KESJULY18

2018-08-10 01:17:22
Αυτούσια η απάντηση του ΥΠΠ στην ΟΕΛΜΕΚ επί των εισηγήσεων της για τον εξορθολογισμό της εκπαίδευσης

Αυτούσια η απάντηση του ΥΠΠ στην ΟΕΛΜΕΚ επί των εισηγήσεων της για τον εξορθολογισμό της εκπαίδευσης


To Paideia-News στο πλαίσιο της σφαιρικής ενημέρωσης των αναγνωστών του παραθέτει αυτούσια την απάντηση του Υπουργείου Παιδείας επί των εισηγήσεων της ΟΕΛΜΕΚ για εξορθολογισμό της εκπαίδευσης όπως αυτή δόθηκε την Τετάρτη στην Οργάνωση των Καθηγητών.

Υποβάλλονται πιο κάτω οι θέσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) σχετικά με τις εισηγήσεις που παραδόθηκαν από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, την Παρασκευή 3 Αυγούστου και ώρα 8:00 μ.μ.

1. Εισήγηση ΟΕΛΜΕΚ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών» Είναι τεράστιος ο αριθμός των 328,2 εκπαιδευτικών λειτουργών που είναι αποσπασμένοι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Τοποθέτηση ΥΠΠ: Οι συνολικές αποσπάσεις έχουν ήδη μειωθεί σε αριθμό, εκτός από εκείνες των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών οργανώσεων που παραμένουν οι ίδιες (67 αποσπασμένοι, που αντιστοιχούν σε 20,8 εκπαιδευτικούς με πλήρη απασχόληση). Οι υφιστάμενες αποσπάσεις στο ΥΠΠ είναι σε θέσεις κρίσιμες για την εύρυθμη λειτουργία του Υπουργείου, το οποίο έχει τα τελευταία χρόνια επωμισθεί με πολλές πρόσθετες αρμοδιότητες (π.χ. διενέργεια των εξετάσεων για το νέο σύστημα διορισίμων και των εξετάσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας, δημιουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, Ομάδας Προσφορών και του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης - ΔΙ.Π.Α.Ε, μεταφορά της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας και του Συστήματος Μαθητείας στο ΥΠΠ κ.ά.). Σημειώνεται σχετικά ότι έχει ξεκινήσει η προσπάθεια για σταδιακή αντικατάσταση αποσπασμένων εκπαιδευτικών με μόνιμο προσωπικό, τους Λειτουργούς Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού. Αναμένεται η πλήρωση 4 θέσεων Ανώτερων Λειτουργών Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού μέχρι το τέλος του 2018, ενώ τον προσεχή Οκτώβριο θα διενεργηθούν εξετάσεις για 12 θέσεις Λειτουργών Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού Α' και την επόμενη χρονιά αναμένεται η διενέργεια εξετάσεων για 28 θέσεις Λειτουργών Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού. Αυτή τη στιγμή, είναι σημαντική η υπηρεσία των αποσπασμένων λειτουργών και τυχόν απομάκρυνσή τους θα επηρεάσει σημαντικά τις υπηρεσίες που παρέχει το ΥΠΠ. Σημειώνεται, επίσης, ότι τυχόν μείωση των αποσπάσεων-παραχωρήσεων θα συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση σε νέους διορισμούς.

Στην κατεύθυνση της αντικατάστασης αποσπασμένων εκπαιδευτικών με μόνιμο προσωπικό, το ΥΠΠ εξετάζει στο πλαίσιο της ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής το ενδεχόμενο δημιουργίας, σταδιακά τα επόμενα χρόνια, και άλλων πρόσθετων θέσεων μόνιμου προσωπικού.

Ταυτόχρονα, το ΥΠΠ θα έρθει σε συνεννόηση και με άλλες υπηρεσίες ή τμήματα ή άλλες αρχές όπου βρίσκονται αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί, με σκοπό τη μείωση των αποσπάσεων/παραχωρήσεων.

Το ΥΠΠ θα επανεξετάσει το θέμα στο πλαίσιο του διαλόγου που θα αρχίσει από τον Σεπτέμβρη 2018.

2. Εισήγηση ΟΕΛΜΕΚ: «Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ)» Με δεδομένο ότι υπάρχουν σαράντα δύο (42) ΚΙΕ Παγκύπρια με εξήντα πέντε (65) διευθύνοντες, να εξεταστεί η εξοικονόμηση ενός αριθμού θέσεων από αυτόν τον τομέα.

Τοποθέτηση ΥΠΠ: Τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.I.E.) είναι ένα ζωτικός τομέας συμπληρωματικής/ενισχυτικής εκπαίδευσης των μαθητών σε θέματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, λογιστικής, πληροφορικής και προετοιμασίας υποψηφίων για τις Παγκύπριες εξετάσεις. Τα ΚΙΕ επιτελούν κοινωνικό έργο από το 1960. Το εκπαιδευτικό δυναμικό των ΚΙΕ προσλαμβάνεται κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού με την αγορά υπηρεσιών. Το διοικητικό δυναμικό των μονάδων αυτών είναι μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό που εκτελεί χρέη Διευθύνοντα.

Μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών (ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών) τοποθετείται στα Κ.I.E., για λόγους τους οποίους γνωρίζετε. Η προσφορά τους είναι πολύτιμη για την εύρυθμη λειτουργία των Κ.Ι.Ε. και πραγματικά δίδουν ψυχή.

Σημειώνεται ότι διεξάγεται μελέτη αναφορικά με τον εξορθολογισμό της λειτουργίας όλων των βραδινών και απογευματινών προγραμμάτων του ΥΠΠ, συμπεριλαμβανομένων των ΚΙΕ, από ειδικούς εμπειρογνώμονες, η οποία θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο 2018.

3. Εισήγηση ΟΕΛΜΕΚ: «Μετάταξη Μόνιμων Εκπαιδευτικών»: Μετάταξη μόνιμων Εκπαιδευτικών που πλεονάζουν λόγω των εκπαιδευτικών αναγκών που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου Ωρολογίου Προγράμματος και της νέας Δομής του Λυκείου, μετά την κατάργηση του Ενιαίου Λυκείου. Νοείται ότι από την όποια μετάταξη δεν θα επηρεάζονται τα εργασιακά δικαιώματα των εν λόγω εκπαιδευτικών.

Τοποθέτηση ΥΠΠ: Τη σχολική χρονιά 2018-2019 θα προκύψει, λόγω της εκπαιδευτικής αλλαγής που διενεργήθηκε στη Μέση Εκπαίδευση (μετάβαση από το Ενιαίο Λύκειο στις κατευθύνσεις μαθημάτων), πλεονάζον προσωπικό (4,2 καθηγητές) σε τέσσερις ειδικότητες (Ιταλικών, Τουρκικών, Γερμανικών και Φωτογραφίας). Οι πιο πάνω εκπαιδευτικοί θα κατανεμηθούν, ανά επαρχία, για να ενισχύσουν τις σχολικές μονάδες σε θέματα παραβατικότητας (κατόπιν στοχευμένης επιμόρφωσης από την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης), αναπλήρωσης άλλων εκπαιδευτικών λόγω έκτακτης ανάγκης κ.ά. Είναι μια νέα πολιτική ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών μονάδων που το έχουν ανάγκη.

Ταυτόχρονα, πρέπει να επισημανθεί ότι σήμερα δεν υπάρχει δυνατότητα μετάταξης προσωπικού της εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε άλλα τμήματα και υπηρεσίες του Δημοσίου.

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, το ΥΠΠ εξετάζει σε συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία και στο πλαίσιο της ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής το ενδεχόμενο δημιουργίας του απαραίτητου νομικού πλαισίου και της δυνατότητας για μετάταξη τυχόν «πλεονάζοντος» εκπαιδευτικού προσωπικού και προώθηση της κινητικότητας.

4. Εισήγηση ΟΕΛΜΕΚ: «Επιμόρφωση ΒΔ»: Αναστολή του Προγράμματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τους Β/Δ, που ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Τοποθέτηση ΥΠΠ: Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί προτεραιότητα του ΥΠΠ αλλά και δικαίωμα των ίδιων των εκπαιδευτικών για τη συνεχή τους μάθηση και ανάπτυξη. Ιδιαίτερα η επιμόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης είναι αναγκαία στην προσπάθεια καλλιέργειας της παιδαγωγικής αυτονομίας του σχολείου. Τα στελέχη της εκπαίδευσης καλούνται να αποτελέσουν βασικούς συντελεστές της αλλαγής στο σχολείο, ως μέλη της διευθυντικής ομάδας.

Οι συνέπειες από ενδεχόμενη αναστολή των προγραμμάτων για τα διοικητικά στελέχη θα είναι σημαντικά αρνητική ως προς την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης σύνθετων διοικητικών ζητημάτων (προγραμματισμός, σχέδια δράσης, παιδαγωγική καθοδήγηση εκπαιδευτικών, αποτελεσματική εποπτεία εκπαιδευτικών των διαφόρων ειδικοτήτων), προβλημάτων των σχολικών μονάδων (π.χ. παραβατικότητας, σεξουαλική παρενόχληση) και την εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών.

Ως εκ τούτου, το ΥΠΠ προτείνει τα ακόλουθα δύο εναλλακτικά σενάρια για τη διεξαγωγή του εν λόγω προγράμματος:

α) Πραγματοποίηση του προγράμματος σε απογευματινό χρόνο. Στους συμμετέχοντες ΒΔ που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα θα προσφερθούν διευκολύνσεις (ώρα αποχώρησης από το σχολείο). Με το μέτρο αυτό θα

εξοικονομηθούν 17 περίπου καθηγητές,

ή

β) Συνέχιση διεξαγωγής του προγράμματος σε πρωινό χρόνο αλλά με αναδιαμόρφωσή του. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα παραχωρείται ελάφρυνση στα διδακτικά καθήκοντα των συμμετεχόντων ΒΔ. Με το μέτρο αυτό θα εξοικονομηθούν 17 περίπου καθηγητές.

5. Εισήγηση ΟΕΛΜΕΚ: «Αθλητικά και Μουσικά Λύκεια»: Υιοθέτηση της ίδιας πρακτικής, σε σχέση με τη σύνθεση τμημάτων, στα Αθλητικά και Μουσικά Λύκεια.

Τοποθέτηση ΥΠΠ: Τα Αθλητικά και Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια θεωρούνται σχολεία που καλλιεργούν τις ιδιαίτερες ικανότητες-δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, ανεξάρτητα από την περαιτέρω επιλογή τους στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (ΔΜΓΕ) κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για σύνθεση τμημάτων, ωστόσο αυτό δεν είναι εφικτό γιατί θα λειτουργήσει εις βάρος της εκπαίδευσης των παιδιών.

6. Εισήγηση ΟΕΛΜΕΚ: «Πρόωρες Αφυπηρετήσεις»: Κάλυψη των πρόωρων αφυπηρετήσεων, οι οποίες σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης, υπερβαίνουν τις τριάντα (30) (από τον περασμένο Νοέμβριο μέχρι και σήμερα).

Τοποθέτηση ΥΠΠ: Οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό που δημιουργούνται από πρόωρες αφυπηρετήσεις καλύπτονται από διορισμό συμβασιούχων καθηγητών. Στις περιπτώσεις που οι πρόωρες αφυπηρετήσεις ισχύουν μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τότε οι αντίστοιχες εκπαιδευτικές ανάγκες καλύπτονται με διορισμό αντικαταστατών - καθηγητών.

7. Εισήγηση ΟΕΛΜΕΚ: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση»: θεωρούμε αναγκαία την έγκριση πρόσθετων νέων θέσεων για υφιστάμενες πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, όπως ο τομέας της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν στο πλαίσιο του διαλόγου, ο τομέας της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης παρουσιάζει σημαντική αύξηση αναγκών για τη νέα σχολική χρονιά (περίπου σαράντα (40) νέες θέσεις εκπαιδευτικών), οι οποίες και θα πρέπει να διατεθούν από το κράτος.

Τοποθέτηση ΥΠΠ: Οι διαπιστωμένες ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω νομοθεσίας από τις Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΕΕΑΕ) έχουν περιληφθεί στη διαδικασία της στελέχωσης και θα ικανοποιηθούν πλήρως.

Το ΥΠΠ επιφυλάσσεται να επανεξετάσει την όλη διαδικασία διαπίστωσης των σχετικών αναγκών και, ενδεχομένως, να εισηγηθεί και τροποποίηση της σχετικής διαδικασίας, ύστερα αττό την ολοκλήρωση της υπό εξέλιξη μελέτης από ευρωπαίους εμπειρογνώμονες.

8. Εισήγηση ΟΕΛΜΕΚ: «Σχέδιο Πρόωρης Αφυπηρέτησης Εκπαιδευτικών»: Παροχή κινήτρων για πρόωρη αφυπηρέτηση εκπαιδευτικών (βλ. κατάργηση σχετικών επιβαρύνσεων).

Τοποθέτηση ΥΠΠ: Το θέμα αφορά το σύνολο των κρατικών υπαλλήλων και όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς. Ως εκ τούτου, το ζήτημα των σχετικών επιβαρύνσεων αφορά ευρύτερη κυβερνητική πολιτική.

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, το ΥΠΠ επιφυλάσσεται να εξετάσει, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, τη δυνατότητα να προταθεί κάποιο ειδικό σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης εκπαιδευτικών.

Το ΥΠΠ ανέμενε να καταθέσετε γραπτώς τις εισηγήσεις σας σχετικά με τις μειώσεις σε διδακτικό χρόνο και τα μέτρα του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως αποφασίστηκε στη συνάντηση του Προεδρικού της 27ης Ιουλίου 2018, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς επίσης και στη μεταξύ μας συνάντηση στις 5 Αυγούστου 2018. Εντούτοις, στην επιστολή σας ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2018, δεν περιέχονται απόψεις και αντιπροτάσεις επί των μέτρων του Υπουργικού Συμβουλίου και των άλλων μειώσεων που οδηγούν στον εξορθολογισμό και στην ποιοτική αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Επίσης, δεν φαίνεται να λαμβάνονται υπόψη και οι σχετικές συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Αντίθετα, με όσα εισηγείστε ενδέχεται να προκύψει αποδυνάμωση της διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του δημόσιου σχολείου, καθώς και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Επιπλέον, επηρεάζεται η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και δημιουργούνται προβλήματα στη στελέχωση των σχολικών μας μονάδων.

Η όλη προσπάθεια για εξορθολογισμό δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως απαξίωση του σημαντικού έργου που επιτελούν οι εκπαιδευτικοί. Αντίθετα, σκοπός είναι να αξιοποιηθούν περισσότερο οι εκπαιδευτικοί, τα προσόντα, η εμπειρία και οι γνώσεις τους στο πεδίο του διδακτικού έργου, πάντοτε βέβαια στο πλαίσιο των συμβατικών δεδομένων που ισχύουν και μέσα από λογικές διευθετήσεις.

Προσβλέπουμε στη συνέχιση ενός εποικοδομητικού διαλόγου προκειμένου να ξεκινήσει ομαλά η νέα σχολική χρονιά, σύμφωνα με το σχεδιασμό που έχει ήδη γίνει από το ΥΠΠ, σε συνεργασία με την ΕΕΥ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας».


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Fri August 10, 2018, 11:58:45
Αναφορικά με την απάντηση του ΥΠΠ

Οι υφιστάμενες αποσπάσεις στο ΥΠΠ είναι σε θέσεις κρίσιμες για την εύρυθμη λειτουργία του Υπουργείου, το οποίο έχει τα τελευταία χρόνια επωμισθεί με πολλές πρόσθετες αρμοδιότητες (π.χ. διενέργεια των εξετάσεων για το νέο σύστημα διορισίμων και των εξετάσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας, δημιουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, Ομάδας Προσφορών και του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης - ΔΙ.Π.Α.Ε, μεταφορά της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας και του Συστήματος Μαθητείας στο ΥΠΠ κ.ά.).

Δεν γνωρίζω τον ακριβή αριθμό των αποσπασμένων σε όλα τα προαναφερθέντα τμήματα, όμως η Υπηρεσία Εξετάσεων που έχει επωμισθεί την διενέργεια των Εξετάσεων Διορισίμων και των Κυβερνητικών Εξετάσεων, είναι υποστελεχωμένη και ολιγομελής. Υποθέτω τα ίδια ισχύουν και για τα άλλα τμήματα που αναφέρονται. Οι υπόλοιποι λειτουργοί που είναι; Πόσους αποσπασμένους έχει ο Υπουργός ως συμβούλους;

Δεν αμφισβητώ την κρισιμότητα της παρουσίας των αποσπασμένων στο ΥΠΠ αλλά αμφισβητώ τον αριθμό που είναι αναγκαίος.

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
INKPAIDEIA19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016