KESJULY18

2018-12-15 11:36:00
Κέντρο Γλωσσών Πανεπιστημίου Κύπρου: Κενή θεση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Κέντρο Γλωσσών Πανεπιστημίου Κύπρου: Κενή θεση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού


Τίτλος: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) στην Ισπανική γλώσσα
Αρ. Θέσεων: Μία (1) θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το Κέντρο Γλωσσών. Το γνωστικό αντικείμενο που θα διδάξει ο επιτυχών υποψήφιος / η επιτυχούσα υποψήφια είναι η «Διδασκαλία της Ισπανικής γλώσσας». 
Κατηγορία: Συμβόλαιο για ένα (1) χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης. 
Καθήκοντα και Ευθύνες:
Κύριο έργο του μέλους ΕΕΠ, που θα προσληφθεί στην παραπάνω θέση, θα είναι να εκπονεί διδακτικό έργο 15 διδακτικών ωρών την εβδομάδα εάν διδάσκει μόνο κατά τη διάρκεια του Εξαμήνου, και 12 διδακτικών ωρών την εβδομάδα εάν διδάσκει καθ' όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους ή το ισοδύναμο, όπως καθορίζεται στην πολιτική του Πανεπιστημίου Κύπρου για το διδακτικό φόρτο. Η κατανομή των ωρών διδασκαλίας καθ' όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους (Χειμερινό Εξάμηνο, Εαρινό Εξάμηνο, Θερινό Εξάμηνο και ενδιάμεσα διαστήματα) θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες και το πρόγραμμα μαθημάτων που θα καθορίζονται από το Κέντρο Γλωσσών.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ισπανική ως ξένη γλώσσα, στη Διδακτική, στην Εφαρμοσμένη γλωσσολογία ή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία ή στη Χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Εκπαίδευσης (ΤΠΕ) ή Τεχνολογικά υποβοηθούμενης γλωσσικής εκμάθησης (CALL) με εφαρμογής την Ισπανική γλώσσα.
 2. Διδακτική πείρα στη διδασκαλία της Ισπανικής γλώσσας για τουλάχιστον 2 έτη σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα.Πρώτο πτυχίο στην Ισπανική Φιλολογία ή σε παρεμφερή κλάδο.
  1. Χρήση τεχνολογίας στη διδασκαλία της Ισπανικής γλώσσας. Επιπρόσθετα προσόντα:
 3. Εμπειρία στη διδασκαλία της Ισπανικής ως ξένης γλώσσας σε αναγνωρισμένο ίδρυμα δευτεροβάθμιας/ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 4. Γνώση και εμπειρία στη χρήση εκπαιδευτικής τεχνολογίας στη διδασκαλία ξένων γλωσσών
 5. Ενεργή επαγγελματική ανάπτυξη, όπως: (α) συμμετοχή ή παρουσίαση σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και ημερίδες κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 ετών, (β) χαρτοφυλάκιο διδασκαλίας για παράδειγμα περιγραφές μαθημάτων {syllabi}, βιβλιογραφία, αξιολογήσεις μαθημάτων και ανάπτυξη νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων, (γ) συμμετοχή σε εθνικούς και διεθνείς εκπαιδευτικούς ή ακαδημαϊκούς οργανισμούς.
 6. Γνώση της αγγλικής ή/και της ελληνικής γλώσσας.
 7. Συναφές συγγραφικό και ερευνητικό έργο.
 8. Ενδιαφέρον για διεπιστημονικές και διαπολιτισμικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών.

Απολαβές:

Η εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό είναι η Α8-Α10-Α11, ανάλογα με τα προσόντα και τη διδακτική τους πείρα. Σημειώνεται ότι κατά την ημερομηνία πρόσληψης θα εφαρμοστούν όλες οι ισχύουσες νομοθεσίες που επηρεάζουν τις απολαβές του υποψηφίου.

Οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Διαδικασία Υποβολής Ενδιαφέροντος PDF, ηλεκτρονικά (στα Ελληνικά ή Αγγλικά) μέχρι τις 28/12/2018 και ώρα 14:00 στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.ucy.ac.cy/recruitment/main

       Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.

       Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου.

       Αντίγραφα τίτλων σπουδών.

       Δείγματα συγγραφικής/ερευνητικής δράσης, εάν υπάρχουν.

       Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (στη γλώσσα για την οποία υποβάλλεται η αίτηση).

       Τα ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις τριών ακαδημαϊκών που θα ειδοποιηθούν αυτόματα, με την υποβολή της αίτησης, για κατάθεση εμπιστευτικών συστατικών επιστολών.

Τα πιο πάνω στοιχεία 1-5 θα πρέπει να ανεβούν το καθένα ως ένα ξεχωριστό αρχείο σε μορφή PDF. Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

Αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/στοιχεία, όπως αυτά καθορίζονται στην ηλεκτρονική αίτηση στον παραπάνω σύνδεσμο δεν είναι αποδεκτές. Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώριση της ηλεκτρονικής αιτήσεως, οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνείτε στο τηλ. + 357 2289 2901.

Ελλιπείς αιτήσεις ή αιτήσεις που θα αποσταλούν μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα ληφθούν υπόψη.


Αφήστε ένα σχόλιο

 • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
IDEP19
INKPAIDEIA19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016