KESJULY18

2019-06-18 11:09:44
Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας  του Π.Κ. εξασφάλισε χρηματοδοτήσεις πέραν των 780.000 ευρώ

Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του Π.Κ. εξασφάλισε χρηματοδοτήσεις πέραν των 780.000 ευρώ


Σε €787.144 ανέρχονται συνολικά οι εξωτερικές χρηματοδοτήσεις που εξασφάλισε κατά το τελευταίο έτος και μέσα από ανταγωνιστικές διαδικασίες το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας.

Συγκεκριμένα, ο Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας κ. Γεώργιος Α. Ξενής και η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας κ. Μαρία Υψηλάντη έλαβαν πρόσφατα χρηματοδοτήσεις ύψους €104.722,80 και €150.000 αντίστοιχα από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) στο πλαίσιο του προγράμματος «Νησίδες Αριστείας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το πρόγραμμα του οποίου Κύριος Ερευνητής είναι ο Καθηγητής κ. Γεώργιος Ξενής θα περισυλλέξει μέσα από κώδικες σε βιβλιοθήκες της Δυτικής Ευρώπης όλον τον σωζόμενο ερμηνευτικό σχολιασμό που συνέταξαν αρχαίοι Έλληνες φιλόλογοι στην Αλεξάνδρεια και αλλού σε σχέση με τον Οιδίποδα Τύραννον του Σοφοκλή και θα αποκαταστήσει τον σχολιασμό αυτόν στην κατά το δυνατόν αυθεντικότερή του μορφή, απαλλάσσοντάς τον από τις αλλοιώσεις που επέφερε η συνεχής αντιγραφή του στην πορεία των αιώνων. Η εργασία αυτή θα συμβάλει στην ολοκλήρωση της πολύτομης έκδοσης των αρχαίων σχολίων στις τραγωδίες του κορυφαίου αυτού δραματουργού του πέμπτου π.Χ. αιώνα από τον κ. Ξενή. Το πρόγραμμα του οποίου Κύρια Ερευνήτρια είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Μαρία Υψηλάντη στοχεύει στην κριτική έκδοση και μελέτη μέρους από το τεράστιο ποιητικό έργο του Γρηγορίου του Θεολόγου και στην ανάδειξη της ώσμωσης των αρχαιοελληνικών λογοτεχνικών δομών και των χριστιανικών ιδεών και αξιών μέσα σε αυτό. Τα δύο προγράμματα θα απασχολήσουν συνολικά τέσσερις ερευνητικούς συνεργάτες, κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου.

Τα πιο πάνω προγράμματα έρχονται να προστεθούν σε δύο ακόμη ερευνητικά προγράμματα των «Νησίδων Αριστείας» του ΙδΕΚ για το τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, που ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2018 με Κύριους Ερευνητές τον Αναπληρωτή Καθηγητή Λατινικής Φιλολογίας κ. Σπυρίδωνα Τζούνακα και την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Μαρία Υψηλάντη αντίστοιχα και απασχολούν ήδη τέσσερις συνολικά ερευνητικούς συνεργάτες, κατόχους διδακτορικού τίτλου. Το πρώτο (προϋπολογισμού €112.440) έχει ως θέμα την πολιτιστική επίδραση της αρχαίας Κύπρου στη σύγχρονη Ευρώπη και κινείται σε τρεις κατευθύνσεις: εξέταση της κυπριακής ταυτότητας στον ελληνορωμαϊκό κόσμο, διερεύνηση της επίδρασης των αρχαίων κυπριακών μύθων στην κουλτούρα του δυτικού κόσμου με επίκεντρο τη λογοτεχνία και τις τέχνες και σχολιασμός της πρόσληψης του αρχαίου κυπριακού πολιτισμού στη σύγχρονη κυπριακή και ελληνική λογοτεχνία με συγκριτική ανάλυση της ευρωπαϊκής και κυπριακής-ελληνικής προσέγγισης. Το δεύτερο πρόγραμμα (προϋπολογισμού €150.000) ασχολείται με το λεγόμενο ελληνικό βιβλικό έπος, ένα ιδιότυπο ποιητικό είδος που κινείται στο μεταίχμιο μεταξύ αρχαιότητας και Χριστιανισμού και συνδυάζει με ποικίλους τρόπους ομηρικές φόρμες και τεχνικές της αρχαίας ρητορικής με το περιεχόμενο της νέας θρησκείας και τις φιλοσοφικές τάσεις της ύστερης αρχαιότητας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Marie Curie Δεύτερη Ευκαιρία» του ΙδΕΚ αποδόθηκε τον Οκτώβριο του 2018 χρηματοδότηση ύψους €149.985,31 και στο πλαίσιο του προγράμματος «Διδάκτωρ» του ΙδΕΚ αποδόθηκε πρόσφατα χρηματοδότηση €119.996,00 για την εκπόνηση μιας σειράς ολοκληρωμένων σχολιασμένων εκδόσεων που θα καλύπτουν μεγάλο μέρος ενός ιδιαίτερα πολύπλοκου και γοητευτικού υποείδους της αρχαϊκής λυρικής ποίησης, του αποσπασματικώς σωζόμενου ιάμβου. Και στα δύο προγράμματα (που εντάσσονται στο ίδιο επιχειρησιακό πρόγραμμα στο οποίο εντάσσονται και οι «Νησίδες Αριστείας») Κύρια Ερευνήτρια είναι η διδάκτωρ Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας κ. Μαργαρίτα Αλεξάνδρου και συντονιστής ο Καθηγητής κ. Γεώργιος Ξενής.

Τα προγράμματα αυτά του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, τα οποία αποτελούν ωφέλεια τόσο για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με την συνεισφορά τους στα ίδια έσοδά του (δηλαδή τα έσοδα που δεν προέρχονται από τον προϋπολογισμό του κράτους), όσο και για την ευρύτερη κοινωνία, με την προσφορά θέσεων εργασίας σε νέους ερευνητές, επιδιώκουν να φωτίσουν θέματα της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γραμματείας που μέχρι τώρα είχαν διερευνηθεί κατά τρόπο ανεπαρκή από διάφορες απόψεις. Το αντικείμενό τους εκτείνεται σε έργα από την αρχαϊκή περίοδο μέχρι και την σύγχρονη εποχή και η μεθοδολογία τους περιλαμβάνει τόσο την «βασική», παραδοσιακή φιλολογία, όσο και την ερμηνευτική φιλολογία. Η «βασική» φιλολογία συνίσταται στην κριτική έκδοση του αρχαίου κειμένου (δηλαδή την αποκατάστασή του μέσω της συγκριτικής μελέτης των πολυάριθμων, συνήθως, χειρογράφων που το παραδίδουν) και αποτελεί το θεμέλιο κάθε περαιτέρω φιλολογικής αλλά και ιστορικής έρευνας. Παράλληλα δεν μένει μονολιθική, καθώς ενημερώνεται συνεχώς από τις εξελίξεις στην μεθοδολογία προσέγγισης των κειμένων και δη των λογοτεχνικών αποσπασμάτων και επίσης επηρεάζεται από τον ανερχόμενο κλάδο των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών. Η ερμηνευτική φιλολογία θα πραγματωθεί στα προγράμματα του ΚΦΙ με τη εξέταση των κειμένων μεταξύ άλλων και υπό το φως των ιδεολογικών και κοινωνικών συνθηκών μέσα στις οποίες συνετέθησαν. Θα προαγάγει την γνώση μας για τον αρχαίο κόσμο αλλά και για την σταδιακή πολιτιστική μετάβαση από αυτόν προς το σήμερα με την μελέτη της πρόσληψης αρχαίων μοτίβων σε έργα μεταγενέστερων αιώνων, με την διερεύνηση χαρακτηριστικών περιπτώσεων λογοτεχνικού συγκερασμού χριστιανικής και «θύραθεν» παιδείας, με την ανάδειξη της συμβολής της Κύπρου στην κληρονομιά του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού και με την εστίαση σε παραμέτρους ιστορίας των ιδεών, φιλοσοφίας, θρησκείας και λογοτεχνικής και καλλιτεχνικής αισθητικής που αφορούν τον ευρύτερο ελληνικό αλλά και τον ευρωπαϊκό κόσμο. Έτσι θα συμβάλει στην κατανόηση του γιατί η αρχαιότητα δεν είναι μια αποκομμένη από εμάς εποχή χαμένη στην αχλύν ενός μακρινού, εξιδανικευμένου και ανοίκειου παρελθόντος, αλλά η γενεσιουργός μήτρα ενός ζωντανού πολιτισμού που αφομοιώνει νέα στοιχεία, διαμορφώνεται δυναμικά και διαμορφώνει την βάση των σημερινών μας αξιών και αντιλήψεων και την ίδια μας την ταυτότητα.

 


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICK-EXAPOSASEOS
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
MIMJUL
ALEXANDER19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
FORUMMARCH
OLYMPION2017
CYIMASTER
Middlesex2016