KESJULY18

2018-09-23 17:39:53
Πρόταση Προέδρου Γονέων Μέσης Κυρ. Νικηφόρου προς Διυπουργική Επιτροπή και Εκπαιδευτικές Οργανώσεις

Πρόταση Προέδρου Γονέων Μέσης Κυρ. Νικηφόρου προς Διυπουργική Επιτροπή και Εκπαιδευτικές Οργανώσεις


 Έντιμοι κύριοι,

Εισαγωγή:

Με την παρούσα επιστολή καταθέτω, ως πρόεδρος των Οργανωμένων Γονιών Μέσης Εκπαίδευσης, την εισήγησή μου σε μια προσπάθεια γεφύρωσης των διαφορών μεταξύ των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Η πρόταση μου, η οποία παρουσιάζεται αναλυτικά στη συνέχεια της επιστολής, θεωρώ ότι είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές. Ευελπιστώ στην καλή και ειλικρινή διάθεση και των δύο πλευρών για ένα έντιμο συμβιβασμό, ο οποίος θα εκτονώσει την κρίση που προέκυψε και θα οδηγήσει σε ένα θεσμικό και παραγωγικό διάλογο στη βάση επιχειρημάτων, για να λυθούν τα πραγματικά προβλήματα που ταλανίζουν το Δημόσιο Σχολείο. Γνωρίζω ότι θα χρειαστεί να κάνετε πραγματικές υπερβάσεις από τις αρχικές σας θέσεις, αλλά αυτό απαιτείται για το καλό των παιδιών μας και του δημόσιου σχολείου.

Έχω την ακράδαντη πεποίθηση ότι και οι δύο πλευρές έχουν γνήσιο ενδιαφέρον για την προάσπιση και ενδυνάμωση του Δημοσίου Σχολείου, πάρα τις διαφορετικές τους προσεγγίσεις. Οι Οργανωμένοι Γονείς είναι στη διάθεσή σας ώστε να λειτουργήσουν καταλυτικά, για να γεφυρωθούν οι όποιες διαφορές. Απώτερος σκοπός, είναι να δημιουργήσουμε όλοι μαζί, ένα χαρούμενο, δημιουργικό και παραγωγικό Δημόσιο Σχολείο για το οποίο, μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και Υπουργείο να είναι περήφανοι.

Θεωρώ απαραίτητο πριν την παρουσίαση της πρότασης να επισημάνω τις διαφοροποιήσεις που έχουν προκύψει μέσα από τον διάλογο των τελευταίων εβδομάδων και οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση της διαμόρφωσης της πρότασης μου. Διαφαίνεται μέσα από τον διάλογο η πρόθεση και των δύο μερών για διαλλακτικότητα, γεγονός το οποίο επικροτούμε ως οργανωμένοι γονείς. Ταυτόχρονα, εστιάζω στην παραχώρηση της κυβέρνησης αναφορικά με τον συνδικαλιστικό χρόνο, τη διαφοροποίηση σε σχέση με τον βιολογικό παράγοντα (Β.Δ. και Β.Δ. Α΄), καθώς και τη δέσμευση για παραπομπή όλων των εργασιακών θεμάτων στη ΜΕΠΕΥ και των μέτρων που άπτονται του εξορθολογισμού του συστήματος των απαλλαγών σε τριμελή επιτροπή, η οποία θα πλαισιώνεται από ομάδα ειδικών (παράγραφος 6). Η συγκεκριμένη πρόνοια θεωρώ ότι διασφαλίζει ότι οι όποιες αλλαγές θα γίνουν στο προσεχές μέλλον θα τύχουν ενδελεχούς διαλόγου και τεκμηρίωσης και από τις δύο πλευρές, επομένως, εκμηδενίζεται η πιθανότητα σύγκρουσης σε μεταγενέστερο στάδιο. Παράλληλα, σημαντικές θεωρώ στο παρόν στάδιο την παραχώρηση 60 επιπλέον συνοδών ειδική εκπαίδευσης, 20 επιπλέον Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων, 10 εκπαιδευτικούς προδημοτικής εκπαίδευσης, παραχώρηση ωρών γραμματειακού προσωπικού για ανάγκες της προδημοτικής  εκπαίδευσης Επίσης, σύμφωνα με ενημέρωση μου σε συνάντηση στο ΥΠΠ, ενισχύονται με €500,000, μέσω των σχολικών εφορειών, η δημιουργία παιχνιδότοπων σε νηπιαγωγεία, με €500,000 για αθλητικές εγκαταστάσεις, € 500,000 για την υλικοτεχνική υποδομή των ειδικών μονάδων, ενώ €2,000,000 θα διατεθούν για θέματα ασφάλειας και υγείας (Σεπτέμβριο – Ιανουάριο). Καταλυτικό παράγοντα στην απόφαση μου για παρέμβαση αποτελεί η παράγραφος 12, η οποία διασφαλίζει την υποχρέωση όλων των  εμπλεκόμενων φορέων για άμεση συζήτηση ουσιαστικών θεμάτων που άπτονται της αναβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης.  Θεωρώ ότι για πρώτη φορά γίνεται αναφορά και επίσημη δέσμευση και αποδοχή από όλα τα μέρη η συζήτηση θεμάτων που για χρόνια ταλανίζουν το εκπαιδευτικό μας σύστημα.  

Η πρόταση:

       Εισηγούμαι όπως:

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις κάνουν αποδεκτή την πρόταση της 6ης Σεπτεμβρίου 2018 με τις παρακάτω διαφοροποιήσεις:

  1. Στην παράγραφο 3 να εξαιρεθεί από τη μείωση του Υπεύθυνου Τμήματος και η Α΄ Λυκείου, ως παιδαγωγικό μέτρο για την ομαλή μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο.
  2. Η παράγραφος 4 για την οποία υπάρχει διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, να διαμορφωθεί ως εξής:

«Εάν κατά τον διάλογο που θα ακολουθήσει επί του εξορθολογισμού του διδακτικού χρόνου προκύψουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με τη σημερινή Απόφαση, προς όφελος των εκπαιδευτικών, αυτές θα τους αποδοθούν σταδιακά με ανάλογο χρόνο τα επόμενα τρία διδακτικά έτη». (Κείμενο Συμφωνίας)

«Οι πιο πάνω μειώσεις θα πιστωθούν σε όσους εκπαιδευτικούς έχουν επηρεαστεί και θα τους αποδοθούν με ανάλογο χρόνο σταδιακά τα επόμενα τρία διδακτικά έτη, εκτός εάν κατά τον διάλογο που θα ακολουθήσει επί του εξορθολογισμού του διδακτικού χρόνου προκύψουν συμφωνημένες διαφοροποιήσεις σε σχέση με την σημερινή Απόφαση». (Συνδικαλιστικές Οργανώσεις)

  • Συμφωνείται η συνέχιση του διαλόγου στη ΜΕΠΕΥ σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Κανονισμούς και με χρονοδιάγραμμα όπως έχει τεθεί. Και ότι και οι δυο πλευρές επαναβεβαιώνουν τον πλήρη σεβασμό τους στον κοινωνικό διάλογο και την αποφασιστικότητα τους για ένα καλόπιστο διάλογο για όλα τα θέματα (εργασιακά – εκπαιδευτικά) που αφορούν την Δημόσια Παιδεία σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες.  

Τελειώνοντας θα ήθελα, ως πρόεδρος των Οργανωμένων Γονιών Μ.Ε. να υπογραμμίσω την αμέριστη στήριξή μας σε όλες τις προσπάθειες αναβάθμισης και ενδυνάμωσης του Δημόσιου Σχολείου. Ταυτόχρονα, τονίζω την άμεση και επιτακτική ανάγκη να επιστρέψουν τα σχολεία μας στην ομαλή λειτουργία, ειδικά εφόσον παράλληλα τρέχουν και άλλες προσπάθειες μεταρρύθμισης όπως οι εξετάσεις τετραμήνων και ο διαχωρισμών των Παγκυπρίων Εξετάσεων.  Ευελπιστώ ότι και οι δύο πλευρές θα επιδείξουν καλή θέληση ούτως ώστε να ξεπεραστεί ανώδυνα η παρούσα κρίση και όλοι να εμπλακούμε σε ένα ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο για τα κρίσιμα εκπαιδευτικά θέματα, για το καλό των παιδιών και της κοινωνίας. Μέλημα όλων μας αυτή την στιγμή πρέπει να είναι το καλό νοούμενο συμφέρον των παιδιών μας, το οποίο μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μέσα από διάλογο και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων.

*Προέδρος Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
IDEP19
INKPAIDEIA19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016