KESJULY18

2018-10-28 10:09:15
Γενεθλής Γενεθλίου: Σε πολύ καλά επίπεδα η εκπαίδευση στην πόλη και επαρχία Πάφου

Γενεθλής Γενεθλίου: Σε πολύ καλά επίπεδα η εκπαίδευση στην πόλη και επαρχία Πάφου


*Συνέντευξη στο Paideia-News

*Σήμερα στην Πάφο λειτουργούν 13 δημοτικά με 3256 μαθητές στην πόλη και 27 δημοτικά με 3,212 μαθητές στην ύπαιθρο

* Η αστυφιλία, έχει οδηγήσει στη μείωση του αριθμού των μαθητών σε κοινότητες της υπαίθρου.

*Δημοτικά που έκλεισαν και άλλα που προσφέρονται για συγχώνευση

* Ο θεσμός του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου κρίνεται σήμερα εκπαιδευτικά και κοινωνικά επιτυχημένος.  

 «Η εκπαίδευση στην επαρχία Πάφου βρίσκεται σε πολύ καλά επίπεδα.  Οι περισσότεροι γονείς δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εκπαίδευση των παιδιών τους και έχουν ψηλές προσδοκίες γι’ αυτά, κάτι που λειτουργεί πολύ θετικά στη διαδικασία της μάθησης», αναφέρει σε συνέντευξή του στο Paideia-News, ο κ. Γενεθλής Γενεθλίου, Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης στο Επαρχιακό Γραφείο Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Επαρχία Πάφου.

Ο κ. Γενεθλίου μίλησε για πολλά και ενδιαφέροντα θέματα σε ότι αφορά τη Δημοτική Εκπαίδευση στην πόλη και την επαρχία της Πάφου τονίζοντας με έμφαση ότι η  Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού έχει ως στόχο την προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά που φοιτούν στα σχολεία μας σε οποιαδήποτε περιοχή της Κύπρου, είτε στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε σε απομακρυσμένες περιοχές της υπαίθρου.

Σχολεία και μαθητές σε πόλη και ύπαιθρο

ΕΡ.  Πόσα δημοτικά σχολεία λειτουργούν σήμερα στην πόλη της Πάφου και πόσα στην επαρχία; Ποιος είναι ο αριθμός των παιδιών που φοιτούν σε αυτά;

ΑΠ.  Κατά την παρούσα σχολική χρονιά 2018-2019 λειτουργούν στην πόλη της Πάφου δεκατρία (13) δημοτικά σχολεία στα οποία φοιτούν 3,256 μαθητές/τριες. Ένα από τα σχολεία αυτά χωρίζεται σε δύο κύκλους με βάση την ηλικία των παιδιών (Α΄- Γ΄ τάξη και Δ΄- Στ΄ τάξη). Στην ύπαιθρο λειτουργούν είκοσι επτά (27) δημοτικά σχολεία με 3,212 μαθητές/τριες. Επίσης, λειτουργούν τρία (3) ιδιωτικά σχολεία.

Η αστυφιλία έκλεισε σχολεία

ΕΡ.  Πολλά δημοτικά σχολεία στην ύπαιθροι της Πάφου έκλεισαν λόγω αστυφιλίας; Υπάρχει το χρονικό πότε έκλεισε το κάθε σχολείο;

ΑΠ.  Είναι γεγονός ότι η αστυφιλία και η προσπάθεια των ανθρώπων να εξασφαλίσουν μΙα καλύτερη ζωή, έχουν οδηγήσει στη μείωση του αριθμού των μαθητών σε κοινότητες της υπαίθρου και κατά συνέπεια έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων. Μελετώντας τα δεδομένα της τελευταίας δεκαπενταετίας διαπιστώνουμε ότι έκλεισαν πολύ λίγα σχολεία, όπως η Περιστερώνα, ο Κάθηκας, ο Στατός, ο Άγιος Γεώργιος, η Λάσα και η Σίμου. Σημασία, φυσικά, δεν έχουν τόσο οι αριθμοί και οι ημερομηνίες, όσο οι λύσεις που δίνονται κάθε φορά για το καλώς νοούμενο συμφέρον των ίδιων των παιδιών.

Υπάρχουν σχολεία για συγχώνευση

ΕΡ.  Υπάρχουν ακόμη και σήμερα δημοτικά με μικρό αριθμό μαθητών που κινδυνεύουν να κλείσουν; Ποια;

ΑΠ.  Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού έχει ως στόχο την προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά που φοιτούν στα σχολεία μας σε οποιαδήποτε περιοχή της Κύπρου, είτε στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε σε απομακρυσμένες περιοχές της υπαίθρου. Παρόλα αυτά, ο μικρός αριθμός των παιδιών στην τάξη δεν δημιουργεί πάντοτε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για υγιή άμιλλα και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων στα παιδιά μας. Είναι γι΄ αυτό τον λόγο, που σε περιοχές που υπάρχουν μικρά σχολεία, γίνονται προσπάθειες για φοίτηση των παιδιών σε μεγαλύτερα περιφερειακά σχολεία, τα οποία είναι στελεχωμένα με Διευθυντή/ντρια, Βοηθό Διευθυντή/ντρια και το απαραίτητο προσωπικό, έχουν τις κατάλληλες υποδομές και εξοπλισμό σε λειτουργικά κτίρια που οικοδομούνται σύμφωνα με σύγχρονες προδιαγραφές. Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για να διευκολύνει τους γονείς αναλαμβάνει το κόστος μεταφοράς των παιδιών από τις κοινότητες που διαμένουν προς τα περιφερειακά σχολεία στα οποία φοιτούν.

Αναφορικά με το ερώτημά σας, επιβεβαιώνω ότι υπάρχουν κατά τη φετινή σχολική χρονιά σχολεία σε γειτονικές κοινότητες της επαρχίας Πάφου που λειτουργούν με μικρό αριθμό μαθητών, γεγονός που δικαιολογεί τη συγχώνευσή τους ή τη δημιουργία περιφερειακών σχολείων για τους λόγους που έχω αναφέρει προηγουμένως. Δυστυχώς, σε αρκετές περιπτώσεις, έχουμε να αντιμετωπίσουμε την αντίδραση των κοινοτικών αρχών που αντιμετωπίζουν το θέμα τοπικιστικά και δεν βλέπουν το εκπαιδευτικό όφελος που θα έχουν οι μαθητές/τριες από τη φοίτησή τους σε ένα μεγαλύτερο σχολείο. Πιστεύω ότι, στην παρούσα φάση, δεν χρειάζεται να αναφερθούν ονόματα σχολείων, καθώς πρέπει να γίνει πρώτα ενδελεχής μελέτη όλων των δεδομένων και ενημέρωση των άμεσα επηρεαζόμενων φορέων.    

Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία

ΕΡ.  Ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου λειτουργεί προαιρετικά. Ποια απήχηση έχει στην επαρχία της Πάφου;

ΑΠ.  Στην επαρχία Πάφου σήμερα λειτουργούν είκοσι (20) δημοτικά σχολεία και πέντε (5) νηπιαγωγεία ως Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία, τα λεγόμενα ΠΟΣ. Ο θεσμός αυτός, εκτός από το εκπαιδευτικό όφελος για τους μαθητές/τριες, έχει και κοινωνικές προεκτάσεις, καθώς προσφέρει σημαντική βοήθεια προς τους εργαζόμενους γονείς που δεν έχουν που να αφήσουν τα παιδιά τους. Από τη στιγμή που ο θεσμός είναι προαιρετικός, οι γονείς κάνουν τις επιλογές τους ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητές τους.

Σε γενικές γραμμές ο θεσμός του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου κρίνεται σήμερα εκπαιδευτικά και κοινωνικά επιτυχημένος και αποτελεί ακόμα μία απάντηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στην ανάγκη υποστήριξης των παιδιών και των οικογενειών τους.  

Νηπιαγωγεία

ΕΡ.  Ποια η εικόνα με τα δημόσια και τα κοινοτικά νηπιαγωγεία; Πόσα λειτουργούν στην ύπαιθρο;

ΑΠ.  Τα Επαρχιακά Γραφεία της Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι αρμόδια τόσο για τα δημοτικά σχολεία, όσο και για τα νηπιαγωγεία και τα ειδικά σχολεία. Τα δημόσια νηπιαγωγεία της Πάφου είναι τριάντα έξι (36), σε κάποια εκ των οποίων λειτουργεί και κοινοτικό τμήμα. Τα ένδεκα (11) λειτουργούν στην πόλη της Πάφου και τα υπόλοιπα είκοσι πέντε (25) στην ύπαιθρο. Στα δημόσια νηπιαγωγεία έχουν προτεραιότητα τα παιδιά προδημοτικής ηλικίας (4 χρονών και 8 μηνών μέχρι 5 χρονών και 8 μηνών), τα οποία εντάσσονται στην υποχρεωτική εκπαίδευση με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Αν ένα νηπιαγωγείο έχει διαθέσιμες θέσεις, μπορεί να εγγράψει και μικρότερα παιδιά, ηλικίας άνω των τριών ετών, τα οποία πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Ξενόγλωσσα Παιδιά

ΕΡ.  Ποια είναι νέα τάξη πραγμάτων στην Πάφο με την αύξηση των μεταναστών; Με ποια κριτήρια γίνεται η κατανομή τους σχολεία; Μήπως σε κάποια σχολεία στέλνονται περισσότερα αλλοδαπά παιδιά;

ΑΠ. Η νέα τάξη πραγμάτων στην ευρύτερη περιοχή, έχει δημιουργήσει ροές μεταναστών οι οποίοι βρίσκουν καταφύγιο στην πατρίδα μας. Φιλοξενούμε άτομα από διάφορες περιοχές, στα παιδιά των οποίων έχουμε υποχρέωση να προσφέρουμε εκπαίδευση με βάση ευρωπαϊκές και διεθνείς συμβάσεις. Η εκπαίδευση αποτελεί δικαίωμα κάθε παιδιού, ανεξάρτητα από χρώμα, κοινωνική θέση, θρήσκευμα και καταγωγή. Τα δημόσια σχολεία στην Κύπρο είναι πάντα ανοιχτά και φιλόξενα για όλα τα παιδιά, από όπου κι αν προέρχονται. Η εκπαίδευση και η ομαλή ένταξη των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία είναι σε συνεχή αναζήτηση για βελτίωση και στήριξη αυτών των παιδιών. Όμως πρέπει να παραδεχτούμε ότι έχουμε να διαχειριστούμε ένα σύγχρονο κοινωνικό φαινόμενο με πολλές παραμέτρους που απασχολεί πολλές ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς να υπάρχουν εύκολες λύσεις.

Με βάση τον περί Εκπαιδευτικών Περιφερειών Νόμο, τα παιδιά εγγράφονται στο σχολείο το οποίο βρίσκεται κοντά στην οικία διαμονής τους, πρακτική που εφαρμόζεται για όλα τα παιδιά. Πιθανόν σε κάποιες περιοχές να κατοικούν περισσότεροι αλλοδαποί και κάποια σχολεία να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό αλλόγλωσσων παιδιών σε σχέση με άλλα σχολεία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δίνει επιπρόσθετο χρόνο στους εκπαιδευτικούς για ενισχυτικά μαθήματα στους αλλόγλωσσους μαθητές/τριες, ώστε να ενταχθούν πιο εύκολα στο νέο τους περιβάλλον. Εδώ πρέπει να αναφέρω ότι έχουμε περιπτώσεις αλλόγλωσσων παιδιών που μαθαίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα την ελληνική γλώσσα και έχουν εξαιρετικές επιδόσεις στο σχολείο.

Δράσεις για τον Πολιτισμό

ΕΡ.  ΜΕ ποιες δράσεις το ΥΠΠ συμβάλλει στην εκπαίδευση των παιδιών της Πάφου στον τομέα του πολιτισμού;

ΑΠ.  Δύο σημαντικές δράσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που θεωρώ ότι αναβαθμίζουν την εκπαίδευση σε θέματα πολιτισμού είναι το πρόγραμμα Μουσειακής Αγωγής στον αρχαιολογικό χώρο και στο τοπικό μουσείο Παλαιπάφου στα Κούκλια που έχει οργανωθεί σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, καθώς και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Πάφου που εφαρμόζεται σε συνεργασία με τον Δήμο Πάφου. Και τα δύο προγράμματα έχουν βιωματικό χαρακτήρα και προσφέρουν μία μοναδική εμπειρία στους/στις μαθητές/τριες των δημοτικών σχολείων της Πάφου.

Επίσης, το πρόγραμμα «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης» (ΔΡΑ.Σ.Ε.), που εφαρμόζεται και σε σχολεία και νηπιαγωγεία της Πάφου για στήριξη των σχολικών μονάδων και της τοπικής κοινωνίας, αποδεικνύεται σημαντικό εκπαιδευτικό μέσο για αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και πολυεπίπεδης στήριξης των παιδιών.

Σε πολύ καλά επίπεδα η Εκπαίδευση στην Πάφο

ΕΡ.  Με δεδομένο ότι η Πάφος είναι η πιο μακρινή επαρχία από την πρωτεύουσα επηρεάζει το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης;

ΑΠ.  Τόσο από την μέχρι σήμερα υπηρεσία μου ως Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης στο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Πάφου, αλλά και από την προηγούμενη μου υπηρεσία ως Βοηθός Διευθυντής, Διευθυντής και Επιθεωρητής σε δημοτικά σχολεία της Πάφου, έχω σχηματίσει την άποψη ότι η εκπαίδευση στην επαρχία Πάφου βρίσκεται σε πολύ καλά επίπεδα. Έχω διαπιστώσει, επίσης, ότι οι περισσότεροι γονείς δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εκπαίδευση των παιδιών τους και έχουν ψηλές προσδοκίες γι’ αυτά, κάτι που λειτουργεί πολύ θετικά στη διαδικασία της μάθησης. Φυσικά και δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε, διότι πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Ως εκ τούτου, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ολόκληρος ο μηχανισμός και οι λειτουργοί του Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας Πάφου εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση, με πρωταγωνιστές σε αυτή την προσπάθεια τους μάχιμους εκπαιδευτικούς και τις διευθυντικές ομάδες στα σχολεία.      

ΜΗΛΙΤΣΑ ΠΟΛΕΜΙΤΟΥ


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
EDUFAIR
TEPAKKENITHESI
IDEP19
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
MOECEE
Middlesex2016