KESJULY18

2018-08-17 18:59:50
Η επιστολή-πρόσκληση Χαμπιαούρη στις εκπαιδευτικές οργανώσεις και γονείς για διάλογο

Η επιστολή-πρόσκληση Χαμπιαούρη στις εκπαιδευτικές οργανώσεις και γονείς για διάλογο


 Τo Paideιa-News παραθέτει την επιστολή-πρόσκληση του υπουργού Παιδείας Κώστα Χαμπιαούρη στις εκπαιδευτικές οργανώσεις και τους γονείς για συνέχιση του διαλόγου για εξορθολογισμό της εκπαίδευσης:

«Πρόεδρο Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ.

Πρόεδρο Π.Ο.Ε.Δ.

Πρόεδρο Ο.Λ.Τ.Ε.Κ.

Αγαπητοί φίλοι,

Θέμα: Πρόσκληση σε διάλογο για τον εξορθολογισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος, σε συνδυασμό μ’ ένα νέο σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης για τους εκπαιδευτικούς και το εκπαιδευτικό έργο

Κατόπιν συνεννόησης με τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ως Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού ανανεώνω την έκκλησή μου για να προσέλθετε σε διάλογο με στόχο, μέσα από συναινετικές διαδικασίες, να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις για τον εξορθολογισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος και για την καλύτερη αξιοποίηση του διδακτικού δυναμικού προς όφελος του δημοσίου σχολείου.

Δεδομένης της χρονικής συγκυρίας πρόκειται για μια ύστατη έκκληση για διάλογο, προκειμένου να εξασφαλισθεί το απαραίτητο κλίμα για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Επιθυμώ να τονίσω και πάλι ότι οι εξοικονομήσεις που θα προκύψουν από τον εξορθολογισμό θα δοθούν σε συγκεκριμένες δράσεις/τομείς, που αποτελούν προτεραιότητα για το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) και σχετίζονται με την ευημερία και την ολόπλευρη στήριξη των μαθητών, καθώς και με την επαγγελματική στήριξη και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μας. Σε καμία περίπτωση δεν θα μειωθεί ο προϋπολογισμός του ΥΠΠ και δεν θα μεταφερθούν κονδύλια εκτός του ΥΠΠ.

Οι δράσεις στις οποίες μπορούν να διατεθούν οι εξοικονομήσεις, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο στις 27 Ιουλίου 2018, αφορούν στα πιο κάτω:

-    Ασφάλεια και Υγεία στα Σχολεία

-    Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

-    Πρόληψη και Αντιμετώπιση Περιστατικών Βίας και Παραβατικότητας

-    Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση και Πρόληψη/Καταπολέμηση Περιστατικών Σεξουαλικής Κακοποίησης

-    Πρόληψη Χρήσης Ουσιών

* Αντιμετώπιση της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου

-    Στήριξη Μαθητών / Ενισχυτική Διδασκαλία

-    Ένταξη των Παιδιών με Μεταναστευτική Βιογραφία στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα (τάξεις υποδοχής)

-    Επιμόρφωση και Επαγγελματική Μάθηση Εκπαιδευτικών

Με δεδομένη την απόλυτη ανάγκη για τον εξορθολογισμό του συστήματος μείωσης του διδακτικού χρόνου λόγω αρχαιότητας ή εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων, αλλά και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών συστάσεων του Γενικού Ελεγκτή, η Κυβέρνηση προτίθεται να ενσωματώσει τις «απαλλαγές» στο νέο Σύστημα Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών.

Η γενική φιλοσοφία της Κυβέρνησης και του ΥΠΠ είναι οι εξωδιδακτικές δραστηριότητες να αντικατασταθούν από ένα μελετημένο και αντικειμενικό σύστημα «μοριοδότησης», στο πλαίσιο ενός γενικού συστήματος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού, καθώς επίσης και με τη δημιουργία πρόσθετων θέσεων προαγωγών (π.χ. Εκπαιδευτικού Α').

Παράλληλα, μπορεί, λόγω των χρόνων υπηρεσίας-αρχαιότητας ή/και πρόσθετων καθηκόντων που πιθανόν να αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί μας, να τυγχάνουν επιδόματος, ως αντιστάθμισμα.

Φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε, στα επόμενα χρόνια, ένα σχολείο μέσα στο οποίο ο εκπαιδευτικός που θα αναλαμβάνει εξωδιδακτικό έργο, θα τυγχάνει αναγνώρισης με την ανάλογη θετική αξιολόγηση και θα ανταμείβεται με αυξημένες δυνατότητες ανέλιξης, οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο του διαλόγου. Εν ολίγοις, μπορούμε να θέσουμε ως όραμα και ως στόχο ένα σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης -ο διάλογος για το οποίο μπορεί να ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατό- το οποίο θα εισαγάγει κριτήρια αριστείας (αντί της σημερινής απαλλαγής από διδακτικό έργο), προσφέροντας και πρόσθετες δυνατότητες ανέλιξης στους εκπαιδευτικούς.

Με την ευκαιρία, επιθυμούμε να επαναλάβουμε ότι η όλη προσπάθεια για εξορθολογισμό δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως απαξίωση του έργου που επιτελούν οι εκπαιδευτικοί, όπως πολλοί θέλησαν να το παρουσιάσουν. Αντίθετα, θεωρούμε πολύ σημαντικό το έργο των εκπαιδευτικών, το οποίο είναι πολύπλευρο και δύσκολο. Καλούνται καθημερινά να διαπαιδαγωγούν και να μορφώνουν άτομα σε όλα τα επίπεδα: πνευματικό, ψυχικό, ηθικό, κοινωνικό και γνωσιολογικό. Αναγνωρίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί επιτελούν σπουδαίο έργο και η μεγάλη πλειοψηφία τους όντως ασκούν λειτούργημα, δίνοντας καθημερινά τον αγώνα τους εντός και εκτός της τάξης.

Αναντίρρητα, υπάρχουν προβλήματα στον χώρο της Παιδείας και πιστεύουμε ότι από κοινού, με καλή θέληση και συνεργασία, μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε.

Η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην Κύπρο είναι πλέον αδήριτη ανάγκη. Πιστεύουμε στους εκπαιδευτικούς, στον αγώνα τους, στην επίπονη εργασία τους και είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για το καλό των παιδιών μας. Άλλωστε, η όλη προσέγγιση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού αποσκοπεί στο να αξιοποιηθούν τα προσόντα, η εμπειρία και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών μας.

Σ’ αυτήν την προσπάθεια εξορθολογισμού του συστήματος και της ποιοτικής αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα παιδιά μας, σημαντικός εταίρος είναι και οι γονείς, τους οποίους καλούμε να συμμετάσχουν στον διάλογο. Αναγνωρίζουμε τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν, τόσο στην αποτελεσματικότητα του σχολείου, όσο και στην υλοποίηση και θεσμοθέτηση Κανονισμών. Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι προσπάθειές τους, όπως και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, έχουν ως βασικό άξονα το καλώς νοούμενο συμφέρον των παιδιών μας.

Με βάση τα πιο πάνω, σας προσκαλούμε σε διάλογο ως ακολούθως:

α) Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018, στο ισόγειο του ΥΠΠ:

13:00- 14:30: Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ.

15:00 - 16:30: Π.Ο.Ε.Δ.

17:00- 18:30: Ο.Λ.Τ.Ε.Κ.

19:00 - 20:30: Παγκύπριες Συνομοσπονδίες Γονέων

β) Τρίτη, 21 Αυγούστου 2018, στο ισόγειο του ΥΠΠ:

18:00 - 20:00 Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., Π.Ο.Ε.Δ., Ο.Λ.Τ.Ε.Κ.

Δρ Κώστας Χαμπιαούρης

Υπουργός Παιδειας και Πολιτισμού» 


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
INKPAIDEIA19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016