KESJULY18

2019-01-14 14:25:32
 Αναστασιάδης: Εξετάζεται η δημιουργία Πανεπιστημιακής Γειτονιάς με την παραχώρηση κρατικής γης

Αναστασιάδης: Εξετάζεται η δημιουργία Πανεπιστημιακής Γειτονιάς με την παραχώρηση κρατικής γης


Στήριξη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην αναβάθμιση της λειτουργίας των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΚΥΠΕ -  Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση ενισχύει και στηρίζει «με κάθε τρόπο την αναβάθμιση της λειτουργίας των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».

Στον χαιρετισμό του στην 25η Σύνοδο Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Frederick, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι η παρουσία του στις εργασίες της 25ης Συνόδου Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, εκφράζει την εκτίμηση και την αναγνώριση του σημαντικού ρόλου, που επιτελεί η λειτουργία της Συνόδου όσον αφορά τον κοινό στόχο για την προαγωγή της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στον τόπο μας.
Εξήρε τα αποτελέσματα της συνεργασίας των κυπριακών Πανεπιστημίων, αναφέροντας τη σύσταση της κοινοπραξίας πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών και των γραφείων διασύνδεσης των Πανεπιστημίων, τονίζοντας ότι τα οφέλη από τις μεταξύ τους συνεργασίες είναι πολλαπλά, με ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο για τους φοιτητές αλλά και το σύνολο της κοινωνίας.

Ο Πρόεδρος είπε ότι η κυβέρνηση έθεσε στις προτεραιότητες και στο επίκεντρο των δράσεων της την ποιοτική προαγωγή και τη συνεχή αναβάθμιση της παρεχόμενης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, μέσω μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής πολιτικής, με πρώτιστο μέλημα την προσφορά ποιοτικών ευκαιριών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης σε τομείς αιχμής, τη διεθνοποίηση της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου και τον στόχο να καταστεί η χώρα μας ένα περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας.
Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τον σχεδιασμό που έχει αναπτύξει και υλοποιεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, είπε, «ενισχύουμε και στηρίζουμε με κάθε τρόπο την αναβάθμιση της λειτουργίας των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων των υποδομών και των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών τους».

Στόχος είναι η κάλυψη των τοπικών και διεθνών αναγκών 
Στόχος είναι η κάλυψη των τοπικών και διεθνών αναγκών στους τομείς των ακαδημαϊκών και των επαγγελματικών προγραμμάτων σπουδών, η δυνατότητα απόκτησης ισάξιων και ισότιμων τίτλων με αυτών που προσφέρουν ξένα πανεπιστήμια, και ως εκ τούτου η συνεχώς αυξανόμενη προσέλκυση ντόπιων και ιδιαίτερα ξένων φοιτητών.
Πέραν της λειτουργίας του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών, σταθμό στην υιοθέτηση μηχανισμών διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητάς των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων καθώς και της ποιότητας των προγραμμάτων που προσφέρουν, απετέλεσε και η ίδρυση του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), ο οποίος  διασφαλίζει την ποιότητα της παρεχόμενης Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Διεθνοποίησης της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου
Παράλληλα, όσον αφορά τον στόχο της διεθνοποίησης της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου, ιδιαίτερης σημασίας θεωρείται η υπογραφή συμφωνιών για συνεργασία στα θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχει υπογράψει η Κύπρος με σειρά χωρών, όσο και οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί σχετικά με την Αμοιβαία Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών με πολυπληθείς και ιδιαίτερα σημαντικές χώρες, όπως, ανάμεσα σε άλλες, η Ρωσία και η Κίνα.
Ενισχυτική των προσπαθειών μας, συνέχισε, είναι και η ψήφιση των νόμων που αφορούν στις γλώσσες διδασκαλίας στα Δημόσια Πανεπιστήμια – τα ιδιωτικά έχουν εισάγει και επιτρέπουν την αγγλική διδασκαλία, για αυτό και έχουν προσελκύσει και περισσότερους ξένους προπτυχιακούς φοιτητές - βάσει των οποίων αποκτούν πλέον τη δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, να προσφέρουν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, και σε άλλες γλώσσες διδασκαλίας.
Εξέλιξη, η οποία αναμένεται να συμβάλει τα μέγιστα στην προσέλκυση διεθνών φοιτητών και στα δημόσια πανεπιστήμια, συμπλήρωσε.

Η δημιουργία Πανεπιστημιακής Γειτονιάς 
 
Την ίδια στιγμή, είπε, εξετάζεται η δημιουργία Πανεπιστημιακής Γειτονιάς με την παραχώρηση κρατικής γης και την αξιοποίηση της ως κινήτρου προσέλκυσης διακεκριμένων Κυπρίων Ακαδημαϊκών της Διασποράς, και όχι μόνο.
 Η σύσταση του Φορέα 
Καθοριστικής συμβολής προς το σκοπό αυτό, συνέχισε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, είναι η σύσταση αρμόδιας επιτροπής, υπό την προεδρία των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Υπουργείων Εργασίας, Εσωτερικών, του Φορέα Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση και του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων.
Αναφερόμενος στην αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης, τεχνογνωσίας και το ερευνητικό έργο που παράγεται στα Πανεπιστήμια, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η δημιουργία εταιριών μέσα από τα Πανεπιστήμια (University spin-offs).
 
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει στο δικαίωμα των ίσων ευκαιριών φοίτησης στην Ανώτερη Εκπαίδευση, στηρίζοντας με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων την πρόσβαση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου ποσοστού του πληθυσμού στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.
 
Στο πλαίσιο αυτό, οι Κύπριοι φοιτητές των δημόσιων και των ιδιωτικών πανεπιστημίων επωφελούνται φοιτητικών χορηγιών βάσει οικονομικών κριτηρίων, υποτροφιών βάσει ακαδημαϊκών επιδόσεων και στοχευμένης οικονομικής βοήθειας.
 
Εξαιρετικά σημαντικές είναι επίσης οι αποφάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται οικονομική στήριξη σε προπτυχιακούς Ελλαδίτες φοιτητές στην Κύπρο, βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.                
 
Ο Πρόεδρος Ανασταστιάδης είπε ότι τα σημαντικά και ουσιαστικά βήματα που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία έξι χρόνια, με όσες προσπάθειες καταβλήθηκαν και από προηγούμενες Κυβερνήσεις, προς την κατεύθυνση αυτή, δεν μπορεί παρά να μας ικανοποιούν ιδιαίτερα αφού τα τελευταία στατιστικά στοιχεία καταγράφουν συνεχώς αυξητικές τάσεις φοίτησης στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη χώρα μας, τόσο από τον ευρωπαϊκό όσο και από τον διεθνή χώρο.
48.000 φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
Συγκεκριμένα ανέφερε ότι, από το σύνολο των 32 χιλιάδων φοιτητών που φοίτησαν στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, οκτώ χιλιάδες ήταν πολίτες άλλων ευρωπαϊκών και τρίτων χωρών, ενώ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το σύνολο των φοιτητών ανήλθε στις 48 χιλιάδες εκ των οποίων οι 24 χιλιάδες προέρχονται από ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες.

Ψηλές θέσεις σε διεθνή συστήματα κατάταξης πανεπιστημίων
 
Την ίδια στιγμή, ενδεικτικές της αναβάθμισης της ποιότητας των Πανεπιστημίων είναι οι διακρίσεις τους, είτε με την κατάκτηση ψηλών θέσεων σε διεθνή συστήματα κατάταξης πανεπιστημίων είτε εξασφαλίζοντας και υλοποιώντας ερευνητικά έργα μεγάλης εμβέλειας, μέσα από ιδιαίτερα ανταγωνιστικές διαδικασίες.

Δημοσθένους: Οι στόχοι όλων των κυπριακών πανεπιστημίων επί της ουσίας, είναι κοινοί

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Συνόδου Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο, είπε ότι η παρουσία του αυτόδηλα δείχνει την ιδιαίτερη σημασία που η κυβέρνηση αποδίδει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και μέσα από συγκεκριμένες προσπάθειες στηρίζει και προωθεί την προσπάθεια «πολλών κυβερνήσεων τα τελευταία 20 χρόνια το να καταστεί η Κύπρος ένα περιφερειακό κέντρο ποιοτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης».
Στην Κύπρο, είπε, λειτουργούν οκτώ πανεπιστήμια, τρία δημόσια και πέντε ιδιωτικά, τα οποία όποτε συνεργάζονται, τα αποτελέσματα είναι άριστα. Οι στόχοι, είπε, επί της ουσίας, είναι κοινοί, η παροχή ποιοτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και η στήριξη των φοιτητών σε όλους τους κύκλους σπουδών, των πτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών κύκλο σπουδών.
Τόνισε η σύνοδος ότι θα ενδυναμώσει περαιτέρω τη πολύ στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας για το κοινό στόχο και σκοπό και με τους άλλους θεσμοθετημένους ανεξάρτητους φορείς όπως είναι ο φορέας Διασφάλισης Ποιότητας, το ΚΥΣΑΤΣ και άλλοι


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
INKPAIDEIA19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016