-->
KESAISTHTIKI18
2012-03-04 14:58:54
Μάριου Στυλιανίδη: «Οι ικανότητες Κριτικής Σκέψης, Δημιουργικότητας και Συνεργασίας: Καλές πρακτικές ανάπτυξης και βελτίωσης»
Μάριου Στυλιανίδη: «Οι ικανότητες Κριτικής Σκέψης, Δημιουργικότητας και Συνεργασίας: Καλές πρακτικές ανάπτυξης και βελτίωσης»

Δημοσιεύουμε στη συνέχεια την εισήγηση του δρος Μάριου Στυλιανίδη, ΕΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στο χθεσινό συνέδριο, που διοργάνωσαν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ επαρχίας Λευκωσίας, στη Δημοσιογραφική Εστία, με θέμα: «Σύγχρονο Ευρωπαϊκό Σχολείο: Εργαστήριο Κριτικής Σκέψης». Ο δρ Στυλιανίδης ανέλυσε το θέμα: «Οι ικανότητες Κριτικής Σκέψης, Δημιουργικότητας και Συνεργασίας: Καλές πρακτικές ανάπτυξης και βελτίωσης».

Για να δείτε την εισήγηση του δρος Στυλιανίδη ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

2012-02-20 09:26:04
Υλικό για τα Αγγλικά για τα Προαιρετικά Ολοήμερα σχολεία
Υλικό για τα Αγγλικά για τα Προαιρετικά Ολοήμερα σχολεία

Με εγκύκλιό του στους Διευθυντές/Διευθύντριες Προαιρετικών Δημοτικών Σχολείων, ο Διευθυντής Δημοτικής του υπουργείου Παιδείας Ελπιδοφόρος Νεοκλέους, πληροφορεί ότι όσον αφορά το υλικό για τα Αγγλικά που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία, για να είναι πιο ευχάριστο το μάθημα, γίνεται εισήγηση όπως τα σχολεία αποταθούν στους παρακάτω εκδοτικούς οίκους που θα τους προμηθεύσουν με κατάλογο υλικών που αυτοί διαθέτουν και μπορεί να αξιοποιηθεί στο μάθημα:

2012-02-10 13:04:21
Σταδιακή εφαρμογή του νέου Προγράμματος Σπουδών της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Σταδιακή εφαρμογή του νέου Προγράμματος Σπουδών της Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Ο Διευθυντής Δημοτικής του υπουργείου Παιδείας Ελπιδοφόρος Νεοκλέους με εγκύκλιο του στους διευθυντές/ντριες των δημοτικών σχολείων αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το μάθημα της Γλώσσας στις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄, θα πρέπει, στη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου σχολικού τριμήνου (από το Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 2012), να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν στην τάξη τους μια ή δύο ενότητες, με βάση τη φιλοσοφία του συγκεκριμένου Π.Σ. και τις αρχές που διέπουν την παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού.

Για να διαβάσετε την εγκύκλιο ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

2012-02-07 15:41:59
Μέχρι τις 31 Μαίου αιτήσεις για παραχώρηση εκπαιδευτικής άδειας
Μέχρι τις 31 Μαίου αιτήσεις για παραχώρηση εκπαιδευτικής άδειας

Με εγκύκλιό του στους εκπαιδευτικούς Δημοτικής ο Διευθυντής Δημοτικής του υπουργείου Παιδείας Ελπιδοφόρος Νεοκλέους αναφέρεται στο θέμα των εκπαιδευτικών αδειών και υπενθυμίζει ότι η τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων για παραχώρηση εκπαιδευτικής άδειας είναι η 31η Μαΐου.

2012-01-19 12:19:17
Κατάλογος προτεινομένων για την πλήρωση πέντε θέσεων επιθεωρητή Δημοτικής
Κατάλογος προτεινομένων για την πλήρωση πέντε θέσεων επιθεωρητή Δημοτικής

Αναρτήθηκαν σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η ΄Εκθεση και ο κατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση πέντε (5) Θέσεων Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων (Δημοτικής Εκπαίδευσης).

2012-01-17 11:37:07
Το 10% των μαθητών κινδυνεύουν να μείνουν γλωσσικά αναλφάβητοι και το 7% μαθηματικά αναλφάβητοι
Το 10% των μαθητών κινδυνεύουν να μείνουν γλωσσικά αναλφάβητοι και το 7% μαθηματικά αναλφάβητοι

Σύμφωνα με τ’ αποτελέσματα της έρευνας για το λειτουργικό αναλφαβητισμό των τεσσάρων τελευταίων χρόνων, που διεξάγεται από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) σε παγκύπρια βάση (για μαθητές Στ΄ Δημοτικού), τα ποσοστά του γλωσσικού και μαθηματικού αναλφαβητισμού κυμαίνονται στα ίδια περίπου επίπεδα.

Σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας αναφέρει:

Ο λειτουργικός αναλφαβητισμός

«Η έρευνα για τον λειτουργικό αναλφαβητισμό έγινε πλέον θεσμός στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου, αφού διεξάγεται με επιτυχία τα τελευταία τέσσερα χρόνια σε παγκύπρια βάση από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ).

 

Ο λειτουργικός αναλφαβητισμός είναι ένα πρόβλημα των σύγχρονων κοινωνιών. Αναφέρεται στην έλλειψη της ικανότητας να χρησιμοποιεί το άτομο τις γνώσεις που του παρέχει το σχολείο, έτσι ώστε να ενταχθεί ομαλά και να λειτουργήσει αποτελεσματικά στο κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκει. Σε αντίθεση, ο όρος γενικός ή οργανικός αναλφαβητισμός αναφέρεται σε άτομα που δεν φοίτησαν ποτέ σε σχολείο και κατά συνέπεια έχουν παντελή άγνοια ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι κανένα παιδί δεν θεωρείται ως λειτουργικά αναλφάβητο, προτού συμπληρώσει τη φοίτησή του σε ιδρύματα υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Σκοπός τη έρευνας

Η εν λόγω έρευνα αποσκοπεί στον έγκαιρο εντοπισμό μαθητών με μεγάλη πιθανότητα να μείνουν λειτουργικά αναλφάβητοι σε διάφορα στάδια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης,[1] έτσι ώστε να εμπλακούν σε κατάλληλα προγράμματα στήριξης. Ο έγκαιρος εντοπισμός των μαθητών με μεγάλη πιθανότητα να μείνουν λειτουργικά αναλφάβητοι μέχρι το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός, γιατί παρέχει τη δυνατότητα στο ΥΠΠ να δημιουργήσει παρεμβατικά προγράμματα στήριξης των παιδιών αυτών, ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που θα τους είναι απαραίτητες για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Κατ΄ επέκταση, η παρούσα έρευνα συμβάλλει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής για την αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργικού αναλφαβητισμού.

Κίνδυνος να μείνουν αναλφάβητοι

Τα αποτελέσματα των τεσσάρων τελευταίων χρόνων κατά τα οποία η έρευνα για τον λειτουργικό αναλφαβητισμό διεξάγεται σε παγκύπρια βάση (για μαθητές Στ΄ Δημοτικού), τα ποσοστά του γλωσσικού και μαθηματικού αναλφαβητισμού κυμαίνονται στα ίδια περίπου επίπεδα. Συγκεκριμένα, ποσοστό 10% των μαθητών αντιμετωπίζουν μεγάλη πιθανότητα να παραμείνουν γλωσσικά αναλφάβητοι και ποσοστό 7% μαθηματικά αναλφάβητοι. Τα ποσοστά όμως αυτά είναι πιο χαμηλά από τα αντίστοιχα ποσοστά που παρατηρούνται σε άλλες χώρες του εξωτερικού.

Τα αποτελέσματα της έρευνας του λειτουργικού αναλφαβητισμού επιτρέπουν στο ΥΠΠ να προσδιορίσει το μέγεθος του προβλήματος, παράλληλα συμβάλλουν στην καλύτερη οργάνωση των προγραμμάτων στήριξης, καθώς και στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη στελέχωση και την ενίσχυση των σχολείων όπου παρέχεται στήριξη με κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή. Η επέκταση και εφαρμογή της έρευνας του λειτουργικού αναλφαβητισμού και στην Γ΄ τάξη Δημοτικού από τη φετινή σχολική χρονιά (2011-2012) θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση».


2012-01-10 12:47:06
Έκθεση και κατάλογος προτεινόμενων για πλήρωση 3 θέσεων ΠΛΕ
Έκθεση και κατάλογος προτεινόμενων για πλήρωση 3 θέσεων ΠΛΕ

Αναρτήθηκαν σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η ΄Εκθεση και ο κατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση).

Τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου, στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μέσα σε δέκα μέρες από την ημέρα ανάρτησης.

2012-01-10 10:26:24
Ενδοϋπηρεσιακά σεμινάρια μικρής διάρκειας του Συμβουλίου της Ευρώπης
Ενδοϋπηρεσιακά σεμινάρια μικρής διάρκειας του Συμβουλίου της Ευρώπης

Ο διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας Ελπιδοφόρος Νεοκλέους, με εγκύκλιό του στους εκπαιδευτικούς Δημοτικής, τους πληροφορεί ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για συμμετοχή στα ενδοϋπηρεσιακά σεμινάρια μικρής διάρκειας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Για να διαβάσετε την εγκύκλιο ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
MA/MSc2018
NEAPJUL17
INTERCOLLEGE
MIDMA
TONERAOS
THALIS
CDA2018
PAJUNE18
MARTIME
AIGAIA
FORUMMARCH
iky2018
ALEXANDERJULY18
OPAPCYPRUS
MOECEE
Middlesex2016