KESJULY18

2018-12-19 19:02:49
Πανεπιστήμιο Κύπρου: Τελετή μεταβίβασης εξουσίας των Πρυτανικών Aρχών

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Τελετή μεταβίβασης εξουσίας των Πρυτανικών Aρχών


Το Πανεπιστήμιο Κύπρου καλεί στην Τελετή μεταβίβασης εξουσίας των Πρυτανικών Aρχών στον Καθηγητή Τάσο Χριστοφίδη ως τον νέο Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Aντιπρυτάνεις
Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης
Καθηγήτρια Ειρήνη-Άννα Διακίδου Aντιπρύτανης Aκαδημαϊκών Υποθέσεων
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019 στις 6.30 μ.μ. στο Αμφιθέατρο «Νίκος K. Σιακόλας», Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής (ΣΕΚΚΙ) (Πίσω από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και παραπλεύρως του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος)
Θα ακολουθήσει δεξίωση
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την 11η Ιανουαρίου 2019 στον σύνδεσμο www.ucy.ac.cy/ucyevents

Τάσος Χριστοφίδης
Ο Τάσος Χριστοφίδης έκανε βασικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πτυχίο Μαθηματικών, 1983), και μεταπτυχιακές σπουδές στο Johns Hopkins University, USA (M.S. Eng. 1985, Ph.D 1987). Υπηρέτησε στο State University of New York at Binghamton (Assistant Professor 1987- 1991) και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Αναπληρωτής Καθηγητής 1991- 2004, Καθηγητής 2004-μέχρι σήμερα).

Υπήρξε ο πρώτος Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και υπηρέτησε ως μέλος της Συγκλήτου, διαφόρων επιτροπών και άλλων σωμάτων του Πανεπιστημίου. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της τελευταίας Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου πριν την αυτονόμησή του, υπεύθυνος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις Ανισότητες Πιθανοτήτων, στις Εξαρτημένες Τυχαίες Μεταβλητές, στη Θεωρία Δειγματοληψίας και στις Τεχνικές Έμμεσης Ερώτησης στις Δειγματοληπτικές Έρευνες για Ανθρώπινους Πληθυσμούς. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας επιστημονικών άρθρων και ενός ερευνητικού βιβλίου στα πιο άνω θέματα. Είναι μέλος των συντακτικών επιτροπών (Associate Editor) τεσσάρων διεθνών επιστημονικών περιοδικών πιθανοτήτων και στατιστικής ενώ είναι συνεκδότης (co-editor) του Handbook of Statistics, vol 34. Έχει συνεργαστεί με τη Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπουργεία και άλλους οργανισμούς, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα πιθανοτήτων και στατιστικής και ιδιαίτερα σε θέματα δειγματοληψίας. Είναι μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου (Executive Board) της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (European Statistical Advisory Committee (ESAC)) και εκπρόσωπος της ESAC στη Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Είναι μέλος του Στατιστικού
Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας και Πρόεδρος της Κυπριακής Στατιστικής Εταιρείας.

Ειρήνη-Άννα Διακίδου
Η Ειρήνη-Άννα Διακίδου είναι Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει Πτυχίο Ψυχολογίας από το University of Illinois at Chicago (USA), και Μεταπτυχιακό δίπλωμα και Διδακτορικό από το University of Illinois at Urbana-Champaign (USA). Εργάστηκε ως Επίκουρη Καθηγήτρια στο University of South Dakota (USA) πριν εκλεγεί ως μέλος ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το 1995.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στη Μάθηση και Νόηση και περιλαμβάνουν την κατανόηση και μάθηση από κείμενο, την απόκτηση γνώσης και εννοιολογική αλλαγή, την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα. Η έρευνά της στην αποτελεσματικότητα του ανατρεπτικού κειμένου στη μάθηση έχει συνεισφέρει σε θεωρητική αλλαγή σε σχέση με τους γνωστικούς μηχανισμούς της εννοιολογικής αλλαγής. Αντίστοιχα, η εργασία της στην κριτική σκέψη έχει ανοίξει μια νέα γραμμή έρευνας, η οποία εξετάζει τη σύνδεση μεταξύ της κατανόησης και του άτυπου συλλογισμού, επικεντρώνοντας στην αναγνώριση στο πώς η κατανόηση και η αξιολόγηση επιχειρημάτων μπορούν να καθορίσουν τη μάθηση, τη δημιουργία πεποιθήσεων, και τη λήψη αποφάσεων.

Η Ειρήνη-Άννα Διακίδου έχει διδάξει μεταπτυχιακά και πτυχιακά μαθήματα στην Ψυχολογία της Μάθησης, στη Ψυχολογία της Διδασκαλίας, στη Μάθηση και Νόηση, και στη Ψυχολογία της Ανάγνωσης, και έχει επιβλέψει αριθμό μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών. Έχει διατελέσει πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 2012 μέχρι το 2014, και είναι ιδρυτικό μέλος του ακαδημαϊκού συμβουλίου του διαπανεπιστημιακού μεταπτυχιακού προγράμματος στα Γνωστικά Συστήματα.

Είναι για πολλά έτη ενεργό μέλος των European Association for Research on Learning and Instruction, International Literacy Association, American Psychological Association, και Society for Text and Discourse. Έχει συνεισφέρει ως μέλος συντακτικής ομάδας και αξιολογητής σε κορυφαία περιοδικά και συνέδρια.

Ιωάννης Γιαπιντζάκης
Ο Ιωάννης Γιαπιντζάκης έλαβε πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Φυσική από το Northern Illinois University (1985 & 1987), και διδακτορικό δίπλωμα στην Επιστήμη και Μηχανική Υλικών από το University of Illinois – Urbana-Champaign (1992).

Διετέλεσε Μεταδιδακτορικός Ερευνητής και Επίκουρος Καθηγητής Έρευνας στο Τμήμα Φυσικής του University of Illinois – Urbana-Champaign, Ερευνητής στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πριν εκλεγεί το 2005 στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα ΜΜΚ του Πανεπιστημίου Κύπρου στο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών. Το 2011 προήχθη στη βαθμίδα του Καθηγητή.

Διετέλεσε Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής, Πρόεδρος του Τμήματος ΜΜΚ, Διευθυντής της Ερευνητικής Μονάδας Νανοτεχνολογίας και συντονιστής του Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος ΜΜΚ.
Οι τρέχουσες ερευνητικές του δραστηριότητες επικεντρώνονται σε προηγμένα υλικά για συγκομιδή ενέργειας (θερμοηλεκτρικά και φωτοβολταϊκά), αποθήκευση πληροφοριών (μη-πτητικές μνήμες), νευρωμορφικές διατάξεις (νευρωνικές συνάψεις) και διαχείριση θερμότητας σε νανοηλεκτρονικά. Έχει προσελκύσει ερευνητικές χρηματοδοτήσεις πέραν των 3 εκατομμυρίων ευρώ κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) - Κύπρου.


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
IDEP19
INKPAIDEIA19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016