγνώριση είναι τα πολύ ψηλά ποσοστά απασχόλησης των αποφοίτων. Οι τρείς πρώτες σειρές αποφοίτων δεν είχαν την τυπική αναγνώριση αλλά ούτε και οι επόμενες δυο σειρές αποφοίτων θα την έχουν. Το αναμενόμενο από την ‘‘αναβάθμιση’’ ήταν να βελτιώσει πρώτα τις συνθήκες φοίτησης των σπουδαστών και να προσφέρει την θεσμική κάλυψη στο προσωπικό, όμως δυστυχώς όλοι εξακολουθούν να παραμένουν μετέωροι.

*Τέως Επαρχιακός Συντονιστής ΜΙΕΕΚ Λεμεσού


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
MIMSEPT
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
OPAPCYPRUS
MOECEE
Middlesex2016