KESJULY18

2019-06-26 18:29:17
«Πράσινο φως» για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου YUFE

«Πράσινο φως» για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου YUFE


 Συμμετέχει και το Πανεπιστήμιο Κύπρου

To  «πράσινο φώς» έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός νέου μοντέλου Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου από την κοινοπραξία YUFE (Young Universities for the Future of Europe Alliance), το οποίο αποτελείται από 8 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η κοινοπραξία YUFE  είναι μια από τις 17 κοινοπραξίες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που επιλέγηκαν από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης ανέφερε: «Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, είναι το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης. Η συμμαχίαYUFE εμπνεύστηκε από το όραμα της Ευρώπης, για δημιουργία και ανάπτυξη μέσα από την ανταλλαγή οραμάτων και γνώσεων, μέσα από τη σύνθεση ιδεών, την ενότητα και την επένδυση στην παιδεία. Ως ομάδα, ως ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο θέλουμε να συμβάλουμε στη θεμελίωση ενός καλύτερου αύριο, τολμώντας να προτείνουμε το μέλλον της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης».

Ο Καθηγητής Martin Paul, Πρόεδρος της Κοινοπραξίας YUFE και Πρόεδρος του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ, δήλωσε: «Η κοινοπραξία οκτώ νέων πανεπιστημίων, θα δημιουργήσει το πρώτο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο του μέλλοντος που θα είναι ανοιχτό σε όλους. Το ευρωπαϊκό μας πανεπιστήμιο, θα αναπτύξει τις δεξιότητεςπου χρειάζονται οι φοιτητές μας για να είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας και θα τους δώσει τη δυνατότητα να ακολουθήσουν μία επαγγελματική σταδιοδρομία στην Ευρώπη. Μέσα από τις δράσεις του,το ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο YUFE θα ενισχύσει τη συλλογική ταυτότητα και θα συμβάλει σε μια πιο συνεκτική ευρωπαϊκή κοινωνία».

Τα θεμέλια για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο YUFE  θα τεθούν τα επόμενα τρία χρόνια.

Το όραμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου YUFE

Σπουδές σε όλη την Ευρώπη

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο YUFE θα επιτρέψει στους υποψήφιους φοιτητές να συντάξουν τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών τους, επιλέγοντας από προγράμματα που προσφέρονται σε καθένα από τα οκτώ πανεπιστήμια που συμμετέχουν στην κοινοπραξία YUFE. Για να επιτρέψει την πρόσβαση σε όλα τα συστήματα και εγκαταστάσεις των συμμετεχόντων πανεπιστημίων, η κοινοπραξία θα εισαγάγει τη φοιτητική κάρτα YUFE, η οποία θα ισχύει σε όλα τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο νέο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο. Η επίσημη γλώσσα των προγραμμάτων σπουδών στο YUFE θα είναι η αγγλική, αλλά οι φοιτητές που θα σπουδάζουν για μια χρονική περίοδο σε ένα πανεπιστήμιο σε άλλη χώρα, θα ενθαρρυνθούν και υποστηριχθούν για να μάθουν τη γλώσσα της χώρας που θα τους υποδεχθεί. Όταν θα έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις σπουδές τους, οι φοιτητές θα λαμβάνουν ένα ευρωπαϊκό  πτυχίο που θα ισχύει παντού στην Ευρώπη. Το δίπλωμα όχι μόνο θα αναγνωρίζει την ακαδημαϊκή επίδοση των σπουδαστών, αλλά θα αναγνωρίζει επίσης την προσπάθειά τους για κινητικότητα, εκμάθηση γλωσσών, επαγγελματική κατάρτιση, επιτόπια παρακολούθηση εργασίας (job shadowing) και κοινοτικό εθελοντισμό.

Σας στο σπίτι τους στις πόλεις του YUFE

Για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης σε όσο το δυνατόν περισσότερους φοιτητές, η κοινοπραξία YUFE ετοιμάζεται να δημιουργήσει μια εικονική ευρωπαϊκή πανεπιστημιούπολη. Οι φοιτητές μερικής φοίτησης ή οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που επιθυμούν να ακολουθήσουν ένα μόνο εικονικό ή φυσικό (δια ζώσης;) μάθημα μπορούν επίσης να κάνουν χρήση της προσφοράς YUFE. Για φοιτητές πλήρους φοίτησης που σπουδάζουν σε ένα από τα πανεπιστήμια-εταίρους στην Ευρώπη, η κοινοπραξία YUFE θα αναπτύξει λύσεις στέγασης που θα διευκολύνουν την πολιτιστική ανταλλαγή, την αμοιβαία υποστήριξη και την ένταξη στην τοπική κοινωνία. Για παράδειγμα, μια επιλογή που εξετάζει το YUFE είναι η παροχή ειδικών σπιτιών όπου οι φοιτητές θα μπορούν να διαμένουν δωρεάν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους και σε άμεση γειτνίαση με τους κατοίκους της περιοχής. Θα τους δοθεί η ευκαιρία να συμβάλουν στην κοινότητα, στη γειτονιά τους και να καλλιεργήσουν μια κουλτούρα αμοιβαίας υποστήριξης σε όλες τις πόλεις και τις κοινότητες του YUFE.

«Φιλοδοξία είναι η δημιουργία ενός ενιαίου πανεπιστημιακού χώρου, όπου οι φοιτητές, οι πανεπιστημιακοί, οι ερευνητές και το διοικητικό προσωπικό θα μετακινούνται και θα συνεργάζονται», ανέφερε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης.

Περιφερειακή εστίαση και αντίκτυπος

Το πρόγραμμα YUFE δίνει μεγάλη σημασία στις συγκεκριμένες περιοχές στις οποίες βρίσκονται τα οκτώ πανεπιστήμια που συμμετέχουν στην κοινοπραξία YUFE. Όσον αφορά τις πρακτικές, για παράδειγμα, κάθε πανεπιστήμιο θα συνεργαστεί με τις τοπικές αρχές, την επιχειρηματική κοινότητα και άλλους οργανισμούς. Αυτές οι συνεργασίες βασίζονται σε προκλήσεις που έχουν μεγάλη σημασία για τις περιοχές YUFE. Στην Κύπρο, οι φοιτητές θα συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη αποτελεσματικότερων και φιλικών προς τους χρήστες και το περιβάλλον, δημόσιων συγκοινωνιών στην πρωτεύουσα Λευκωσία.

Η Δρ Daniela Trani και ο Jan Hupkens, συντονιστές της συμμαχίας YUFE, δήλωσαν: «Με τον τρόπο αυτό, η εκπαίδευση στην κοινοπραξία YUFE θα προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να δουν θέματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες και θα επιτρέπει στις διάφορες περιοχές και τους κατοίκους τους την ανταλλαγή γνώσεων με ολόκληρη την Ευρώπη».

Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης δήλωσε ότι το νέο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο YUFE, έχει μια φιλόδοξη και πρωτοποριακή αποστολή στην Ευρώπη που στοχεύει στην προώθηση κοινών ευρωπαϊκών αξιών και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας ενώνοντας μια νέα γενιάΕυρωπαίων, οι οποίοι μπορούν να συνεργαστούν και να δουλέψουν σε διαφορετικές ευρωπαϊκές και παγκόσμιες κουλτούρες, σε διαφορετικές γλώσσες, και πέρα από σύνορα, τομείς και επιστημονικά πεδία. «Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης θα επιτρέψει στα κράτη μέλη της ΕΕ να κάνουν περισσότερα, γρηγορότερα, για να αυξήσουν την ποιότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ενσωμάτωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισής τους. Είμαστε υπερήφανοι για τη συνεχώς αυξανόμενη διεθνή αναγνώριση της οποίας τυγχάνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με την ένταξή του στην κοινοπραξία YUFE το Πανεπιστήμιο συμβάλλει σημαντικά ώστε η Κύπρος να αναδειχθεί και μετατραπεί σε διεθνές κέντρο ποιοτικής ανώτατης εκπαίδευσης», τόνισε ο Πρύτανης.

Ο Καθηγητής Martin Paul, Πρόεδρος της Κοινοπραξίας YUFE και Πρόεδρος του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ δήλωσε: «Η επιλογή της πρότασης YUFE αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την κοινοπραξία και επιθυμούμε να συμβάλουμε σε μια μοναδική δυναμική στην ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση»

ΜΕΛΗ

Η Κοινοπραξία YUFE είναι γεωγραφικά διαφοροποιημένη και περιλαμβάνει πανεπιστήμια, πόλεις και εταιρείες.

Οι εταίροι της YUFE είναι:

Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ (συντονιστής) - Ολλανδία

Carlos III Πανεπιστήμιο Μαδρίτης - Ισπανία

Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας - Βέλγιο

Πανεπιστήμιο της Βρέμης - Γερμανία

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Κύπρος

Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Φινλανδίας

Πανεπιστήμιο του Essex - Ηνωμένο Βασίλειο

Πανεπιστήμιο της Ρώμης Tor Vergata - Ιταλία

Οι συνεργάτες της YUFE είναι:

Ευρωπαίοι επιχειρηματίες CMA-PME

Kiron Ανοικτή Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Nicolaus Copernicus του Torun - Πολωνία

Όμιλος Adecco France

Παγκόσμια Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Δοκιμής

Πανεπιστήμιο της Rijeka - Κροατία

Σχετικά με το YUFE

Η κοινοπραξία Νέων Πανεπιστημίων για το Μέλλον της Ευρώπης (YUFE) είναι μια σημαντική στρατηγική εταιρική σχέση που δημιουργήθηκε μεταξύ οκτώ πανεπιστημίων με έντονη ερευνητική δραστηριότητα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η κοινοπραξία YUFE, μαζί με τους έξι συνεργάτες της, στοχεύει να επιφέρει μια ριζική αλλαγή στην ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθιερώνοντας το νέο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο ως το κορυφαίο μοντέλο ενός νέου, μη ελιτιστικού, ανοιχτού ευρωπαϊκού πανεπιστημίου. Ένα μοναδικό οικοσύστημα που θα συνδέει τα πανεπιστήμια με τις κοινότητες, το YUFE θα βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.yufe.eu

Twitter: @AllianceYufe

Instagram: @yufe_alliance

Facebook: www.facebook.com/YUFEalliance

 

«Πράσινο φως» για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου YUFE


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
MIMJUL
ALEXANDER19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016