KESJULY18

2018-09-24 10:29:27
Πανεπ. Κύπρου: Σε λειτουργία εφαρμογή για έξυπνα κινητά, για προστασία θαλάσσιων χελώνων στην Κύπρο

Πανεπ. Κύπρου: Σε λειτουργία εφαρμογή για έξυπνα κινητά, για προστασία θαλάσσιων χελώνων στην Κύπρο


Το Ωκεανογραφικό Κέντρο καλεί το κοινό να χρησιμοποιεί την εφαρμογή “eTurtle” για να πληροφορεί για τις θαλάσσιες περιοχές συνάθροισης των προστατευόμενων θαλάσσιων χελώνων (Καρέτα και Πράσινων)

Σε λειτουργία τέθηκε πρόσφατα η εφαρμογή "eTurtle" για «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα (smartphone application), για την αναφορά θεάσεων, από τους πολίτες, των προστατευόμενων θαλάσσιων χελωνών στην Κύπρο. Απώτερος σκοπός της εφαρμογής είναι να συμβάλει στη βελτίωση των μέτρων διαχείρισης και προστασίας των δύο ειδών θαλάσσιων χελωνών, Καρέτα (Carettacaretta) και Πράσινη (Cheloniamydas), που ωοτοκούν στην Κύπρο και την υπόλοιπη Μεσόγειο και θεωρούνται ως προστατευόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από την Οδηγία των Οικοτόπων 92/43/EOK (Παραρτήματα ΙΙ και ΙV).

Η καινοτόμος δράση λειτουργίας της εφαρμογής "eTurtle"  για «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα υλοποιείται στην Κύπρο από το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου ως ο Εθνικός Συντονιστής δράσεων για την Κύπρο, και από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης C3 (Σημαντικές θαλάσσιες περιοχές για τις προστατευόμενες θαλάσσιες χελώνες) του ερευνητικού ‘Eργου LIFE EUROTURTLES - «Συλλογικές δράσεις για τη βελτίωση των μέτρων διατήρησης των Ευρωπαϊκών πληθυσμών θαλάσσιων χελωνών». Οι δύο φορείς στην Κύπρο έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση το 2016, σε συνεργασία με ακόμη 7 εταίρους, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE (Άξονας Nature & Biodiversity). Η εφαρμογή (app) δημιουργήθηκε από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κροατίας και τους υπόλοιπους εταίρους του Έργου. Στο Έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετέχουν 9 φορείς από 6 χώρες της Μεσογείου και όσον αφορά την Κύπρο συμμετοχή έχουν το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών.

Σκοπός αυτής της εφαρμογής είναι η συλλογή πληροφοριών για τις θαλάσσιες περιοχές συνάθροισης των δύο προστατευομένων ειδών θαλάσσιων χελωνών που αναπαράγονται στη Μεσόγειο, την Καρέτα (Carettacaretta) και την Πράσινη Χελώνα (Cheloniamydas). Οι ενήλικες θαλάσσιες χελώνες (>15 ετών) χρησιμοποιούν κάποιες παράκτιες περιοχές ως καταφύγιο, όπως επίσης και για σκοπούς αναπαραγωγής και τροφοληψίας. Ωστόσο, πολύ λίγα είναι γνωστά για αυτές τις θαλάσσιες περιοχές συνάθροισης των δύο προστατευομένων ειδών  θαλάσσιων χελωνών στην Κύπρο. Η εφαρμογή "eTurtle"  για έξυπνα τηλέφωνα με τη βοήθεια και τη χρήση της από τους πολίτες και τους αλιείς στοχεύει στη συλλογή πληροφοριών, όσον αφορά θεάσεις χελωνών στη θάλασσα, ώστε να αυξηθούν οι γνώσεις των αρμόδιων φορέων σχετικά με τις παράκτιες θαλάσσιες περιοχές, τις οποίες προτιμούν οι θαλάσσιες χελώνες για την αναπαραγωγή και τροφοληψία τους αλλά και τη χρησιμοποίησή  τους ως καταφύγια.

Τι μπορεί να κάνει το κοινό για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας

Το κοινό μπορεί να κατεβάσει την εφαρμογή (app) "eTurtle" από το PlayStore (https://play.google.com/store/apps/details?id=co.mashdog.euroturtles), η οποία είναι συμβατή σε έξυπνα κινητά τηλέφωνα με λογισμικό Android 5.0 +. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε 6 γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά, κροατικά, σλοβενικά, και μαλτέζικα. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, το κοινό μπορεί να μοιραστεί παρατηρήσεις με την Ομάδα του Έργου, και να δει επίσης τι αναφέρουν άλλοι πολίτες στις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Οι αναφορές και οι παρατηρήσεις του κοινού θα βοηθήσουν το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών στον εντοπισμό απειλών και περιοχών αλληλεπιδράσεων με τις προστατευόμενες θαλάσσιες χελώνες. Στο εγγύς μέλλον, η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη και σε έκδοση iOS και μέσω ενός ειδικού διαδραστικού διαδικτυακού ιστότοπου.

Για περιήγηση στις υφιστάμενες αναφορές (φωτογραφίες, τοποθεσίες, κ.λπ.) δεν απαιτείται σύνδεση, αλλά για την εισαγωγή νέων παρατηρήσεων απαιτείται σύνδεση μέσω νέων λογαριασμών στην εφαρμογή, ή υφιστάμενων λογαριασμών στο Facebook/Google.

Η αύξηση των γνώσεων των αρμοδίων φορέων που συμμετέχουν στο εν λόγω Έργο, όσον αφορά τις παράκτιες περιοχές που προτιμούν να συναθροίζονται οι θαλάσσιες χελώνες, που είναι και ο σκοπός της συγκεκριμένης δράσης, πλαισιώνεται και από τη χρησιμοποίηση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) - unmanned aerial vehicles (UAVs) και υποβρύχιων τηλεκατευθυνόμενων οχημάτων - remotely operated vehicle (ROV). Η χρήση του εν λόγω εξοπλισμού στοχεύει στην καταγραφή θαλάσσιων χελωνών από αέρος και υποβρυχίως, αντίστοιχα.

Το Έργο LIFE EUROTURTLES, το οποίο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2016 με σειρά δράσεων που υλοποιεί το Ωκεανογραφικό Κέντρο και το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση για τη βελτίωση των μέτρων διαχείρισης και προστασίας των δύο ειδών θαλάσσιων χελωνών (Carettacarettaκαι Cheloniamydas) που ωοτοκούν στην Κύπρο και την υπόλοιπη Μεσόγειο, καθώς και στη διερεύνηση μέτρων και πιλοτικής εφαρμογής τους για μείωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιευτικά εργαλεία επαγγελματιών ψαράδων λόγω ακούσιου εγκλωβισμού θαλάσσιων χελωνών.

Σε λειτουργία και Παγκύπρια 24ωρη τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης Βοήθειας για Χελώνες : 96952929

Υπενθυμίζεται ότι σε λειτουργία τέθηκε την 1η Ιανουαρίου 2018 και η παγκύπρια 24ωρη τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης Βοήθειας (SeaTurtlehotline: 96952929) για τη διάσωση και περίθαλψη τραυματισμένων και άρρωστων προστατευόμενων θαλάσσιων χελωνών, καθώς και για αναφορά και απομάκρυνση νεκρών θαλάσσιων χελωνών. Η καινοτόμος δράση λειτουργίας της παγκύπριας 24ωρης τηλεφωνικής Γραμμής Άμεσης Βοήθειας, υλοποιείται επίσης από το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης C5 (Κέντρα και Δίκτυα διάσωσης: αύξηση της δυνατότητας αποκατάστασης των θαλασσίων χελωνών) του ερευνητικού ‘Εργου LIFE EUROTURTLES.  

Αν βρείτε τραυματισμένη, άρρωστη ή νεκρή θαλάσσια χελώνα καλέστε στη τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης Βοήθειας: 96952929


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
INKPAIDEIA19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016