KESJULY18

2019-08-10 19:42:38
ΑΚΙΔΑ: Έντονα ερωτηματικά για τις διαδικασίες διορισμού και μεταθέσεων στη Δημόσια Εκπαίδευση

ΑΚΙΔΑ: Έντονα ερωτηματικά για τις διαδικασίες διορισμού και μεταθέσεων στη Δημόσια Εκπαίδευση


Με ανακοίνωση της η Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων Νηπιαγωγών ΑΚΙΔΑ αναφέρει:

«Ολοκληρώθηκε στις 6 Αυγούστου 2019 μια μεγάλη, αριθμητικά, σειρά έκτακτων μεταθέσεων, διορισμών και τοποθετήσεων.

Η ΑΚίΔΑ επισημαίνει κρίσιμα ερωτήματα, τα οποία καλείται η Αρμόδια Αρχή να απαντήσει με τον πλέον επίσημο τρόπο, έτσι ώστε οι συνάδελφοι να γνωρίζουν ό, τι τούς αφορά σε σχέση με το εργασιακό τους πλαίσιο, ιδιαίτερα τους αδιόριστους συναδέλφους, οι οποίοι τελούν σε μια συνεχή αβεβαιότητα από το 2011 και μετά.

  1. Αφετηριακά τίθεται ερώτημα επί θέσεων αρχής: Γιατί στον Κατάλογο Διορισίμων οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται μόνο με κωδικούς, αριθμοί οι οποίοι, μάλιστα, δεν έχουν σχέση με αυτούς που τους συνοδεύουν κατά την ανακοίνωση των διορισμών τους; Δε συνιστά αυτό παράγοντα αδιαφάνειας και παρακώλυσης της σύγκρισης που στόχο θα έχει τη διαπίστωση εφαρμογής ισονομίας και δικαιοκρισίας, τόσο μεταξύ αυτών που διορίζονται από τον εν λόγω Κατάλογο, όσο και μεταξύ όλων όσων διορίζονται από οποιοδήποτε πλαίσιο; Και αφού η νομοθεσία περί Μεταθέσεων, Διορισμών και Τοποθετήσεων έχει ως βασική παράμετρο την έδρα σε σχέση με τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό, δε θα έπρεπε να είναι σε όλα τα πλαίσια καταγεγραμμένη η έδρα, όπως στον συνοπτικό κατάλογο με τις Μονάδες Μετάθεσης των Μόνιμων Εκπαιδευτικών; Δεν είναι καιρός να γίνει η σχετική διόρθωση;
  2. Πώς και από πού προκύπτει εκπαιδευτικός να λαμβάνει, ταυτόχρονα, διορισμό / επαναδιορισμό αορίστου διαρκείας και με σύμβαση από τον Κατάλογο Διοριστέων ή/και Διορισίμων; Πώς δικαιολογείται αυτό;
  3. Πώς και από πού προκύπτει  να λαμβάνει, ταυτόχρονα, διορισμό με σύμβαση τόσο από τον Κατάλογο Διοριστέων όσο και από αυτόν των Διορισίμων;
  4. Πώς προκύπτει εντελώς διαφορετική τοποθέτηση, σε σχέση με την εκπαιδευτική περιφέρεια που τοποθετείται κάθε φορά, του ίδιου εκπαιδευτικού, όταν διορίζεται από διαφορετικό πλαίσιο διορισμού;
  5. Με ποια κριτήρια γίνεται η τοποθέτηση των συναδέλφων σε σχέση με την εκπαιδευτική περιφέρεια που θα τοποθετηθούν, λαμβάνοντας υπόψη τη συνάρτηση έδρας – αναγκών που προνοείται ως βασική αρχή της κείμενης νομοθεσίας;
  6. Είναι ή όχι ξεκάθαρη η σειρά προτεραιότητας καθεστώτος διορισμού για τους μη μόνιμους εκπαιδευτικούς ως εξής: (1) η προσφορά Μόνιμου Διορισμού επί Δοκιμασία, (3) ο Επαναδιορισμός σε καθεστώς Αορίστου Διαρκείας, (2) η προσφορά διορισμού σε καθεστώς Αορίστου Διαρκείας, (4) η προσφορά Διορισμού με Σύμβαση από τον Κατάλογο Διοριστέων / Διορισίμων; Εάν είναι ξεκάθαρη η σειρά προτεραιότητας, από πού προκύπτει η προσφορά διορισμού σε ένα εκπαιδευτικό από δύο διαφορετικά πλαίσια; Μήπως θα έπρεπε να καθοριστεί με σαφήνεια πλαίσιο κριτηρίων για προσφορά διορισμού από το πλαίσιο που δικαιούται κατά προτεραιότητα καθώς και πού διορίζεται, πάντα στη βάση της αρχής της νομοθεσίας περί διορισμών και μεταθέσεων που αφορά στη σχέση έδρα – εκπαιδευτικές ανάγκες;
  7. Ένα ζήτημα που τίθεται επιτακτικά για αποσαφήνιση αφορά στη σχέση καθεστώτος διορισμού Αορίστου Διαρκείας με την αποδοχή διορισμού με σύμβαση. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να απαντηθεί υπεύθυνα κι επίσημα κατά πόσο επηρεάζεται με οποιονδήποτε τρόπο το καθεστώς διορισμού αορίστου διαρκείας για κάποιον εκπαιδευτικό, που δικαιούται ούτως ή άλλως να του προσφέρεται, αν αποδεχτεί διορισμό με σύμβαση για οποιονδήποτε λόγο; Η διευκρίνιση αυτή επιβάλλεται να δοθεί άμεσα, γιατί μόνο έτσι θα διαλυθεί η καχυποψία η οποία  εντείνεται για κάθε αντικειμενικό παρατηρητή.
  8. Γιατί από πλευράς ΕΕΥ απαιτείται άμεση απάντηση από τον εκπαιδευτικό με την ανακοίνωση των διορισμών; Τι προνοεί η νομοθεσία για το διάστημα που ο εκπαιδευτικός έχει στη διάθεσή του να σταθμίσει τα δεδομένα του και να απαντήσει στην Αρμόδια Αρχή;

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φυσικά, είναι δημοκρατικό δικαίωμα των εκπαιδευτικών να αποστείλουν άμεσα απάντηση με την οποία να δηλώνουν την αποδοχή του διορισμού τους αλλά και ταυτόχρονα να αιτούνται βελτίωση της θέσης τους σε σχέση με την έδρα τους. Η δε Αρμόδια Αρχή έχει υποχρέωση, υπηρετώντας τη διαφάνεια, τη χρηστή διοίκηση και την ισοπολιτεία, να εξετάζει τα αιτήματα των συναδέλφων. Ως εκ τούτου, για να είναι δυνατή η πλέον σωστή τοποθέτηση, με βάση τα υπηρεσιακά δεδομένα όλων, οι μεταθέσεις και οι διορισμοί επιβάλλεται να γίνονται έγκαιρα. Αυτός ήταν και ο σκοπός, τον οποίο όλοι οι εταίροι, ανάμεσα τους και η ΠΟΕΔ, έθεσαν ως κεντρικό ζητούμενο και συμφώνησαν στην αλλαγή των χρονοδιαγραμμάτων

  1. Η Αρμόδια Αρχή προχωρεί στη διαδικασία των εξετάσεων για τη διαμόρφωση του Νέου Καταλόγου Διορισίμων. Προκήρυξε τις εξετάσεις για το 2019. Για σκοπούς διαφάνειας, δημοκρατικότητας και κοινού αισθήματος δικαίου επιβάλλεται να ενημερώσει επίσημα κατά πόσο οι στρεβλώσεις που δημιούργησαν τα προβλήματα στις εξετάσεις του 2017 έχουν διορθωθεί. Είναι τοις πάσι γνωστό πως η δυσάρεστη κατάσταση, που, ενδεχομένως, αδίκησε κάποιους και ευνόησε κάποιους άλλους, δε διερευνήθηκε ολοκληρωτικά ούτε και, φυσικά, αποδόθηκαν ευθύνες στους υπεύθυνους για το όλο ζήτημα που προέκυψε.

Είναι κοινή διαπίστωση κάθε καλοπροαίρετου παρατηρητή πως από τη μέρα που η Επίσημη Πλευρά εξήγγειλε και προχώρησε να υλοποιήσει τη Μεταρρύθμιση για το Σύστημα Διορισμού των Εκπαιδευτικών στη Δημόσια Εκπαίδευση, συνεχώς υποπίπτει σε αντιφάσεις και υφίσταται ακόμα και δικαστικές ήττες. Δεν είναι καιρός να λειτουργήσει ορθολογιστικά, με αίσθημα δικαίου, με ευαισθησία προς τον άνθρωπο, έτσι ώστε, επιτέλους, να λειτουργήσει το όλο πλαίσιο σωστά και να επέλθει ηρεμία;

Η ΑΚίΔΑ καταθέτει το πλέγμα ερωτημάτων και προς την ΠΟΕΔ, ως αρμόδια συλλογική έκφραση των εκπαιδευτικών, με την εισήγηση για άμεση νομική και πλήρη διερεύνηση και αποσαφήνισή τους καθώς και διάλογο με την Επίσημη Πλευρά».


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Μιχάλης Α. Πόλης
Sun August 11, 2019, 13:49:29
Στον κατάλογο διορισίμων οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται μόνο με κωδικούς για να μην μπορεί κανένας να ελέγξει αν έγιναν αδικίες, αφού ο καθένας ξέρει τον αριθμό του εαυτού του. Έτσι κανένας δεν μπορεί να συγκρίνει και έτσι δεν θα υπάρχουν παράπονα, προσφυγές στον επίτροπο διοίκησης, στα δικαστήρια κλπ.
Η κατάσταση αυτή εξευτελίζει τον εκπαιδευτικό. Κυριολεκτικά τον μετατρέπει σε "νούμερο" Ειλικρινά λυπούμαι τους νέους που προσπαθούν να βρούν μια θέση κάτω απ' τον ήλιο υπό τέτοιες συνθήκες.
Για να κάνει κάποιος άνεργος εκπαιδευτικός ιδιαίτερα για να περάσει στις εξετάσεις διορισίμων το 2019 πρέπει να πληρώσει μπροστά ένα μηνιαίο μισθό. Αν δεν με πιστεύετε διαβάστε σχετικές ανακοινώσεις παρόχων ιδιαιτέρων. Καταλάβατε λοιπόν γιατί άλλαξε ο τρόπος διορισμού των εκπαιδευτικών με το ΝΣΔΕ΅;

Νικόλας Ευθυμίου
Sun August 11, 2019, 01:30:54
Θα ήθελα να προσθέσω ακόμα 2 ερωτήματα:

1) Γιατί όσοι έχουν μονιμοποιηθεί το 2018 από το κατάλογο διορισίμων παραμένουν στον κατάλογο διοριστέων; Δεν θα έπρεπε να έχουν διαγραφεί αφού έχουν αποκτήσει ήδη μόνιμη θέση; Και τι θα γίνει όταν θα έρθει η σειρά τους να μονιμοποιηθούν από τον κατάλογο διοριστέων; Θα "ξαναμονιμοποιηθούν"; Θα πάρουν τη μόνιμη θέση από εκεί και θα δοθεί άλλη μόνιμη θέση στον κατάλογο διορισίμων;

2) Γιατί όσοι είναι στη λίστα των αορίστου συμβασιούχων πρέπει να κάνουν αίτηση για σύμβαση κάθε χρόνο; Ένας αορίστου εργοδοτούμενος σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου δεν πρέπει να υποχρεούται να κάνει αίτηση κάθε χρόνο.

Ευχαριστώ.

FREDERICK-EXAPOSASEOS
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
KENITHESITEPAK
MIMJUL
ALEXANDER19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDACOLLEGE19
PROGNOSIS9
FORUMMARCH
OLYMPION2017
CYIMASTER
Middlesex2016