KESJULY18

2019-05-19 11:03:46
Παραγωγή βίντεο για Οδική Ασφάλεια στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας Β΄ Λυκείου, Λυκείου Κύκκου Α΄

Παραγωγή βίντεο για Οδική Ασφάλεια στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας Β΄ Λυκείου, Λυκείου Κύκκου Α΄


«Μια στιγμή είναι αρκετή… Σκέψου!»

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας οι μαθητές/τριες του Β51 του Λυκείου Κύκκου Α΄ έπρεπε να επιλέξουν μεταξύ των διαφόρων προτεινομένων θεμάτων των ενοτήτων ένα θέμα, για να υλοποιήσουν μία δράση, της οποίας το περιεχόμενο να μπορεί να μεταδώσει κάποια επιθυμητά μηνύματα. Εφάρμοσαν τα βήματα της λήψης απόφασης και κατέληξαν στην επιλογή της ενότητας της «Κυκλοφοριακής Αγωγής» με έμφαση στην «Οδική Ασφάλεια». Υποστήριξαν την επιλογή αυτή αναφέροντας πως είναι ένα επίκαιρο θέμα, που απασχολεί την καθημερινότητα των νέων, την υγεία τους, την ίδιά τους τη ζωή και στο οποίο συμμετέχουμε όλοι. Συμμετέχουμε ως οδηγοί, ως επιβάτες οχημάτων, ως πεζοί, ως γονείς, ως ανήλικοι, ως εκπαιδευτικοί, ως μαθητές, ως υπηρεσιακοί αρμόδιοι, ως κράτος, ως πολίτες, ως κοινωνία.

Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των νέων σε ζητήματα, που αφορούν στην Οδική Ασφάλεια, καθώς σχεδόν καθημερινά νέοι χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο ή τραυματίζονται σοβαρά.

Υλοποίηση Δράσης

Βήμα 1: Απόκτηση γνώσεων στα θέματα Κυκλοφοριακής Αγωγής

Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση και η υλοποίηση κάποιων δραστηριοτήτων, που αφορούσαν στα θέματα της Κυκλοφοριακής Αγωγής, τα οποία περιλαμβάνονται στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας Β΄ Λυκείου (σημασία του Κώδικα Οδικής Ασφάλειας, πιθανά αίτια οδικών συγκρούσεων, συνέπειες υπεύθυνης και ανεύθυνης συμπεριφοράς και κανόνες ασφάλειας για πεζούς, επιβάτες, ποδηλάτες, μοτοσυκλετιστές και οδηγούς), οι μαθητές/τριες του Β51 είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στις 15 Μαρτίου 2019 διάλεξη, που αφορούσε την Οδική Ασφάλεια.

Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού «Reaction, Youth for the Prevention», κ. Μάριο Σταύρου και τη Διοικητική Λειτουργό του Οργανισμού, κ. Κυριακή Παπαδάμου και έλαβε χώραν στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Στη διάλεξη είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν, επίσης, ομάδες μαθητών/τριών της Ειδικής Μονάδας και των τμημάτων Β52, Γ51 και Γ52.  Οι μαθητές/τριες παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τη διάλεξη και φάνηκε ότι επηρεάστηκαν θετικά, όσον αφορά το θέμα της Οδικής Ασφάλειας, καθώς είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήματα στους εκπαιδευτές, αλλά και να συμμετάσχουν ενεργά σε βιωματικές δραστηριότητες.

Βήμα 2: Προώθηση γνώσεων και εφαρμογή σχεδίου δράσης  

Οι μαθητές/τριες του Β51, έντονα ευαισθητοποιημένοι ως προς την ανάγκη μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων, συζήτησαν με την Καθηγήτριά τους, κ. Σύλια Λουκαΐδου, διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ευαισθητοποιήσουν και τους/τις συμμαθητές/τριες, τους γονείς/κηδεμόνες, τους/τις εκπαιδευτικούς, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία για μια υπεύθυνη οδήγηση και οδική συνείδηση.

Οι μαθητές/τριες κατέληξαν σε δύο κύριες δράσεις. Η πρώτη δράση αφορούσε τον σχεδιασμό αφισών, στις οποίες να προβάλλονται θετικά μηνύματα οδικής ασφάλειας και υπεύθυνης οδήγησης. Η δεύτερη δράση αφορούσε την παραγωγή μικρής έκτασης ταινίας, της οποίας το περιεχόμενο θα έδινε έμφαση στις δύο από τις κυριότερες αιτίες οδικών ατυχημάτων στους νέους, δηλαδή στη χρήση ζώνης ασφάλειας και στη χρήση κινητού τηλεφώνου.

Για την υλοποίηση των πιο πάνω δράσεων, κρίθηκε απαραίτητο οι μαθητές/τριες να αποκτήσουν γνώσεις και να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη ως προς τα διάφορα είδη των διαφημίσεων, τις θετικές και αρνητικές επιδράσεις από αυτές, καθώς και να αποκτήσουν δεξιότητες ως προς τον εντοπισμό των διαφόρων τεχνικών, που εφαρμόζονται στη διαφήμιση (Ενότητα «Αγωγή Καταναλωτή» του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας Β΄ Λυκείου). Οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διάφορες τηλεοπτικές διαφημίσεις και να μελετήσουν διάφορες έντυπες διαφημίσεις, με σκοπό να διακρίνουν το είδος τους, να εντοπίσουν το περιεχόμενό τους, τις τεχνικές που χρησιμοποιούν, να συζητήσουν τις περιπτώσεις όπου προβάλλονται στερεοτυπικά μηνύματα, να αναφέρουν τις επιδράσεις που έχουν τα διάφορα είδη των διαφημίσεων στους νέους, κ.λπ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, οι μαθητές/τριες χωρίστηκαν σε ομάδες και ξεκίνησαν τον σχεδιασμό των αφισών, με στόχο να μεταδώσουν όσο καλύτερα γίνεται τα μηνύματα οδικής ασφάλειας. Στόχος των μαθητών/τριών ήταν να αναρτήσουν στις πινακίδες του σχολείου τους τις αφίσες, να τις περιλάβουν στην ιστοσελίδα και στο περιοδικό του σχολείου τους, κι αν είναι εφικτό, στο τελικό φιλμάκι, που θα ετοίμαζαν. Προς μεγάλη ικανοποίησή τους, ο στόχος αυτός στέφθηκε με επιτυχία. Ακολούθως, οι μαθητές/τριες παρακολούθησαν διάφορα σύντομα βίντεο, που αφορούσαν ζητήματα οδικής ασφάλειας, ώστε να αποκτήσουν ιδέες για τη δική τους παραγωγή.

Βήμα 3:  Εφαρμογή διαδικασίας για την παραγωγή βίντεο (Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick και τον Μη Κυβερνητικό Οργανισμό «Reaction, Youth for the Prevention») 

Οι μαθητές/τριες του Β51 είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν με τον Συντονιστή του Προγράμματος Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Frederick, κο Πανίκο Χαραλάμπους, με σκοπό να ανταλλάξουν ιδέες και να καταλήξουν στην τελική ιδέα της παραγωγής του μικρού σε έκταση βίντεο.  Συγκεκριμένα, στις 05 Απριλίου 2019, ο κος Πανίκος Χαραλάμπους επισκέφθηκε το σχολείο μας, με σκοπό οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση όλων των συστατικών στοιχείων, ρόλων και σταδίων της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής παραγωγής, που περιλαμβάνει τη Συγγραφή Σεναρίων, τον Σχεδιασμό Παραγωγής, τον Φωτισμό, την Ηχοληψία, τη Σκηνοθεσία, την Κινηματογράφηση, το Μοντάζ, κ.τ.λ.. Οι μαθητές/τριες παρουσίασαν το σενάριό τους και με τη βοήθεια του κ. Πανίκου Χαραλάμπους κατέληξαν στο τελικό περιεχόμενό του.

Στην εν λόγω συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο Πρόεδρος του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού «Reaction, Youth for the Prevention», κ. Μάριος Σταύρου και η Διοικητική Λειτουργός του Οργανισμού, κ. Κυριακή Παπαδάμου, οι οποίοι μετέφεραν τις δικές τους εμπειρίες  με μαθητές/τριες άλλων σχολείων στην παραγωγή μικρού μήκους βίντεο σε σχέση με την οδική ασφάλεια. Τέλος, δόθηκαν οι τελικές οδηγίες στους/στις μαθητές/τριες, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα μέχρι την ημέρα λήψης των πλάνων για την παραγωγή του βίντεο (προσκόμιση σχετικών άδειων οδήγησης και ασφάλειας, πρόβες με τις λήψεις ενδεικτικών πλάνων, εξεύρεση κατάλληλης μουσικής υπόκρουσης, κατάλληλο ντύσιμο, ολοκλήρωση αφισών, σχεδιασμός σλόγκαν κ.τ.λ.).

Βήμα 4: Παραγωγή σύντομου βίντεο (σκηνοθεσία και μοντάζ) - Προώθηση

Στις 18 Απριλίου 2019 οι μαθητές/τριες του Β51 μετέβησαν στον χώρο, όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα για το μικρού μήκους βίντεο με θέμα την Οδική Ασφάλεια. Οι πρωταγωνιστές του βίντεο με θετική διάθεση και συγκέντρωση έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, για να καταφέρουν να προβάλουν μέσα από τις διάφορες σκηνές, που συμμετείχαν, τα μηνύματα που αφορούσαν κυρίως τη χρήση ζώνης και τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Η εμπειρία που έζησαν με τον Συντονιστή του Προγράμματος Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Frederick, κο Πανίκο Χαραλάμπους, και την ομάδα του, ήταν μοναδική και οι γνώσεις, που αποκόμισαν, πολύτιμες. Εργάστηκαν με επαγγελματισμό και απόλυτη συνεργασία.

Στις 10 Μαΐου 2019 οι μαθητές/τριες του Β51 είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν, επίσης, στη διαδικασία του Μοντάζ, ώστε να ολοκληρωθεί το τελικό περιεχόμενο του βίντεο. Συγκεκριμένα, μετέβησαν στον χώρο του Τμήματος Οπτικοαουστικής Επικοινωνίας, όπου με ιδιαίτερη φιλοξενία ο Συντονιστής του Προγράμματος μας εξήγησε αρχικά τη διαδικασία του Μοντάζ και τη σπουδαιότητά του και ακολούθως μαζί με την ομάδα των μαθητών/τριών και την Καθηγήτρια κατέληξαν στο τελικό περιεχόμενο του βίντεο με το μήνυμα: «Μια στιγμή είναι αρκετή… Σκέψου!».  

Το βίντεο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Λυκείου Κύκκου Α΄ καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού: https://www.youtube.com/watch?v=7r1_cheS6_Q

Το περιεχόμενο του βίντεο μπορεί να προβληθεί σε όλες τις βαθμίδες της Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της συνεργατικής μάθησης των μαθητών/τριών μας  σε ζητήματα οδικής ασφάλειας.

 

Σύλια Λουκαΐδου

Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας

Λύκειο Κύκκου Α΄

Παραγωγή βίντεο για Οδική Ασφάλεια στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας Β΄ Λυκείου, Λυκείου Κύκκου Α΄


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICK-EXAPOSASEOS
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
KENITHESITEPAK
MIMJUL
ALEXANDER19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
FORUMMARCH
OLYMPION2017
CYIMASTER
Middlesex2016