KESJULY18

2019-07-22 16:44:09
Εκδήλωση ενδιαφέροντος παροχής συμβουλευτικού έργου στην Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης (Ο.Α.Π) 2019-2020

Εκδήλωση ενδιαφέροντος παροχής συμβουλευτικού έργου στην Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης (Ο.Α.Π) 2019-2020


Διευθυντές/τριες και Διδακτικό Προσωπικό

Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος παροχής συμβουλευτικού έργου στην Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης (Ο.Α.Π) για τη σχολική χρονιά 2019-2020

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε τα πιο κάτω:

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες εκπαιδευτικούς Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) για πλήρωση θέσεων παροχής συμβουλευτικού έργου στην Ο.Α.Π κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.

  1. Η δήλωση πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση sorphanos@moec.gov.cy, το αργότερο μέχρι 30 Iουλίου 2019 στις 1:00 μ.μ. Επισημαίνεται ότι δεν θα δοθεί καμία παράταση.
  1. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες περιγράφονται ως ακολούθως:

- Εξέταση προβλημάτων αντικοινωνικής συμπεριφοράς που επηρεάζουν σύνολα μαθητών μιας τάξης ή μιας σχολικής μονάδας

- Αξιολόγηση σοβαρότητας περιστατικών και λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση της Ο.Α.Π

- Ανάπτυξη σχεδίων δράσης σε συνεργασία με εκπροσώπους των σχολικών μονάδων

-  Παρακολούθηση, στήριξη και αξιολόγηση της εφαρμογής των σχεδίων δράσης από τις σχολικές μονάδες

- Διαχείριση ιστοσελίδας Ο.Α.Π

-  Δημιουργία ενημερωτικών και επιμορφωτικών εντύπων

- Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων.

  1. Τα κριτήρια επιλογής των ενδιαφερομένων είναι τα ακόλουθα:

-  Κατοχή πιστοποιητικού Εκπαιδευτή/τριας στο θέμα «Σωματική Υποστηρικτική Παρέμβαση» (για όσους/ες ενδιαφέρονται να αναλάβουν καθήκοντα εκπαιδευτή/ριας στο θέμα)

- Κατοχή θέσης μόνιμου/ης ή επί δοκιμασία εκπαιδευτικού στη Μέση Γενική και Τεχνική Εκπαίδευση

- Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια καθήκοντα

- Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, MS Office, SPSS, Internet)

-  Πολύ  καλή γνώση μιας από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

-  Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακά προσόντα σε θέμα συναφές με τα καθήκοντα της θέσης θεωρείται ως πλεονέκτημα.

Οι όροι απασχόλησης σε συμβουλευτικό έργο είναι οι ακόλουθοι:

  1. Ωράριο εργασίας

-  Οι εκπαιδευτικοί, κατά τη διάρκεια των ημερών που θα επιτελούν συμβουλευτικό έργο, θα εργάζονται από 1/9 μέχρι 31/8 του επόμενου έτους, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ωραρίου και του εορτολογίου της Δημόσιας Υπηρεσίας. Οι σχολικές αργίες (που δεν είναι δημόσιες αργίες) τηρούνται μόνο κατά τις ημέρες που ο εκπαιδευτικός εργάζεται σε σχολείο.

-  Το καθημερινό ωράριο εργασίας είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Η άφιξη είναι από τις 7:30π.μ. μέχρι τις 8:30π.μ. ενώ η αναχώρηση από τις 3:00μ.μ. μέχρι τις 4:00 μ.μ. (ανάλογα με τον χρόνο προσέλευσης).

- Ο έλεγχος του ωραρίου εργασίας θα γίνεται με ηλεκτρονικό ή άλλο σύστημα καταγραφής χρόνου, που ισχύει στον χώρο όπου θα τοποθετηθούν από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας.

Άδεια ανάπαυσης και απουσίας

-  Οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται άδεια ανάπαυσης μέχρι 29 εργάσιμες ημέρες ή ανάλογο μέρος σύμφωνα με τα χρόνια υπηρεσίας, η οποία άδεια λαμβάνεται κατά τη διάρκεια επιτέλεσης του συμβουλευτικού έργου. Στην περίπτωση που η παροχή συμβουλευτικού έργου θα συνεχιστεί και την επόμενη σχολική χρονιά, μπορεί να γίνει μεταφορά άδειας ανάπαυσης μέχρι 10 ημέρες. Η μεταφορά των 10 ημερών είναι κατ’ αναλογία χρόνου παροχής του συμβουλευτικού έργου, δηλαδή για παροχή συμβουλευτικού έργου 5/5 μεταφέρονται 10 μέρες, για παροχή συμβουλευτικού έργου 4/5 μεταφέρονται 8 μέρες κ.ο.κ.

-  Η άδεια ανάπαυσης υπολογίζεται ως εξής: για αναγνωρισμένη υπηρεσία μέχρι 6 χρόνια από την ημερομηνία διορισμού, η άδεια ανάπαυσης καθορίζεται στις 20 εργάσιμες ημέρες. Για αναγνωρισμένη υπηρεσία από 6 χρόνια μέχρι 14 συμπληρωμένα χρόνια από την ημερομηνία διορισμού, η άδεια ανάπαυσης καθορίζεται στις 24 εργάσιμες ημέρες. Για αναγνωρισμένη υπηρεσία από 15 χρόνια και άνω, η άδεια ανάπαυσης καθορίζεται στις 29 εργάσιμες ημέρες.

Αμοιβή

Οι λειτουργοί αμείβονται με βάση την κλίμακα στην οποία βρίσκονται.

Αναγνώριση υπηρεσίας

Η υπηρεσία λογίζεται ως υπηρεσία στη θέση που κατέχουν για σκοπούς προαγωγής και ως υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο.

Οδοιπορικά

Οι εκπαιδευτικοί θα λαμβάνουν οδοιπορικά για τις μετακινήσεις τους από την έδρα τους μέχρι τις σχολικές μονάδες της επαρχίας που θα επισκέπτονται.

6.  Οι πιο πάνω αναφερόμενοι όροι θα τηρηθούν απαρέγκλιτα. Η υποβολή δήλωσης εκ μέρους των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών συνεπάγεται και την πλήρη αποδοχή των όρων εργασίας, όπως περιγράφονται πιο πάνω. Τριμελής Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και θα υποβάλει εισήγηση προς την Αρμόδια Αρχή (Γενική Διευθύντρια ΥΠΠ). Το ΥΠΠ θα αναθέσει συμβουλευτικό έργο σε εκπαιδευτικούς με πλήρη χρόνο 5/5 ή και λιγότερο.

7.  Για περαιτέρω διευκρινίσεις, παρακαλώ επικοινωνείτε με τον διοικητικά υπεύθυνο ΟΑΠ (Στέλιος Ορφανός) στο τηλέφωνο 22800684

Φρόσω Τοφαρίδου                                    Ηλίας Μαρκάτζιης

Αν. Διευθύντρια Μέσης                        Διευθυντής Μέσης Τεχνικής
Γενικής Εκπαίδευσης                            Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
 και                                                                                   Κατάρτισης

 

 

 


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICK-EXAPOSASEOS
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
KENITHESITEPAK
MIMJUL
ALEXANDER19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDACOLLEGE19
PROGNOSIS9
FORUMMARCH
OLYMPION2017
CYIMASTER
Middlesex2016