KESJULY18

2019-03-05 10:16:31
Ενημέρωση μαθητών Δημ. Σχολείων και γονέων/κηδεμόνων τους για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού

Ενημέρωση μαθητών Δημ. Σχολείων και γονέων/κηδεμόνων τους για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού


Οι καθηγητές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΟΕΛΜΕΚ), ενημερώνουν από τον περασμένο Δεκέμβριο τους μαθητές της Γ’ τάξης λυκείου για τα πλαίσια πρόσβασης 2019 στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ). Η ενημέρωση συνεχίζεται σε πιο εντατικό ρυθμό από τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο, ενόψει της προσεχούς λειτουργίας των Κέντρων Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) σε κάθε λύκειο για υποβολή των αιτήσεων για τις Παγκύπριες Εξετάσεις (5-14 Μαρτίου 2019). Η ενημέρωση γίνεται με επισκέψεις σε κάθε τμήμα της Γ’ τάξης καθώς και με κατ’ ίδίαν συνεντεύξεις με μαθητές και γονείς μετά από αίτημά τους. Επιπλέον, έχουν οργανωθεί ενημερωτικές συγκεντρώσεις για το ίδιο θέμα σε επαρχιακό επίπεδο από την ΥΣΕΑ (Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής) καθώς και σε διάφορα λύκεια, μετά από αίτημα των οργανωμένων γονέων ή με πρωτοβουλία των καθηγητών ΣΕΑ σε απογευματινό χρόνο.

Πριν την ενημέρωση, προηγήθηκε εξειδικευμένη και λεπτομερής ενημέρωση των καθηγητών ΣΕΑ τόσο σε έκτακτη παγκύπρια ενημερωτική συνάντηση που οργανώθηκε από τον Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου στο ΥΠΠ, όσο και σε επαρχιακές συντονιστικές συναντήσεις. Στις συναντήσεις, οι καθηγητές ΣΕΑ είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν, να ζητήσουν διευκρινίσεις, να σχολιάσουν και να υποβάλουν ερωτήματα για το τόσο σημαντικό αυτό θέμα. Παράλληλα, ετοιμάστηκε ειδικό επικαιροποιημένο υλικό, προσαρμοσμένο στα νέα πλαίσια πρόσβασης στα ΑΑΕΙ (http://www.moec.gov.cy/ysea/ekdoseis.html). Το υλικό, που ετοιμάστηκε από την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής στην οποία υπάγονται όλοι οι καθηγητές ΣΕΑ, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΠ. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι οι καθηγητές ΣΕΑ βρίσκονται σε καθημερινή επικοινωνία μεταξύ τους μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ενημερώνονται για οποιαδήποτε αλλαγή ή διευκρίνιση η οποία κρίνεται σημαντική για να προωθηθεί στους επηρεαζόμενους μαθητές.  

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καθηγητών ΣΕΑ (ΟΕΛΜΕΚ) διευκρινίζει ότι η ΥΣΕΑ είναι η μόνη δημόσια υπηρεσία του ΥΠΠ που είναι η καθ’ύλην αρμόδια και έχει αναλάβει την τεράστια και πολυσχιδή ευθύνη για την παροχή επαγγελματικού προσανατολισμού σε όλα ανεξαιρέτως τα δημόσια σχολεία Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης, στα κεντρικά γραφεία της ΥΣΕΑ καθώς και στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία Μέσης Εκπαίδευσης από προσοντούχους καθηγητές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής. 

Συνοψίζοντας, οι καθηγητές ΣΕΑ είναι αρμόδιοι επαγγελματίες επιστημονικά καταρτισμένοι, οι οποίοι αφού ενημερώνονται για τα θέματα της Δημόσιας Εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα με ειδικά σεμινάρια, επαρχιακές συντονιστικές συναντήσεις, ηλεκτρονική επικοινωνία, εγκυκλίους και σημειώματα σε καθημερινή βάση,  είναι σε θέση και μπορούν να παρέχουν έγκυρη, επαρκή, ακριβή και επικαιροποιημένη πληροφόρηση δωρεάν σε θέματα εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών, συμβουλευτικής, υποτροφιών κλπ.   Παρέχουν, επίσης, συμβουλευτική για πολλά άλλα θέματα τόσο στο χώρο του σχολείου κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας του όσο και στα πιο πάνω γραφεία κατά τις ώρες λειτουργίας των κυβερνητικών γραφείων.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι καθηγητές ΣΕΑ δεσμεύονται να παρέχουν συμβουλευτική και επαγγελματική αγωγή σε όλους τους μαθητές γυμνασίων και λυκείων έχοντας πλήρη επίγνωση του πόσο σημαντικός είναι ο τρόπος διαχείρισης των πληροφοριών που παρέχουν στους μαθητές, αφού αυτός αποτελεί την ειδοποιό διαφορά από τους άλλους επαγγελματίες. Η πρόσβαση στην πληροφορία είναι πολύ εύκολη υπόθεση σήμερα, αφού γίνεται με χίλους τρόπους με πολύ γρήγορες ταχύτητες και με χίλια μέσα. Η διαφορά βρίσκεται στο ότι η διαχείριση των πληροφοριών από τον καθηγητή ΣΕΑ γίνεται με τρόπο ώστε να βοηθά τον μαθητή να αποφασίζει για τον εαυτό του, χωρίς όμως να τον κατευθύνει, αφού αυτή είναι η βασική αρχή της Συμβουλευτικής Επιστήμης.

Με βάση τα πιο πάνω, εφιστούμε την προσοχή σε όλους τους γονείς και μαθητές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για οποιαδήποτε ενημέρωση έχουν για το καίριο αυτό ζήτημα και να διασφαλίζουν ότι η διαχείριση και ερμηνεία των πληροφοριών γίνεται από εξειδικευμένο σύμβουλο που έτυχε της σχετικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, αφού οι πληροφορίες που θα πάρουν και κυρίως η διαχείρισή τους θα είναι καθοριστική για την μετέπειτα ζωή τους. 

Με αφορμή παρουσιάσεις που γίνονται κατά καιρούς από ιδιώτες συμβούλους στους σχολικούς χώρους όσον αφορά ενημέρωση για τα πλαίσια πρόσβασης 2019, ο Κυπριακός Σύνδεσμος καθηγητών ΣΕΑ εκφράζει την ανησυχία του αφού μέλημα τόσο της ΥΣΕΑ όσο και του Συνδέσμου Καθηγητών ΣΕΑ (ΟΕΛΜΕΚ) είναι η διασφάλιση της δωρεάν αντικειμενικής και ανιδιοτελούς ενημέρωσης και καθοδήγησης των μαθητών και των γονέων τους. Όπως διαφαίνεται, αυτές οι παρουσιάσεις σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού γίνονται από ιδιώτες συμβούλους οι οποίοι δεν έχουν τύχει οποιασδήποτε εκπαίδευσης ή κατάρτισης σε θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικής αγωγής και συλλέγουν προσωπικά  στοιχεία επικοινωνίας από όλους τους παρευρισκόμενους γονείς και μαθητές.

Μετά  από αναφορές που έφτασαν κοντά μας από κάποια μέλη μας που παρακολούθησαν σχετικές διαλέξεις ώστε να αποκτήσουν ιδίαν άποψη, μαθητές μας αλλά και από γονείς, διαπιστώσαμε ότι συχνά, ιδιώτες Σύμβουλοι αναφέρονται σε  ανακρίβειες, π.χ. χρησιμοποιούν πίνακες αυτούσιους από τα ΝΩΠ πριν τις πρόσφατες αλλαγές.  Χρησιμοποιούν επίσης ψυχομετρικά εργαλεία (τεστ), μη μεταφρασμένα και αμφιβόλου στάθμισης στα Κυπριακά δεδομένα, τα οποία διαφημίζουν στο τέλος ως προϊόντα  τα οποία ο γονέας/κηδεμόνας μπορεί να εξασφαλίσει εφόσον πληρώσει ώστε αυτά να χορηγηθούν στο παιδί του στο χώρο του ιδιωτικού γραφείου. Στη συνέχεια, βεβαίως, διαφημίζουν, εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία που τους δίνεται και τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παρέχουν επί πληρωμή.

Πρώτιστο μέλημά μας ως εκπαιδευτικών παραμένει το καλώς νοούμενο συμφέρον των παιδιών. Η ελεύθερη αγορά δίνει, βεβαίως, το δικαίωμα για πρόσβαση σε υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, που παρέχονται επί πληρωμή, από ιδιώτες σε όποιον το επιθυμεί.  Είναι, όμως, πεποίθηση μας ότι ο σχολικός χώρος πρέπει να προστατεύεται από όλους μας με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε (α) να διασφαλίζεται η ποιότητα και η εγκυρότητα των υπηρεσιών και των πληροφοριών  που παρέχει και (β) να διασφαλίζεται η δωρεάν και αμερόλητη πρόσβαση σε αυτές της υπηρεσίες από όλους τους μαθητές και τους γονείς/κηδεμόνες τους.

Καταλήγοντας, τονίζουμε ότι τα μέλη του Κυπριακού Συνδέσμου Καθηγητών ΣΕΑ (ΟΕΛΜΕΚ)  δεν αναλαμβάνουν ευθύνη για οποιαδήποτε ενημέρωση ή παραπληροφόρηση γίνεται στους μαθητές ή στους γονείς τους από άλλους επαγγελματίες. Επιπλέον, τονίζουν ότι είναι πάντα στη διάθεση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού καθώς και της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας και Ομοσπονδιών Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης, αλλά και άλλων οργανωμένων συνόλων, για παροχή διαλέξεων σε θέματα Εκπαίδευσης, Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σε μη εργάσιμο χρόνο, πέραν αυτών που καθορίζονται με εγκύκλιο από το Υ.Π.Π. (ΥΣΕΑ).


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICK-EXAPOSASEOS
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
KENITHESITEPAK
MIMJUL
ALEXANDER19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDACOLLEGE19
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
FORUMMARCH
OLYMPION2017
CYIMASTER
Middlesex2016