KESJULY18

2018-08-09 09:37:50
 Ελεγκτική Υπηρεσία:  Τα μέτρα της Κυβέρνησης, δεν αρκούν για επίλυση του προβλήματος

Ελεγκτική Υπηρεσία: Τα μέτρα της Κυβέρνησης, δεν αρκούν για επίλυση του προβλήματος


«Η Ελεγκτική Υπηρεσία τονίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν υιοθετεί και δεν συστήνει τις απαράδεκτες προτάσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων»

 Ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2018, αναφορικά με τις διδακτικές περιόδους εκπαιδευτικών, τις απαλλαγές από τον διδακτικό χρόνο και τη μείωση του διδακτικού χρόνου βάσει των χρόνων υπηρεσίας, αναφέρει τα πιο κάτω:

«Μετά από την υποβολή των προτάσεων των εκπαιδευτικών οργανώσεων και την απάντηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) στο θέμα του εξορθολογισμού του χρόνου εργασίας των εκπαιδευτικών, η Ελεγκτική Υπηρεσία θεωρεί αναγκαίο να σημειώσει τα ακόλουθα:

Οι πρώτες αναφορές για την ύπαρξη αδικαιολόγητων απαλλαγών από τον διδακτικό χρόνο τέθηκαν από την Ελεγκτική Υπηρεσία το 2004. Οι δε επισημάνσεις για τη στρέβλωση της μείωσης του διδακτικού χρόνου με τα έτη υπηρεσίας, περιλήφθησαν για πρώτη φορά στην Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας για το 2011, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα στις 10.12.2012. Λίγες μέρες αργότερα, στις 19.12.2012, η ΟΕΛΜΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση εκθειάζοντας την Έκθεση αυτή. ‘Η έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας ήταν για μια ακόμη φορά καταπελτική και άκρως αποκαλυπτική ως προς την κακοδιαχείριση και τη διασπάθιση του δημόσιου χρήματος’, έλεγε τότε η ΟΕΛΜΕΚ.

Όλα τα διαθέσιμα, αξιόπιστα ευρωπαϊκά και διεθνή στοιχεία, όπως και η μελέτη του διεθνούς οίκου που παραδόθηκε το 2017 στο ΥΠΠ, αποδεικνύουν ότι, λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό αριθμό εκπαιδευτικών (σε όλες τις βαθμίδες), η Κύπρος έχει χαμηλότερο μέσο εβδομαδιαίο διδακτικό χρόνο (σε ώρες) από τον μέσο όρο άλλων ευρωπαϊκών χωρών EΕ(22), καθώς και των χωρών που ανήκουν στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), με μόνη εξαίρεση τη Δημοτική εκπαίδευση.

Σοβαρότερη στρέβλωση δημιουργείται λόγω της μείωσης του διδακτικού χρόνου με τα έτη υπηρεσίας. Σύμφωνα με το Eurydice Report (Key Data on Teachers and School Leaders in Europe, 2013 Edition, pp 77), το οποίο εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η μείωση του φόρτου εργασίας των εκπαιδευτικών δεν είναι πολύ διαδεδομένη πρακτική στην Ευρώπη. Μόλις εννέα χώρες μειώνουν τον φόρτο εργασίας των εκπαιδευτικών ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας ή/και την ηλικία τους. Συγκεκριμένα, στην Γερμανία οι εκπαιδευτικοί παίρνουν μία διδακτική ώρα μείωση όταν φτάσουν στο 55ο έτος της ηλικίας και αυξάνεται σε δύο όταν φτάσουν στο 60ο έτος της ηλικίας τους. Η κατάσταση είναι παρόμοια στην Πορτογαλία, όπου οι ώρες διδασκαλίας μειώνονται σταδιακά από το 50ο έτος ηλικίας. Άλλες χώρες που δίδουν μείωση διδακτικών περιόδων λόγω ετών υπηρεσίας ή/και ηλικίας είναι η Ελλάδα, η Γαλλία, η Αυστρία, η Ρουμανία, η Μάλτα και το Λουξεμβούργο. Στις χώρες για τις οποίες ο διεθνής οίκος μπόρεσε να αντλήσει πληροφόρηση, η μείωση διδακτικών περιόδων είναι κατά πολύ μικρότερη από αυτήν που δίδεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Συνεπώς, η κυπριακή πρακτική για μείωση του διδακτικού χρόνου κατά τέσσερεις περιόδους στη Δημοτική εκπαίδευση και έξι περιόδους στη Μέση εκπαίδευση, συγκρούεται με τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές και θα πρέπει να τερματιστεί. Αυτή ήταν η διαχρονική σύσταση της Υπηρεσίας μας και ορθά το Υπουργικό Συμβούλιο υιοθέτησε μέτρα προς σταδιακή έστω υλοποίηση της σύστασης αυτής στην Απόφασή του στις 4.7.2018.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία τονίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν υιοθετεί και δεν συστήνει τις απαράδεκτες προτάσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων που, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν την αύξηση του διδακτικού χρόνου (όπως δυστυχώς κατάφεραν να πράξουν το 2013), εισηγούνται άλλα, δήθεν ισοδύναμα μέτρα, για μείωση των αναγκών σε νέες προσλήψεις εκπαιδευτικών. Είναι προφανές πως οι δήθεν προασπιστές του δημόσιου σχολείου, θέτουν ως προτεραιότητά τους τη λίγη εργασία και τα αυξημένα ωφελήματα. Η Ελεγκτική Υπηρεσία ουδέποτε προσέγγισε το θέμα λογιστικά και ουδέποτε θα εισηγείτο μέτρα εξοικονόμησης που θα ήταν σε βάρος της ποιότητας της Παιδείας. Κριτήριο των εισηγήσεων της Υπηρεσίας είναι, με βάση τα διεθνή πρότυπα, η επίτευξη του τρίπτυχου ‘Οικονομικότητα, Αποδοτικότητα, Αποτελεσματικότητα’ (στα Αγγλικά: Economy,  Efficiency, Effectiveness -- 3Es).

Αντίθετα, το δημόσιο σχολείο φαίνεται να πλήττουν τα μέτρα που προτείνουν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, όπως η αναστολή προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, το κλείσιμο μικρών σχολείων σε απομακρυσμένες περιοχές και η συμπλεγματοποίησή τους, και η κατάργηση μέτρων στήριξης συγκεκριμένων σχολικών μονάδων. Εξίσου απαράδεκτη θεωρούμε τη χωρίς μελέτη εισήγηση της ΟΕΛΜΕΚ για αποψίλωση από εκπαιδευτικούς των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης (ΚΙΕ). Η υποβάθμιση της ποιότητας των ΚΙΕ ενισχύει τις προϋποθέσεις για φαινόμενα παραπαιδείας και παράνομων φροντιστηρίων από διορισμένους εκπαιδευτικούς. Κατά του δημόσιου σχολείου και πρόκληση στο δημόσιο αίσθημα θεωρούμε επίσης το προτεινόμενο μέτρο για παροχή κινήτρων για πρόωρη αφυπηρέτηση εκπαιδευτικών (βλ. κατάργηση σχετικών επιβαρύνσεων όσων αφυπηρετούν πρόωρα), αφού κυρίως θα αφυπηρετούν οι ικανοί εκπαιδευτικοί (που θα μπορούσαν να διδάξουν σε ιδιωτικά φροντιστήρια) και θα παραμένουν στην Υπηρεσία οι μέτριοι και ανεπαρκείς. Άλλωστε, ένα τέτοιο μέτρο, όπως το προτείνουν οι εκπαιδευτικοί, θα επιβάρυνε σημαντικά τα δημόσια οικονομικά, αφού τέτοια σχέδια έχουν λογική να προωθούνται μόνο έναντι καταργήσεως θέσεων και όχι εάν στη θέση του αφυπηρετήσαντα θα προσληφθεί άλλος, οπότε το κράτος θα πληρώνει τον μισθό του καινούργιου και τη σύνταξη του παλαιού. Πρόκειται για μέτρο που εξυπηρετεί μόνο τις τσέπες των εκπαιδευτικών και αποδεικνύει τις προτεραιότητές τους.

Τα απαράδεκτα μέτρα που προτείνουν οι εκπαιδευτικές οργανώνεις εξηγούν και το μένος με το οποίο απλά μέλη, στελέχη και ομάδες εκπαιδευτικών, με ύβρεις και τραμπουκισμούς που σίγουρα δεν αρμόζουν στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, προσπαθούν να σβήσουν κάθε φωνή που αναδεικνύει το απαράδεκτο των θέσεων τους. Τέτοιες προσπάθειες εκφοβισμού (intimidation risk) είναι από χρόνια διεθνώς γνωστές στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες και συνεπώς, την Υπηρεσία μας δεν την επηρεάζουν στο έργο της. Η αναφορά αυτή προφανώς δεν αφορά στην πλειονότητα των εκπαιδευτικών.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία τονίζει ότι σέβεται πλήρως το επάγγελμα του δασκάλου και καθηγητή, όπως άλλωστε και όλα τα τίμια επαγγέλματα, θεωρεί όμως απαράδεκτη την προσπάθεια μερίδας των ίδιων των εκπαιδευτικών να παρουσιάσουν τους εαυτούς τους ως την άρια φυλή, μια ανώτερη ομάδα πληθυσμού με ιδιότητες και δεξιότητες που ουδείς άλλος κατέχει. Αν ληφθεί δε υπόψη ότι εδώ και δεκαετίες, αρκεί ένα απλό πτυχίο οποιουδήποτε τυπικά αναγνωρισμένου πανεπιστημίου, χωρίς καμία απολύτως ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής, για να διοριστεί κάποιος εκπαιδευτικός στο δημόσιο σχολείο, διερωτάται κανείς πού βασίζουν οι εκπαιδευτικοί τη ρατσιστική θέση ως προς τη δήθεν ανωτερότητά τους έναντι της υπόλοιπης κοινωνίας.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει ότι τα εξαγγελθέντα μέτρα της Κυβέρνησης, παρά το ότι βρίσκονται προς την ορθή κατεύθυνση, δεν αρκούν για επίλυση του προβλήματος και απαιτείται λήψη πιο δραστικών μέτρων (άμεσων και μακροπρόθεσμων) για τερματισμό των στρεβλώσεων, στη βάση των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών, ώστε οι αυξημένες δαπάνες για την Παιδεία (με τις οποίες συμφωνούμε) να οδηγούν και στα ανάλογα ικανοποιητικά αποτελέσματα επίδοσης τα μαθητών, σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει σήμερα όπου οι διεθνείς αξιολογήσεις δείχνουν από τα πιο φτωχά αποτελέσματα, σε σχέση με το υψηλό κόστος».


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Μιχάλης Α. Πόλης
Thu August 09, 2018, 16:23:11
Ο Γενικός ελεγκτής μας αποκαλεί υβριστικά ρατσιστές και "Άρια Φυλή" δηλαδή ναζιστές. Είναι αυτό αρθρογραφία επιπέδου;
Αναφέρει ο Γ. Ελεγκτης ότι προσληφθήκαμε χωρίς ανταγωνιστική διαδικασία. Δεν είναι αλήθεια. Οι θέσεις των παιδαγωγικών τμημάτων, ως το 2004 καταλαμβάνονταν από τους καλύτερους αποφοίτους με γενικό 19,5 και πάνω γιατί οι απόφοιτοι τους είχαν το προνόμιο του άμεσου διορισμού σε θέση δασκάλου. Ήταν πολύ ανταγωνιστική διαδικασία αφού το έπαθλο ήταν πολύ ψηλό. (Μόνιμη και άμεση εργοδότηση, κυβερνητική σύνταξη κλπ )
Αλήθεια εσύ με ποια ανταγωνιστική διαδικασία διορίστηκες Γενικός Ελεγκτής κ. Οδυσσέα; Σε έβαλε ο πρόεδρος να κάτσεις εξετάσεις για να σε διορίσει σε θέση με ακαθάριστο μισθό πέραν των εκατον είκοσι χιλιάδων ευρώ το χρόνο;
Όταν λες κάτι να το τεκμηριώνεις κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη.
Λες ότι "Η ελεγκτική Υπηρεσία σέβεται πλήρως το επάγγελμα του δασκάλου και του καθηγητή". Φαντάσου να μην το σεβόταν δηλαδή...Δεν θα έγραφες 10 σημειώματα εναντίον μας σε ένα μήνα. θα έστεινες εκτελεστικά αποσπάσματα...
Λες ότι με τις πρόωρες αφυπηρετήσεις θα φύγουν οι ικανοί εκπαιδευτικοί και θα μείνουν στην εκπαίδευση οι μέτριοι. Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι φάσκεις και αντιφάσκεις; Αφού λες ότι είμαστε από τους ψηλότερα αμοιβόμενους στην Ευρώπη γιατί κάποιος από εμάς να επιλέξει να φύγει πρόωρα και να χάσει τον υψηλό του μισθό; Και καλά στη μέση εκπαίδευση, ας δεκτούμε ότι υπάρχουν κάποιοι σε ειδικότητες με στρωμένη πελατεία για φροντιστήρια εισαγωγικών εξετάσεων στα Πανεπιστήμια. Υπάρχει στη Δημοτική Εκπαίδευση τόσο αναπτυγμένη παραπαιδεία που θα συμφέρει σε κάποιο να φύγει πρόωρα; Προφανώς άλλοι είναι οι λόγοι που κάποιοι θέλουν να φύγουν πρόωρα. Ρώτα κάποιο γνωστό σου ή φίλο ή συγγενή και θα σου πει ποιοι πραγματικά είναι οι λόγοι.
Η λογική των πρόωρων αφυπηρετήσεων είναι ότι:
- Θα αμβλυνθεί η ανεργία των νέων εκπαιδευτικών
- Υψηλόμισθοι εκπαιδευτικοί θα αντικατασταθούν με χαμηλόμισθους.
- Οι νέοι εκπαιδευτικοί εκτός από χαμηλότερους μισθούς θα εργάζονται περισσότερες περιόδους άρα θα υπάρχει και εδώ εξοικονόμηση.
- Οι παλαιότεροι εκπαιδευτικοί έχουν διοριστεί σε πολύ νεότερη ηλικία από τους νεότερους άρα έχουμε κλείσει τον κύκλο μας
- Θα υπάρχει ανανέωση του δυναμικού της εκπαίδευσης με νέους πιο μορφωμένους και ικανούς εκπαιδευτικούς.
- Οι νέοι εκπαιδευτικοί θα διοριστούν με ανταγωνιστικές διαδικασίες (εξετάσεις) για τις οποίες κόπτεσαι στο άρθρο σου.
Προσωπικά όταν θα αφυπηρετήσω πρόωρα μπορώ να σου υπογράψω ένορκη δήλωση ενώπιον μαρτύρων ότι δεν πρόκειται να κάνω ιδιαίτερα ούτε στα.. εγγόνια μου.

Μιχάλης Α. Πόλης
Thu August 09, 2018, 12:33:42
Ακόμα και στο ψευδοκράτος οι δάσκαλοι εργάζονται εξ αρχής 25 περίοδους την εβδομάδα, ενώ στην Κύπρο αρχίζουν με 29 περίοδους, όταν διοριστούν στα 30-35 τους χρόνια και καταλήγουν στις 25 περιόδους μετά από 20 χρόνια ή μόλις κλείσουν 50 χρονών ότι συμβεί πρώτο.Επιπλέον με τις 10 αναπληρώσεις που κάνουμε υποχρεωτικά ο διδακτικός χρόνος αγγίζει τις 30 περιόδους την εβδομάδα...
Πέστε μου σε ποια χώρα της Ευρώπης οι δάσκαλοι, εκτός των άλλων υποχρεώσεων τους είναι υποχρεωμένοι να προετοιμάσουν και να διδάξουν 29-30 μαθήματα εβδομαδιαίως. Σε ποια χώρα οι βοηθοί διευθυντές έχουν 23 περιόδους εβδομαδιαίως + διοικητικά καθήκοντα και οι διευθυντές 11-21 περιόδους+ 39 διοικητικά καθήκοντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας; Γιατί ο Γενικός Ελεγκτής δεν αναφέρει ότι στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης οι διευθυντές δεν διδάσκουν αλλά έχουν μόνο διοικητικά καθήκοντα; Δεν το κάνει γιατί η αναφορά αυτή δεν ταιριάζει στην ψεύτική εικόνα του τεμπέλη εκπαιδευτικού που με Γκειμπελικό φανατισμό προάγει με τις συνεχείς αναφορές του.
Φίλε Σόβολε δεν πρόκειται να παραδεκτεί το λάθος του ότι και να κάνεις. Στην Έκθεση του είπε μεταξύ άλλων ότι μόνο στην εκπαίδευση μειώνεται ο χρόνος διδασκαλίας με τα χρόνια υπηρεσίας και σε καμιά αλλή δημόσια υπηρεσία της Κύπρου. Του παράθεσα τον κανονισμό αδειών της δημόσιας υπηρεσίας που αναφέρει ότι ο δημόσιος υπάλληλος αυξάνει την άδεια αναπαύσεως του ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας του ως εξής:
1-5 έτη υπηρεσίας 19 εργάσιμες μέρες
6-15 έτη υπηρεσίας 24 εργάσιμες μέρες
16+ έτη υπηρεσίας 29 εργάσιμες μέρες
Δηλαδή ο παλαιότερος υπάλληλος εργάζεται δύο εβδομάδες λιγότερες από τον νεοεισερχόμενο λόγω βιολογικού παράγοντα.
Ο άνθρωπος απαξίωσε καν να μου απαντήσει. Ούτε εσένα θα σου απαντήσει. Ο Θεός να έρθει και να του μιλήσει δεν αλλάζει γνώμη γιατί η γνώμη του είναι προκατασκευασμένη και επί σκοπού.. Θα συνεχίσει με το ίδιο παραμύθι χωρίς να ακούει τίποτε και κανένα ούτε να λαμβάνει υπόψη οποιοδήποτε δεδομένο του θέσεις όσο τεκμηριωμένα και να το κάνεις.
Οι συνάδελφοι Λεωνίδας Χατζηλοίζου και Μιχάλης Αλεξόπουλος έγραψαν αξιόλογα άρθρα παραθέτοντας διεθνείς στατιστικές που αποδεικνύουν την έλλειψη αξιοπιστίας των αναφορών του Γενικού Ελεγκτή. Ούτε σε αυτούς απάντησε. Το μόνο που διαβάζει είναι σχόλια δασκάλων στο φέισμπουκ για να κατηγορήσει ότι τον βρίζουν, αν κάποιος δεν αντέξει τις παραπλανητικές αναφορές του και του απαντήσει με μη δεοντολογικό τρόπο. Όποιος του απαντήσει με δεοντολογικά και σοβαρά επιχειρήματα απλώς τον αγνοεί. Οτιδήποτε δεν ταιριάζει με τη δική του στρεβλή και παρατραβηγμένη ανάγνωση των πραγμάτων το αποσιωπά και συνεχίζει, σαν ηχογραφημένη φωνή σε κασετόφωνο, να επαναλαμβάνει τα ίδια και τα ίδια. Είναι πολύ ψυχοφθόρο να ασχολείται κανεις μαζί του.
Θέλει ηθική δύναμη και τιμιότητα να παραδεκτεί κάποιος ότι λέει ψέματα, όμως οι φορείς της προπαγάνδας έχουν πάρει διαζύγιο από την αλήθεια, ή χρησιμοποιούν μισές αλήθεις, που είναι χειρότερες από το ψέμα.
Οι αναφορές του Γενικού Ελεγκτή εμπίπτουν σε αυτό που λέμε Κοινωνική Μηχανική. Υπάρχει ένα αξίωμα της Προπαγάνδας που λέει ότι οι απλοί άνθρωποι προσωποποιούν την αλήθεια. Με απλά λόγια κρίνουν την αξιοπιστία μιας αναφοράς όχι από το περιεχόμενο της αλλά από το άτομο που το λέει. Όταν η αναφορά γίνεται από ένα προβεβλημένο άτομο, ένα αξιωματούχο που έχει μια σπουδαία θέση στην κοινωνία, τότε οι πολλοί τείνουν να πιστεύουν τις αναφορές του ως αληθινές, λόγω του κύρους που απολαμβάνει η θέση αυτή στην κοινωνία. Εν προκειμένω, για να περάσουν τις θέσεις τους ότι οι δάσκαλοι είναι προνομιούχοι, το νεοφιλελεύθερο κατεστημένο της Κυβέρνησης, έχει επιστρατεύσει σημαίνοντα πρόσωπα (Γ. Ελεγκτης, Αρχιεπίσκοπος κλπ )για να πουλήσουν τα ψέματα τους στον Κόσμο.
Ακόμα και τα ίδια τα δεδομένα που παραθέτει έχουν διπλή ανάγνωση. Αναφέρει ότι μειώσεις διδακτικού χρόνου έχουν μεταξύ άλλων η Γερμανία και η Γαλλία, δηλαδή οι μεγαλύτερες σε πληθυσμό και έκταση χώρες της Ευρωπαικής ένωσης.Αν οι πλέον αναπτυγμένες χώρες της ευρώπης χρησιμοποιούν αυτή την πρακτική, γιατί αυτή παρουσιάζεται ως εξαίρεση και ως περιθωριακή;
Ακόμα και τα
Πόσες ανακοινώσεις έχει βγάλει ο Γενικός Ελεγκτής για τους δασκάλους τον τελευταίο μήνα; Φαίνεται ότι όλα τα άλλα σκάνδαλα που μαστίζουν την κοινωνία έχουν λυθεί και έμεινε μόνο το υπερσκάνδαλο των περιόδων διδασκαλίας των δασκάλων. Πόσες ανακοινώσεις έχει βγάλει αυτό το μήνα ο Γενικός Ελεγκτής για το σκάνδαλο του φαγώματος του συνεργατισμού; Καμιά
Αιδώς αργείοι...

Μανόλης Σόβολος
Thu August 09, 2018, 10:54:09
Άλλη μια εμπρηστική ανακοίνωση του Γ.Ε. με μικροπρεπείς και αστήρικτους χαρακτηρισμούς. Με αναφορές σε προηγούμενες εκθέσεις οι οποίες ήταν, επίσης, βασισμένες σε λανθασμένα και "μαγειρεμένα" στοιχεία. Ας ξεκινήσουμε από ένα απλό: Ακόμα και στις χώρες που δεν μειώνεται ο διδακτικός χρόνος με τα χρόνια υπηρεσίας, οι διδακτικές τους ώρες είναι λιγότερες από των δασκάλων της Κύπρου. Στη Φινλανδία (που συχνά την επικαλούνται) οι διδακτικές περίοδοι είναι 25, όσες δηλαδή θα φτάσει ο Κύπριος δάσκαλος στο τέλος της καριέρας του. Ας εφαρμόςουμε λοιπόν αυτό το σύςτημα: Να ξεκινούμε με 25 περιόδους και να μη μειώνονται μετά. Τι λέτε; Παρόμοια κατάσταση υπάρχει και στις άλλες χώρες. Σταματάτε τα ψέματα παρακαλώ. Έχουμε επισκεφτεί όλες αυτές τις χώρες, μέσω COMENIUS, ERASMUS, προσωπικού ενδιαφέροντος και γνωρίζουμε πια από πρώτο χέρι τι συμβαίνει. Αξιότιμε κ. Γ.Ε. έρευνα και μελέτη δεν γίνεται με σερφάρισμα στο διαδίκτυο. Απαιτείται επί τόπου επίσκεψη και πραγματικά στοιχεία. Κάθε χώρα μπορεί να "μαγειρέψει" στοιχεία κάποιες φορές για τους δικούς της λόγους. Μη μου πείτε ότι δεν το συναντήσατε ποτέ στη θητεία σας; Παρακαλώ σταματήστε να εκθέτετε την υπηρεσία σας και τον εαυτό σας με αναφορές σε ατεκμηρίωτες εκθέσεις και "μέσους όρους". Για να σταματήσει αυτό το "αλαλούμ" σας προσκαλώ να επισκεφτούμε σχολεία στη Φινλανδία, τη Σλοβενία. Θα φροντίσουμε να είναι σε μη εργάσιμο χρόνο για εμένα, ίσως Πάσχα. Τα έξοδα θα είναι δικά μου, προσφορά στην αλήθεια η οποία πρέπει επιτέλους να λάμψει. Μπορεί, αν θέλει, να έρθει και ο Υ.Π.Π. παρότι είμαι σίγουρος ότι τα γνωρίζει. Η πρόσκληση δεν είναι σχήμα λόγου και "έπεα πτερόεντα". Στον τόπο που γεννήθηκα και μεγάλωσα (Αρκαδία, Λακωνία) μάθαμε να μετράμε τις κουβέντες μας και να κρατάμε το λόγο μας. Μετά να έρθεις και σ´ ένα σχολείο της Κύπρου, επειδή δεν γνωρίζω πότε είναι η τελευταία φορά που πήγες σε σχολείο, για επί τόπου μελέτη, όχι για κοινωνική επίσκεψη. Υπάρχει όμως ένας όρος: όταν επιστρέψουμε από τα σχολεία, αν πειστείς από αυτά που θα δεις, αν διαπιστώσεις τις δυσμενείς συνθήκες στις οποίες εργάζονται οι δάσκαλοι της Κύπρου, θα ζητήσεις δημόσια συγνώμη. Το ίδιο είμαι έτοιμος να κάνω κι εγώ. Με την προσήκουσα τιμή.
Μανόλης Σόβολος
Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου και γονιός

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
INKPAIDEIA19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016