KESJULY18

2019-01-25 22:12:11
ΠτΔ: Κύριο μέλημα της Κυβέρνησης για την Παιδεία, να αρθούν οι στρεβλώσεις του παρελθόντος και...

ΠτΔ: Κύριο μέλημα της Κυβέρνησης για την Παιδεία, να αρθούν οι στρεβλώσεις του παρελθόντος και...


 ... να χειριστούμε τις όποιες προκλήσεις και διαχρονικά προβλήματα που επιδέχονται άμεσης αντιμετώπισης

Κύριο μέλημα της Κυβέρνησης για την Παιδεία του τόπου είναι να αρθούν οι στρεβλώσεις του παρελθόντος και να χειριστούμε τις όποιες προκλήσεις και διαχρονικά προβλήματα που επιδέχονται άμεσης αντιμετώπισης.

Αυτό.ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης μιλώντας κατά την τελετή των εγκαινίων της αίθουσας πολλαπλής χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Ορμήδειας Α’.

Ανέφερε Πρόεδρος της Δημοκρατίας:

 «Είναι με ιδιαίτερη χαρά που τελώ τα εγκαίνια της αίθουσας πολλαπλής χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Ορμήδειας Α’, ενός έργου το οποίο μαρτυρεί εμπράκτως την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδουμε αφενός στη στήριξη των σχολείων της υπαίθρου και αφετέρου στην ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και του δημόσιου σχολείου.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, υπηρετώντας το όραμα και την αποστολή του, έθεσε στις προτεραιότητές του τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου σχολείου, στη βάση ενός στοχευμένου στρατηγικού σχεδιασμού, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, επιδείχθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη δημιουργία άρτια εξοπλισμένων κτιριολογικών και τεχνικών εγκαταστάσεων.

Εγκαταστάσεις, οι οποίες, εμπλουτίζοντας τις παιδαγωγικές πρακτικές, καθιστούν αποτελεσματική και λειτουργική την κάθε σχολική μονάδα ενισχύοντας παράλληλα την περαιτέρω ανάπτυξη των παιδιών.

Την ίδια στιγμή, πέραν της εκπαιδευτικής χρησιμότητας, η αναβάθμιση των χώρων αυτών εξυπηρετεί τον επιδιωκόμενο στόχο της διασύνδεσης του σχολείου με την κοινωνία και της λειτουργίας του, προς όφελος όχι μόνο της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και του συνόλου των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, η αίθουσα πολλαπλής χρήσης που εγκαινιάζουμε, θα προσφέρει στους κατοίκους της κοινότητας τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, ποικίλων δράσεων πολιτισμού, αθλητισμού και διά βίου εκπαίδευσης.

Αξίζει να αναφέρω ότι στο πλαίσιο της αναβάθμισης της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων μας, την τελευταία εξαετία ολοκληρώθηκαν 20 ανεγέρσεις σχολικών μονάδων, 73 βελτιώσεις, επεκτάσεις και ανακαινίσεις, καθώς και 700 μικρότερης κλίμακας έργα, συνολικής αξίας πέραν των 78 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ άλλα 29 έργα με προϋπολογισμό περίπου 37 εκατομμυρίων ευρώ βρίσκονται σήμερα στο στάδιο της υλοποίησης.

Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θέτοντας ως γνώμονα την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στους μαθητές και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών μάθησης για όλους τους εκπαιδευομένους, εργάζεται συστηματικά και μεθοδικά για τη συνεχή βελτίωση και εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος, υιοθετώντας σαφώς σχεδιασμένες μεταρρυθμιστικές πολιτικές, έτσι ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και τις ανάγκες της εποχής μας.

Ενδεικτικά αναφέρω μέτρα τα οποία απορρέουν από αυτές τις πολιτικές και τα οποία έχουν υλοποιηθεί ή δρομολογηθεί και, μεταξύ άλλων, αφορούν:

 • Την υιοθέτηση, μετά από συζητήσεις 35 χρόνων, νέας νομοθεσίας που εισάγει ένα αδιάβλητο και αξιοκρατικό σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση.
 • Την εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής για τη συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μας.
 • Την ψήφιση νέας νομοθεσίας που διασφαλίζει την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων, αντιμετωπίζοντας ένα διαχρονικό πρόβλημα του εκπαιδευτικού μας συστήματος.Τον εκσυγχρονισμό του περιεχομένου των μαθημάτων που διδάσκονται στα σχολεία μας, εφαρμόζοντας νέα αναλυτικά κα ωρολόγια προγράμματα.
 • Τον εκσυγχρονισμό του σχολικού προγράμματος.
 • Τη δημιουργία (για πρώτη φορά) ή την επέκταση πετυχημένων θεσμών, όπως τα Ολοήμερα Σχολεία και τα Θερινά Σχολεία.
 • Την ψήφιση νέων Κανονισμών Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και την ετοιμασία νέων Κανονισμών Λειτουργίας των Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης με στόχο τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των σχολείων μας.
 • Την ετοιμασία νέου συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των μαθητών με απώτερο στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
 • Τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια και υγεία των μαθητών μας όπως περιφράξεις σχολικών χώρων, εγκατάσταση θυροτηλεφώνων και περιφρούρηση των μαθητών και των δημόσιων σχολείων δημοτικής και προδημοτικής εκπαίδευσης.
 • Τον καταρτισμό Εθνικής Στρατηγικής για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας στο σχολείο.
 • Την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για την ομαλή ένταξη των μαθητών με Μεταναστευτική Βιογραφία στα σχολεία μας.
 • Τις πολιτικές που στόχο έχουν τη μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης νομοθεσίας και των πρακτικών που ακολουθούνται στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρίες για ισότιμη και απρόσκοπτη φοίτηση στο σχολείο.
 • Την ενσωμάτωση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Τα πιο πάνω μέτρα, μαζί με σειρά άλλων, αντανακλούν το όραμα και την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης για την Παιδεία του τόπου, με κύριο μέλημα να αρθούν οι στρεβλώσεις του παρελθόντος και να χειριστούμε τις όποιες προκλήσεις και διαχρονικά προβλήματα που επιδέχονται άμεσης αντιμετώπισης.

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η Παιδεία παραμένει στο επίκεντρο των δράσεων της Κυβέρνησης, με στόχο το μέχρι στιγμής επιτελεσθέν έργο και οι καινοτομίες που εφαρμόστηκαν σε όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης να ενισχυθούν στο πλαίσιο ακριβώς των καταγεγραμμένων προτεραιοτήτων του προγράμματος διακυβέρνησής μας.

Ως εκ τούτου, χαιρετίζω τις συνεχείς και συστηματικές διαβουλεύσεις που πραγματοποιούνται αυτήν την περίοδο με τους θεσμικούς φορείς της εκπαίδευσης ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ καθώς και τις Συνομοσπονδίες Γονέων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης και τους εκπροσώπους του οργανωμένου μαθητικού κινήματος, αναφορικά με την υλοποίηση των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων.

Εστιάζοντας στο κοινό όραμα των εμπλεκόμενων μερών, είμαι πεπεισμένος για το συναινετικό κλίμα που θα επικρατήσει και τη θετική έκβαση των διαβουλεύσεων προς όφελος των μαθητών και των εκπαιδευτικών μας.

Δράττομαι της ευκαιρίας να επισημάνω το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επιδεικνύουμε αναφορικά με την υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής που υιοθετούν οι τοπικές Αρχές, στοχεύοντας τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών και ως εκ τούτου την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, όπως το παρών έργο συνολικού κόστους 715 χιλιάδων ευρώ.

Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου διότι όταν μιλάμε για μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για το νοικοκύρεμα των τοπικών Αρχών, όταν ακούς κοινοτάρχες να σου λένε ότι μια χρεοκοπημένη κοινότητα μετατρέπεται σε μια με θετικά αποτελέσματα και αποθεματικά κοινότητα, με την αποφασιστικότητα και την εκτέλεση μιας σειράς έργων, δεν μπορείς παρά να επαινείς και να υπογραμμίζεις την αναβάθμιση και το πόση σημασία έχουν για την αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι εκλελεγμένοι άρχοντες που ξέρουν να χειρίζονται και να διαχειρίζονται τα της κοινότητάς τους για τούτο σας συγχαίρω για το έργο που επιτελείτε.

Άκουσα με προσοχή ένα αίτημα που έγινε κατορθωτό τον Ιανουάριο του 2014 σε συμφωνία με τον τότε Πρωθυπουργό της Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον και αφορά την αξιοποίηση περιουσιών που παρέμεναν εγκλωβισμένες. Ελπίζω, διότι παρακολουθώ στενά το θέμα κάπου υπήρξαν προβλήματα, μέχρι τον Μάρτη ή Απρίλιο με τον καθορισμό της πολιτικής που αφορά τον καθορισμό των ζωνών ανάπτυξης, να δώσουμε μια άλλη πνοή στην ανάπτυξη της κοινότητας.

Είναι η πολιτική μας βούληση στο πλαίσιο πάντοτε των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους και θέλω να σας βεβαιώσω ότι θα είμαστε στο πλευρό σας αρκεί τα έργα που προτείνετε να είναι ώριμα προς υλοποίηση.

Εκφράζοντας την απόλυτη ικανοποίησή μου για το υφιστάμενο έργο, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι μέσα από την αγαστή συνεργασία τους συνέβαλαν στον σχεδιασμό και την υλοποίησή του.

Θερμά, επίσης, συγχαίρω τη Διεύθυνση και το Εκπαιδευτικό προσωπικό του Δημοτικού Σχολείου Ορμήδειας Α’, οι οποίοι εργάζονται με ζήλο προς την επιτυχή επιτέλεση του απαιτητικού έργου που προνοεί το λειτούργημα του εκπαιδευτικού επιτυγχάνουν και νέες επιδόσεις.

Συγχαίρω όσους συνέβαλαν στο να τιμηθεί με το όνομα του Παναγιώτη Θεοφίλου αυτή η αίθουσα, μια τιμή οφειλόμενη σε έναν ήρωα που έπεσε κατά την επιτέλεση του ελάχιστου προς την πατρίδα καθήκοντος».


Αφήστε ένα σχόλιο

 • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
INKPAIDEIA19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016