KESJULY18

2018-08-23 08:09:19
Οι εισηγήσεις ΟΕΛΜΕΚ και ΠΟΕΔ για μείωση του αριθμού θέσεων στην εκπαίδευση

Οι εισηγήσεις ΟΕΛΜΕΚ και ΠΟΕΔ για μείωση του αριθμού θέσεων στην εκπαίδευση


Το Paideia-News παραθέτει τα υπομνήματα των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ και ΠΟΕΔ, με τα οποία εισηγούνται περιορισμό του αριθμού των θέσεων στην εκπαίδευση, στα πλαίσιο του διαλόγου με το Υπουργείο Παιδείας. Οι εισηγήσεις περιλαμβάνονται σε παραρτήματα στην απάντηση που δόθηκε χθες στον Υπουργό Παιδείας Κώστα Χαμπιαούρη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Εισηγήσεις της ΟΕΛΜΕΚ για ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Η απόφαση, που λήφθηκε στη συνάντηση του Προεδρικού της 27^ Ιουλίου 2018, προνοούσε την άμεση έναρξη εντατικού διαλόγου, για μία βδομάδα (30 Ιουλίου μέχρι 3 Αυγούστου 2018), με όλα τα θέματα στο τραπέζι του διαλόγου και με στόχο να εξευρεθούν εκείνες οι λύσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του αδιεξόδου, επιτρέποντας την επιτυχή ολοκλήρωση της στελέχωσης των σχολείων, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς και σε δεύτερο χρόνο την έναρξη δομημένου διαλόγου από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο για άλλες πτυχές που αφορούν θέματα εξορθολογισμού στην Εκπαίδευση. Η Οργάνωσή μας εκτιμά ότι οι εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες ζητήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών, ήταν πολλαπλάσιες των πραγματικών.

Με βάση την πιο πάνω απόφαση και τις συναντήσεις που έγιναν αρχικά με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού την 1η Αυγούστου 2018 και με τον Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης στις 2 Αυγούστου 2018, θα μπορούσε να επέλθει περιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών και εξοικονόμηση θέσεων στους πιο κάτω τομείς, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης:

1. Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών: Είναι τεράστιος ο αριθμός των 328,2 εκπαιδευτικών λειτουργών που είναι αποσπασμένοι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Δυστυχώς, το Υπουργείο δεν μας προσκόμισε περισσότερα στοιχεία για το πού είναι αποσπασμένοι οι εν λόγω εκπαιδευτικοί, ούτε συγκριτικά στοιχεία με την προηγούμενη σχολική χρονιά. Τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικά για τον διάλογο, προκειμένου να καταθέσουμε πιο συγκεκριμένες εισηγήσεις για τον περιορισμό των αποσπάσεων, οι οποίες αυξήθηκαν σημαντικά τα δύο τελευταία χρόνια. Ειδικότερα, αναφέρουμε ότι ο συνολικός αριθμός αποσπάσεων τη σχολική χρονιά 2016-17 ανερχόταν στους 245 εκπαιδευτικούς, ενώ με βάση τα στοιχεία που μας δόθηκαν πρόσφατα από το ΥΠΠ για τις αποσπάσεις της νέας σχολικής χρονιάς ο αριθμός αυτός ανέρχεται στους 328.

Σημειώνουμε δε ότι τον Οκτώβριο του 2018 θα πληρωθούν σαράντα τρεις (43) μόνιμες θέσεις Λειτουργών Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού.

2. Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ): Με δεδομένο ότι υπάρχουν σαράντα δύο (42) ΚΙΕ Παγκύπρια με εξήντα πέντε (65) διευθύνοντες, να εξεταστεί η εξοικονόμηση ενός αριθμού θέσεων από αυτόν τον τομέα.

3. Μετάταξη μόνιμων Εκπαιδευτικών που πλεονάζουν λόγω των εκπαιδευτικών αναγκών που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου Ωρολογίου Προγράμματος και της νέας Δομής του Λυκείου, μετά την κατάργηση του Ενιαίου Λυκείου. Νοείται ότι από την όποια μετάταξη δεν θα επηρεάζονται τα εργασιακά δικαιώματα των εν λόγω εκπαιδευτικών.

4. Αναστολή του Προγράμματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τους Β/Δ, που ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

5. Υιοθέτηση της ίδιας πρακτικής, σε σχέση με τη σύνθεση τμημάτων, στα Αθλητικά και Μουσικά Λύκεια.

6. Κάλυψη των πρόωρων αφυπηρετήσεων, οι οποίες σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης, υπερβαίνουν τις τριάντα (30) (από τον περασμένο Νοέμβριο μέχρι και σήμερα).

7. Θεωρούμε αναγκαία την έγκριση πρόσθετων νέων θέσεων για υφιστάμενες πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, όπως ο τομέας της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν στο πλαίσιο του διαλόγου, ο τομέας της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης παρουσιάζει σημαντική αύξηση αναγκών για τη νέα σχολική χρονιά (περίπου σαράντα (40) νέες θέσεις εκπαιδευτικών), οι οποίες και θα πρέπει να διατεθούν από το κράτος.

8. Σχέδιο Πρόωρης Αφυπηρέτησης Εκπαιδευτικών: Παροχή κινήτρων για πρόωρη αφυπηρέτηση εκπαιδευτικών (βλ. κατάργηση σχετικών επιβαρύνσεων).

Με τα πιο πάνω θεωρούμε ότι μπορεί να τεθεί τέρμα στην κρίση στο χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης και θα έδιναν την απαραίτητη ώθηση προκειμένου να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η στελέχωση των σχολείων ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς. Η επαναφορά της ομαλότητας στο χώρο της Εκπαίδευσης θα έδινε την ευκαιρία σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να στοχοπροσηλωθούν σε εκπαιδευτικές πολιτικές οι οποίες θα αναβαθμίσουν σημαντικά την ποιότητα της Εκπαίδευσης, όπως οι πολιτικές που σχετίζονται με τα θέματα ασφάλειας και υγείας και την επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Θέμα: Εισηγήσεις ΠΟΕΔ για ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Έντιμε κύριε,

Μετά τη συνάντηση που έγινε στο Προεδρικό, στις 27 Ιουλίου 2018, αποφασίστηκε η έναρξη εντατικού διαλόγου με απώτερο σκοπό να εξευρεθούν οι εναλλακτικές εκείνες λύσεις που θα συμβάλουν στην έξοδο από το αδιέξοδο που οδηγήθηκε η Παιδεία το τελευταίο διάστημα και που θα διασφαλίσουν την ομαλή, από κάθε άποψη, έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Ως ΠΟΕΔ δηλώνουμε με ειλικρίνεια και σαφήνεια ότι είμαστε έτοιμοι να προσέλθουμε σε ουσιαστικό θεσμικό διάλογο, στο πλαίσιο της ΜΕΠΕΥ, που θα αρχίσει τον Σεπτέμβριο και θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να συζητηθούν θέματα εφ' όλης της ύλης, που θα οδηγήσουν στον ευρύτερο εξορθολογισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Στον διάλογο αυτό θα συζητηθούν και τα μέτρα που τέθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο πρόσφατα. Σκοπός του εξορθολογισμού θα είναι, ασφαλώς, η ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της συνεπακόλουθης βελτίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των παιδιών μας. Ενός εξορθολογισμού που θα βασίζεται, πρωτίστως, σε εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά κριτήρια και ταυτόχρονα, θα τεκμηριώνεται τόσο επιστημονικά όσο και σε βέλτιστες πολιτικές που εφαρμόζονται διεθνώς.

Ως ΠΟΕΔ, βάσει των όσων στοιχείων μας έχουν δοθεί, μετά και τη συνάντηση που είχαμε με τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, έχουμε συζητήσει διεξοδικά το όλο ζήτημα στα συλλογικά μας σώματα και έχουμε αποφασίσει να εισηγηθούμε τρόπους περιορισμού ή/και εξοικονόμησης των διαπιστωμένων αναγκών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση). Ανάγκες οι οποίες προκύπτουν, ασφαλώς, τόσο από την αύξηση των μαθητών και κατά συνέπεια την αύξηση των τμημάτων, όσο και από την αύξηση των παιδιών που χρήζουν ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, μετά από τις σχετικές εγκρίσεις των Επαρχιακών Επιτροπών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Θεωρούμε
σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα πιο κάτω μέτρα που προτείνουμε δεν επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης:

  1. Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών: Ο εξορθολογισμός των Αποσπάσεων που επιτελούν διοικητικό έργο στο Υπουργείο Παιδείας (201,6 από τις οποίες οι μισές περίπου προέρχονται από τη Δημοτική Εκπαίδευση) μπορεί να εξοικονομήσει άμεσα μέχρι και 15 εκπαιδευτικούς στη Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση, κάτι που αναλογεί με μείωσή τους κατά 15%. Εξοικονόμηση: 15 εκπαιδευτικοί.
  2. Παραχώρηση Υπηρεσιών: Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε ενώπιον μας οι παραχωρήσεις εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες εκτός του Υπουργείου Παιδείας ανέρχονται σε 34,8 εκπαιδευτικούς από τους οποίους οι 21 προέρχονται από τη Δημοτική Εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, εάν κρίνεται ότι δεν μπορούν για οποιουσδήποτε λόγους να επιστρέψουν στα σχολεία, δεν θα πρέπει να χρεώνονται στην Εκπαίδευση και ως εκ τούτου επιβάλλεται στη θέση τους να διοριστεί ανάλογος αριθμός εκπαιδευτικών. Εξοικονόμηση: 21 εκπαιδευτικοί.
  3. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Η πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος Επιμόρφωσης που έχει σταδιακά αρχίσει να εφαρμόζεται στα σχολεία και για τη φετινή χρονιά θα εφαρμοζόταν σε 30 μόνο σχολικές μονάδες στις οποίες συμφωνήθηκε να παραχωρηθεί, για τις ανάγκες του προγράμματος, επιπλέον χρόνος 1/5 σε κάθε σχολική μονάδα που εντάσσεται στο πρόγραμμα, εισηγούμαστε να ανασταλεί για τη νέα σχολική χρονιά εξοικονομώντας 6 εκπαιδευτικούς που θα διορίζονταν για τον σκοπό αυτό. Νοείται ότι τα 30 αυτά σχολεία θα εφαρμόσουν σε σχέση με την επιμόρφωση του προσωπικού τους, ό,τι ισχύει στις υπόλοιπες 500 περίπου σχολικές μονάδες οι οποίες εφαρμόζουν το Πρόγραμμα Βελτίωσης και Ανάπτυξης της Σχολικής Μονάδας. Εξοικονόμηση: 6 εκπαιδευτικοί.
  4. Διάφορες άλλες εξοικονομήσεις: Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και κάποια άλλα μέτρα τα οποία δύναται να εξοικονομήσουν, μικρό μεν, αλλά σημαντικό υπό τις περιστάσεις αριθμό εκπαιδευτικών, επιτυγχάνοντας έτσι τον αριθμό που η Διεύθυνση Δημοτικής μας έχει καθορίσει ως ανάγκη εξοικονόμησης για τη νέα σχολική χρονιά. Τις ενδεχόμενες αυτές εισηγήσεις για επιπλέον εξοικονομήσεις θα τις θέσουμε στον διάλογο που θα προσκληθούμε τις επόμενες μέρες. Εξοικονόμηση: 10 εκπαιδευτικοί.

Οι πιο πάνω εισηγήσεις πού καταθέτουμε, θεωρούμε ότι εξοικονομούν τον απαιτούμενο, από το Υπουργικό Συμβούλιο, αριθμό εκπαιδευτικών και συμβάλλουν τα μέγιστα στην επίλυση της κρίσης που έχει ξεσπάσει, θεωρούμε επίσης αυτονόητο, ότι το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να αυξήσει τις 159 θέσεις που έχει ήδη εγκρίνει, θέση που έχει εκφραστεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό, στις 27 Ιουλίου 2018.

Τέλος, σας καλούμε για ακόμα μια φορά όπως προχωρήσετε σε παρουσίαση του προγραμματισμού του Υπουργείου σας για την άμεση τροχοδρόμηση μέτρων και δημιουργία υποστηρικτικών δομών για τη Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση, που θα δίνουν λύσεις σε χρονίζοντα ζητήματα, τα οποία ταλανίζουν το δημόσιο σχολείο και παρακωλύουν το εκπαιδευτικό έργο, όπως:

-     Αντιμετώπιση της αποκλίνουσας / παραβατικής συμπεριφοράς.

-     Αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού.

-      Παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

-     Εκπαίδευση μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία.

-     Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στα σχολεία.

-      κ.ά.

Αναμένουμε το συντομότερο να προσκληθούμε σε συνάντηση μέσα στο Σαββατοκύριακο, για να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε τα μέτρα εξοικονόμησης που εισηγούμαστε για τη φετινή και μόνο σχολική χρονιά, προκειμένου αυτή να αρχίσει ομαλά και χωρίς προβλήματα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ"

 


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
INKPAIDEIA19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016