Υπενθυμίζεται ότι η ημερίδα θα διεξαχθεί το Σάββατο, 1 Ιουνίου 2019, από τις 9:00 μέχρι τις 13:30, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στη Λευκωσία.

 Κατάλογος

Πρόγραμμα