-->
keslogisticks
2012-02-13 14:50:38
Θα  συμμετάσχουν 237 πανεπιστήμια και κολέγια στη φετινή Εκπαιδευτική Έκθεση
Θα συμμετάσχουν 237 πανεπιστήμια και κολέγια στη φετινή Εκπαιδευτική Έκθεση

«Οι συμμετοχές στην έκθεση θα είναι και φέτος διευρυμένες με Πανεπιστήμια, Κολλέγια, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από την Κύπρο και άλλες 15 χώρες: την Αυστραλία, τη Βουλγαρία, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελβετία, την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ισπανία, την Ιταλία, τον Καναδά, την Ολλανδία, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και την Τσεχία».

2012-02-03 11:48:32
 Nέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Ανοικτό Πανεπιστημιο
Nέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Ανοικτό Πανεπιστημιο

 Nέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών  στην Πολιτική Υγείας & Σχεδιασμό Υπηρεσιών Υγείας ανακοινώνει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου:

2012-01-30 18:16:56
Υποτροφία Ιδρύματος Λεβέντη γι΄ απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Υποτροφία Ιδρύματος Λεβέντη γι΄ απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Πρόγραμμα Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Αναστάσιος Γ. Λεβέντης ανακοινώνει τη  χορήγηση υποτροφίας «Εις Μνήμην Κωνσταντίνου Λεβέντη» από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα τη μελέτη της Ύστερης Αρχαιότητας στην Κύπρο.  

2012-01-19 14:57:09
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο συμμετείχε σε μεγάλη έρευνα για τις κλιματικές αλλαγές στην Ευρώπη
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο συμμετείχε σε μεγάλη έρευνα για τις κλιματικές αλλαγές στην Ευρώπη

Η κλιματική αλλαγή έχει μια δυσμενή επίδραση στην αλπική βλάστηση από ό, τι αρχικά αναμενόταν, σύμφωνα με μια μεγάλης κλίμακας (ηπειρωτική) μελέτη που πραγματοποιήθηκε από διεθνή ομάδα ερευνητών στο πλαίσιο του διεθνούς δικτύου έρευνας για τα ορεινά περιβάλλοντα GLORIA (GLobal Observation Research Initiative in Alpine Environment) και δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό Nature Climate Change.

2012-01-10 13:02:34
Αιτήσεις για εισδοχή σε ένα Προπτυχιακό και 13 Μεταπτυχιακά του Ανοικτού Πανεπιστημίου
Αιτήσεις για εισδοχή σε ένα Προπτυχιακό και 13 Μεταπτυχιακά του Ανοικτού Πανεπιστημίου

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ανακοινώnει ότι δέχεται αιτήσεις για εισδοχή στα Προγράμματα Σπουδών (πτυχιακά, Μάστερ και διδακτορικά) και τα Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης που θα προσφέρει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

2011-12-26 12:31:05
Η γνωμάτευση της Γενικής Εισαγελίας για τα δίδακτρα των ιδ. πανεπιστημίων
Η γνωμάτευση της Γενικής Εισαγελίας για τα δίδακτρα των ιδ. πανεπιστημίων

 Η ηλεκτρονική μας εφημερίδα www.paideia-news.com δημοσιεύει σήμερα για λόγους αρχείου, τη γνωμάτευση της Γενικής Εισαγγελίας ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2011, αναφορικά με τα δίδακτρα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η γνωμάτευση αυτή οδήγησε στη συμφωνία μεταξύ του υπουργού Παιδείας Γιώργου Δημοσθένους και των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων . Ένα θέμα που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα έχει συνέχεια. Η γνωμάτευση αυτή δεν έχει δημοσιευτεί μέχρι σήμερα.

Έγραψε στην επιστολή της Η Ρένα Βραχίμη Πετρίδου εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα:

«19 Σεπτεμβρίου, 2011.

Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

1. Αναφέρομαι στην επιστολή σας με ημερομηνία 7.9.2011 (αρ. φακ 7 15 15 2/2) για το πιο πάνω θέμα.

2. Η φράση «εγκεκριμένα δίδακτρα» που χρησιμοποιείται στην παράγραφο (θ) (ι) του εδαφίου (1) του άρθρου 8 των περί ιδιωτικών Πανεπιστημίων ( Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμων rou 2005 έως 201! (Ν.197(Ι)/2005 - 74(Ι)/2011), έχει την έννοια των διδάκτρων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την παράγραφο (η) του εδαφίου (1) του άρθρου 8 κατά την έκδοση αρχικής άδειας Λειτουργίας Το ύψος των διδάκτρων αυτών όπως ρητά αναφέρεται στην επιφύλαξη της παραγράφου (η) του εδαφίου (1) του άρθρου 8 «ισχύουν επ' αόριστον μέχρι την αναθεώρηση σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (θ) του ίδιου ως άνω εδαφίου.

Ιδιωτικό πανεπιστήμιο που υποβάλλει αίτηση για αναθεώρηση των διδάκτρων που οφείλει, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (ii), της παραγράφου (θ) του εδαφίου (1) του άρθρου 8, να λαμβάνει, υπ' όψη το διάταγμα το„ Υπουργού που εκδίδεται, σύμφωνα με την πιο πάνω υποπαράγραφο.

  1. 3. Έχοντας υπ' όψη τις πιο πάνω νομοθετικές πρόνοιες και την ερμηνεία που μπορεί να δοθεί, με βάση τις πρόνοιες αυτές, στον όρο «εγκεκριμένα δίδακτρα», η κρίση ποια δίδακτρα, σε σχέση με κάθε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, θα θεωρούνται ότι είναι «εγκεκριμένα», είναι ζήτημα πραγματικό. Συνεπώς αυτά μπορούν να ελεγχθούν με βάση τα στοιχεία της αίτησης νια αρχική άδεια.
  2. 4.Το διάταγμα του Υπουργού δεν οδηγεί αυτόματα σε αναθεώρηση ήδη εγκεκριμένων διδάκτρων. Το διάταγμα πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψη σε περίπτωση υποβολής αίτησης για αναθεώρηση. Συνεπώς αν ένα πανεπιστήμιο υποβάλει αίτηση για αναθεώρηση αυτή αφορά το μέλλον και δεν επηρεάζει πρόσωπα που είναι ήδη εγγεγραμμένα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, σε σχέση με το οποίο εγκρίνεται αναθεώρηση διδάκτρων. Σχετικά με τα πιο πάνω' παραπέμπω στη παράγραφο (ν) του εδαφίου (1) του άρθρου 8.

Με ορθή εφαρμογή της διαδικασίας αναθεώρησης, όταν ζητείται τέτοια αναθεώρηση από ένα πανεπιστήμιο, έχω τη γνώμη ότι δεν θα υπάρχουν τα φαινόμενα που περιγράφετε στην παράγραφο (β) της υπό απάντηση επιστολής σας.

  1. 5.Από την υπαγωγή των πραγματικών δεδομένων κάθε πανεπιστημίου, όπως αυτά προκύπτουν από τα δίδακτρα που εγκρίθηκαν με βάση την αρχική άδεια λειτουργίας του, στον νομικό κανόνα του άρθρου 8 για αναθεώρηση των διδάκτρων θα κριθεί και η απάντηση στο ερώτημα σας κατά πόσο υπάρχει παραβίαση της νομοθεσίας.
  2. 6Η μη συμμόρφωση ενός πανεπιστημίου με τις διατάξεις του άρθρου 8 (ως άνω), (και ελλείψει κανονισμών ως εις το άρθρο 44 προνοείται, που να ρυθμίζουν τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση των περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων Νόμων), μπορεί να οδηγήσει σε παράταση της ισχύος της αρχικής άδειας του πανεπιστημίου για περίοδο όχι μεγαλύτερη του ενός έτους λόγω μη συμμόρφωσης προς συγκεκριμένες διατάξεις του ως άνω Νόμου. Σχετικά παραπέμπω στο άρθρο 22 των περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων Νόμων.

Νοείται ότι για να λάβει τέτοια απόφαση το Υπουργικό Συμβούλιο, θα πρέπει να έχει σχετικές τεκμηριωμένες, για την μη συμμόρφωση του πανεπιστημίου, εκθέσεις από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων.

Θα είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, στο όλο θέμα, χρειαστείτε.
Ρένα Βραχίμη- Πετρίδου,
Εισαγγελέας της Δημοκρατίας,
για Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας".

2011-12-08 18:18:29
Γ. Ελέγκτρια: Τα δημόσια πανεπιστήμια δεν παρουσιάζουν όλα τα έσοδά τους στον προϋπολογισμό
Γ. Ελέγκτρια: Τα δημόσια πανεπιστήμια δεν παρουσιάζουν όλα τα έσοδά τους στον προϋπολογισμό

Τα συνολικά έσοδα δημόσια πανεπιστήμια δεν παρουσιάζονται στον προϋπολογισμό εσόδων με αποτέλεσμα να είναι αυξημένη η κρατική χορηγία που προϋπολογίζεται. Αυτό αναφέρει στην ετήσια έκθεσή της η Γενική Ελέγκτρια ΧρυστάλλαΓιωρκάτζη.

2011-12-08 06:28:08
Πέντε νέα Εξωτερικά Ερευνητικά Έργα στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πέντε νέα Εξωτερικά Ερευνητικά Έργα στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Άριστες κρίθηκαν πέντε προτάσεις προγραμμάτων σπουδών που αναδεικνύουν το ερευνητικό δυναμικό του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και που εξασφάλισαν εξωτερική χρηματοδότηση το δεύτερο μισό του 2011. Τα πέντε νέα ερευνητικά έργα θα χρηματοδοτηθούν από εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια. Σε ένα έργο, το ΑΠΚΥ είναι συντονιστής ενός δικτύου συνεργασίας αποτελούμενο από εγχώριους φορείς, ενώ στα άλλα τέσσερα, το Πανεπιστήμιο είναι μέλος πανευρωπαϊκού δικτύου.

Για περισσότερα ΠΑΤΗΣTΕ ΕΔΩ


FREDERICK-EX
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
MA/MSc2018
NEAPJUL17
HPJETPRO
MOECEE
microsoft1718
FORUMJAN18
CDA17MAY
PAJULY17
MID17/18
AIGAIA
FORUMMARCH
global
Middlesex2016