KESJULY18
2011-11-04 21:26:01
Νομική Υπηρεσία: Με τα μέτρα της, η ΠΟΕΔ δεν τυγχάνει συνταγματικής προστασίας
Νομική Υπηρεσία: Με τα μέτρα της, η ΠΟΕΔ δεν τυγχάνει συνταγματικής προστασίας

Οι δάσκαλοι που αρνούνται να αποδεχθούν Επιθεωρητές στις τάξεις τους αντίθετα με τους όρους υπηρεσίας τους μπορούν να διωχθούν πειθαρχικά. Αυτό αναφέρει ο Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, Αντώνης Βασιλειάδης σε επιστολή του που έστειλε στη Γενική Διευθύντρια Ολυμπία Στυλιανού. Ο κ. Βασιλειάδης αναφέρει ότι τα μέτρα δεν θεωρούνται απεργία και ως εκ τούτου δεν καλύπτονται συνταγματικά:

Η ηλεκτρονική μας εφημερίδα www.paideia-news.com αποκλύπτει  την επιστολή του κ. Βασιλειάδη:

 

Κυπριακή Δημοκρατία

Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

Γ.Ε. Αριθ. Φακ. 46(Α)/1967/45

11 Οκτωβρίου 2011

 

Κατεπείγουσα

 

Με το χέρι και με Φαξ

Γενική Διευθύντρια

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,

 

Αποφάσεις Εκπαιδευτικών Οργανώσεων για αποχή εκπαιδευτικών

από ορισμένα καθήκοντα.

 

Αναφέρομαι στην επιστολή σας με ημερ. 30.9.2011, και αρ. φακ. 9.3.01.1. σχετικά με το πιο πάνω θέμα και αφού μελέτησα το περιεχόμενο της σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

 

Καταρχήν, έχω την άποψη ότι με τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας ημερ. 29.3.1986 και αρ. φακ. Γ.Ε.46(Α)/67Λ/, (αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται ως Παράρτημα 7 στην πιο πάνω επιστολή σας) απαντώνται πλήρως τα ερωτήματα που τίθενται στην ως άνω επιστολή σας.

Επιπρόσθετα των όσων αναφέρονται στην πιο πάνω γνωμάτευση,

επισημαίνεται ότι, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών καθορίζονται στο άρθρο 48 των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969-2011, στα Σχέδια Υπηρεσίας αυτών, καθώς επίσης και στους περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς του 1990, ΚΔΠ 310/90, (ως έχουν τροποποιηθεί).

 

Όπως προκύπτει από μια απλή ανάγνωση των δραστηριοτήτων, όπως αυτές περιγράφονται στην επιστολή σας, και περιέχονται στις Εγκυκλίους της ΟΕΛΜΕΚ και της ΠΟΕΔ, φαίνεται ότι, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να απέχουν από κάποιες δραστηριότητες που είναι υποχρεωμένοι να εκτελούν δυνάμει της οικείας Νομοθεσίας, των Κανονισμών και/ή των Σχεδίων Υπηρεσίας τους.

 

Ως εκ των ανωτέρω και σε απάντηση του ερωτήματος που τίθεται στη παρ.6,1 της επιστολής σας, παραθέτω αυτούσιο το απόσπασμα από την προαναφερθείσα γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας που αναφέρει ότι: «η άρνηση εκτέλεσης, ενός συγκεκριμένου καθήκοντος που αποτελεί μέρος της συνολικής εργασίας υπαλλήλων δεν ισοδυναμεί με απεργία και συνεπώς δεν τυγχάνει συνταγματικής προστασίας», το οποίο υιοθετώ και επαναλαμβάνω για σκοπούς της παρούσας γνωμάτευσης.

Σε απάντηση του ερωτήματος που τίθεται στη παρ. 6.2 της επιστολής σας, υιοθετώ και παραθέτω κατωτέρω αυτούσιο το απόσπασμα από την προαναφερθείσα γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας που αναφέρει ότι: «συνεπώς οι δάσκαλοι που αρνούνται να αποδεχθούν Επιθεωρητές στις τάξεις τους αντίθετα με τους όρους υπηρεσίας τους μπορούν να διωχθούν πειθαρχικά. Το γεγονός ότι μια τέτοια συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα υπaκoής σε απόφαση συνδικαλιστικής οργάνωσης δεν αλλάζει την εν λόγω νομική θέση δεδομένου ότι το μόνο συνδικαλιστικό μέτρο που τυγχάνει συνταγματικής προστασίας είναι n απεργία, η δε συγκεκριμένη συμπεριφορά των δασκάλων.., δεν συνιστά 'απεργία'».

 

Περαιτέρω και σε απάντηση του ερωτήματος που τίθεται στη παρ.6.3 της επιστολής σας υιοθετώ και παραθέτω αυτούσιο το απόσπασμα από την προαναφερθείσα γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας που αναφέρει ότι: «...η άρνηση αυτή κατά την γνώμη μου συνεπάγεται πειθαρχική ευθύνη για άρνηση εκτέλεσης καθήκοντος. Η αντίθετη άποψη θα κατέληγε στο παράδοξο αποτέλεσμα εξασφάλισης στους αρνούμενους να εκτελέσουν ένα υπηρεσιακό καθήκον δασκάλους μιας μορφής δικαιωματικής ή νόμιμης απείθειας επ' αόριστο με αποδοχές και χωρίς οποιοδήποτε κίνδυνο δυσμενών σε βάρος τους μέτρων».

Αναφορικά με το ερώτημα κατά πόσο δικαιολογείται αποκοπή μισθού στους εκπαιδευτικούς, παράγραφος 6.4 της επιστολής σας, έχω την γνώμη ότι η κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξεταστεί με βάση τα δικά της περιστατικά, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη εάν και κατά πόσο προσφέρθηκε εργασία σε κάθε περίπτωση και σε ποιο βαθμό.

 

Αντώνης Βασιλειάδης,

Εισαγγελέας της Δημοκρατίας,

για Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

 

2011-11-04 20:10:16
 Με πειθαρχικές διώξεις κατά των δασκάλων και αποκοπή μισθού απειλεί η Διευθύντρια του Υπ. Παιδείας
Με πειθαρχικές διώξεις κατά των δασκάλων και αποκοπή μισθού απειλεί η Διευθύντρια του Υπ. Παιδείας

Η ηλεκτρονική μας εφημερίδα www.paideia-news.com αποκαλύπτει απόψε την επιστολή που έστειλε στην ΠΟΕΔ η Γενική Διευθύντρια του υπουργείου Παιδείας Ολυμπία Στυλιανού, με την οποία προειδοποιεί τους δασκάλους ότι αν συνεχίσουν τα μέτρα θα προχωρήσει σε πειθαρχικές διώξεις εναντίον τους και θα τους αποκόψει μέρος του το μισθού τους.

2011-11-04 19:33:31
Βόμβα μεγατόνων της Γ. Διευθύντριας του Υπ. Παιδείας και της Νομικής Υπηρεσίας κατά των εκπαιδευτικών
Βόμβα μεγατόνων της Γ. Διευθύντριας του Υπ. Παιδείας και της Νομικής Υπηρεσίας κατά των εκπαιδευτικών

Μια επιστολή της γενικής διευθύντριας του υπουργείου Παιδείας κ. Ολυμπίας Στυλιανού στην ΠΟΕΔ ,μαζί με μια πρωτοφανή για τα συνδικαλιστικά θέσμια γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας δημιουργούν νέα δεδομένα που αναμφίβολα θα προκαλέσουν ποικίλες αντιδράσεις στις τάξεις, όχι μόνο των δασκάλων, αλλά όλων των εκπαιδευτικών.

2011-11-03 14:56:12
«ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία»: Η πρόταση του ΑΚΕΛ ίσως δημιουργήσει αδικίες σε βάρος συμβασιούχων
«ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία»: Η πρόταση του ΑΚΕΛ ίσως δημιουργήσει αδικίες σε βάρος συμβασιούχων

Ο πρόεδρος της Κίνησης της ΠΟΕΔ, «ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορίας» Μάριος Παντελή έκανε στο www.paideia-news.com την ακόλουθη δήλωση αναφορικά με την πρόταση που κατέθεσαν οι τρεις βουλευτές του ΑΚΕΛ και την οποία δημοσιεύουμε στην προηγούμενη μας είδηση:

2011-11-01 19:05:46
Το μεθεπόμενο Σάββατο το Παγκύπριο Συνέδριο της Σχολής Γονέων
Το μεθεπόμενο Σάββατο το Παγκύπριο Συνέδριο της Σχολής Γονέων

Η Σχολή Γονέων διοργανώνει το Παγκύπριο Συνέδριό της με θέμα «Η ανάπτυξη μηχανισμών αντίστασης ως μέσο προστασίας από τους κινδύνους – Ψυχική ανθεκτικότητα». Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το μεθεπόμενο Σάββατο 12 Νοεμβρίου 09 – 13.00 υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Δρα Γιώργου Δημοσθένους.

2011-11-01 17:11:18
Η ΠΟΕΔ δεν έδωσε δικαίωμα στους γονείς να έχουν λόγο για τα μέτρα της
Η ΠΟΕΔ δεν έδωσε δικαίωμα στους γονείς να έχουν λόγο για τα μέτρα της

Η Οργάνωση των Δασκάλων ΠΟΕΔ και η Συνομοσπονδία Γονέων Δημοτικής είχαν το μεσημέρι συνάντηση μετά από πρόσκληση του υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Γιώργου Δημοσθένους. Στόχος της συνάντησης ήταν η εξομάλυνση των σχέσεων των δύο πλευρών μετά τους βαριούς χαρακτηρισμούς που εκτόξευσαν οι γονείς εναντίον των δασκάλων, με αφορμή τα μέτρα που πήραν (αποχή από εξωσχολικές δραστηριότητες).

2011-10-31 13:33:34
Τα παιδιά στην Κύπρο κοιμούνται λιγότερες ώρες απ’ ότι εκείνα της Β. Ευρώπης
Τα παιδιά στην Κύπρο κοιμούνται λιγότερες ώρες απ’ ότι εκείνα της Β. Ευρώπης

Τα παιδιά στην Κύπρο, Ισπανία και Ιταλία κοιμούνται λιγότερες ώρες από παιδιά της βόρειας Ευρώπης, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή μελέτη του IDEFICS, (Identification and prevention of lifestyle- and Diet-induced health Effects In Children and infants) που προωθείται μέσω του Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου, Υγεία του Παιδιού στην Κύπρο.

2011-10-31 06:48:54
Τα απεργιακά μέτρα της ΠΟΕΔ και οι απεργοσπάστες μέλη της
Τα απεργιακά μέτρα της ΠΟΕΔ και οι απεργοσπάστες μέλη της

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ*
Στις 15 Σεπτεμβρίου 2011, το Σχολείο έστειλε στο σπίτι με τα παιδιά μας την ανακοίνωση της ΠΟΕΔ για τα απεργιακά μέτρα που θα λάμβαναν. Μεταξύ των μέτρων  ήταν και η μη συμμετοχή  των μελών της ΠΟΕΔ στην οργάνωση ή την πραγματοποίηση κοινωνικών δραστηριοτήτων, δημοτικών ή κοινοτικών εκδηλώσεων, εκδηλώσεων άλλων φορέων, παρελάσεων κλπ. 


FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
HPJETPRO
TETRAMINA
THEOLOGIKISXOLI
CDACOLLEGE19
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016