KESJULY18

2019-05-18 11:28:52
Συνταξιοδοτικά ωφελήματα νεοεισερχομένων εκπαιδευτικών, οι οποίοι μονιμοποιήθηκαν μετά το 2011

Συνταξιοδοτικά ωφελήματα νεοεισερχομένων εκπαιδευτικών, οι οποίοι μονιμοποιήθηκαν μετά το 2011


Προς Πρόεδρο και Μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου (Κ.Δ.Σ) της ΟΕΛΜΕΚ

ΘΕΜΑ:  Συνταξιοδοτικά ωφελήματα νεοεισερχομένων εκπαιδευτικών, οι οποίοι μονιμοποιήθηκαν μετά τον Οκτώβριο του 2011

Αξιότιμε κύριε,

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα και μετά την ανακοίνωσή σας ημερ. 09/05/2019  σε σχέση με το ίδιο θέμα έχω την άποψη ότι οι εκπαιδευτικές οργανώσεις έχουν δείξει τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα που έπρεπε για το συνταξιοδοτικό των νεοεισερχομένων.

Ιστορικά σας αναφέρω ότι το θέμα αυτό, απασχολούσε από τον  Οκτώβριο του  2011 τους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς στη Μέση, Τεχνική και Δημοτική εκπαίδευση και τους απασχολεί και σήμερα και θα τους απασχολεί μέχρι τη τελική δικαίωση.

Δικαίωση των προσπαθειών μας στο συνταξιοδοτικό, θεωρείται μόνο η επαναφορά του Κυβερνητικού Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων για όλους τους νεοεισερχόμενους με αναδρομική ισχύ.

Σας αναφέρω ότι σήμερα οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί στη Μέση Εκπαίδευση ανέρχονται αριθμητικά γύρω στους 1,200, δηλαδή αποτελούν το 20% του συνολικού αριθμού. Σε πέντε χρόνια οι νεοεισερχόμενοι θα αποτελούν το 40% και σε δέκα χρόνια θα αποτελούν το 80%.

Πιο κάτω σας αναφέρω τους λόγους γιατί είναι πολύ σημαντικό για εμάς τους νεοεισερχόμενους η διεκδίκηση και η επαναφορά του Κυβερνητικού Επαγγελματικού Σχεδίου Σύνταξης :

(α) Στο παλιό Κυβερνητικό Συνταξιοδοτικό Σχέδιο, το Εφάπαξ ποσό που δίνεται είναι εγγυημένο από το Κράτος και χωρίς ο εργαζόμενος συνεισφέρει και επιπλέον η απόδοση της κρατικής σύνταξης κάθε μήνα που παίρνει ή θα παίρνει ο εργαζόμενος αντιστοιχεί περίπου στο 50% του τελευταίου του ακαθάριστου μισθού.

(β)Το Ταμείο Προνοίας που θα αντικαταστήσει το Κυβερνητικό Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων και το οποίο προτάθηκε από αυτή την Κυβέρνηση και απορρίφθηκε και που σύντομα όπως αναφέρετε, το Υπουργείο Οικονομικών θα δώσει νέα πρόταση, προνοεί μόνο Εφάπαξ ποσό, το οποίο όμως δεν είναι εγγυημένο από το κράτος. Επιπλέον το εφάπαξ ποσό προϋποθέτει την συνεισφορά του εργαζόμενου στο 40 – 50% του συνολικού ποσού. Επιπλέον η κρατική σύνταξη καταργείται και ο εργαζόμενος θα πάρει σύνταξη από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις με βάση τις μονάδες που θα έχει. Η σύνταξη των κοινωνικών ασφαλίσεων θα είναι μειωμένη κατά 30 – 40% σε σύγκριση με την κρατική σύνταξη.

Στην ανακοίνωσή σας αναφέρεται ότι η ΣΕΚ και η ΠΕΟ σας ενημέρωσαν ότι συζητούν με την Κυβέρνηση για τη δημιουργία Ταμείου Προνοίας. Το παράδοξο όμως είναι ότι παρόλο που σας ενημέρωσε και η ΠΑΣΥΔΥ, η Συνδικαλιστική Οργάνωση των Δημοσίων Υπαλλήλων ότι διεκδικεί την επαναφορά του Κυβερνητικού Επαγγελματικού Σχεδίου Σύνταξης για τους νεοεισερχόμενους, δεν το αναφέρεται καθόλου στην ανακοίνωσή σας και αρκετοί συνάδελφοι αναρωτιούνται το γιατί;

Επιπλέον ένα άλλο σημαντικό σημείο που θα έπρεπε να αναφερθεί και δεν το αναγράφεται στην ανακοίνωση της ΟΕΛΜΕΚ, ημερ. 09/05/2019, είναι η απόφαση της τελευταίας Παγκύπριας Συνδιάσκεψης των Γενικών Αντιπροσώπων(ΠΣΓΑ) στις  13 Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με το ίδιο θέμα και η οποία αναφέρει:

«Πάγια θέση της ΟΕΛΜΕΚ είναι η επαναφορά του Κυβερνητικού Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων, για όλους τους εργαζομένους στον Δημόσιο Τομέα, με αναδρομική ισχύ».

«Η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ, για άλλη μια φορά, θέτει επιτακτικά τη συνταξιοδοτική κάλυψη των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σήμερα στο δημόσιο σχολείο και οι οποίοι μονιμοποιήθηκαν κατά ή μετά την 1.10.2011 και εξουσιοδοτεί το ΚΔΣ να προβεί σε κάθε ενέργεια, έτσι ώστε οι εν λόγω εκπαιδευτικοί να ενταχθούν στο κυβερνητικό επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων».

«Σε περίπτωση που δεν διευθετηθεί δίκαια, οριστικά και άμεσα το ζήτημα, το ΚΔΣ εξουσιοδοτείται να προχωρήσει σε σχετική καταγγελία και λήψη δυναμικών μέτρων».

Από την ανακοίνωσή σας και όλα τα πιο πάνω δημιουργούνται αρκετά ερωτήματα τα οποία σας υποβάλλω:

(1)  Υπάρχει κάποια σκοπιμότητα για το ότι στην ανακοίνωσή σας δεν αναγράφεται καθόλου η θέση της ΠΑΣΥΔΥ; Αν όχι, αφού γνωρίζατε την άποψη της ΠΑΣΥΔΥ γιατί δεν την αναφέρατε ;

(2)  Στην άτυπη συνάντηση που είχατε με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών στις 6 Μαϊου 2019 θα έπρεπε να τον πληροφορήσετε ότι με βάση την απόφαση της τελευταίας Παγκύπριας Συνδιάσκεψης των Γενικών Αντιπροσώπων ημερ. 13/12/2019, η ΟΕΛΜΕΚ διεκδικεί την επαναφορά του Κυβερνητικού Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων, για όλους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς, με αναδρομική ισχύ και όχι Ταμείο Προνοίας. Το πράξατε ;

(3)  Αναφέρεστε στην ανακοίνωσή σας ότι απευθυνθήκατε σε δικηγορικά γραφεία προκειμένου να εξασφαλίσετε γνωματεύσεις σχετικές με το θέμα. Πολύ σοφή και σωστή ενέργεια. Μπορείτε να με πληροφορήσετε στα πιο κάτω υποερωτήματα:

(α)Ποια είναι τα δικηγορικά γραφεία που επιλέξατε ;

(β)Ποια ήταν τα ερωτήματα και τι απαντήσεις πήρατε για την κάθε ερώτηση ;

(γ) Θα ήθελα, εάν μπορώ, να έχω φωτοαντίγραφο των γνωματεύσεων ώστε αν διαπιστώσω ότι έχω έννομο συμφέρον, να κινηθώ δικαστικά μέσω αυτού του Δικηγορικού Γραφείου;

(4)  Φέτος, στο τέλος της σχολικής χρονιάς, κάποιοι συνάδελφοι θα αφυπηρετήσουν χωρίς να πάρουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Εισηγούμαι όπως απευθυνθείτε σε δικηγορικό γραφείο, έμπειρο σε τέτοια θέματα για να εξετάσει την υπόθεση αυτή, και αν μπορούν οι συνάδελφοι να προσφύγουν στο δικαστήριο για διεκδίκηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων (γνωμάτευση). Ακόμη εισηγούμαι όπως η ΟΕΛΜΕΚ βοηθήσει οικονομικά αυτούς τους συναδέλφους.

Επιπλέον σας υπενθυμίζωτα άρθρα του Καταστατικού της ΟΕΛΜΕΚ αρ. 16.2.1 το οποίο αναφέρει ότι «η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων χαράσσει την γενική πολιτική που θα ακολουθεί η Οργάνωση στα συνδικαλιστικά και άλλα θέματα» καθώς και το άρθρο 16.2.2 το οποίο αναφέρει ότι «η ΠΣΓΑ παίρνει αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα ή πρόβλημα απασχολεί την Οργάνωση και δεσμεύει το ΚΔΣ και τα Επαρχιακά Γραφεία στην προώθηση και επίλυσή τους». Ακόμη υπάρχει και το άρθρο 17.2 που αναφέρει «το Κ.Δ.Σ. είναι το εκτελεστικό όργανο της ΠΣΓΑ. Είναι υπεύθυνο έναντι της ΠΣΓΑ για την εκτέλεση των αποφάσεων της.

Τελειώνοντας, εισηγούμαι προς εσάς, την ανώτατη αρχή των εκπαιδευτικών Μέσης και σε κάθε εκπαιδευτικό - συνδικαλιστή, για το θέμα αυτό, ότι θα πρέπει να έχουμε σαν  θέση Αρχής ότι «όλοι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα Δημόσια Σχολεία και υπογράφουν το ίδιο Συμβόλαιο, έχουν τα ίδια προσόντα, τα ίδια καθήκοντα και τις ίδιες υποχρεώσεις θα πρέπει να απολαμβάνουν τα ίδια ωφελήματα  σε μισθό και σύνταξη (εφάπαξ και κρατική σύνταξη)»

Είμαι στην διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες.

Με εκτίμηση

Ελισσαίος  Χριστοδούλου


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Μιχάλης Α. Πόλης
Sat May 18, 2019, 18:06:06
Την ίδια άνιση μεταχείριση έχουν υποστεί και οι εκπαιδευτικοί της Δημοτικής που έχουν μονιμοποιηθεί κατά η μετά την 1/10/2011. Θεωρώ απολύτως ορθό, ως θέση αρχής να έχουν οι εκπαιδευτικοί τα ίδια συνταξιοδοτικά δικαιώματα είτε διορίστηκαν πριν το 2011 είτε μετά. Το συνταξιοδοτικό σχέδιο της δημόσιας υπηρεσίας πρέπει να επαναφερθεί για όλους, όπως ήταν πριν το μνημόνιο.
Απώλειες έχουν όχι μόνο οι νεοεισερχόμενοι αλλά και οι παλαιότεροι, σε μικρότερο βαθμό, εφόσον η σύνταξη όσων ήταν μόνιμοι στις 30/9/2011, για υπηρεσία από 1/1/2013 και μετά δεν υπολογίζεται με βάση τον τελευταίο μισθό αλλά με το μέσο όρο του μισθού καρριέρας δηλαδή στο 70% του τελευταίου μισθού. Έτσι η υπηρεσία μετά το 2012 αποδίδει μειωμένη σύνταξη κατά 30%, ακόμα και για κείνους που εμπίπτουν στο κρατικό σχέδιο συντάξεως... Χώρια τα πέναλτυ σε περίπτωση πρόωρης αφυπηρέτησης. Όσο πιο αργά διορίστηκες τόσο πιο πολλά συνταξιοδοτικά δικαιώματα χάνεις με βάση τη στρεβλή και άδικη λογική του περί συντάξεως νόμου 216(Ι)/2012 που επέβαλε το μνημόνιο.

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
MIMJUL
ALEXANDER19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016