KESJULY18
2011-11-06 13:19:02
ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: Απεργιακές κινητοποιήσεις σε περίπτωση πειθαρχικών διώξεων
ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: Απεργιακές κινητοποιήσεις σε περίπτωση πειθαρχικών διώξεων

Η Κίνηση των δασκάλων  ΠΑΔΕΔ - Πρωτοπορία,  με ανακοίνωσή της προειδοποιεί το υπουργείο Παιδείας ότι σε περίπτωση που αρχίσει  διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εναντίον οποιουδήποτε συναδέλφου θα καλέσει, ως αντίδραση, τα μέλη της σε δυναμικές απεργιακές κινητοποιήσεις, με ότι αυτό συνεπάγεται. Αναφέρει η ΠΑΔΕΔ:

2011-11-06 13:11:33
Η Γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα για τα μέτρα των εκπαιδευτικών
Η Γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα για τα μέτρα των εκπαιδευτικών

 ΤΟΥ ΠΑΜΠΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ*
Τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η ΠΟΕΔ είναι η επιμόρφωση να γίνεται μόνο ενδοσχολικά, μη πραγματοποίηση της Χριστουγεννιάτικης γιορτής και απεργιακά. Σύμφωνα με γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα (29.3.1986 και αρ. φακ. Γ.Ε.46(Α)/67Λ/) όλα τα πιο πάνω μέτρα εμπίπτουν στα πλαίσια της απεργίας μια και πρόκειται «για οργανωμένη ομαδική από μέρους των δασκάλων αποχή από την εργασία τους για συγκεκριμένο χρονικά διάστημα».

2011-11-06 12:41:47
ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: Απεργακές κινητοποιήσεις σε περίπωση πειθαρχικών διώξεων
ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: Απεργακές κινητοποιήσεις σε περίπωση πειθαρχικών διώξεων

Η Κίνηση των δασκάλων  ΠΑΔΕΔ - Πρωτοπορία με ανακοίνωσή της προειδοποιεί το υπουργείο Παιδείας ότι σε περίπτωση που αρχίσει  διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εναντίον οποιουδήποτε συναδέλφου θα καλέσει, ως αντίδραση, τα μέλη της σε δυναμικές απεργιακές κινητοποιήσεις, με ότι αυτό συνεπάγεται. Αναφέρει η ΠΑΔΕΔ:

2011-11-06 10:29:13
Μισθολογικές αλχημείες και φόρος επί φόρου
Μισθολογικές αλχημείες και φόρος επί φόρου

ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ Α ΠΟΛΗ*
Η εφημερίδα πολίτης έγραψε στις 31.10.2012 ότι οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων θα αυξηθούν το 2012 κατά 6,1% σε σύγκριση με το 2011. Η θέση αυτή είναι αστήρικτη. Από το 1ο πακέτο κάθε υπάλληλος έχασε 6 - 8% του μισθού του.Έχασε 3% από την πρόσθετη συνταξιοδοτική εισφορά, 1,25% από την αύξηση της εισφοράς στο Ταμείο Χηρών και επιπλέον απώλεσε 1,5 έως 3,5% ως έκτακτη εισφορά ανάλογα με το ύψος του μισθού του.

2011-11-05 20:37:34
Χ. Χαραλάμπους: Η ΑΚΙΔΑ θα εισηγηθεί άμεση διακοπή σχέσεων με το Υπ Παιδείας
Χ. Χαραλάμπους: Η ΑΚΙΔΑ θα εισηγηθεί άμεση διακοπή σχέσεων με το Υπ Παιδείας

Διακοπή σχέσεων με το υπουργείο Παιδείας και αποχώρηση της ΠΟΕΔ από το διάλογο με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα εισηγηθεί η Κίνηση των δασκάλων ΑΚΙΔΑ στην συνεδρία του Δ.Σ. της Οργάνωσης την ερχόμενη Πέμπτη.

2011-11-05 18:26:18
Φυλακτού: Το Δ. Συμβούλιο της ΠΟΕΔ θα απαντήσει στο υπουργείο Παιδείας
Φυλακτού: Το Δ. Συμβούλιο της ΠΟΕΔ θα απαντήσει στο υπουργείο Παιδείας

Έντονος προβληματισμός επικρατεί στην Οργάνωση των Δασκάλων αναφορικά με το περιεχόμενο της επιστολής της Γενικής Διευθύντριας του υπουργείου Παιδείας Ολυμπίας Στυλιανού, με την οποία προειδοποιεί τους δασκάλους με πειθαρχικές διώξεις και αποκοπή μισθού, λόγω των μέτρων που εφαρμόζουν.

2011-11-04 21:26:01
Νομική Υπηρεσία: Με τα μέτρα της, η ΠΟΕΔ δεν τυγχάνει συνταγματικής προστασίας
Νομική Υπηρεσία: Με τα μέτρα της, η ΠΟΕΔ δεν τυγχάνει συνταγματικής προστασίας

Οι δάσκαλοι που αρνούνται να αποδεχθούν Επιθεωρητές στις τάξεις τους αντίθετα με τους όρους υπηρεσίας τους μπορούν να διωχθούν πειθαρχικά. Αυτό αναφέρει ο Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, Αντώνης Βασιλειάδης σε επιστολή του που έστειλε στη Γενική Διευθύντρια Ολυμπία Στυλιανού. Ο κ. Βασιλειάδης αναφέρει ότι τα μέτρα δεν θεωρούνται απεργία και ως εκ τούτου δεν καλύπτονται συνταγματικά:

Η ηλεκτρονική μας εφημερίδα www.paideia-news.com αποκλύπτει  την επιστολή του κ. Βασιλειάδη:

 

Κυπριακή Δημοκρατία

Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

Γ.Ε. Αριθ. Φακ. 46(Α)/1967/45

11 Οκτωβρίου 2011

 

Κατεπείγουσα

 

Με το χέρι και με Φαξ

Γενική Διευθύντρια

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,

 

Αποφάσεις Εκπαιδευτικών Οργανώσεων για αποχή εκπαιδευτικών

από ορισμένα καθήκοντα.

 

Αναφέρομαι στην επιστολή σας με ημερ. 30.9.2011, και αρ. φακ. 9.3.01.1. σχετικά με το πιο πάνω θέμα και αφού μελέτησα το περιεχόμενο της σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

 

Καταρχήν, έχω την άποψη ότι με τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας ημερ. 29.3.1986 και αρ. φακ. Γ.Ε.46(Α)/67Λ/, (αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται ως Παράρτημα 7 στην πιο πάνω επιστολή σας) απαντώνται πλήρως τα ερωτήματα που τίθενται στην ως άνω επιστολή σας.

Επιπρόσθετα των όσων αναφέρονται στην πιο πάνω γνωμάτευση,

επισημαίνεται ότι, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών καθορίζονται στο άρθρο 48 των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969-2011, στα Σχέδια Υπηρεσίας αυτών, καθώς επίσης και στους περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς του 1990, ΚΔΠ 310/90, (ως έχουν τροποποιηθεί).

 

Όπως προκύπτει από μια απλή ανάγνωση των δραστηριοτήτων, όπως αυτές περιγράφονται στην επιστολή σας, και περιέχονται στις Εγκυκλίους της ΟΕΛΜΕΚ και της ΠΟΕΔ, φαίνεται ότι, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να απέχουν από κάποιες δραστηριότητες που είναι υποχρεωμένοι να εκτελούν δυνάμει της οικείας Νομοθεσίας, των Κανονισμών και/ή των Σχεδίων Υπηρεσίας τους.

 

Ως εκ των ανωτέρω και σε απάντηση του ερωτήματος που τίθεται στη παρ.6,1 της επιστολής σας, παραθέτω αυτούσιο το απόσπασμα από την προαναφερθείσα γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας που αναφέρει ότι: «η άρνηση εκτέλεσης, ενός συγκεκριμένου καθήκοντος που αποτελεί μέρος της συνολικής εργασίας υπαλλήλων δεν ισοδυναμεί με απεργία και συνεπώς δεν τυγχάνει συνταγματικής προστασίας», το οποίο υιοθετώ και επαναλαμβάνω για σκοπούς της παρούσας γνωμάτευσης.

Σε απάντηση του ερωτήματος που τίθεται στη παρ. 6.2 της επιστολής σας, υιοθετώ και παραθέτω κατωτέρω αυτούσιο το απόσπασμα από την προαναφερθείσα γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας που αναφέρει ότι: «συνεπώς οι δάσκαλοι που αρνούνται να αποδεχθούν Επιθεωρητές στις τάξεις τους αντίθετα με τους όρους υπηρεσίας τους μπορούν να διωχθούν πειθαρχικά. Το γεγονός ότι μια τέτοια συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα υπaκoής σε απόφαση συνδικαλιστικής οργάνωσης δεν αλλάζει την εν λόγω νομική θέση δεδομένου ότι το μόνο συνδικαλιστικό μέτρο που τυγχάνει συνταγματικής προστασίας είναι n απεργία, η δε συγκεκριμένη συμπεριφορά των δασκάλων.., δεν συνιστά 'απεργία'».

 

Περαιτέρω και σε απάντηση του ερωτήματος που τίθεται στη παρ.6.3 της επιστολής σας υιοθετώ και παραθέτω αυτούσιο το απόσπασμα από την προαναφερθείσα γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας που αναφέρει ότι: «...η άρνηση αυτή κατά την γνώμη μου συνεπάγεται πειθαρχική ευθύνη για άρνηση εκτέλεσης καθήκοντος. Η αντίθετη άποψη θα κατέληγε στο παράδοξο αποτέλεσμα εξασφάλισης στους αρνούμενους να εκτελέσουν ένα υπηρεσιακό καθήκον δασκάλους μιας μορφής δικαιωματικής ή νόμιμης απείθειας επ' αόριστο με αποδοχές και χωρίς οποιοδήποτε κίνδυνο δυσμενών σε βάρος τους μέτρων».

Αναφορικά με το ερώτημα κατά πόσο δικαιολογείται αποκοπή μισθού στους εκπαιδευτικούς, παράγραφος 6.4 της επιστολής σας, έχω την γνώμη ότι η κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξεταστεί με βάση τα δικά της περιστατικά, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη εάν και κατά πόσο προσφέρθηκε εργασία σε κάθε περίπτωση και σε ποιο βαθμό.

 

Αντώνης Βασιλειάδης,

Εισαγγελέας της Δημοκρατίας,

για Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

 

2011-11-04 20:10:16
 Με πειθαρχικές διώξεις κατά των δασκάλων και αποκοπή μισθού απειλεί η Διευθύντρια του Υπ. Παιδείας
Με πειθαρχικές διώξεις κατά των δασκάλων και αποκοπή μισθού απειλεί η Διευθύντρια του Υπ. Παιδείας

Η ηλεκτρονική μας εφημερίδα www.paideia-news.com αποκαλύπτει απόψε την επιστολή που έστειλε στην ΠΟΕΔ η Γενική Διευθύντρια του υπουργείου Παιδείας Ολυμπία Στυλιανού, με την οποία προειδοποιεί τους δασκάλους ότι αν συνεχίσουν τα μέτρα θα προχωρήσει σε πειθαρχικές διώξεις εναντίον τους και θα τους αποκόψει μέρος του το μισθού τους.


FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
MIMJUL
ALEXANDER19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016