KESJULY18

2019-03-19 12:02:05
Πέραν των 170 ομογενών εκπαιδευτικών από 8 χώρες συμμετείχαν στην επιμόρφωση του Παιδαγωγικού

Πέραν των 170 ομογενών εκπαιδευτικών από 8 χώρες συμμετείχαν στην επιμόρφωση του Παιδαγωγικού


 ΚΥΠΕ- Περισσότεροι από εκατόν εβδομηνταένας ομογενείς εκπαιδευτικοί από οκτώ χώρες, οι οποίοι διδάσκουν την ελληνική γλώσσα, έλαβαν μέχρι στιγμής μέρος στο πρόγραμμα επιμόρφωσης που προσφέρεται στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου από το 2000. Το πρόγραμμα με θέμα «Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός» προσφέρεται στο πλαίσιο της προσπάθειας του ΠΙ του για διάδοση της ελληνικής γλώσσας σε χώρες όπου υπάρχουν εστίες ελληνισμού.


Το ΠΙ προσφέρει κάθε χρόνο έως και 12 υποτροφίες για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο έχει τρίμηνη διάρκεια και αρχίζει τον Μάιο κάθε σχολικής χρονιάς και ολοκληρώνεται τον Ιούλιο. Είναι διάρκειας 250 διδακτικών περιόδων και προσφέρεται στο ΠΙ στα Λατσιά καθημερινά από τις 9:00 μέχρι τις 13:30.
 
Ο Δρ. Παναγιώτης Σάββα, Λειτουργός στο ΠΙ, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι το Ινστιτούτο προσβλέπει στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών σε σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, ώστε να είναι ικανοί να τη διδάξουν στις χώρες προέλευσής τους, καθώς και να τους δώσει την ευκαιρία να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό.

«Εμείς θεωρούμε όλους και όλες τους/τις εκπαιδευτικούς πρεσβευτές της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στις χώρες τους και θέλουμε να αναπτύξουμε κουλτούρα ομαδικού πνεύματος ανάμεσα σε όσους/όσες θα επιλεγούν να συμμετάσχουν. Το Ινστιτούτο επιμόρφωσε περισσότερους/ες από 171 ομογενείς εκπαιδευτικούς. Είναι άτομα ηλικίας 20-45 ετών και ήρθαν από την Ουκρανία, από το Αζερμπαϊζάν, την Αρμενία, τη Γεωργία, τη Ρωσία, το  Καζακστάν και παλαιότερα από την Βουλγαρία και τη Ρουμανία», ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Δρ. Σάββα.

Πολλά από τα άτομα αυτά, όπως μας είπε, συνεχίζουν και μετά το τέλος του προγράμματος να επικοινωνούν με τους λειτουργούς του ΠΙ  και να αξιοποιούν υλικό από την ιστοσελίδα του για τη συνεχή τους μάθηση.
«Η  θετική σχέση που αναπτύχθηκε μαζί τους στην ως τώρα πορεία και η διάθεση για συνεχή αναβάθμιση του εν λόγω προγράμματος αντανακλάται στην ποιότητα των εκπαιδευομένων», ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Δρ. Σάββα.

Σε αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
Το πρόγραμμα , όπως εξήγησε, βασίζεται στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, θεωρεί τους ομογενείς εκπαιδευτικούς ως επαγγελματίες που επιθυμούν την περαιτέρω προσωπική και επαγγελματική μάθηση και διαρκώς αναβαθμίζεται με στόχο την παροχή υψηλών υπηρεσιών. Παράλληλα αξιοποιεί και προωθεί στοιχεία από τη διδακτική μεθοδολογία  της ξένης γλώσσας.
 Αίτηση συμμετοχής
Αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν άτομα που διαμένουν μόνιμα σε χώρες, όπου υπάρχουν κοιτίδες του ελληνισμού, διαθέτουν Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, κατέχουν την ελληνική γλώσσα σε επίπεδο γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 και διαθέτουν βεβαίωση ότι διδάσκουν σε σχολείο/α της ελληνικής κοινότητας της χώρας προέλευσής τους.
Επίσης δεν πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας τους και δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας, τέτοιο που δεν θα επιτρέψει την εξασφάλιση Πιστοποιητικού Υγείας από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όταν αφιχθούν στην Κύπρο,
Εφόσον γίνουν δεκτοί/ες στο Πρόγραμμα, θα είναι σε θέση να εξασφαλίσουν από τις χώρες προέλευσής τους τρίμηνη άδεια παραμονής στην Κύπρο.
 Ως επιπρόσθετα προσόντα  θεωρούνται το Πτυχίο ή Μεταπτυχιακός τίτλος στα παιδαγωγικά και σε θέματα συναφή με την εκπαίδευση, η Συμμετοχή σε Σεμινάριο/Συνέδριο για την ελληνική γλώσσα και άλλη διδακτική πείρα.
 Η επιλογή των υποψηφίων  
«Η επιλογή των υποψηφίων  γίνεται σε δύο φάσεις. Το Ινστιτούτο αξιολογεί σε πρώτη φάση τις αιτήσεις και  επιλέγει δώδεκα εκπαιδευτικούς. Αφού εξεταστεί ο φάκελος και εφόσον ο/η υποψήφιος/α πληροί τα κριτήρια, καλείται σε συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης skype (β’ φάση αξιολόγησης). Το Π.Ι. καλύπτει τα έξοδα αγοράς αεροπορικού εισιτηρίου οικονομικής θέσης για μετάβαση από και προς τη χώρα του/της ομογενούς εκπαιδευτικού μόνο κατά την άφιξη και την τελική αναχώρηση», εξήγησε ο Δρ. Σάββα.
Κατά το διάστημα της παραμονής των Ομογενών Εκπαιδευτικών, το Π.Ι. προσφέρει διαμονή σε κατάλυμα που ενοικιάζει για τον σκοπό αυτό, μεταφορικό μέσο για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στους ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους, που είναι ενταγμένες στο Πρόγραμμα και ένα ποσό που καλύπτει έξοδα διατροφής και άλλα έξοδα που μπορεί να προκύψουν.
 Αρχική διαγνωστική αξιολόγηση
Πριν την έναρξη των μαθημάτων, οι Ομογενείς Εκπαιδευτικοί παρακάθονται σε αρχική διαγνωστική αξιολόγηση κατοχής της ελληνικής γλώσσας. Σε περίπτωση που ο βαθμός κατοχής της Ελληνικής δεν είναι τέτοιος που να επιτρέπει την παρακολούθηση του Προγράμματος, το Π.Ι. έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον/την εκπαιδευτικό να αποχωρήσει από το Πρόγραμμα.
Το Πρόγραμμα, όπως μας ανέφερε ο Δρ. Σάββα, είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, διότι σε μικρό χρονικό διάστημα οι ομογενείς εκπαιδευτικοί καλούνται να ενεργοποιήσουν όλες τους τις δυνάμεις για να βελτιώσουν την κατοχή της Ελληνικής και τις διδακτικές τους μεθόδους, να αξιοποιήσουν την περιρρέουσα ατμόσφαιρα για εξάσκηση της Ελληνικής με φυσικούς ομιλητές και να εξοικειωθούν περισσότερο με την ελληνική ζώσα πραγματικότητα.
«Το Πρόγραμμα επιμορφώνει τους εκπαιδευτικούς σε θέματα Μεθοδολογίας της διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και σε θέματα Ιστορίας και Πολιτισμού. Σ’ αυτό το πλαίσιο, προβλέπεται αριθμός επισκέψεων σε μουσεία, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους της Κύπρου. Περιλαμβάνει επίσης επισκέψεις σε Σχολεία», ανέφερε ο Δρ. Σάββα.

Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης 

Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης λαμβάνουν οι εκπαιδευόμενοι/ες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Προγράμματος, και συγκεκριμένα όσοι έχουν παρακολουθήσει τις συναντήσεις του Προγράμματος ανελλιπώς, έχουν περάσει με επιτυχία τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις και την τελική εξέταση και έχουν πραγματοποιήσει δειγματική διδασκαλία με εξασφάλιση ικανοποιητικής βαθμολογίας.
 
Ο Δρ. Σάββα δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι όπως φαίνεται από την αξιολόγηση του προγράμματος κάθε χρόνο, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι τους προσέφερε γνώσεις σε μεγάλο βαθμό, σε όλα τα θέματα.
 
«Συχνά γίνονται εισηγήσεις π.χ. για μεγαλύτερη χρονική διάρκεια και περισσότερη έμφαση όχι μόνο στα μαθήματα μεθοδολογίας της γλώσσας, αλλά και σε μαθήματα γραμματικής και συντακτικού για τη δική τους βελτίωση στην ελληνική γλώσσα, Τα στοιχεία αυτά και οι εισηγήσεις των συμμετεχουσών  λαμβάνονται υπόψη και οδηγούν σε αναπροσαρμογές», ανέφερε.
Ο Δρ. Σάββα μας ανέφερε πως πέραν του επιμορφωτικού του χαρακτήρα, το Πρόγραμμα αυτό είναι αναμφίβολα και μια κατάθεση ψυχής.
«Οι συντονιστές και οι εκπαιδευτές δεν έχουν κάθε φορά  απέναντί τους, μια ομάδα εκπαιδευτικών στους οποίους καλούνταν να διδάξουν απλά και μόνο βασικές και σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές και προσεγγίσεις. Το έργο μας κινείται πολύ πέραν αυτής της επιστημονικής προσφοράς. Έχουμε να εκπαιδεύσουμε  νέους ανθρώπους που ταξίδεψαν από μακρινές χώρες στις οποίες  τάχθηκαν να υπηρετήσουν τον ομογενειακό Ελληνισμό μετέχοντες οι ίδιοι της Ελληνικής Παιδείας και του Ελληνικού Πολιτισμού, τον οποίο αγάπησαν χωρίς μάλιστα να έχουν πάντοτε βιολογική συγγένεια με την Ελλάδα και τους Έλληνες», ανέφερε.


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
INKPAIDEIA19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016