KESJULY18

2018-09-23 16:40:54
Εισηγήσεις για βελτίωση των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης

Εισηγήσεις για βελτίωση των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης


ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ*

Ανοικτή Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, Γενική Διευθύντρια, Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης, Υπηρεσία των ΚΙΕ, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΟΕΛΜΕΚ, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, Ernst & Young και εκπαιδευτικούς των ΚΙΕ.

 Αξιότιμοι κύριοι,

Με αφορμή την συνεδρίαση της Τετάρτης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού για τα θέματα λειτουργίας και στελεχώσεις των ΚΙΕ , θα ήθελα να αναφέρω ότι το σύστημα στελέχωσης εκπαιδευτικών των τμημάτων  στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης χρειάζεται αλλαγές. Τα προβλήματα των ΚΙΕ  και φέτος*  απόδειξαν  ότι το σύστημα στελέχωσης είναι απαρχαιωμένο και συγκεντρωτικό, που όπως φαίνεται τα τελευταία χρόνια δυσλειτουργεί με αρνητικές επιπτώσεις στους εκπαιδευτικούς των ΚΙΕ και στους μαθητές.

Οι εισηγήσεις μου λοιπόν αφορούν  τα εξής:

α) Οι αναθέσεις θα πρέπει πλέον να γίνονται από τα Επαρχιακά Συντονιστικά των ΚΙΕ για κάθε πόλη. Δηλαδή, να συντονίζονται πχ. 8 από τους 16  Διευθύνοντες (που θα είναι οι συντονιστές του προγράμματος) για τη Λευκωσία ή τη Λεμεσό (και αναλόγως για  κάθε επαρχία) και να αναλαμβάνουν την διαδικασία των αναθέσεων με βάση πάντα τους κανόνες της προκήρυξης και της μοριοδότησης. Αναντίρρητα, με πχ 8  διευθύνοντες σε κάθε πόλη να ασχολούνται με τη διαδικασία των αναθέσεων και τη στελέχωση τμημάτων,   θα γίνεται πιο εύκολα η διαδικασία, θα αξιοποιούνται  διευθύνοντες με εμπειρία ,θα γίνεται καλύτερος συντονισμός τμημάτων , θα εξοικονομούνται λειτουργοί  του ΥΠΠ και θα γίνεται αποφόρτιση του συστήματος. Επίσης, οι διευθύνοντες της κάθε επαρχίας θα μπορούν καλύτερα να κατανοούν τις πραγματικές αποστάσεις που πρέπει να διανύσει ένας εκπαιδευτικός όταν μεταβαίνει από ένα ΚΙΕ σε άλλο ΚΙΕ.  Αντίθετα,  σήμερα 4 λειτουργοί του ΥΠΠ είναι υπεύθυνοι για όλες τις αναθέσεις των ΚΙΕ της Κύπρου δηλ. για πάνω από 1500 αναθέσεις, με όλες τις συνέπειες που έχει αυτό.

β) Με αυτό τον τρόπο θα είναι εφικτό να παίρνουν τηλεφωνικά  ένα – ένα υποψήφιο , να του δίνουν τα τμήματα που δικαιούται με βάση πάντα τη κατάταξη του στα Μητρώα και τις προτιμήσεις τους και να προχωρούν στον επόμενο. Εδώ θα μπορούσε ένας εκπαιδευτικός να πάρει 2 τμήματα έναντι 3, εάν θεωρεί ότι θα δημιουργηθεί κάτι άλλο στην πορεία και με  δικό του ρίσκο. Επίσης, αυτό βοηθά στο να μείνουν τμήματα για τους επόμενους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να αποφεύγονται τα λάθη ή αδικίες και να αντιμετωπιστεί το θέμα των εκχωρήσεων των τμημάτων ή μέρος αυτών. Αφού γίνει η διαδικασία , να αναρτούνται στο διαδίκτυο για λόγους διαφάνειας.

γ) Οι πιο πάνω προτάσεις είναι εφικτές αφού μέρος αυτών , ήδη γίνονται από άλλα προγράμματα όπως π.χ. τα ΔΡΑΣΕ και τα Επιμορφωτικά, με πολύ καλά αποτελέσματα. Άρα το ΥΠΠ έχει την εμπειρία και την ικανότητα να τις υλοποιήσει.

δ) Παράλληλα, να καθοριστεί μια σταθερή ημερομηνία έναρξης πχ 21 Σεπτεμβρίου (δηλαδή 7 -10 μετά την έναρξη του Δημόσιου Σχολείου), που να μην είναι πολύ γρήγορα ούτε πολύ αργά, για να σχηματίζονται όλα τα γκρουπ και να κατανέμονται δίκαια στους εκπαιδευτικούς, με βάση την μοριοδότηση και τους όρους της προκήρυξης. Οι εγγραφές να γίνονται μέχρι της 13 Σεπτεμβρίου. Σε μια τέτοια περίπτωση θα αποφεύγεται η διαδικασία της Β’ ανάθεσης, άρα αποφεύγεται ο διπλός κόπος ανάθεσης τμημάτων. Όσα τμήματα δημιουργηθούν  για κάποιους  λόγους  μετά , να γίνεται η ανάθεση πάλι τηλεφωνικά και με βάση πάντα τη κατάταξη στη μοριοδότηση.

ε) Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος απαιτεί και εκσυγχρονισμό του διαδικτύου. Με αλλά λόγια, οι εγγραφές για ενήλικες μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά και εφόσον δώσουν τα απαραίτητα στοιχεία. Εδώ για τις εγγραφές μπορεί να γίνει και ένα σύστημα πληρωμής μέσω διαδικτύου JCC. Σε μια τέτοια περίπτωση θα γίνει αποφόρτιση των κάθε ΚΙΕ. Το κάθε ΚΙΕ να έχει τη δική του σελίδα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, (facebook, twitter κτλ.) που να προβάλει  την έναρξη των ΚΙΕ, τα μαθήματα που προσφέρονται κ.α.

Ζ) Αναφορικά με τον αριθμό σε κάθε τμήμα. Για τις αστικές περιοχές ο ελάχιστος αριθμός ανά τμήμα να είναι τρεις (3) και για τις απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές μηδέν (0). Ας μη ξεχνάμε ότι στα ΚΙΕ φοιτούν παιδιά που δεν έχουν χρήματα και δεν μπορούν να συναγωνιστούν  μαθητές που πάνε σε Ιδιωτικό  φροντιστήριο. Τα ΚΙΕ αποτελούν κοινωνικό θεσμό και «Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία «η υποβάθμιση της ποιότητας των ΚΙΕ ενισχύει τις προϋποθέσεις για φαινόμενα παραπαιδείας και παράνομων φροντιστηρίων από διορισμένους εκπαιδευτικούς».

*Κλείνοντας, δεν θα μπορούσα να παραλείψω ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που δημιουργήθηκε φέτος στα ΚΙΕ και το οποίο κρίνεται να απαραίτητο να συζητηθεί στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής για να εξευρεθεί λύση (αν και η υπηρεσία των ΚΙΕ έχει ήδη ανακοινώσει πως την Τρίτη αναρτούνται οι Β’ ανακαθίσεις). Φέτος,  οι διαδικασίες της Α´ Ανάθεσης τμημάτων ,  έγιναν με βάση τις εγγραφές του Ιουνίου και όχι  μαζί με τις εγγραφές του Σεπτεμβρίου (1/9- 13/9) ,όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια , φέρνοντας  σε δυσμενή θέση τους εκπαιδευτικούς των ΚΙΕ με την πιο ψηλή μοριοδότηση  και εμπειρία  αφού πολλοί από αυτούς ανάλαβαν χαμηλά τμήματα και σε απομακρυσμένες περιοχές. Κατά συνέπεια τώρα,  θα καλεστούν στην Β΄ Ανάθεση τμημάτων, η οποία γίνεται με βάση τις εγγραφές του Σεπτεμβρίου(1/9-13/9) και οι οποίες είναι πάμπολλες, εκπαιδευτικοί με λιγότερα μόρια και με λιγότερη εμπειρία. Είναι φανερό, ότι φέτος γίνεται μια ολοφάνερη και πρωτοφανής αδικία έναντι των καθηγητών που βρίσκονται ψηλά στην κατάταξη της μοριοδότησης, όπως προβλέπουν οι όροι της προκήρυξης. Είναι επίσης, ευλογοφανές ότι, οι αναθέσεις δεν έγιναν επί ίσους όρους.

Εύλογα, λοιπόν, διερωτώμαι για ποιο λόγο γίνεται η μοριόδοτηση, αν οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται ψηλά την κατάταξη παίρνουν χαμηλά τμήματα και τμήματα που βρίσκονται σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Η συνεδρίαση της Τετάρτης στην  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού για τα θέματα λειτουργίας και στελεχώσεις των τμημάτων στα ΚΙΕ καθώς και τα φετινά προβλήματα μας αποδεικνύουν, ότι το σύστημα δυσλειτουργεί και ότι το σύστημα πρέπει να γίνει πιο εκσυγχρονιστικό, βασισμένο πλέον σε ένα αποκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης.  

Με εκτίμηση,

Φιλόλογος στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης.


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
INKPAIDEIA19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016