KESJULY18

2018-10-19 11:34:13
Επιστολή Συλλόγου Αποφοίτων Παγκυπρίου Γυμνασίου προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Επιστολή Συλλόγου Αποφοίτων Παγκυπρίου Γυμνασίου προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας


«Δεν είναι υπερβολή να λεχθεί ότι το μοντέλο πάνω στο οποίο στηρίχτηκε το εκπαιδευτικό σύστημα μας τον περασμένο αιώνα λεγόταν Παγκύπριο Γυμνάσιο»

Ο Σύλλογος Αποφοίτων Παγκυπρίου Γυμνασίου απευθύνει προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ακόλουθη ανοικτή επιστολή:

«Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε

Τους τελευταίους μήνες είμαστε μάρτυρες μιας σειράς δυσκολιών και αντιπαραθέσεων που αφορούν τον τομέα της παιδείας. Τα ζητήματα αυτά διαφάνηκαν από την σύγκρουση μεταξύ Κυβέρνησης και Οργανώσεων των Εκπαιδευτικών αλλά και από τα δημοσιεύματα που είδαμε στα μέσα μαζικής επικοινωνίας όσον αφορά το ποιόν του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Μέσα από αυτή την κατάσταση προβλήθηκαν  προβλήματα που άπτονται της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, των επιδόσεων των Κυπρίων μαθητών σε διεθνείς συγκριτικές μελέτες αξιολόγησης των  γνωσιολογικών επιπέδων τους, των ευθυνών που αποδίδονται για αυτές στους εκπαιδευτικούς, των δαπανών για τη δημόσια παιδεία και των αμοιβών και όγκου εργασίας των εκπαιδευτικών κλπ.

Διαρκώς ακούονται παράπονα για τα αποτελέσματα του δημόσιου σχολεία και διατυπώνονται προβληματισμοί για την όλη εργασία που γίνεται στα σχολεία και επισημαίνονται σημεία και τέρατα που αφορούν την ασφάλεια και υγεία των όσων φοιτούν στα δημόσια σχολεία. Επίσης γίνονται εισηγήσεις για πρότυπα σχολεία κατά το υπόδειγμα άλλων παρομοίων σχολείων του εξωτερικού. Επισημαίνονται κάποια ξένα εκπαιδευτικά συστήματα και γίνονται εισηγήσεις για να αποτελέσουν αυτά μοντέλα για να ακολουθηθούν και από το Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα. 

Είναι λοιπόν η καταφυγή σε αντιγραφή αυτών των μοντέλων η λύση που θα βοηθήσει και στην επίλυση των προβλημάτων που ταλανίζουν το δικό μας σύστημα;

Πολύ πιθανόν μια τέτοια ενέργεια να βοηθούσε! Γιατί όμως προτού προχωρήσουμε σε τέτοιες διαδικασίες  δεν κοιτάζουμε τη διαχρονική αποτελεσματικότητα του Κυπριακού Εκπαιδευτικού Συστήματος. Κατά την περίοδο του περασμένου αιώνα το σύστημα μας όχι μόνο δεν υστερούσε αλλά είχε να επιδείξει ποιότητα που αφενός το ανέβαζε σε πολύ ψηλά επίπεδα στα μάτια της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και αποτελεσματικότητα που αντικατοπτριζόταν ή καλύτερα εξέφραζε την αλματώδη πρόοδο της χώρας μας σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης υπόστασης.

Ποιο λοιπόν ήταν το μοντέλο που κατά βάση ποδηγετούσε προς αυτή την πρόοδο; Χωρίς να υποτιμούμε την εργασία και την αποδοτικότητα που τα πλείστα σχολεία της χώρας μας είχαν να επιδείξουν τον περασμένο αιώνα, δεν είναι υπερβολή να λεχθεί ότι το μοντέλο πάνω στο οποίο στηρίχτηκε το σύστημα μας λεγόταν «Παγκύπριο Γυμνάσιο».

Ενδεικτικά αρκεί να αναφερθεί ότι ελάχιστα σχολεία στον κόσμο μπορούν να ισχυριστούν ότι έχουν αποφοίτους που τιμήθηκαν με το Βραβείο Νόμπελ. Το Παγκύπριο Γυμνάσιο μπορεί.

Ταυτόχρονα είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι το Παγκύπριο Γυμνάσιο χαρακτηριζόταν από τις ακόλουθες σημαντικές λειτουργικές διαστάσεις:

Ταυτότητα - Υψηλές Προσδοκίες

Το Παγκύπριο Γυμνάσιο έθετε ως πρωταρχική προτεραιότητα  τον ανάπτυξη ατόμων που να ξέρουν ποιοι είναι και να έχουν υψηλές προσδοκίες.

Πειθαρχία – ήθος – ανάπτυξη αξιών

Σημαντική επίσης συνιστώσα στην αγωγή που πρόσφερε το σχολείο αυτό εμπεριέχεται σε αυτό το πλαίσιο που έθετε τις βάσεις για διαμόρφωση ανθρώπων που θα γίνονταν χρήσιμοι πολίτες.

Σκοποί και Στόχοι

Το σχολείο έθετε  σαφείς κατευθύνσεις και επιδιώξεις που σηματοδοτούσαν τις βάσεις για συστηματική πορεία προς την προετοιμασία ατόμων και ομάδων για αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας και του ατόμου.

Σκληρή Δουλειά – Διαρκής ανατροφοδότηση/ αξιολόγηση

Το σχολείο στηριζόταν στην αρχή ότι τα «καλά κόποις κτώνται». Οι φοιτούντες σε αυτό είχαν συνείδηση ότι μέσα από τη σκληρή και εντατική δουλειά θα ανταμείβονταν και θα επετύγχαναν  στη ζωή τους.

Ηγεσία – Διεύθυνση - Οργάνωση

Το σχολείο  χαρακτηριζόταν από διευθυντικά στελέχη με ηγετικές φυσιογνωμίες που ενέπνεαν και καθοδηγούσαν. Η οργάνωση του σχολείου  είχε ως στόχο την εξυπηρέτηση των μαθητών για να αποκτήσουν τα καλύτερα εφόδια για την μετέπειτα ζωή τους.    

Αυτοτέλεια του σχολείου- Σχετική αυτοτέλεια στη διαμόρφωση Κανονισμών

Το σχολείο  ήταν μια αυτοτελής μονάδα που είχε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα  τα  διάφορα ζητήματα και δυσκολίες, χωρίς να εμπλέκονται μη παραγωγικές γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

Αποτελεσματικοί Δάσκαλοι

Το σχολείο στελεχωνόταν από δασκάλους που είχαν ως στόχο τους την ποιοτική  μάθηση  και την  ορθή αγωγή. Η όλη προσέγγιση της μάθησης στηριζόταν στην αρχή « Ουκ εν τω πολλώ το ευ» αλλά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Το σχολείο άφηνε ευχέρεια στον εκπαιδευτικό να αναπτύξει πρωτοβουλίες αλλά και ταυτόχρονα λόγον διδόναι. Η έμφαση δινόταν στη μάθηση και όχι στην τυπική διδασκαλία.

Βοηθητικοί Χώροι-Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Το σχολείο διέθετε  βοηθητικούς χώρους,  εργαστήρια και εξοπλισμό που ζήλευαν ακόμη και πανεπιστήμια.  Τα μέσα αυτά αποτελούσαν πολύ σημαντικά εργαλεία στη μαθησιακή διαδικασία αφού έδιναν τη δυνατότητα εφαρμογής της ρήσης «μαθαίνω κάνοντας» που είναι από τους αποτελεσματικότερους τρόπους μάθησης.

Ανταγωνιστικότητα – Ισότητα αλλά όχι ισοπέδωση

Ο υγιής ανταγωνισμός και το «ευ αγωνίζεσθαι» αποτελούσαν ισχυρά κίνητρα για μάθηση και συστηματική προσπάθεια. Σε όλους δίνονταν ίσες ευκαιρίες αλλά γινόταν κάθε προσπάθεια και για ειδική μεταχείριση εκεί όπου απαιτείτο.

Για όσους έχουν ενδιατρίψει σε θέματα παιδείας τα πιο πάνω χαρακτηριστικά είναι αυτά που διακρίνουν ένα αποτελεσματικό σχολείο. Στην Κύπρο τα είχαμε και για λόγους ακατανόητους τα έχουμε ξεχάσει. Αντίθετα ζητούμε ξένα μοντέλα για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που ταλανίζουν τους νέους μας.

Ως Σύλλογος Αποφοίτων του Παγκυπρίου Γυμνασίου σας καλούμε να προωθήσετε οδηγίες ώστε το Παγκύπριο Γυμνάσιο να επανέλθει στην θέση που είχε και παλιά με τα πιο πάνω χαρακτηριστικά και να αποτελέσει, το συντομότερο δυνατό,  φάρο και για το υπόλοιπο εκπαιδευτικό σύστημα της  χώρας μας. Είναι δε αξιοσημείωτο ότι για  την προώθηση των πιο πάνω παραγόντων δεν απαιτούνται παρά μηδαμινές δαπάνες. Εξάλλου η Πολιτεία οφείλει στο Παγκύπριο ένα μεγάλο ποσό που του στέρησε με το «κούρεμα» το 2013.

Ο Πρόεδρος                         Ο Αντιπρόεδρος                    Ο Γενικός Γραμματέας

Ξένιος Λ. Ξενόπουλος            Ανδρέας Αγρότης                  Ανδρέας Σκοτεινός»


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
INKPAIDEIA19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016