KESJULY18

2019-04-09 09:26:13
Πανεπιστήμιο Κύπρου: Τμήμα Ψυχολογίας: Τρεις κενές θέσεις Ειδικού Επιστήμονα

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Τμήμα Ψυχολογίας: Τρεις κενές θέσεις Ειδικού Επιστήμονα


Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας

Αρ. Θέσεων: Τρεις (3)

Κατηγορία: Σύμβαση (συμβόλαιο για 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 36 μήνες)

Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης και το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχονται αιτήσεις για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας με πλήρη απασχόληση (140 ώρες/μήνα), στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Neo-PRISM-C («Νευροαναπτυξιακοί Βέλτιστοι Δείκτες Πρόβλεψης, Παράγοντες Κινδύνου και Παρέμβαση από μια Συστηματική Προσέγγιση για τη Δυσπροσαρμοστικότητα των Παιδιών») το οποίο εντάσσεται κάτω από το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020) μέσω της Δράσης Innovative Training Network (ITN) – Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Η απασχόληση είναι για 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 36 μήνες (http://www.neoprismc.org/).

Yποψήφιοι από όλους τους σχετικούς ακαδημαϊκούς κλάδους ενθαρρύνονται να υποβάλουν αίτηση συμπεριλαμβανομένων της Ψυχολογίας, της Νευροεπιστήμης, της Επιστήμης των Δεδομένων και συναφών επιστημονικών κλάδων. Οι διδακτορικοί φοιτητές που θα επιλεγούν θα εγγραφούν στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου και συγκεκριμένα στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Ψυχολογίας (για υποψήφιους με  ή χωρίς υπόβαθρο στη Ψυχολογία) ή στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας (για υποψήφιους με υπόβαθρο στη Ψυχολογία που επιθυμούν να αποκτήσουν επαγγελματική άδεια Κλινικού Ψυχολόγου  στην Κύπρο και στην Ε.Ε). Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία εισδοχής σε ένα από τα πιο πάνω Διδακτορικά προγράμματα του Τμήματος Ψυχολογίας για το Χειμερινό Εξάμηνο 2019/2020, παράλληλα με την υποβολή της αίτησης για τις θέσεις Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας, υποβάλλοντας τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων για εισδοχή στα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου στο σύνδεσμο http://ucy.ac.cy/postgraduate_appl_en μέχρι την Παρασκευή, 26 Απριλίου 2019 έως τις 12 το μεσημέρι (Ώρα Ανατολικής Ευρώπης-EET). Και τα δύο προγράμματα προσφέρουν προηγμένα μαθήματα στην ψυχοπαθολογία, μεθόδους και νευροεπιστήμη, συνδέσεις με τις δραστηριότητες κατάρτισης του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης, 10 ερευνητικών εργαστηρίων, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας και το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ) για εκπαίδευση σε μεταβιβάσιμες δεξιότητες (http:// www.ucy.ac.cy/ctl/en/). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δύο προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον σύνδεσμο http://www.ucy.ac.cy/psych/en/academicprogramms/postgraduate. Οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν το Διδακτορικό στην Κλινική Ψυχολογία θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένα επάρκεια γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ:  

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι:

α) δεν πρέπει να έχουν διαμείνει ή να έχουν πραγματοποιήσει την κύρια δραστηριότητά τους (εργασία, σπουδές κ.λ.π.) στη χώρα του οργανισμού υποδοχής τους (Κύπρος) για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών κατά τα τρία έτη αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης· και

β) θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη γνώση σε τουλάχιστον ένα από τους τρεις άξονες του δικτύου Neo-PRISM-C (1. Διαγνωστικός κίνδυνος, προστατευτικοί παράγοντες-Βασική Έρευνα, 2. Νευροβιολογικά συστήματα -Απεικόνιση, Γενετική, Μέθοδοι Ψυχοφυσιολογίας και 3. Τεκμηριωμένη παρέμβαση-Έρευνα Παρέμβασης), όπως αυτή μπορεί να τεκμηριωθεί από την πρωτύτερη εκπαίδευση, πιθανές δημοσιεύσεις ή διδακτική εμπειρία, ή τη συμμετοχή τους σε παρόμοια ερευνητικά προγράμματα.

Σημειώνεται ότι για εισδοχή στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Ψυχολογίας, απαιτείται πτυχίο πανεπιστημίου και μεταπτυχιακός τίτλος από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο (πιστοποιημένο από το ΚΥΣΑΤΣ, την αρμόδια αρχή της Κύπρου http://www.kysats.ac.cy/index.php/en/). Για εγγραφή στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας τόσο ο προπτυχιακός τίτλος όσο και ο μεταπτυχιακός θα πρέπει να είναι στην Ψυχολογία.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού προπτυχιακού και μεταπτυχιακού τίτλου στην Ψυχολογία, Νευροεπιστήμη, Επιστήμη των Δεδομένων ή άλλους συναφείς κλάδους.
 • Να έχουν άριστες δεξιότητες γραπτού και προφορικού λόγου στην Αγγλική γλώσσα (οι αιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν σχετικές βεβαιώσεις επάρκειας της γλώσσας).
 • Η γνώση τουλάχιστον ακόμα μιας γλώσσας της Ε.Ε. η οποία αντιπροσωπεύεται στην κοινοπραξία (π.χ., Γαλλικά, Φιλανδικά, Ουγγρικά) θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.
 • Να έχουν ερευνητικό ενδιαφέρον στη Νευροεπιστήμη και συγκεκριμένα στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές.
 • Σχετική γνώση με τυπικά λογισμικά των Κοινωνικών Επιστημών και των Μαθηματικών (π.χ., SPSS, R, MATLAB) είναι ιδιαίτερα επιθυμητή.
 • Γνώση και προηγούμενη εμπλοκή σε πειράματα που χρησιμοποιούν μεθόδους απεικόνισης του εγκεφάλου (π.χ. EEG, MRI, fMRI, fNIRS, MEG), για τη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία σχετικών δεδομένων θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.
 • Γνώση και προηγούμενη εμπλοκή σε πειράματα που χρησιμοποιούν ψυχοφυσιολογικές και νευροφυσιολογικές πειραματικές τεχνικές (π.χ. οφθαλμοκίνηση, αντίδραση αιφνιδιασμού, νευρογράφημα, ηλεκτρομαγνητική αγωγιμότητα ή καρδιακή μεταβλητότητα) θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.
 • Να έχουν επαρκές εύρος ή βάθος εξειδικευμένων γνώσεων σε επιστημονικές και ερευνητικές μεθόδους και τεχνικές.
 • Να έχουν ισχυρές δεξιότητες οργάνωσης και προγραμματισμού και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών.
 • Η αποδεδειγμένη εμπειρία στην πειραματική έρευνα και η ικανότητα συνεργασίας με διεθνείς ερευνητικές ομάδες των οποίων το έργο επικεντρώνεται σε παιδιατρικούς πληθυσμούς θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

 Εξατομικευμένα Ερευνητικά Προγράμματα ανά Ερευνητή

Μπορείτε να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο http://www.neoprismc.org/#cfa ή τον απευθείας σύνδεσμο για το αρχείο σε μορφή PDF http://www.neoprismc.org/wp-content/uploads/2019/04/3-ESRs-UCY-Job-Announcement_05032019.pdf  για να ενημερωθείτε σχετικά.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

Η διάρκεια απασχόλησης προσδιορίζεται για τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου 2019- Σεπτεμβρίου 2020 με πιθανή ανανέωση για ακόμα 24 μήνες. Η απασχόληση θα είναι πλήρης και το ετήσιο κόστος εργοδότησης θα ανέρχεται στα €32,412.. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου. Επιπρόσθετα θα καταβάλλεται Επίδομα Κινητικότητας €600 τον μήνα). Οι εργοδοτούμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν πρόσθετο οικογενειακό επίδομα €500  τον μήνα με βάση την οικογενειακή τους κατάσταση. Το Ερευνητικό Πρόγραμμα δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού.

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ:

Γενικότερα το έργο Neo-PRISM-C θα προσφέρει στους ερευνητές που θα εργοδοτηθούν:

 • Έρευνα για τις νευροαναπτυξιακές διαταραχές βασισμένη στο έργο Neo-PRISM-C
 • Πλήρη απασχόληση μέχρι 3 χρόνια με ανταγωνιστικές απολαβές και επιπρόσθετους οικονομικούς πόρους για συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και συνεργασίες
 • Δίδακτρα για τις διδακτορικές σπουδές στο ΠΚ (συμπεριλαμβάνει την εγγραφή, την πρόσβαση σε υπηρεσίες φοιτητών όπως η Βιβλιοθήκη και οι Η.Υ., τη διδασκαλία, την εποπτεία, την περιεκτική εξέταση και την αποφοίτηση)
 • Διδακτορικό τίτλο μετά από τα 4 χρόνια σπουδών
 • Αποσπάσεις σε άλλους οργανισμούς-εταίρους του Έργου
 • Συμμετοχή σε εργαστήρια και εκπαίδευση με έμφαση σε επιστημονικές και επιχειρηματικές δεξιότητες και άριστη εποπτεία από μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού του ΠΚ
 • Εγγραφή μέλους σε παγκοσμίου φήμης εργαστήρια, ως μέλος μιας ενθουσιώδους διεπιστημονικής ομάδας
 • Εγγραφή μέλους στο ΠΚ, ενός από τα νεότερα πρωτοπόρα ερευνητικά πανεπιστήμια στην Ευρώπη.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα πιο κάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο μορφής PDF, στην κα. Αφροδίτη Στεφάνου, Project Administration Manager του έργου Neo-PRISM-C, στην ηλεκτρονική διεύθυνση stefanou.afroditi@ucy.ac.cy μέχρι τις 26 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ., δηλώνοντας το ερευνητικό πρόγραμμα ή τον κωδικό της θέσης (π.χ. ESR3) στο οποίο επιθυμούν να εμπλακούν.

 1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση (ερευνητικά ενδιαφέροντα, στόχοι ερευνητικής σταδιοδρομίας, εκπαιδευτικό υπόβαθρο και προηγούμενη ερευνητική εμπειρία, λόγοι που υποβάλλεται η αίτηση στο πρόγραμμα με μια σύντομη ερευνητική δήλωση εστιασμένη στην εξειδικευμένη ερευνητική δράση που προτιμάται και στο συγκεκριμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα)      
 2. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα (προσωπικές πληροφορίες με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, εκπαιδευτικό ιστορικό, προηγούμενη εργασιακή πείρα και άλλες σχετικές πληροφορίες)
 3. Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες
 4. Πιστοποιημένα αντίγραφα βεβαιώσεων επάρκειας της Αγγλικής γλώσσας
 5. Ονόματα και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δύο ατόμων, κατά προτίμηση ακαδημαϊκών, από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Καθηγητή Τιμόθεο Παπαδόπουλο, Συντονιστή του έργου Neo-PRISM-C, στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης, Πανεπιστήμιο Κύπρου (τηλ:+357 22892079 και email: papadopoulos.timothy@ucy.ac.cy). Η προθεσμία για υποβολή των αιτήσεων είναι στις 26/04/2019. 


Αφήστε ένα σχόλιο

 • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
IDEP19
INKPAIDEIA19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016