KESJULY18

2018-08-01 14:04:41
Η  SWOT Analysis της κυπριακής δημοτικής εκπαίδευσης ως βοήθεια

Η SWOT Analysis της κυπριακής δημοτικής εκπαίδευσης ως βοήθεια


Για βελτίωση, εξορθολογισμό και απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους εκπαιδευτικούς  

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ * 

(ΜΕΡΟΣ Α΄)

Η SWOT Analysis  (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) αποτελεί  ένα πολύ σημαντικό  εργαλείο στη διοίκηση όταν πρόκειται να αποφασιστεί οποιαδήποτε πολιτική ή να εφαρμοστεί στρατηγικά και με επιτυχία αυτή.  Μέσα από τη διαδικασία αυτή επιβάλλεται η εκ βάθους μελέτη  του περιβάλλοντος  στο οποίο θα εφαρμοστεί η οποιαδήποτε πολιτική ώστε να:  α)  εντοπιστούν τα δυνατά σημεία τα οποία θα πρέπει να φροντίσει να εκμεταλλευτεί και να τα κρατήσει σταθερά, β) εντοπίσει τα αδύνατα σημεία στα οποία θα πρέπει αργότερα να στοχεύσει να βελτιώσει ή να αποφύγει/εξαλείψει, γ) εντοπίσει τα σημεία  που αποτελούν ελπίδα και ευκαιρία προς εκμετάλλευση για τις βελτιώσεις και καινοτομίες που θέλει να εφαρμόσει καθώς και να δ) εντοπίσει τους κινδύνους οι οποίοι ελλοχεύουν και θα αποτελούν εμπόδιο.

Μια τέτοια προσπάθεια ανάλυσης του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος όπως προκύπτει από τα μάτια μιας μάχιμου εκπαιδευτικού θα γίνει μέσω αυτής της σειράς άρθρων. Ταυτόχρονα θα αναλυθούν σημαντικές παράμετροι οι οποίες μπορούν και χρήζουν άμεσης βελτίωσης. 

Strengths

 

*Επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό στα σχολεία
*Νεαροί εκπαιδευτικοί
*Νεαροί Διευθυντές
*Ανάγκη εκπαιδευτικών για αναγνώριση του έργου τους
*Ανάγκη εκπαιδευτικών να βελτίωση των συνθηκών του περιβάλλοντος ενός σχολείου
*Χρηματοδοτήσεις από τους Συνδέσμους Γονέων
*Συνεργασία με Υπηρεσία εκπαιδευτικής Ψυχολογίας
*Συνεργασία με φορείς Αγωγής Υγεας κα Ασφάλειας
*Ευρωπαϊκά κονδύλια
*Δυναμικές προσωπικές εκπαιδευτικών με αξιόλογο ιστορικό δράσεων

Weaknesses

 

• Έλλειψη κινήτρων εκπαιδευτικών και απαξίωση τους τόσο από τους ανωτέρους όσο και από την κοινωνία
• Άυξηση της παραβατικής συμπεριφοράς μαθητών
• Εμφάνιση ποσοστών αναλφαβητισμού
• Πολυπολιτισμικά σχολεία με πολλά αλλόγλωσσα παιδιά και ελλιπή στήριξη, καθοδήγηση προγραμματισμό
• Απαρχαιομένοι Η.Υ και μη ύπαρξη σωστών δικτύων
• Μισοτελειωμένα σχολικά εγχειρίδια με πολύ επιστημονικού και θεωρητικού τύπου βοηθητικά εργαλεία
• Έλλειψη συμβούλων για διδακτική καθοδήγηση εκπαιδευτικών σε όλα τα ανεξαίρετα τα μαθήματα.
• Έλλειψη πρωτοκόλλων/ κανονισμών με βήματα διαχείρισης δύσκολων περιστατικών και κρίσεων. Υπάρχουν /μόνο γενικολογίες.
• Χρονοβόρες διαδικασίες για παραπομπές μαθητών στις διάφορες υπηρεσίες
• Διαχείριση περιστατικών παραβατικής συμπεριφοράς και μαθησιακών από την ίδια υποστελεχωμένη υπηρεσία

Opportunities

 

• Ευρωπαϊκά πρότυπα σχολείων
• Ευρωπαϊκά κονδύλια
• Ανάγκη των εργαζομένων για συμμετοχή
• Ανάγκη των εργαζομένων για ένα σωστό περιβάλλον εργασίας
• ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΕΔ – ΥΠΠ
• Αναδιοργάνωση και αναδιασπορά των αποσπασμένων εκπαιδευτικών ή των θέσεων τους
• Ορισμός καθηκοντολογίου και επεξήγηση καθηκόντων στους εκπαιδευτικούς αναφορικά με τις διδακτικές ώρες μείωσης λόγω χρόνων υπηρεσίας. Ξεκάθαρες οδηγίες για τρόπους αξιοποίησής τους.

Threats

 

• Οικονομικίστική αντιμετώπιση της παιδείας
• Πολιτικοποίηση θεμάτων παιδείας
• Έλλειψη οράματος για την ΚΥΠΡΙΑΚΗ παιδεία
• Κοινωνική εξαθλίωση και αποδυνάμωση των θεσμών
• Αύξηση των συγκρούσεων τόσο εντός όσο και εκτός σχολείων
• Αποψίλωση της εικόνας και του έργου των σχολικών μονάδων
• Διαχείριση κονδυλιων που αφορούν τα σχολεία από τις σχολικές εφορείες οι οποίες δεν ξέρουν τις πραγματικές ανάγκες
• Έλλειψη συντονισμου και ελέγχου εφαρμογής διαδικασιών και πολιτικών.
• Μη στήριξη του δημόσιου σχολείου και των εκπαιδευτικών του από τον εργοδότη τους.
• Κακή οργάνωση και διαχείριση εργασιακών θεμάτων.

Ανάλυση παραμέτρων που εντάσσονται  στις αδυναμίες:

Παραβατικότητα: Η συχνότερη και σημαντικότερη αιτία σύγκρουσης, απογοήτευσης, κόπωσης και άγχους ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς , τις εκπαιδευτικές διευθύνσεις και το ΥΠΠ. Συγκαταλέγεται στις αδυναμίες καθώς παρατηρείται ελλιπής καθοδήγηση των εκπαιδευτικών ως προς τη σωστή πορεία / βήματα αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών αφού δεν είναι κατάλληλα καταρτισμένοι για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Ενώ υπάρχουν σωρείες ερευνών οι οποίες αναφέρονται σε αυτά, το ΥΠΠ δεν έχει ακόμη δημιουργήσει εργειρίδιο/κανονισμό με σαφείς και πρακτικές οδηγίες διαχείρισης τους με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί και οι σχολικές μονάδες να παλεύουν μόνες ενάντια στο φαινόμενο αυτό μη μπορώντας να βοηθήσουν τα παιδιά που υποφέρουν αλλά και ταλαιπωρώντας τα υπόλοιπα που εξαναγκάζονται να τους ανέχονται.

Η ενοποίηση των διαδικασιών στήριξης παιδιών με παραβατική ή αποκλίνουσα συμπεριφορά με τις διαδικασίες εντοπισμού και ελέγχου παιδιών με μαθησιακά προβλήματα έχει κάνει τα τελευταία χρόνια το έργο ακόμη πιο δύσκολο. Τα έντυπα τα οποία πρέπει να αποσταλούν στην υπηρεσία είναι σχεδόν δέκα σελίδες, αναφέρονται σε όρους και στοιχεία τα οποία οι δάσκαλοι δεν είναι καταρτισμένοι να ξέρουν και λόγω υποστελέχωσης της υπηρεσίας ψυχολογίας η οποία τα έχει αναλάβει το λιγότερο που χρειάζεται είναι ένας χρόνος για να διεκπεραιωθούν. Στο μεσοδιάστημα μαθητές, συμμαθητές , εκπαιδευτικοί και σχολική μονάδα υποφέρουν. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός πως ενώ οι εκπαιδευτικοί δεν είναι καταρτισμένοι για να συμπληρώνουν έντυπα με όρους και ορολογίες που αφορούν ψυχολόγους, το ίδιο συμβαίνει και με τους ψυχολόγους οι οποίοι καλούνται να εξετάσουν παιδιά για μαθησιακές δυσκολίες ενώ δεν είναι καταρτισμένοι σε θέματα διδασκαλίας. Δε θα ήταν μήπως σοφότερο και λιγότερο χρονοβόρο να ασχολούνται οι εκπαιδευτικοί με τις μαθησιακές δυσκολίες και αξιολογήσεις παιδιών και οι ψυχολόγοι με παραπομπές για θέματα συμπεριφοράς και σύνδρομα;

Άξιο απορίας.

Αναλφαβητισμός:

Μια άλλη αδυναμία του εκπαιδευτικού μας συστήματος είναι η αύξηση του αναλφαβητισμού. Ενώ οι εκπαιδευτικοί στα χρόνια μας είναι επιστημονικά καταρτισμένοι τα ποσοστά αναλφαβητισμού έχουν αυξηθεί από τον καιρό όπου ο δάσκαλος ήταν απλά το παράδειγμα. Γιατί άραγε;

Μήπως τελικά έχουμε χάσει την ουσία στη διδασκαλία της Γλώσσας στα παιδιά μας; Η διδασκαλία των Ελληνικών είναι ένα θέμα το οποίο στη 18χρονη πορεία μου στην εκπαίδευση έχει τύχει σωρείας αλλαγής φιλοσοφιών και μεθόδων μετατρέποντας τους εκάστοτε μαθητές μας σε πειραματόζωα. Τελικά ποια είναι η φιλοσοφία της διδασκαλίας των Ελληνικών στα σχολεία κα τους μαθητές μας; Τι θέλουμε να ξέρουν οι μαθητές σε κάθε τάξη και γενικότερα φεύγοντας από το Δημοτικό; Οι προτεινόμενοι δείκτες επιτυχίας και επάρκειας μόνο σύγχυση έχουν επιφέρει στον εκπαιδευτικό κόσμο. Θέλουμε ή όχι να μαθαίνουν ορθογραφία από τις μικρές τάξεις; Θέλουμε να μάθουν να χρησιμοποιούν σωστά το λόγο ή να τους παρέχουμε στυγνή γνώση;

Θέλουμε να τους κάνουμε αρθρογράφους από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού ή να τους μάθουμε να ψάχνουν σε λεξικά να τα χρησιμοποιούν σωστά και να μπορούν να εκφράζονται; Κυρίως στις μικρές τάξεις σε τι πρέπει να στεχεύουν οι εκπαιδευτικοί και με ποιο τρόπο πρακτικά μπορούν να το καταφέρουν; Το μάθημα των Ελληνικών διδάσκεται σε όλες τις τάξεις με τον ίδιο τρόπο;

Οι πολλές θεωρίες και η έλλειψη πρακτικών ξεκάθαρων εφαρμογών έχει μπερδέψει την κοινότητα των εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα διαρκώς να ψάχνονται. Η επιστημονικοποίηση των όρων και των ηλεκτρονικών εγχειριδίων έχει κάνει το έργο τους πολύ κουραστικό και δύσκολο. Αναγκάζονται να σπαταλούν σωρεία ωρών σε προετοιμασία μέχρι να αποκωδικοποιήσουν και να εφαρμόσουν απλά στους μαθητές τους τα αναγκαία για τη διδασκαλία τους. Πρέπει να ψαχτούν σε πολλούς οδηγούς για να καταλήξουν.  Γιατί; Δεν είμαστε ικανοί να κάνουμε τα δικά μας διδακτικά εγχειρίδια που να ανταποκρίνονται στις κυπριακές ανάγκες και δεδομένα; Δεν είμαστε ικανοί να καθοδηγήσουμε σωστά την παιδεία του τόπου μας; 

*Εκπαιδευτικός

 ΜΒΑ- Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού – Εργασιακές Σχέσεις


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
IDEP19
INKPAIDEIA19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016