KESJULY18

2018-11-10 10:49:37
«Κοίος» Παν. Κύπρου: Κενή θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου

«Κοίος» Παν. Κύπρου: Κενή θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου


Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου (Administrative Support Staff)

Αρ. Θέσεων: Μια (1) θέση

Κατηγορία: Σύμβαση πλήρους απασχόλησης (συμβόλαιο για ένα 1 χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης)
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου για πλήρη απασχόληση, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος αναβάθμισης σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας KIOS CoE Teaming.

Το Ερευνητικό Κέντρο «ΚΟΙΟΣ» είναι η μεγαλύτερη Ερευνητική Μονάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία πρόσφατα αναβαθμίστηκε σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία μέσω του έργου KIOS CoE Teaming, με σημαντική χρηματοδότηση πέραν των 40 εκατομμυρίων ευρώ, για τη διάρκεια των επόμενων 15 ετών. Το «ΚΟΙΟΣ» σήμερα απασχολεί 90 ερευνητές, οι οποίοι υποστηρίζονται από εξωτερικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ενώ το όραμα του «ΚΟΙΟΣ» είναι η αύξηση του αριθμού αυτού στους 150-200 μέχρι το έτος 2022.

Το «ΚΟΙΟΣ» παρέχει ένα εξαιρετικό περιβάλλον για διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνα στην περιοχή της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών, με έμφαση στην παρακολούθηση, τη διαχείριση, τον έλεγχο, και την ασφάλεια μεγάλης κλίμακας υποδομών ζωτικής σημασίας, που συμπεριλαμβάνουν συστήματα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυα παροχής νερού, συστήματα μεταφορών, δίκτυα τηλεπικοινωνιών, και συστήματα διαχείρισης και ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Το Κέντρο στοχεύει στη διεπιστημονική αλληλεπίδραση και προωθεί τη συνεργασία μεταξύ βιομηχανίας, πανεπιστημίων και ερευνητικών οργανισμών σε τομείς υψηλής τεχνολογίας παγκόσμιας σημασίας. Η/Ο ειδικός επιστήμονας που θα επιλεγεί, θα γίνει αναπόσπαστο μέρος της ομάδας του «ΚΟΙΟΣ» και θα μπορεί να υποστηρίζει όλες τις δραστηριότητες του Κέντρου. Οι υποψήφιες/οι για τη συγκεκριμένη θέση θα πρέπει να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρίες για υποστήριξη Ευρωπαϊκών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η εργοδότηση της/του Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου θα γίνεται με συμβόλαιο. Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι για ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης για πολλαπλά έτη χωρίς περιορισμό, βάσει απόδοσης. Ο μηνιαίος ακαθάριστος μισθός (θα συμπεριλαμβάνει εισφορές εργοδοτούμενου), θα είναι αναλόγως προσόντων και πείρας και θα κυμαίνεται μεταξύ €1000-€1600. Ο 13ος μισθός είναι ενσωματωμένος στον μηνιαίο μισθό. Η εν λόγω θέση δεν προνοεί ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ωστόσο το Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέχει τη δυνατότητα εάν η/ο εργοδοτούμενη/ος το επιθυμεί να γίνει μέλος στο κρατικό σχέδιο της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (ετήσιο κόστος ανά άτομο €550) ή να ενταχθεί στο Ιδιωτικό Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης (κόστος 5,5% επί του ακαθάριστου μισθού). Άδεια μητρότητας, χορηγείται με βάση των Περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμο 1997 έως 2011.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Οι υποψήφιες/οι πρέπει να κατέχουν απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
 • Ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ιδιαίτερα προγραμμάτων όπως το Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, κλπ.).
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, και ευθυκρισία.
 • Εμπειρία στην υποστήριξη ευρωπαϊκών προγραμμάτων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 • Γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα
 • Αρχειοθέτηση εγγράφων, τήρηση αρχείου
 • Χειρισμός τεχνολογικού και άλλου γραφειακού εξοπλισμού
 • Υποστήριξη/διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων
 • Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων
 • Ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων ερευνητικών έργων
 • Διοργάνωση συναντήσεων, εκδηλώσεων, συνεδρίων
 • Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν από τον Διευθυντή του Κέντρου

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα στοιχεία ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/recruitment:

 1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση που να αναφέρει επίσης την ημερομηνία που είναι διαθέσιμοι/ες για εργοδότηση
 2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
 3. Αντίγραφα και αναλυτική βαθμολογία απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης και άλλων τίτλων σπουδών
 4. Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας δυο τουλάχιστον προσώπων από τους οποίους θα ζητηθούν συστάσεις.

Η υποβολή των αιτήσεων πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 5 μ.μ. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αποτείνεστε στα τηλέφωνα 22893450/51 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση kios@ucy.ac.cy.


Αφήστε ένα σχόλιο

 • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
INKPAIDEIA19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016