KESJULY18

2018-10-31 15:10:40
ΕΕΥ: Μεταθέσεις Διδακτικού Προσωπικού για το σχολικό έτος 2019-2020

ΕΕΥ: Μεταθέσεις Διδακτικού Προσωπικού για το σχολικό έτος 2019-2020


1. Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, με βάση τον περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμο του 1969 έως 2018, καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης να υποβάλουν σε αυτήν τα πιο κάτω έντυπα/αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά/πιστοποιητικά το αργότερο μέχρι τις 1.00μ.μ. της Παρασκευής, 30 Νοεμβρίου 2018. Δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την ΕΕΥ.

Αίτηση για μετάθεση στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ)

Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δημοτικής Εκπαίδευσης πληροφορούνται ότι, σε συνέχεια της τροποποίησης του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου τον Μάρτιο του 2017 (Τροποποιητικός Νόμος Ν.19(Ι)/2017, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 3.3.2017), στις επιλογές τους για μετάθεση/μη μετάθεση περιλαμβάνεται και η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ). Διευκρινίζεται εντούτοις ότι δικαίωμα μετάθεσης στην ΚΕΑ θα έχουν μόνο οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί δημοτικής εκπαίδευσης οι οποίοι είναι κάτοχοι της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Αντίγραφο του τεκμηρίου για την κατοχή της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας θα πρέπει να υποβληθεί στο Γραφείο της Επιτροπής όχι αργότερα από την καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αίτησης μετάθεσης/μη μετάθεσης. Αιτήσεις για τις οποίες δεν θα υποβληθεί εντός της σχετικής προθεσμίας (30.11.2018) αντίγραφο του σχετικού τεκμηρίου δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Αίτηση για μετάθεση στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)

Περαιτέρω, σύμφωνα με την πιο πάνω τροποποίηση, στις επιλογές για μετάθεση/μη μετάθεση των εκπαιδευτικών λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, περιλαμβάνονται και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ).

Δικαίωμα μετάθεσης στα ΚΠΕ θα έχουν εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δημοτικής Εκπαίδευσης καθώς και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης νοουμένου ότι:

-  έχουν πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο

-  είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στην περιβαλλοντική εκπαίδευση ή/και στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη

-  έχουν πολύ καλή γνώση Η.Υ. (Windows, MS Office, Internet)

-  έχουν πολύ καλή γνώση μιας από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά Γερμανικά

Αντίγραφο των τεκμηρίων για την κατοχή των πιο πάνω προσόντων θα πρέπει να υποβληθεί στο Γραφείο της Επιτροπής όχι αργότερα από την καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αίτησης μετάθεσης/μη μετάθεσης. Αιτήσεις για τις οποίες δεν θα υποβληθεί εντός της σχετικής προθεσμίας (30.11.2018), αντίγραφο των σχετικών τεκμηρίων δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Εμπειρία στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στην παραγωγή υλικού για την περιβαλλοντική εκπαίδευση/ εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα ΚΠΕ έχουν υποχρέωση να διανυκτερεύουν στα Κέντρα κατά τη διεξαγωγή των πολυήμερων προγραμμάτων. Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να εργαστούν εκτός ωρών λειτουργίας των Κέντρων π.χ. Σάββατο και Κυριακή.

2. Έντυπο ΕΕΥ11 - Αίτηση μετάθεσης και Έντυπο ΕΕΥ12 - Αίτηση μη μετάθεσης

Η Επιτροπή καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης να υποβάλουν ένα από τα πιο κάτω έντυπα, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής www.eey.gov.cy:

2.1  Έντυπο ΕΕΥ11 - Αίτηση μετάθεσης

2. Έντυπο ΕΕΥ12 - Αίτηση μη μετάθεσης.

Η υποβολή των πιο πάνω αιτήσεων, από όλους ανεξαίρετα τους μόνιμους ή μόνιμους επί δοκιμασία εκπαιδευτικούς, είναι υποχρεωτική. Αίτηση πρέπει να υποβληθεί και από όσους απουσιάζουν κατά τη φετινή σχολική χρονιά.

Οι εκπαιδευτικοί, μετά την ηλεκτρονική υποβολή του σχετικού εντύπου ΕΕΥ11 ή ΕΕΥ12 στην ΕΕΥ, θα παραδίδουν, για σκοπούς ελέγχου, το απόκομμα-απόδειξη της ηλεκτρονικής αποστολής στον Διευθυντή του σχολείου. Σε περίπτωση που υπηρετούν σε δύο ή περισσότερα σχολεία, θα παραδίδουν το απόκομμα-απόδειξη στον Διευθυντή του σχολείου στο οποίο υπηρετούν τις περισσότερες περιόδους και, στην περίπτωση που οι περίοδοι είναι οι ίδιες, στο σχολείο που ανήκουν.

3. Έντυπο ΕΕΥ13 - Αίτηση μετάθεσης ή μη μετάθεσης για ειδικούς λόγους

Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα επικαλεστούν ειδικούς λόγους για μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, πέρα από την υποβολή των εντύπων ΕΕΥ11 ή ΕΕΥ12, θα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΕΥ και το έντυπο ΕΕΥ13, μαζί με όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά ή δικαιολογητικά στοιχεία. Το έντυπο ΕΕΥ13, μαζί με τα σχετικά έγγραφα, πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά στο Γραφείο της Επιτροπής, στη διεύθυνση: Οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία. Τονίζεται ότι η Επιτροπή θα εξετάζει λόγους υγείας μόνο μετά από έκθεση Ιατροσυμβουλίου.

Εκπαιδευτικοί που επικαλέστηκαν ειδικούς λόγους μετά την προθεσμία της περσινής υποβολής του εντύπου ΕΕΥ13 (μετά που έτυχαν προαγωγής ή μετάθεσης ή σε άλλο χρόνο, ακόμα και πρόσφατα) και οι οποίοι λόγοι εξακολουθούν να υφίστανται, καλούνται να υποβάλουν εκ νέου τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά, για να αποσταλούν για εξέταση στο Ιατροσυμβούλιο.

Τονίζεται ότι τα απαραίτητα πιστοποιητικά που πρέπει να συνοδεύουν το έντυπο ΕΕΥ13 είναι τα ακόλουθα:

3.1  Για λόγους υγείας του εκπαιδευτικού, συζύγου ή εξαρτώμενου τέκνου: Ιατρική Έκθεση από τον θεράποντα ιατρό στην οποία να αναφέρεται η ασθένεια και η ειδική θεραπεία και η συχνότητά της.

3.2  Για Εγκυμοσύνη: Ιατρική Βεβαίωση.

3.3  Για Βρέφος κάτω των 12 μηνών (στις 31.8.2019): Πιστοποιητικό Γέννησης.

3.4  Για άλλους σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους: Να αναφέρονται σε συντομία οι ειδικοί λόγοι.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναπαραγάγουν το έντυπο ΕΕΥ13 από την ιστοσελίδα της Επιτροπής.

4. Έντυπο ΕΕΥ02 - Δήλωση/.Αλλαγή Προσωπικών Στοιχείων

Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι σκοπεύουν να διεκδικήσουν μονάδες μετάθεσης για διάφορους λόγους, θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο ΕΕΥ02, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι λόγοι που μπορούν να επικαλεστούν και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψουν είναι:

Λόγοι                                                      Δικαιολογητικά

4.1 Σύναψη γάμου/                                  Αντίγραφο Πιστοποιητικού γάμου/ Πολιτικής Συμβίωσης     Πολιτικής Συμβίωσης

4.2 Γέννηση τέκνου                                   Αντίγραφο Πιστοποιητικού γέννησης

Μόνο για εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης:

4.3 Παιδιά-φοιτητές ή/και στρατιώτες, που Πιστοποιητικό φοίτησης ή συμπλήρωσαν το 20ο έτος και δεν θα υπηρεσίας στην Ε.Φ. έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31.8.2018

Το έντυπο ΕΕΥ02, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά στο Γραφείο της Επιτροπής, στη διεύθυνση: Οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία.

Εκπαιδευτικός που δεν υποβάλλει απαιτούμενο δικαιολογητικό, εντός της καθορισμένης προθεσμίας, δεν θα πιστώνεται με τις αντίστοιχες μονάδες.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναπαραγάγουν το έντυπο ΕΕΥ02 από την ιστοσελίδα της Επιτροπής.

5. Έντυπο ΕΕΥ02 - Αίτηση αλλαγής έδρας

Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι επιθυμούν αλλαγή έδρας, θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικά στο Γραφείο της ΕΕΥ, μαζί με το έντυπο ΕΕΥ02, τα πιο κάτω δικαιολογητικά, στα οποία να φαίνεται η νέα διεύθυνση κατοικίας τους:

5.1 Βεβαίωση κοινοτάρχη και

5.2  Λογαριασμό σταθερού τηλεφώνου ή ρεύματος ή υδατοπρομήθειας.

Σημειώνεται ότι, αν οι πιο πάνω λογαριασμοί είναι στο όνομα του/της συζύγου, ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός θα πρέπει να επισυνάψει αντίγραφο πιστοποιητικού γάμου.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναπαραγάγουν το έντυπο ΕΕΥ02 από την ιστοσελίδα της Επιτροπής.

6. Όλα τα έντυπα/αιτήσεις ΕΕΥ11, ΕΕΥ12, ΕΕΥ13, ΕΕΥ02 υποβάλλονται μόνο από:

6.1  Εκπαιδευτικούς που κατέχουν μόνιμη θέση

6.2  Εκπαιδευτικούς που κατέχουν μόνιμη θέση επί δοκιμασία

7. Οι έγκυες εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να ενημερώνουν εγκαίρως την ΕΕΥ, και όχι αργότερα από τον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης τους, για την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού, αποστέλλοντας σχετική ιατρική βεβαίωση.

8. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης που επιθυμούν να υπηρετήσουν σε υποχρεωτικό ολοήμερο σχολείο θα πρέπει να το δηλώσουν στο σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο (ΕΕΥ11 ή ΕΕΥ12).

9. Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να φέρουν σε γνώση των εκπαιδευτικών τα πιο πάνω.

Τονίζεται ότι όλες οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που θα υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δηλαδή μετά από την 30η Νοεμβρίου 2018, δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή.


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICK-EXAPOSASEOS
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
KENITHESITEPAK
MIMJUL
ALEXANDER19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDACOLLEGE19
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
FORUMMARCH
OLYMPION2017
CYIMASTER
Middlesex2016