KESJULY18

2018-12-17 15:26:33
Χαμπιαούρης: Η Τεχνική Εκπαίδευση να σταματήσει να θεωρείται ο φτωχός συγγενής

Χαμπιαούρης: Η Τεχνική Εκπαίδευση να σταματήσει να θεωρείται ο φτωχός συγγενής


   Πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11:30 π.μ., Δημοσιογραφική Διάσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) αναφορικά με το θέμα της μετονομασίας της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και των Τεχνικών Σχολών, την ίδρυση νέων Εσπερινών Σχολών Παγκύπρια και τη διασύνδεση των Εσπερινών Σχολών με το Σύστημα Μαθητείας.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού δρ Κώστας Χαμπιαούρης, ο οποίος επισήμανε ότι μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου είναι η βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και η αντιστοιχία τους με τις ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Ανέφερε ότι, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση συμβάλλει στο υψηλό επίπεδο απασχόλησης και ευνοεί την ανταγωνιστικότητα, στοιχεία που είναι απαραίτητα για μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει θέσει ως ύψιστη προτεραιότητά του την περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη της δημόσιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μέσα από μια σειρά ουσιαστικών μεταρρυθμιστικών ενεργειών και μέτρων.

Επιγραμματικά, ο Υπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα και πολιτικές που υιοθετήθηκαν και εφαρμόστηκαν ή που βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, όπως είναι η ανάπτυξη νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων και ο εκσυγχρονισμός των κλάδων και ειδικοτήτων που προσφέρει η Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, η πιστοποίηση των ΜΙΕΕΚ ως Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και των Προγραμμάτων Σπουδών που προσφέρουν, καθώς και η περαιτέρω σύνδεση των Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με τη Βιομηχανία. Επίσης, αναφέρθηκε στη μετονομασία της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στη μετονομασία των Τεχνικών Σχολών σε Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και στην επέκταση του θεσμού των Εσπερινών Σχολών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και τη διασύνδεσή τους με το Σύστημα Μαθητείας.

Πρόσθεσε ότι είναι εξαιρετικής σημασίας η συνεργασία του ΥΠΠ με τις εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, για τον σχεδιασμό και την προώθηση νέων προγραμμάτων σπουδών ή τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων, για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στη βιομηχανία, μέσω της διοργάνωσης επισκέψεων κατάρτισης των μαθητών στους χώρους εργασίας, καθώς και για την παροχή κινήτρων για εργοδότηση μαθητών των Τεχνικών Σχολών, του Συστήματος Μαθητείας και των ΜΙΕΕΚ.

Να ξεπεραστούν προκαταλήψεις

Συνεχίζοντας, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού τόνισε την ανάγκη για λήψη αποφάσεων και άμεσων ενεργειών για να ξεπεραστούν προκαταλήψεις εντός του ίδιου του θεσμικού πλαισίου και της κοινωνίας, έτσι ώστε ο τόπος μας να μπορεί να επωφεληθεί στο μέγιστο από τα πλεονεκτήματα που η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση μπορεί να προσφέρει τόσο στην οικονομία, όσο και την ίδια την κοινωνία. Εξέφρασε τη στήριξή του στη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στις Διευθύνσεις και στους εκπαιδευτικούς των Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  για το σημαντικό έργο που επιτελούν και τόνισε ότι η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση θα πρέπει επιτέλους να σταματήσει να είναι ο φτωχός συγγενής του εκπαιδευτικού συστήματος.

Τέλος, ευχαρίστησε όλους τους λειτουργούς του ΥΠΠ που εργάστηκαν για την πραγματοποίηση της Δημοσιογραφικής Διάσκεψης, τους δημοσιογράφους και τους εικονολήπτες που στηρίζουν τις προσπάθειες του ΥΠΠ, την ΟΛΤΕΚ και τη Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης για τη συνεργασία αλλά και για τη γενικότερη προσφορά τους στα εκπαιδευτικά θέματα, την ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ και την ΑνΑΔ για την αγαστή και εποικοδομητική συνεργασία, αλλά και όλους τους παρευρισκομένους.

Από την πλευρά του ο Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δρ Ηλίας Μαρκάτζιης ανακοίνωσε επίσημα τη μετονομασία της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΔΜΤΕΕΚ) και των Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.  Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι το όνομα εμπλουτίζεται με τον όρο «Κατάρτιση», μια απόφαση η οποία καταδεικνύει την εναρμόνιση του Συστήματος με αντίστοιχες ονομασίες εκπαιδευτικών συστημάτων άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δίνει το στίγμα του ρόλου που διαδραματίζει η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην κοινωνία γενικότερα. Στη συνέχεια, παρουσίασε το Σύστημα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΤΕΕΚ), το οποίο αποτελείται από τους ακόλουθους πέντε βασικούς άξονες:

  1. Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ) – Πρόκειται για τα προγράμματα του δεύτερου κύκλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρωινής φοίτησης.
  2. Εσπερινές Σχολές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΣΤΕΕ) – Προσφέρουν μια δεύτερη ευκαιρία σε άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει τη Μέση Εκπαίδευση.
  3. Προγράμματα Διά Βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΠΔΒΕΕΚ). Προσφέρουν μονοετή και τριετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ενήλικες.
  4. Σύστημα Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΜΕΕΚ) – Προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους μάθησης σε εφήβους/έφηβες που εγκαταλείπουν το τυπικό σύστημα εκπαίδευσης.
  5. Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) – Αποτελούν Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης όπου προσφέρονται σύγχρονα, πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών διετούς διάρκειας.
    ίδρυση τριών νέων Εσπερινών Σχολών Τεχνικής

Ακολούθως, ο δρ Μαρκάτζιης παρουσίασε το νέο λογότυπο του ΣΤΕΕΚ, καθώς και τα πέντε λογότυπα που αφορούν στους πέντε άξονες.

Συνεχίζοντας, ο δρ Μαρκάτζιης αναφέρθηκε στην ίδρυση τριών νέων Εσπερινών Σχολών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη Λάρνακα, Πάφο και ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, με στόχο τη δυνατότητα πρόσβασης σε προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης για άτομα που χρειάζονται μία δεύτερη ευκαιρία για ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας τους εκπαίδευσης και απόκτηση απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης.

Έπειτα, ανέπτυξε τη σύνδεση των Εσπερινών Τεχνικών Σχολών με το Σύστημα Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, διευθέτηση η οποία δίνει την ευκαιρία στους αποφοίτους του Κεντρικού Κορμού Μαθητείας να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στις Εσπερινές Τεχνικές Σχολές σε λιγότερο χρονικό διάστημα από την κανονική διάρκεια φοίτησης και να αποκτήσουν απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης, το οποίο τους προσφέρει τη δυνατότητα για σπουδές στην ανώτερη εκπαίδευση.

Τέλος, ο δρ Μαρκάτζιης αναφέρθηκε στα ΜΙΕΕΚ, τα οποία αποτελούν το διαμάντι της δημόσιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Μίλησε για το καινούριο κτήριο των ΜΙΕΕΚ, του οποίου σύντομα θα αρχίσει η ανέγερση στη Λεμεσό και θα περιλαμβάνει υψηλής τεχνολογίας εργαστήρια και υποδομή. Τόνισε ότι οι πλείστοι απόφοιτοι των ΜΙΕΕΚ εργοδοτούνται άμεσα στην αγορά εργασίας και μάλιστα στον κλάδο από τον οποίο αποφοίτησαν.

Μετά το πέρας της διάσκεψης, υποβλήθηκαν ερωτήσεις τόσο στον Υπουργό, όσο και στον Διευθυντή ΜΤΕΕΚ και ακολούθησε ανοικτή συζήτηση με τους δημοσιογράφους και τους παρευρισκομένους.

Λυσάνδρου: Πρέπει να γίνουν και πραγματικότητα
Εξάλλου, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο Πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ Παναγιώτης Λυσάνδρου είπε ότι τα όσα ανέφερε σήμερα ο Υπουργός είναι ορθά, όμως, σημείωσε, πρέπει να γίνουν και πραγματικότητα. Πρόσθεσε ότι στην τεχνική εκπαίδευση υπάρχουν πέντε προγράμματα, πέντε διαφορετικοί άξονες εκπαίδευσης, με διαφορετικές ανάγκες και τεράστιο όγκο εργασίας που επιβάλλει ενίσχυση των τεχνικών σχολών όσον αφορά την στελέχωσή τους.
Είπε ακόμη ότι οι κλάδοι που προσφέρονται πρέπει να είναι αυτοί που έχει ανάγκη πραγματικά η αγορά εργασίας και πρέπει ως εκ τούτου να γίνει διασύνδεση με την αγορά εργασίας.
Ανέφερε τέλος ότι για σωστή ενημέρωση γονέων και μαθητών πρέπει να ξεκινήσει ο επαγγελματικός προσανατολισμός από την πρώτη γυμνασίου.

Χαμπιαούρης: Η Τεχνική Εκπαίδευση να σταματήσει να θεωρείται ο φτωχός συγγενής


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Σωτήρης Αυγουστή - Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
Tue December 18, 2018, 07:45:01
Υπουργέ για να ξεπεραστούν οι προκαταλήψεις και να πιστεψει η κοινωνία στην Τεχνική Εκπαίδευση θα πρέπει πρωτα να πιστέψετε εσείς και οι συνεργάτες σας και εμπράκτως να το δείξετε, όχι απλώς να περιγράφετε την υφιστάμενη κατάσταση.
Η εποχή που μεσουρανούσε η Τεχνική εκπαίδευση ( πριν απο την εισβολή) δεν φαίνεται να επιστρέφει, απλά γαιτι απο το 1974 και μετά επιασε πατο και εμεινε εκεί. Οσο για τα ΜΙΕΕΚ διαιρωτούμαι πόσοι μαθητες με γενικό αθμό πάνω απο 17 επιλέγουν τα ΜΙΕΕΚ. Ανωτερη εκπαίδευση σημαινει να εχω προοπτικές, μέλλον και αναγνώριση στο τι εχω κανει. Κυτάξετε λίγο πίσω γαιτι εκλεισε το ΑΤΙ και θα καταλαβετε τι εννοώ.

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
IDEP19
INKPAIDEIA19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016