KESJULY18

2018-11-11 10:45:56
Διαγωνισμός Τεύκρου Ανθία – Θοδόση Πιερίδη

Διαγωνισμός Τεύκρου Ανθία – Θοδόση Πιερίδη


Διευθυντές/Διευθύντριες

Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων

Μέσης Γενικής,

Μέσης Τεχνικής, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Διαγωνισμός Τεύκρου Ανθία – Θοδόση Πιερίδη

Οι Διευθύνσεις Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης προκηρύσσουν τον Διαγωνισμό Τεύκρου Ανθία – Θοδόση Πιερίδη, με αφορμή τη συμπλήρωση, το 2018, 50 χρόνων από τον θάνατό τους και με στόχο τη γνωριμία των μαθητών/-τριών με το έργο των δύο αυτών κορυφαίων πνευματικών δημιουργών της Κύπρου. Οι μαθητές/-τριες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν συμμετοχή στις πιο κάτω Κατηγορίες του Διαγωνισμού. Κάθε σχολείο μπορεί να υποβάλει μέχρι τρεις (3) συμμετοχές σε κάθε Κατηγορία.

Α΄. Συγγραφή ποιήματος

α) Δικαίωμα συμμετοχής: Απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Γυμνασιακού και Λυκειακού Κύκλου.

β) Θέμα: Ποιητική «συνομιλία» με το έργο του Τ. Ανθία ή του Θ. Πιερίδη

γ)Περιγραφή

1. Να επιλέξετε ένα από τα ποιήματα του Τεύκρου Ανθία (Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, Λευκωσία, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, ΥΑΠ, 2012, τ. Β΄, σ. 44-49) ή του Θοδόση Πιερίδη (ό.π., σ. 51-59).

2. Στη συνέχεια, να γράψετε μια δική σας «ποιητική απάντηση» στο ποίημα που έχετε επιλέξει, εμπνευσμένοι/-ες από τη σύγχρονη πραγματικότητα ή από το ιστορικό παρελθόν.

3. Έκταση κειμένου: Να μην υπερβαίνει τους 50 στίχους.

4. Το ποίημα μπορεί να είναι παραδοσιακό ή νεωτερικό, γραμμένο είτε στη νεοελληνική κοινή είτε στην κυπριακή διάλεκτο.

5. Το ποίημα του Τ. Ανθία ή του Θ. Πιερίδη, με το οποίο «συνομιλεί» η μαθητική ποιητική δημιουργία, να καθορίζεται επακριβώς σε υπότιτλο, κάτω από τον τίτλο του ποιήματος του μαθητή/της μαθήτριας.

δ) Κριτήρια αξιολόγησης, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας, θα είναι: i) η πρωτοτυπία της ιδέας, ii) ο βαθμός ανταπόκρισης στη θεματική και στο αξιακό περιεχόμενο του αρχικού κειμένου, iii) η γλωσσική και η εκφραστική αρτιότητα και ο iv) ο ρυθμός ή/και το μέτρο, όπου εφαρμόζεται (ανάλογα με το είδος του ποιήματος, παραδοσιακού ή νεωτερικού).

ε) Αποστολή συμμετοχών: Τα κείμενα των μαθητών/-τριών πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία, μέχρι τη Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019, υπόψη δρα Λεωνίδα Γαλάζη, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων (αποδεικτικό στοιχείο η σφραγίδα του ταχυδρομείου). Εκπρόθεσμες συμμετοχές δεν θα αξιολογηθούν. Μαζί με το πρωτότυπο κείμενο κάθε συμμετοχής, να αποσταλούν πέντε φωτοαντίγραφα του κειμένου (στα οποία επίσης πρέπει το όνομα του συμμετέχοντος/της συμμετέχουσας να είναι καλυμμένο).

3. Σε όλες τις συμμετοχές πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του μαθητή/της μαθήτριας, το σχολείο και η τάξη του/της, η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση, το τηλέφωνο και το ονοματεπώνυμο του διδάσκοντος/της διδάσκουσας φιλολόγου. Όλα τα πιο πάνω στοιχεία πρέπει να καλύπτονται. Έξω από τον φάκελο αποστολής πρέπει να αναγράφεται: Διαγωνισμός Τεύκρου Ανθία – Θοδόση Πιερίδη: Α΄. Ποιητική «συνομιλία» με το έργο τους

Β΄. Εικονιστική (ζωγραφική) απόδοση ποιήματος

α) Δικαίωμα συμμετοχής: Απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Γυμνασιακού και Λυκειακού Κύκλου.

β) Θέμα: Εικαστική «συνομιλία» με το έργο Τ. Ανθία ή του Θ. Πιερίδη

γ) Περιγραφή:

1. Να επιλέξετε ένα από τα ποιήματα του Τ. Ανθία (Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, Λευκωσία, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, ΥΑΠ, 2012, τ. Β΄, σ. 44-49) ή του Θ. Πιερίδη (ό.π., σ. 51-59).

2. Στη συνέχεια, να αποδώσετε ζωγραφικά το περιεχόμενο του κειμένου που επιλέξατε, αξιοποιώντας μερικές από τις ποιητικές εικόνες που περιέχονται σε αυτό.

3. Προδιαγραφές:

 • Μέγεθος σχεδίου: Α3
 • Οποιαδήποτε τεχνοτροπία
 • Σχέδιο έγχρωμο ή μαυρόασπρο
 • Πάχος χαρτιού: Να μην υπερβαίνει τα 3 χιλιοστά
 • Έργα εκτός θέματος θα αποκλείονται 

4. Το ποίημα του Τ. Ανθία ή του Θ. Πιερίδη, με το οποίο «συνομιλεί» εικαστικά το σχέδιο του μαθητή/της μαθήτριας, να καθορίζεται επακριβώς στην πίσω όψη του σχεδίου.

δ) Κριτήρια αξιολόγησης: i) Θεματολογία και βαθμός ανταπόκρισης στο περιεχόμενο και στο θέμα του ποιήματος, ii) Τεχνική αρτιότητα, iii) Αισθητική

ε) Αποστολή συμμετοχών: Τα έργα θα πρέπει να παραδοθούν/να αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους στους οποίους θα αναγράφεται: Διαγωνισμός Τεύκρου Ανθία – Θεοδόση Πιερίδη: Β΄. Ζωγραφική.

Σε κάθε φάκελο θα περιλαμβάνεται το έργο του μαθητή/της μαθήτριας και σε δεύτερο κλειστό φάκελο το ονοματεπώνυμο, η τάξη, το σχολείο και η ταχυδρομική διεύθυνση του/της, καθώς και το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου εκπαιδευτικού.

Τα σχέδια των μαθητών/-τριών πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία, μέχρι τη Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019, υπόψη δρα Λεωνίδα Γαλάζη, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων (αποδεικτικό στοιχείο η σφραγίδα του ταχυδρομείου).

Γ΄. Μικρή εργασία (project)

 α) Δικαίωμα συμμετοχής: Απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Λυκειακού Κύκλου.

 β) Γενικό Θέμα: Τεύκρος Ανθίας – Θοδόσης Πιερίδης: επίκαιροι και διαχρονικοί

γ) Περιγραφή:

 1. Να επιλέξετε ένα από τα εξής δύο θέματα:

1.1. Τα Σφυρίγματα του αλήτη (1929) του Τ. Ανθία: Όψεις της αλήτικης ζωής και τρόποι της ποιητικής της ανάπλασης 

1.2.   Η Κυπριακή Συμφωνία (1956) του Θ. Πιερίδη: ένας μεγαλόφωνος ύμνος στην ιστορία, στον τόπο και στους ανθρώπους της Κύπρου

 1. Προδιαγραφές:
 • Σκοπός: Σχολιασμός των ποιητικών κειμένων, με βάση τα ζητούμενα του θέματος. Τεκμηρίωση των απόψεων με αναφορά σε απόψεις μελετητών (βλ. Παράρτημα Α΄: Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Παράρτημα Β΄: Εκπόνηση μικρής εργασίας – Εισηγήσεις και Οδηγίες.
 • Έκταση: 1800-2000 λέξεις (δακτυλογραφημένο κείμενο)
 • Γραμματοσειρά: Times New Roman
 • Μέγεθος γραμμάτων: 12 (κυρίως κείμενο), 10 (παραθέματα, σημειώσεις και Βιβλιογραφία)
 • Διάστιχο: 1,5 (κυρίως κείμενο), 1 (παραθέματα, σημειώσεις και Βιβλιογραφία)

δ) Κριτήρια αξιολόγησης: i) Πληρότητα περιεχομένου, ii) Πρωτοτυπία, iii) Δόμηση και συλλογιστική πορεία, iv) Επάρκεια τεκμηρίωσης των απόψεων και πειστική επιχειρηματολογία, v) Αξιοποίηση παραθεμάτων από τα ποιητικά κείμενα, vi) Γλωσσική και εκφραστική επάρκεια, σύνταξη και ορθογραφία.

ε) Αποστολή συμμετοχών: Οι μικρές εργασίες/projects των μαθητών/-τριών πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία, μέχρι τη  Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019, υπόψη δρα Λεωνίδα Γαλάζη, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων (αποδεικτικό στοιχείο η σφραγίδα του ταχυδρομείου). Εκπρόθεσμες συμμετοχές δεν θα αξιολογηθούν. Κάθε σχολείο μπορεί να υποβάλει μέχρι τρεις (3) συμμετοχές. Μαζί με το πρωτότυπο κείμενο κάθε συμμετοχής, να αποσταλούν πέντε φωτοαντίγραφα του κειμένου (στα οποία πρέπει το όνομα του συμμετέχοντος / της συμμετέχουσας να είναι καλυμμένο).

3. Σε όλες τις συμμετοχές πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του μαθητή/της μαθήτριας, το σχολείο και η τάξη του/της, η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση, το τηλέφωνο και το ονοματεπώνυμο του διδάσκοντος/της διδάσκουσας φιλολόγου. Όλα τα πιο πάνω στοιχεία πρέπει να καλύπτονται. Έξω από τον φάκελο αποστολής πρέπει να αναγράφεται: Διαγωνισμός Τεύκρου Ανθία – Θεοδόση Πιερίδη: Γ΄. Μικρή Εργασία/Project.

Δ΄. Οπτικοακουστική επένδυση ποιήματος

α) Δικαίωμα συμμετοχής: Απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Λυκειακού Κύκλου.

β) Περιγραφή:

1. Να επιλέξετε ένα από τα ποιήματα του Τ. Ανθία (Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας, Λευκωσία, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, ΥΑΠ, 2012, τ. Β΄, σ. 44-49) ή του Θ. Πιερίδη (ό.π., σ. 51-59).

2. Στη συνέχεια να επενδύσετε οπτικοακουστικά το ποίημα που επιλέξατε, με βάση τα συναισθήματα ή/και τους προβληματισμούς που αυτό σας προκαλεί.

3. Προδιαγραφές:

 • Παρουσίαση σε αρχείο ppt
 • Μπορεί να περιέχει: λεκτικό μέρος (οι στίχοι του ποιήματος), εικόνες, ήχο, βίντεο (μικρής διάρκειας)
 • Συνολική διάρκεια παρουσίασης: 5 λεπτά
 • Στη θήκη του ψηφιακού δίσκου (cd ή dvd), ο οποίος θα περιέχει την παρουσίαση, αναγράφεται το ψευδώνυμο του μαθητή/-τριας, μαζί με έναν εξαψήφιο αριθμό. Το όνομα και το σχολείο του μαθητή/-τριας δεν αναγράφονται. Συμμετοχές στις οποίες θα αποκαλύπτεται το όνομα του συμμετέχοντος/της συμμετέχουσας ή του σχολείου τους θα αποκλείονται. Να ληφθεί πρόνοια ώστε να μην υπάρχει το όνομα του μαθητή/-τριας στα μεταδεδομένα των αρχείων.
 • Μαζί με το αρχείο ppt να υποβληθούν απαραιτήτως και όλα τα συνημμένα αρχεία που εμπεριέχονται σε αυτό
 • Πριν από την αποστολή, να γίνει έλεγχος αν το αρχείο μπορεί να προβληθεί από δεύτερο ΗΥ.

γ) Κριτήρια αξιολόγησης: i) Βαθμός ανταπόκρισης της οπτικοακουστικής επένδυσης στο περιεχόμενο και στο θέμα του ποιήματος, ii) Συνοχή των επιμέρους στοιχείων και μέσων της παρουσίασης iii) Τεχνική αρτιότητα, iv) Πρωτοτυπία, v) Αισθητική.

δ) Αποστολή συμμετοχών: Οι οπτικοακουστικές παρουσιάσεις των ποιημάτων πρέπει να υποβληθούν σε πέντε (5) αντίτυπα ψηφιακού δίσκου (cd ή dvd), που να είναι συμβατά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (laptop/pc). Εκπρόθεσμες συμμετοχές ή συμμετοχές που δεν πληρούν τις ως άνω προδιαγραφές δεν θα γίνουν αποδεκτές. Κάθε σχολείο μπορεί να υποβάλει μέχρι τρεις (3) συμμετοχές. Τα στοιχεία των μαθητών/-τριών (ονοματεπώνυμο, τμήμα, σχολείο, τηλέφωνο, ψευδώνυμο, διακριτικός εξαψήφιος αριθμός και καθηγητής/-τρια, υπεύθυνος/-η διαγωνισμού) πρέπει να αποσταλούν, σε ξεχωριστό κλειστό φάκελο που θα τοποθετηθεί στον φάκελο ο οποίος θα περιέχει τα πέντε αντίτυπα του ψηφιακού δίσκου, στη διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία, μέχρι τη Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019, υπόψη δρα Λεωνίδα Γαλάζη, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων (αποδεικτικό στοιχείο η σφραγίδα του ταχυδρομείου). Έξω από τον Φάκελο να αναγράφεται: Διαγωνισμός Τεύκρου Ανθία – Θοδόση Πιερίδη: Δ΄ Οπτικοακουστική επένδυση ποιήματος. Εκπρόθεσμες επιστολές δεν θα ληφθούν υπόψη.

Νοείται ότι η συμμετοχή των μαθητών/-τριών σε κάθε μία από τις ως άνω Κατηγορίες του Διαγωνισμού είναι προαιρετική και ότι η ετοιμασία των έργων που θα υποβληθούν θα γίνει στον ελεύθερο χρόνο τους.

Η αξιολόγηση των συμμετοχών στις 4 Κατηγορίες του Διαγωνισμού θα γίνει από επιτροπή που θα οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και θα απονεμηθούν βραβεία στους/στις 3 (τρεις) πρώτους/-ες μαθητές/-τριες κάθε μίας από τις τέσσερις Κατηγορίες. Η τελετή βράβευσης των μαθητών/-τριών που θα διακριθούν θα πραγματοποιηθεί σε χώρο και χρόνο που θα ανακοινωθούν αργότερα.

Για επίλυση αποριών σχετικά με τον διαγωνισμό, οι φιλόλογοι μπορούν να απευθύνονται στον ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων δρα Λεωνίδα Γαλάζη (τηλ. 22800895, email: lgalazis@schools.ac.cy) ή στη Σύμβουλο Φιλολογικών Μαθημάτων δρα Μαρία Χαμάλη (τηλ. 22806332, email: mchamali@schools.ac.cy) ή στη Λειτουργό Α.Π. Λογοτεχνίας δρα Σαλώμη Χατζηνεοφύτου (τηλ. 22402467, 25305388, email: hadjineophytou.s@cyearn.pi.ac.cy)

Καλούνται οι Διευθυντές/-τριες και οι Β.Δ. Συντονιστές/-τριες Φιλολογικών Μαθημάτων όπως ενθαρρύνουν τους/τις μαθητές/-τριες του σχολείου τους να λάβουν μέρος στον πιο πάνω διαγωνισμό.

Επισυνάπτονται:

Παράρτημα Α΄: Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Παράρτημα Β΄: Εκπόνηση Μικρής Εργασίας – Εισηγήσεις και Οδηγίες

  Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                                              Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης

Διευθυντής                                                                Διευθυντής Μέσης Τεχνικής

Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης                                      Επαγγελματικής Εκπαίδευσης                                                                     
Αφήστε ένα σχόλιο

 • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
INKPAIDEIA19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016