KESJULY18

2018-08-09 23:40:10
Αυτούσια η απάντηση του ΥΠΠ στην ΠΟΕΔ επί των εισηγήσεων της για τον εξορθολογισμό της εκπαίδευσης

Αυτούσια η απάντηση του ΥΠΠ στην ΠΟΕΔ επί των εισηγήσεων της για τον εξορθολογισμό της εκπαίδευσης


  4 εισηγήσεις της ΠΟΕΔ και 4 τοποθετήσεις του Υπουργείου Παιδείας  

To Paideia-News στο πλαίσιο της σφαιρικής ενημέρωσης των αναγνωστών του παραθέτει αυτούσια την απάντηση του Υπουργείου Παιδείας επί των εισηγήσεων της ΠΟΕΔ για εξορθολογισμό της εκπαίδευσης, όπως αυτή δόθηκε την Τετάρτη στην Οργάνωση των Δασκάλων.

«Υποβάλλονται πιο κάτω οι θέσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) σχετικά με τις εισηγήσεις που παραδόθηκαν από την ΠΟΕΔ στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, την Παρασκευή 3 Αυγούστου και ώρα 8:00 μ.μ.

1. Εισηγηση ΠΟΕΔ: Ο εξορθολογισμός των Αποσπάσεων που επιτελούν διοικητικό έργο στο Υπουργείο Παιδείας (201,6 από τις οποίες οι μισές περίπου προέρχονται από τη Δημοτική Εκπαίδευση) μπορεί να εξοικονομήσει άμεσα μέχρι και 15 εκπαιδευτικούς στη Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση, κάτι που αναλογεί με μείωσή τους κατά 15%.

Τοποθέτηση ΥΠΠ: Οι συνολικές αποσπάσεις έχουν ήδη μειωθεί σε αριθμό, εκτός από εκείνες των Συνδικαλιστών που παραμένουν οι ίδιες (67 αποσπασμένοι, που αντιστοιχούν σε 20,8 εκπαιδευτικούς με πλήρη απασχόληση). Οι υπάρχουσες αποσπάσεις στο ΥΠΠ είναι σε θέσεις κρίσιμες για την εύρυθμη λειτουργία του Υπουργείου, το οποίο έχει τα τελευταία χρόνια επωμισθεί με πολλές πρόσθετες αρμοδιότητες (π.χ. διενέργεια των εξετάσεων για το νέο σύστημα διορισίμων και των εξετάσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας, δημιουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, Ομάδας Προσφορών και του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης - ΔΙ.Π.Α.Ε, μεταφορά της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας και του Συστήματος Μαθητείας στο ΥΠΠ κ.ά.). Σημειώνεται σχετικά ότι έχει ξεκινήσει η προσπάθεια για σταδιακή αντικατάσταση αποσπασμένων εκπαιδευτικών με μόνιμο προσωπικό, τους Λειτουργούς Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού. Αναμένεται η πλήρωση 4 θέσεων Ανώτερων Λειτουργών Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού μέχρι το τέλος του 2018, ενώ τον προσεχή Οκτώβριο θα διενεργηθούν εξετάσεις για 12 θέσεις Λειτουργών Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού Α' και την επόμενη χρονιά αναμένεται η διενέργεια εξετάσεων για 28 θέσεις Λειτουργών Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού. Αυτή τη στιγμή, είναι σημαντική η υπηρεσία των αποσπασμένων λειτουργών και τυχόν απομάκρυνσή τους θα επηρεάσει σημαντικά τις υπηρεσίες που παρέχει το ΥΠΠ. Σημειώνεται, επίσης, ότι τυχόν μείωση των αποσπάσεων θα συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση σε νέους διορισμούς και δεν επηρεάζει τυχόν αποφάσεις για τον περιορισμό της μείωσης διδακτικού χρόνου (απαλλαγές).

Στην κατεύθυνση της αντικατάστασης αποσπασμένων εκπαιδευτικών με μόνιμο προσωπικό, το ΥΠΠ εξετάζει στο πλαίσιο της ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής το ενδεχόμενο δημιουργίας, σταδιακά τα επόμενα χρόνια, και άλλων πρόσθετων θέσεων μόνιμου προσωπικού.

Το ΥΠΠ θα επανεξετάσει το θέμα στο πλαίσιο του διαλόγου που θα αρχίσει από τον Σεπτέμβρη 2018.

2η Εισήγηση ΠΟΕΔ: Παραχώρηση Υπηρεσιών: Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε ενώπιον μας οι παραχωρήσεις εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες εκτός του Υπουργείου Παιδείας ανέρχονται σε 34,8 εκπαιδευτικούς από τους οποίους οι 21 προέρχονται από τη Δημοτική Εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, εάν κρίνεται ότι δεν μπορούν για οποιουσδήποτε λόγους να επιστρέψουν στα σχολεία, δεν θα πρέπει να χρεώνονται στην Εκπαίδευση και ως εκ τούτου επιβάλλεται στη θέση τους να διοριστεί ανάλογος αριθμός εκπαιδευτικών.

Τοποθέτηση ΥΠΠ: Παραχωρήσεις γίνονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΥΠΠ με άλλα Υπουργεία και υπηρεσίες του Κράτους ή/και λόγω δεσμεύσεων και υποχρεώσεων της Κυβέρνησης προς Ευρωπαϊκούς και άλλους φορείς. Στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατός ο τερματισμός των παραχωρήσεων, καθώς το ΥΠΠ θα φανεί ανακόλουθο προς τις υποχρεώσεις του και θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στους επηρεαζόμενους θεσμούς, φορείς και άλλες υπηρεσίες. Επίσης, τυχόν μείωση των παραχωρήσεων αυτή τη στιγμή συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση σε νέους διορισμούς και δεν επηρεάζει τυχόν αποφάσεις για τον περιορισμό της μείωσης διδακτικού χρόνου (απαλλαγές).

Το ΥΠΠ θα έρθει σε συνεννόηση με άλλες υπηρεσίες ή τμήματα ή άλλες αρχές όπου βρίσκονται αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί, με σκοπό τη μείωση των αποσπάσεων.

Το ΥΠΠ θα επανεξετάσει το θέμα στο πλαίσιο του διαλόγου που θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο 2018.

3. Εισήγηση ΠΟΕΔ: Η πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος Επιμόρφωσης που έχει σταδιακά αρχίσει να εφαρμόζεται στα σχολεία και για τη φετινή χρονιά θα εφαρμοζόταν σε 30 μόνο σχολικές μονάδες στις οποίες συμφωνήθηκε να παραχωρηθεί, για τις ανάγκες του προγράμματος, επιπλέον χρόνος 1/5 σε κάθε σχολική μονάδα που εντάσσεται στο πρόγραμμα, εισηγούμαστε να ανασταλεί για τη νέα σχολική χρονιά εξοικονομώντας 6 εκπαιδευτικούς που θα διορίζονταν για τον σκοπό αυτό. Νοείται ότι τα 30 αυτά σχολεία θα εφαρμόσουν σε σχέση με την επιμόρφωση του προσωπικού τους, ό,τι ισχύει στις υπόλοιπες 500 περίπου σχολικές μονάδες οι οποίες εφαρμόζουν το Πρόγραμμα Βελτίωσης και Ανάπτυξης της Σχολικής Μονάδας.

Τοποθέτηση ΥΠΠ: Η επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών αποτελεί προτεραιότητα του ΥΠΠ και βασικό δικαίωμα και υποχρέωση των εκπαιδευτικών. Το πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αποτελεί πολιτική που ήδη βοηθά τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς, ενώ αναμένεται να βοηθήσει ακόμη περισσότερο προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης της ποιότητας του δημόσιου σχολείου.

Οι αξιολογήσεις του Προγράμματος το έχουν κατατάξει στις καλές πρακτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή του θα πρέπει να συνεχιστεί απρόσκοπτα, βάσει των σχετικών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομ. 19/8/2015 και ημερομ. 12/7/2017, στις οποίες αναφέρεται επίσης ότι θα παραχωρούνται δύο διδακτικές περίοδοι σε σχολεία που συμμετέχουν σε ειδικό εντατικό πρόγραμμα.

4. Εισήγηση ΠΟΕΔ: Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και κάποια άλλα μέτρα τα οποία δύναται να εξοικονομήσουν, μικρό μεν, αλλά σημαντικό υπό τις περιστάσεις αριθμό εκπαιδευτικών, επιτυγχάνοντας έτσι τον αριθμό που η Διεύθυνση Δημοτικής μας έχει καθορίσει ως ανάγκη εξοικονόμησης για τη νέα σχολική χρονιά. Τις ενδεχόμενες αυτές εισηγήσεις για επιπλέον εξοικονομήσεις θα τις θέσουμε στον διάλογο που θα προσκληθούμε τις επόμενες μέρες.

Τοποθέτηση ΥΠΠ: Τα μέτρα τα οποία ανέφερε προφορικώς η ΠΟΕΔ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης της 4ης Αυγούστου 2018, αφορούν κυρίως σε θέματα: α) παρεκκλίσεων-παραχωρήσεων σε σχολεία που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες και χρειάζονται στήριξη, όπως για παράδειγμα τα Δημοτικά Σχολεία Φανερωμένης και Αγ. Κασιανού.

β) συμπλεγματοποίησης μικρών σχολείων σε απομακρυσμένες κοινότητες γ) αναστολής έναρξης λειτουργίας του νέου Δημοτικού Σχολείου (ΚΟ' Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού - Πανθέας).

Τα άνωθι (α+β) δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά από το ΥΠΠ, γιατί πρόκειται για μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα, που αγγίζουν ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας και σχολεία με ιδιαιτερότητες, καθώς επίσης επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, το κλείσιμο μικρών σχολείων σε απομακρυσμένες περιοχές και η συμπλεγματοποίησή τους θα προκαλέσει αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες. Η πρόταση αυτή, θα μπορούσε να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του εξορθολογισμού και αφού προηγηθεί διάλογος με τις τοπικές αρχές.

Επίσης, οι παρεκκλίσεις που δόθηκαν στα δημοτικά σχολεία της Φανερωμένης, του Αγίου Κασιανού και του Ελενείου, θέμα που συζητήθηκε πρόσφατα στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, αφορούν στην περαιτέρω στήριξη των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων και ως εκ τούτου δεν μπορούν να αποσυρθούν.

Όσον αφορά το ΚΘ' Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού - Πανθέας, θα λειτουργήσει κανονικά.

Όσον αφορά την έκκλησή σας για να παρουσιάσουμε προγραμματισμό του ΥΠΠ σχετικά με μέτρα και δράσεις για την ενίσχυση της δημοτικής, προδημοτικής και ειδικής εκπαίδευσης, σύμφωνα και με ενδεικτικό κατάλογο που παρατίθεται στο υπόμνημά σας, όπως παραδείγματος χάριν τα θέματα ασφάλειας και υγείας ή αντιμετώπισης αποκλίνουσας συμπεριφοράς κ.ο.κ., πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι:

-       έγινε σχετική αναφορά από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη σύσκεψη της 27ης Ιουλίου.2018, ο οποίος μάλιστα απευθύνθηκε στους οργανωμένους γονείς ζητώντας και τη δική τους συνδρομή στον διάλογο,

-       πρόκειται για έναν ευρύτερο προγραμματισμό που θα καταστεί δυνατός εφόσον προχωρήσουμε σε έναν ευρύτερο εξορθολογισμό σχετικά με τις μειώσεις διδακτικού χρόνου (απαλλαγές), προκειμένου να δημιουργηθούν μέσα από τις σχετικές εξοικονομήσεις και τα απαραίτητα περιθώρια χρηματοδότησης στον προϋπολογισμό του υπουργείου.

Θα θέλαμε να επαναλάβουμε την παρατήρηση που περιέχεται στη γενική απαντητική επιστολή μας σχετικά με το ότι η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται σε θέματα που άπτονται σε εργασιακά ζητήματα, όπως προκύπτουν από τα σχέδια και τους όρους υπηρεσίας στο Δημόσιο, καθώς και τις σχετικές συμβάσεις, ενώ η πρακτική μείωσης διδακτικού χρόνου (απαλλαγές) δεν είναι θεσπισμένη μέσα από τέτοιες διαδικασίες. Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι αν κατά τη διάρκεια του διαλόγου για τον εξορθολογισμό προκύψουν θέματα που θα πρέπει να συζητηθούν στην ΜΕΠΕΥ, τότε θα παραπεμφθούν σε αυτή.

Το ΥΠΠ ανέμενε να καταθέσετε γραπτώς τις εισηγήσεις σας σχετικά με τις μειώσεις σε διδακτικό χρόνο και τα μέτρα του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως αποφασίστηκε στη συνάντηση του Προεδρικού της 27ης Ιουλίου 2018, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς επίσης και στη μεταξύ μας συνάντηση στις 5 Αυγούστου 2018. Εντούτοις, στην επιστολή σας ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2018, δεν περιέχονται απόψεις και αντιπροτάσεις επί των μέτρων του Υπουργικού Συμβουλίου και των άλλων μειώσεων που οδηγούν στον εξορθολογισμό και στην ποιοτική αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Επίσης, δεν φαίνεται να λαμβάνονται υπόψη και οι σχετικές συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Αντίθετα, με όσα εισηγείστε ενδέχεται να προκύψει αποδυνάμωση της διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του δημόσιου σχολείου, καθώς και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Επιπλέον, επηρεάζεται η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και δημιουργούνται προβλήματα στη στελέχωση των σχολικών μας μονάδων.

Η όλη προσπάθεια για εξορθολογισμό δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως απαξίωση του σημαντικού έργου που επιτελούν οι εκπαιδευτικοί. Αντίθετα, σκοπός είναι να αξιοποιηθούν περισσότερο οι εκπαιδευτικοί, τα προσόντα, η εμπειρία και οι γνώσεις τους στο πεδίο του διδακτικού έργου, πάντοτε βέβαια στο πλαίσιο των συμβατικών δεδομένων που ισχύουν και μέσα από λογικές διευθετήσεις.

Προσβλέπουμε στη συνέχιση ενός εποικοδομητικού διαλόγου προκειμένου να ξεκινήσει ομαλά η νέα σχολική χρονιά, σύμφωνα με το σχεδιασμό που έχει ήδη γίνει από το ΥΠΠ, σε συνεργασία με την ΕΕΥ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας».


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
INKPAIDEIA19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016