KESJULY18

2019-01-21 15:48:46
Ημερίδα «Μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο» στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου

Ημερίδα «Μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο» στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου


Διευθυντές/Διευθύντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων
Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης
Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Ημερίδα «Μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο» στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου (5 Φεβρουαρίου 2019), διοργανώνεται όπως κάθε χρόνο Ημερίδα με θέμα «Μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο» ("Together for a better internet"). Την Ημερίδα διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνεργασία με τη CYTA και την ΜΤΝ, και την υποστήριξη των εταίρων του έργου CYberSafety καθώς και της Εθνικής Στρατηγικής για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για τα παιδιά στην Κύπρο.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία, την Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019, από τις 8:30 π.μ. μέχρι τις 12:00 μ. Η Ημερίδα απευθύνεται κυρίως σε μαθητές/μαθήτριες ηλικίας 11-16 χρονών (Στ' Δημοτικού, Α', Β' και Γ' Γυμνασίου και Α'Λυκείου/Τεχνικής Σχολής Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων). Οι μαθητές/μαθήτριες θα συνοδεύονται από εκπαιδευτικό/εκπαιδευτικούς του σχολείου τους.

Η Ημερίδα έχει ως στόχο να καλλιεργήσει την υπευθυνότητα, τον σεβασμό, το ήθος και την ενσυναίσθηση της κυπριακής κοινωνίας, της πολιτείας, των εκπαιδευτικών, των φορέων που ασχολούνται με το Διαδίκτυο, των γονιών και των παιδιών, ώστε να διαμορφώσουμε το Διαδίκτυο σε ένα καλύτερο και ασφαλέστερο χώρο επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και μάθησης. Ομιλητές με εξειδίκευση στο θέμα θα μεταφέρουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών. Στον χώρο της Ημερίδας θα λειτουργεί παράλληλα Έκθεση Αφίσας, στην οποία μαθητές/μαθήτριες που επιθυμούν, θα παρουσιάζουν δικές τους εργασίες/δράσεις σχετικές με την ασφάλεια στο Διαδίκτυο.

Η γλώσσα διεξαγωγής της Ημερίδας θα είναι η Ελληνική, με ταυτόχρονη μετάφραση στην αγγλική γλώσσα, καθώς και διερμηνεία στην Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα, αν χρειαστεί.

Το προκαταρκτικό πρόγραμμα της Ημερίδας επισυνάπτεται (βλ. Συνημμένο 1). Για περισσότερες πληροφορίες για την Ημερίδα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://internetsafety.pi.ac.cy/SID2019 και το #SID2019CY (Twitter).

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θεωρεί τις δράσεις, για τη Διεθνή Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου και ειδικά τη συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στην εν λόγω Ημερίδα, πολύ σημαντικές. Για επιπρόσθετες προγραμματισμένες δράσεις στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ασφαλούς Διαδικτύου, θα ακολουθήσει νέα Εγκύκλιος.

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του σχολείου σας στην Ημερίδα της 5nc Φεβρουαρίου 2019

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ημερίδα θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής, μέσω του λογαριασμού τους στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy, στην κατηγορία «Ημερίδες - Συνέδρια», από τις 21 μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2019. Κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής, τα σχολεία καλούνται να δηλώσουν (α) τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες (μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικός/οί) (β) την πρόθεση

μεταφοράς τους με λεωφορεία από καθορισμένα συντονιστικά σχολεία και (γ) την πρόθεση έκθεσης/παρουσίασης εργασιών για την Ασφαλή Χρήση του Διαδικτύου, στην'Εκθεση Αφίσας στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Ημερίδας. Λεπτομέρειες για τις τρείς (3) ενότητες πληροφοριώνν που θα υποβάλετε στη δήλωση συμμετοχής παρατίθενται πιο κάτω:

1. Στοιχεία ενός/μίας εκπαιδευτικού και μαθητών/μαθητριών που θα παρακολουθήσουν την Ημερίδα

Παρακαλείστε όπως μεριμνήσετε, ώστε το σχολείο σας να εκπροσωπηθεί στην εν λόγω Ημερίδα, ως ακολούθως:

  • Δημοτική Εκπαίδευση (Στ' Τάξη): μέχρι τέσσερις (4) μαθητές/τριες και ένας/μια (1) εκπαιδευτικός
  • Μέση Εκπαίδευση (Α', Β' και Γ' Γυμνασίου, Α' Λυκείου/Τεχνικής Σχολής): μέχρι 4 (τέσσερις) μαθητές/μαθήτριες καιένας/μία (1) εκπαιδευτικός

Για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων του/της εκπαιδευτικού που θα συνοδεύσει τα παιδιά. Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των εκπαιδευτικών και των σχολείων στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην εγκύκλιο με Αρ.Φακ. Π.Ι.16.8.01.2 και ημερομηνία 5/12/2018.

2. Στοιχεία Ερνασίας/Δράσης, εκπαιδευτικού και μαθητών/μαθητριών που θα συμμετάσχουν στην Έκθεση Αφίσας

Οι μαθητές/μαθήτριες του σχολείου σας έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν εργασίες και δράσεις τους (π.χ. παιχνίδια, εκπαιδευτικό υλικό, βίντεο που έχουν δημιουργήσει) και οι οποίες είναι σχετικές με την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, στην Έκθεση αφίσας της Ημερίδας (poster session).

Στην περίπτωση που μαθητές/τριες σας ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν τέτοιου είδους εργασίες στην Έκθεση Αφίσας, μπορείτε να το δηλώσετε κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής σας στην Ημερίδα. Για τον σκοπό αυτό μπορείτε να δηλώσετε στα ανάλογα πεδία της δήλωσης συμμετοχής, μέχρι και τέσσερις (4) επιπλέον μαθητές/μαθήτριες και έναν/μία (1) επιπλέον εκπαιδευτικό (σύνολο, δηλαδή, μέχρι οκτώ (8) μαθητές/μαθήτριες και μέχρι δύο (2) εκπαιδευτικούς).

Οι εργασίες αυτές μπορούν να παρουσιαστούν με διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγμα ανάρτηση εκτυπωμένου υλικού ή αφίσας σε πινακίδα (foamboard) ή/και παρουσίαση πολυμεσικών εργασιών σε ψηφιακή μορφή, μέσω φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Για την παρουσίαση των εργασιών θα παραχωρηθούν α) μικρό ορθογώνιο τραπέζι (διαστάσεων 50cm x 150cm) και β) πινακίδα τύπου foamboard (διαστάσεων ~ 1m x 1m).

3. Μεταφορά συμμετεχόντων/συμμετεχουσών προς και από τον χώρο διεξανωνής της Ημερίδας

Οι διοργανωτές της Ημερίδας θα αναλάβουν και φέτος τη διάθεση λεωφορείων που θα αναχωρούν από τα Συντονιστικά Σχολεία της κάθε επαρχίας για τη μεταφορά περιορισμένου αριθμού μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών προς και από το Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία».

Κατάλογος των συντονιστικών σχολείων με λεπτομέρειες που αφορούν τους Υπεύθυνους Επικοινωνίας και τις ώρες αναχώρησης βρίσκονται στο Συνημμένο 2.

Τα σχολεία, κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής στην Ημερίδα, μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για μεταφορά προς και από τον χώρο διεξαγωγής της Ημερίδας. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας στην επιλογή των σχολείων, με βάση την ημερομηνία και την ώρα υποβολής της αίτησης. Η ώρα επιστροφής του λεωφορείου στο Συντονιστικό Σχολείο αναμένεται περίπου μεταξύ των ωρών 12:30 και 13:30.

Τα σχολεία που θα επιλεγούν για μεταφορά των μαθητών/μαθητριών τους με λεωφορεία θα ενημερωθούν μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, το αρνότερο μέχρι την Παρασκευή, 1η Φεβρουαρίου 2019.

Τονίζεται, ότι η διεύθυνση του κάθε σχολείου θα πρέπει να διευθετήσει την ασφαλή και έγκαιρη μετάβαση των μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών στα Συντονιστικά Σχολεία κάθε επαρχίας. Τα Συντονιστικά Σχολεία θα έχουν την ευθύνη του ελέγχου του λεωφορείου που θα χρησιμοποιηθεί για τη μετάβαση των μαθητών και των εκπαιδευτικών στον χώρο διεξαγωγής της Ημερίδας, σύμφωνα με το πρότυπο που ακολουθείται για τις σχολικές εκδρομές. Ο/Η υπεύθυνος/υπεύθυνη εκπαιδευτικός του κάθε Συντονιστικού Σχολείου (βλ. Συνημμένο 2), οφείλει να ελέγξει ότι έχουν επιβιβαστεί οι μαθητές/μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στον κατάλογο που θα αποσταλεί από τους διοργανωτές στο Συντονιστικό Σχολείο. Ο έλεγχος θα γίνει τόσο κατά την αναχώρηση από το Συντονιστικό Σχολείο, όσο και κατά την αναχώρηση από τον χώρο διεξαγωγής της Ημερίδας.

Στην περίπτωση των σχολείων που δεν θα μεταβούν με λεωφορεία, θα πρέπει η διεύθυνση κάθε σχολείου να προβεί στις απαραίτητες διευθετήσεις για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών/μαθητριών και των εκπαιδευτικών προς και από την Ημερίδα.

4. Εκτύπωση της Δήλωσης Συμμετοχής

Για λόγους επίσπευσης της διαδικασίας εγγραφών την ημέρα διεξαγωγής της Ημερίδας, παρακαλείσθε όπως εκτυπώσετε τη δήλωση συμμετοχής του σχολείου σας και την παραδώσετε στον/στη συνοδό εκπαιδευτικό, ο οποίος/η οποία θα πρέπει να την παραδώσει, κατά την προσέλευσή του στον χώρο διεξαγωγής της Ημερίδας.

Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα έχουν την ευθύνη της διάχυσης των αποτελεσμάτων της Ημερίδας στο σχολείο τους. Παράλληλα, συστήνεται όπως ενημερώσετε τους/τις μαθητές/μαθήτριες, τους/τις εκπαιδευτικούς, καθώς και τον Σύνδεσμο γονέων του σχολείου σας, σχετικά με την πιο πάνω Ημερίδα.

Σημειώνεται ότι η Ημερίδα θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα της Ημερίδας https://internetsafety.pi.ac.cy/SID2019.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Αναστασία Οικονόμου, Προϊστάμενη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Π.Ι. (τηλ. 22402310) και τους Λειτουργούς του Τομέα στα τηλέφωνα 22402313, 22402323, 22402372.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
INKPAIDEIA19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016