KESJULY18

2019-05-20 19:58:38
 ΥΠΠ προς ΑΚΕΛ: Κάποιοι έχουν κάνει την παραπληροφόρηση επιστήμη

ΥΠΠ προς ΑΚΕΛ: Κάποιοι έχουν κάνει την παραπληροφόρηση επιστήμη


 Με ανακοίνωση του το Υπουργείο Παιδείας απαντά στη δήλωση του επικεφαλής του Γραφείου Παιδείας του ΑΚΕΛ Χρίστου Χριστοφίδη και σημειώνει μεταξύ άλλων τα εξής:  

«Ο Επικεφαλής Γραφείου Παιδείας του ΑΚΕΛ επέλεξε σήμερα, ημέρα έναρξης των Παγκύπριων Εξετάσεων, να προβεί σε δηλώσεις για το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Λυπούμαστε να παρατηρήσουμε ότι για άλλη μια φορά, κάποιοι έχουν κάνει την παραπληροφόρηση επιστήμη, εξυπηρετώντας μικροκομματικά συμφέροντα, χωρίς να σκέφτονται την ψυχολογία των χιλιάδων τελειοφοίτων μας κι ενσπείροντας συγχρόνως τον πανικό και την αβεβαιότητα.  

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια γλώσσα και ούτε θα μπούμε σε αντιπαράθεση. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε, σεβόμενοι τους τελειόφοιτους μαθητές και τις οικογένειές τους, είναι να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους και να δώσουμε για μια ακόμη φορά την πραγματική εικόνα του έργου που επιτελείται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε εμφατικά ότι ο χώρος της Παιδείας δεν πρέπει να είναι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης και εξυπηρέτησης οποιωνδήποτε σκοπιμοτήτων.

Με σκοπό τη σωστή ενημέρωση, τη διαφάνεια και την εντιμότητά μας απέναντι σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και την κοινωνία γενικότερα, παραθέτουμε επιγραμματικά μέρος του έργου του ΥΠΠ που επιτελείται στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης:

Πρόταση για Ενιαίο Σχέδιο Αξιολόγησης του Μαθητή/Μαθήτριας. Το Σχέδιο έχει ως πυρήνα του τη διαμορφωτική αξιολόγηση και προωθεί τη δημιουργία ενός, πάνω απ’ όλα, μαθητοκεντρικού σχολείου. Η Πρόταση για το Ενιαίο Σχέδιο, υποβλήθηκε στο Υπουργείο, μαζί με τη συμπληρωματική έκθεση που ετοιμάστηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης κι εμπεριέχει τις συγκλίνουσες απόψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Το ΥΠΠ σύντομα θα καταθέσει την τελική του πρόταση.

Πρόταση για διαμόρφωση του νέου Συστήματος Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών. Η εισαγωγή ενός νέου Συστήματος Αξιολόγησης αποτελεί μια αναγκαιότητα για εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος καθώς το υφιστάμενο σύστημα παραμένει αναλλοίωτο τα τελευταία 40 χρόνια και πλέον δεν συνάδει με τη σύγχρονη παιδαγωγική. Το Υπουργείο, στο παρόν στάδιο, αξιολογεί την πρόταση που του παραδόθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης για τη διαμόρφωση του νέου αυτού Συστήματος, η οποία θα δοθεί σύντομα στις εκπαιδευτικές οργανώσεις για να προχωρήσει ο διάλογος.

Μεταρρύθμιση της Ειδικής Εκπαίδευσης. Προχωρούμε στον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης νομοθεσίας και των κανονισμών που αφορούν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Το ΥΠΠ εξασφάλισε τεχνική βοήθεια από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (Structural Reform Support Service) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνεργάζεται με εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση. Οι εμπειρογνώμονες ήδη ετοίμασαν προσχέδιο νομοθεσίας και σχετικό επεξηγηματικό σημείωμα, ενώ εξασφαλίστηκε από το ΥΠΠ πρόσθετη βοήθεια και οι εμπειρογνώμονες θα συνεχίσουν με τη δεύτερη φάση της προσπάθειας για διαμόρφωση των κανονισμών που είναι απαραίτητοι για την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας. Επιπρόσθετα, για την επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων στην Ειδική Εκπαίδευση έχει συσταθεί κοινή επιτροπή με τη συμμετοχή και εκπροσώπων των γονέων, όπως και Μονάδας Ειδικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο για οριζόντιο συντονισμό των εγειρόμενων ζητημάτων. Παραχωρήθηκε, επίσης, ποσό ύψους €500.000 για την αναβάθμιση της υποδομής και του εξοπλισμού των ειδικών μονάδων και με Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από Προτάσεις του ΥΠΠ, δημιουργήθηκαν 132 επιπρόσθετες θέσεις σχολικών βοηθών/συνοδών, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των σχολικών βοηθών/ συνοδών να ανέρχεται σε 992.

Πολιτική για ένταξη των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου. Το ΥΠΠ συνεργάζεται με εμπειρογνώμονες της ΕΕ, με στόχο την αναβάθμιση και βελτίωση των δομών που ήδη εφαρμόζονται, αλλά και του περιεχομένου της εκπαίδευσης μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία στην Κύπρο. Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων θα διεξαγάγει μελέτη και θα καταθέσει εισηγήσεις εντός της παρούσας σχολικής χρονιάς. Βασική επιδίωξη του ΥΠΠ είναι, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, να λειτουργήσουν βελτιωμένες δομές, ειδικά στην φάση της υποδοχής των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία. Παράλληλα, αναπτύχθηκε υποστηρικτικό υλικό για εκπαιδευτικούς, με χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά διαθρωτικά ταμεία, ολοκληρώθηκε η εκπόνηση αναλυτικών προγραμμάτων της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης και αυξήθηκαν οι μεταβατικές τάξεις (από 24 σε 37) για τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία.

Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης (ΔΡΑ.Σ.Ε). Για το πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σημειώνεται ότι για το 2019ο προϋπολογισμός του Έργουαυξήθηκε και ανήλθε στα 36 περίπου εκατομμύρια (€35 962 700). Στο πρόγραμμα εντάσσονται 96 σχολεία και με τη νέα σχολική χρονιά ο αριθμός των σχολείων θα ανέλθει στα 102 καλύπτοντας το 15,6% του μαθητικού πληθυσμού. Σημειώνεται, επίσης, ότι ο αριθμός των συμβουλευτικών και κλινικών ψυχολόγων που απασχολούνται στο πλαίσιο του προγράμματος αυξήθηκε από 10 που ήταν το Ιανουάριο του 2018, σε 25.

Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας στις σχολικές μονάδες. Δόθηκε επιπλέον χορηγία €1 εκατ. για έλεγχο των σχολικών μονάδων κατά την καλοκαιρινή περίοδο, παραχωρήθηκε έκτακτη επιχορήγηση σε αριθμό Σχολικών Εφορειών, συνολικού ποσού ύψους €500.000, για αναβάθμιση των παιχνιδότοπων στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και €10 εκατ. για τοποθέτηση περιφράξεων και θυροτηλεφώνων στις σχολικές μονάδες. Παράλληλα, ενισχύθηκε η ομάδα Άμεσης Παρέμβασης στα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας, αναθεωρήθηκε το πρωτόκολλο διαχείρισης σοβαρού τραυματισμού μαθητή/μαθήτριας και θεσμοθετήθηκε η χρήση της κάρτας επισκέπτη στις σχολικές μονάδες. Επίσης, από τον Σεπτέμβριο 2018 τοποθετήθηκαν συνοδοί στα λεωφορεία που μεταφέρουν μαθητές σε Δημόσια Περιφερειακά Νηπιαγωγεία και Δημόσια Περιφερειακά Δημοτικά Σχολεία και φρουροί ασφαλείας στα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία, ενώ από τη νέα σχολική χρονιά θα εγκατασταθούν Επιτηρητές Ασφάλειας σε όλα τα Λύκεια, Εξατάξια Σχολεία και Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Πολιτικές που συνδέονται με την αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολείο. Υλοποιείται η Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο που καλύπτει την περίοδο 2018-2022. Συγκεκριμένα το 2019 έχει προγραμματιστεί η υλοποίηση 20 δράσεων της Στρατηγικής. Στο ίδιο πλαίσιο, μετά από αίτημα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού προς το Υπουργείο Οικονομικών, 20 νέες θέσεις Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό του ΥΠΠ για το 2019 με στόχο να υποβοηθηθεί το έργο της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας.

Αναβάθμιση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευση και Κατάρτισης. Προωθήθηκε η δημιουργία νέων κλάδων σε Τεχνικές Σχολές, οι οποίοι θα λειτουργήσουν από τον Σεπτέμβριο του 2019, όπως π.χ. είναι οι κλάδοι οινοποιίας και τυροκομίας στο Γυμνάσιο-Λύκειο Ομόδους, οι κλάδοι κομμωτικής και ηλεκτρολογίας στην Πόλη Χρυσοχούς, ναυτιλίας στη Α’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού. Παράλληλα, το Λύκειο Έμπας μετατράπηκε σε Λύκειο και Τεχνική Σχολή, με τα τμήματα της κομμωτικής, ηλεκτρολογίας, ξενοδοχειακών και βιομηχανικού σχεδιασμού να αρχίζουν τη λειτουργία τους από τον Σεπτέμβριο 2019. Προωθείται, επίσης, η ανέγερση νέας Τεχνικής Σχολής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ) στη Λάρνακα (Ριζοελιά), όπως και η λειτουργία τριών Εσπερινών ΤΕΣΕΚ από τον Σεπτέμβριο 2019, σε Πάφο, Λάρνακα και ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου. Προωθείται, επίσης, η συνεργασία με ΟΕΒ και ΚΕΒΕ για εντοπισμό των αναγκών στην αγορά εργασίας, με στόχο τη δημιουργία νέων κλάδων σπουδών, όπως και η αναβάθμιση του θεσμού της σύγχρονης μαθητείας.

Βελτίωση της λειτουργίας των Εσπερινών Σχολείων. Εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο οι περί λειτουργίας των Δημόσιων Εσπερινών Σχολείων και Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής  και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κανονισμοί του 2019. Στο παρόν στάδιο το ΥΠΠ υλοποιείΣχέδιοΔράσης για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Εσπερινών Σχολείων. Για τον σκοπό αυτό έχουν συσταθεί ομάδες εργασίας για τη Δημιουργία Αναλυτικών Προγραμμάτων -στη βάση του Νέου Ωρολογίου Προγράμματος των Εσπερινών Σχολείων- για την εισαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και για την πιστοποίηση των προσόντωντων ατόμων που φοιτούν στα σχολεία αυτά. Επίσης, το ΥΠΠ προχώρησε στην αγορά υπηρεσιών Κλινικού Ψυχολόγου, όπως και Εκπαιδευτικών για τη φύλαξη των παιδιών που φοιτούν στα Εσπερινά Σχολεία.

Εκσυγχρονισμός των Προγραμμάτων Αγοράς Υπηρεσιών (ΠΑΥ). Για τον εκσυγχρονισμό των Προγραμμάτων εκπονήθηκε μελέτη από διεθνή συμβουλευτικό οίκο, με στόχο την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Εκπαιδευόμενους και τη στήριξη του σημαντικού έργου που επιτελείται από τους Εκπαιδευτές. Το Υπουργείο, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, επεξεργάζεται τα πορίσματα της μελέτης και συνεχίζει τον διάλογο.

Αναγνώριση της υπηρεσίας διοριστέων και διορισίμων. Ψηφίστηκε σε Νόμο το τροποποιητικό νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» και εγκρίθηκε η έκδοση των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Αναγνώριση Υπηρεσίας, Προϋπηρεσίας και Τεχνικής Πείρας για Σκοπούς Διορισμού, Προαγωγής και Προσαυξήσεων) Κανονισμών του 2019. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο εξορθολογισμός και η ενιαία αντιμετώπιση στο θέμα της αναγνώρισης υπηρεσίας, τόσο των εκπαιδευτικών που διορίζονται από τους πίνακες διοριστέων όσο και αυτών που διορίζονται από τους πίνακες διορισίμων.

Μετεξέλιξη της Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου σε Οικονομική-Εμπορική Σχολή (ΟΕΣ) ειδικού ενδιαφέροντος. Για τη μετεξέλιξη της Σχολής λήφθηκε Απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 5 Δεκεμβρίου 2018, μετά από πρόταση του ΥΠΠ. Με την εν λόγω Απόφαση δεν διασφαλίζεται μόνο η μελλοντική λειτουργία της Σχολής, αλλά παρέχεται και η δυνατότητα σε μαθητές και μαθήτριες, που έχουν κλίση και ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις οικονομικές σπουδές, να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να προετοιμαστούν κατάλληλα για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Η μετεξέλιξη της Σχολής συνδέεται, επίσης, άμεσα με την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους.

Λειτουργία Θερινών Δημόσιων Σχολείων (ΔΘΣ). Μετά από την επιτυχή εφαρμογή του θεσμού αποφασίστηκε η λειτουργία, από τη φετινή χρονιά, τεσσάρων επιπλέον θερινών σχολείων στη Δημοτική Εκπαίδευση.

Επέκταση του ορίου ηλικίας πρώτης εγγραφής στην Προδημοτική τάξη και στην Α’ τάξη Δημοτικού Σχολείου. Ερευνητικά δεδομένα, τοπικών και διεθνών ερευνών, καταδεικνύουν ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ ηλικίας εισδοχής στο Δημοτικό Σχολείο και μαθησιακών αποτελεσμάτων. Ως εκ τούτου, το ΥΠΠ υπέβαλε Πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για  επέκταση του ορίου ηλικίας των μαθητών Προδημοτικής Τάξης και Α’ Τάξης Δημοτικού, η οποία εγκρίθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2018. Ακολούθως, υποβλήθηκε σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων, το οποίο ψηφίστηκε σε Νόμο από την Ολομέλεια στις 18 Ιανουαρίου 2018.

Προώθηση των διαδικασιών για τη λειτουργία της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών Γραμμάτων και Τεχνών. Στις 5 Απριλίου 2019 εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων οι κανονισμοί λειτουργίας της και στις 10 Απριλίου 2019 εξελέγησαν τα 12 ιδρυτικά μέλη. Με την εκλογή των μελών σηματοδοτείται η έναρξη της λειτουργίας της Ακαδημίας.


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
INKPAIDEIA19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016