KESJULY18

2018-08-05 08:51:39
«Καθείς εφ’ ω ετάχθη» κύριε Γενικέ Ελεγκτή

«Καθείς εφ’ ω ετάχθη» κύριε Γενικέ Ελεγκτή


ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ Α. ΠΟΛΗ*

Έκαστος εφ’ ω ετάχθη!. Ο Ελεγκτής ελέγχει συμβόλαια και λογιστικές πράξεις. Δεν διαγράφει πολιτική. Ο κ. Γενικός Ελεγκτής έχει παρεξηγήσει το ρόλο του και δυστυχώς δεν φαίνεται κανείς να είναι σε θέση να τον επαναφέρει σε τάξη. Το Σύνταγμα, εν τη σοφία του, κατοχύρωσε την ανεξαρτησία του θεσμού. Ναι μεν ο Πρόεδρος τον διόρισε, όμως κανείς, ούτε ο ανώτατος άρχοντας, δεν μπορεί να τον παύσει. Φυσικά κανείς δεν μπορεί να κατακρίνει τους συντάκτες του καταστατικού χάρτη της χώρας. Ήθελαν να κατοχυρώσουν την ανεξαρτησία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας από τις παρεμβάσεις των πολιτικών. Δεν ήταν οι άνθρωποι προφήτες, ούτε μπορούσαν να φανταστούν ότι κάποτε θα προέκυπτε το φαινόμενο Οδυσσέα  Μιχαηλίδη!

Η δουλειά ενός λογιστή κ. Οδυσσέα δεν είναι να υπαγορεύει τους όρους ενός συμβολαίου, αλλά να ελέγχει αν οι όροι αυτοί, όποιοι και να είναι, έχουν εκτελεστεί σωστά. Ο Γ. Ελεγκτής δεν έχει κανένα λόγο αναφορικά με τον καθορισμό των σχεδίων υπηρεσίας των εκπαιδευτικών, του ωραρίου εργασίας τους, του διδακτικού τους χρόνου, του αναλυτικού προγράμματος. Πρώτα και κύρια το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα έπρεπε να επαναφέρει τον κ. Οδυσσέα σε τάξη, υπενθυμίζοντας του τα αυτονόητα. Αφού το Υπουργείο δεν εκτελεί αυτό το αυτονόητο καθήκον, θα προσπαθήσω να υπενθυμίσω εγώ στον κ. Ελεγκτή τα νομικά πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

Τα άρθρα 115 έως 117 του Κυπριακού Συντάγματος κ. Οδυσσέα, καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και του προϊσταμένου της. Ποιος είναι  ο ρόλος σου κ. Μιχαηλίδη και ποιες οι αρμοδιότητες σου; Το Σύνταγμα ρητώς αναφέρει:

 1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει το Γ. Ελεγκτή, αλλά δεν μπορεί να τον απολύσει επειδή είναι ανεξάρτητος αξιωματούχος¹.
 2. Ο Γενικός Ελεγκτής:

«ελέγχει εν ονόματι της Δημοκρατίας πάσαν πληρωμήν ή είσπραξιν και πάντα λογαριασμόν χρηματικών διαθεσίμων ή λοιπού ενεργητικού ή αναληφθεισών υπό της Δημοκρατίας ή διά λογαριασμόν αυτής υποχρεώσεων, του οποίου η διαχείρισις γίνεται υπό της Δημοκρατίας ή εν ονόματι αυτής θεωρών και ελέγχων συνάμα πάντα τοιούτον λογαριασμόν².Προς τον σκοπόν τούτον έχει το δικαίωμα της επιθεωρήσεως απάντων των σχετικών προς τοιούτους λογαριασμούς βιβλίων, αρχείων και καταστάσεων και των τόπων ένθα φυλάσσεται το περί ού ο λόγος ενεργητικόν.»

 1. Αν δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία συμβληθεί με μια ιδιωτική εταιρεία για την κατασκευή ενός δρόμου, ή άλλου κοινωφελούς έργου, τότε η Ελεγκτική Υπηρεσία θα εξετάσει καθηκόντως  αν τηρήθηκε το συμβόλαιο, αν υπάρχουν υπερτιμολογήσεις, αδικαιολόγητες πληρωμές (μίζες), καθυστερήσεις παράδοσης κλπ.
 2. Κύρια αρμοδιότητα του Γ. Ελεγκτή είναι να ελέγχει αν οι οικονομικές συμβάσεις που υπογράφει η Δημοκρατία τηρούνται, ως προς τους οικονομικούς όρους και δεν υπάρχει διασπάθιση δημοσίου χρήματος.
 3. Το Σύνταγμα ορίζει  ότι περεταίρω³ αρμοδιότητες μπορούν να δοθούν στον Γ. Ελεγκτή με βάση Νόμους που ψηφίζει η Βουλή.
 4. Στα πλαίσια αυτά με βάση το Ν. (Ν. 20(I)/2014)  που ψήφισε η Βουλή, Ο Γ. Ελεγκτής έχει τις πιο κάτω επιπλέον αρμοδιότητες:

-  Τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων του Δημοσιονομικού Συμβουλίου⁴

-  Τον Έλεγχο της Δημοσιονομικής Έκθεσης που ετοιμάζει ο Γενικός Λογιστής⁵, των Λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνονται στον κρατικό προϋπολογισμό⁶

-  Τον έλεγχο των οικονομικών λογαριασμών των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, ημικρατικών οργανισμών και των κρατικών επιχειρήσεων⁷.

Εκ των ανωτέρω είναι φανερό ότι:

-  Ο Γ. Ελεγκτής είναι αναρμόδιος στον καθορισμό της κυβερνητικής πολιτικής ούτε δικαιούται να κάνει κριτική Νόμων που ψήφισε η βουλή.

-  Στα πλαίσια αυτά είναι παντελώς αναρμόδιος στο να εκφράσει άποψη σε θέματα που καθορίζονται στους κανονισμούς λειτουργίας σχολείων όπως η ημερομηνία έναρξης και λήξης του σχολικού έτους, το ημερήσιο πρόγραμμα των σχολείων, οι σχολικές αργίες, ο εβδομαδιαίος χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στο σχολείο κλπ.

-  Είναι αναρμόδιος στο να καθορίσει τους όρους των κρατικών συμβολαίων ή να εκφράσει απόψεις για το περιεχόμενο τους. Η σύμβαση εργασίας ενός εκπαιδευτικού είναι ένα τέτοιο συμβόλαιο. Ο Γ. Ελεγκτής έχει δικαίωμα να ελέγξει αν τηρήθηκαν οι οικονομικοί όροι του συμβολαίου εργασίας του εκπαιδευτικού, όποιοι και να είναι. Δεν έχει δικαίωμα να ασκήσει κριτική στην ατομική, ή τη συλλογική σύμβαση εργασίας μας.

-  Είναι αναρμόδιος να εκφράσει άποψη για το αν μια ομάδα εργαζομένων πρέπει να κτυπά κάρτα, εφόσον το θέμα αυτό αφορά μόνο τις σχέσεις εργοδότη  εργοδοτούμενου και όχι την Ελεγκτική Υπηρεσία.

-  Είναι αναρμόδιος να εκφέρει γνώμη για εργασιακά θέματα όπως  το χρονικό μέγεθος της άδειας αναπαύσεως των εκπαιδευτικών.

-  Είναι αναρμόδιος να εκφέρει γνώμη για τις ημερομηνίες και τη χρονική διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών της Βουλής, των δικαστηρίων, των πανεπιστημίων και των σχολείων.

-  Είναι αναρμόδιος να εκφέρει άποψη για το ύψος των μισθών των εκπαιδευτικών, εφόσον αποτελούν εκπλήρωση Νόμου που ψήφισε η Βουλή.  (Του κρατικού προϋπολογισμού εν προκειμένω)

-  Δεν είναι δουλειά του Γενικού Ελεγκτή να κάνει συγκρίσεις σχετικά με τους μισθούς των εκπαιδευτικών σε διάφορες χώρες. Δεν προΐσταται της στατιστικής αλλά της ελεγκτικής υπηρεσίας.

-  Είναι αναρμόδιος ο Γ. Ελεγκτής να διατυπώνει κρίσεις για τα αποτελέσματα των μαθητών σε διεθνείς εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς.

-      Την ώρα που εργάζεται ο Γ. Ελεγκτής πρέπει να ελέγχει συμβόλαια και όχι να κάνει σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρέπει ο ίδιος, πρώτα και κύρια, να δίνει το παράδειγμα του έμπρακτου σεβασμού των χρημάτων των φορολογουμένων.

-  Ακόμα και το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα της ελευθερίας της άποψης το έχει υπερβεί. Γιατί επαναλαμβάνει τις ίδιες εμπρηστικές δηλώσεις χωρίς ποτέ να ακούει τον αντίλογο; Μας τα είπες, ξέρουμε την άποψη σου, ξέρουμε ότι παραμένεις αμετακίνητος σε αυτή. Δεν είναι ανάγκη να την επαναλαμβάνεις δέκα φορές την ημέρα.

-  Αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήθελε να διαμορφώνεις εκπαιδευτική πολιτική θα σε διόριζε Υπουργό Παιδείας και όχι Γενικό Ελεγκτή κ. Μιχαηλίδη.

-  Αναφορικά με την εκπαίδευση,  ο Γενικός Ελεγκτής έχει μόνο  δικαίωμα να ελέγχει τους οικονομικούς λογαριασμούς των Σχολικών Εφορειών, το βαθμό υλοποίησης του προϋπολογισμού  του Υπουργείου Παιδείας,  να ανιχνεύει περιπτώσεις διασπάθισης κονδυλίων στην ανέγερση και εξοπλισμό σχολικών κτιρίων  και γενικά την ανίχνευση οικονομικών παρατυπιών.

Αχαρακτήριστη εμπάθεια

Έντονα αρνητικά συναισθήματα εις βάρος των εκπαιδευτικών, εχθρότητα, μίσος κατά των ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Από αυτά τα συναισθήματα ξεχειλίζουν οι συχνές λεκτικές ομοβροντίες του Γενικού Ελεγκτή. Εντελώς απρόκλητα και απροκάλυπτα. Χωρίς τήρηση των στοιχειωδών κανόνων γλωσσικής δεοντολογίας. Δεν είμαι όμως ψυχολόγος. Γι’ αυτό δεν θα αποτολμήσω μια ψυχολογική αξιολόγηση της προσωπικότητας του κ. Γ.  Ελεγκτή. Θα ήθελα όμως να τελειώσω με μια φιλική παραίνεση:

« Συγκέντρωσε κ. Οδυσσέα την ενεργητικότητα σου για να ανακαλύψεις ποιος ευθύνεται για την αύξηση του δημόσιου χρέους από την κατάρρευση  του Συνεργατισμού. Βαριά πρόστιμα απειλούν την Κυπριακή Δημοκρατία για μη συμμόρφωση σε Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βρες τους πρωταίτιους και θέσε τους προ των ευθυνών τους. Υπάρχουν και άλλα  πολλά αναρίθμητα θέματα διασπάθισης δημοσίου χρήματος που θα μπορούσαν να κρατούν συνεχώς απασχολημένες όχι μία αλλά δύο ελεγκτικές υπηρεσίες. Επικεντρώσου στα λαμόγια και τα τρωκτικά που διαχρονικά και κατ’ επανάληψη ροκανίζουν το δημόσιο χρήμα. Σταμάτα να κτυπάς την εκπαίδευση και τους φουκαράδες τους εκπαιδευτικούς. Δεν ξέρω κανένα που κατάφερε να πλουτίσει από τον μισθό του δασκάλου. Υπάρχουν όμως πολλοί που δεν έχουν φορολογικό φάκελο και όμως είναι πάμπλουτοι! Ψάξε και βρες τους και άσε μας ήσυχους. Ο Σεπτέμβρης πλησιάζει και θα χρειαστούμε όλα τα ψυχικά αποθέματα για να φέρουμε εις πέρας το έργο μας!»

Σημειώσεις

 1. Σύνταγμα Κυπριακής Δημοκρατίας άρθρο 115
 2. Σύνταγμα Κυπριακής Δημοκρατίας άρθρο 116
 3. Σύνταγμα Κυπριακής Δημοκρατίας άρθρο 116, δεύτερη παράγραφος.
 4. Άρθρο 32-(3) Ν. 20(I)/2014
 5. Άρθρο 78-(4) Ν. 20(I)/2014
 6. Άρθρο 79-(4) Ν. 20(I)/2014
 7. Άρθρο 109-(3) Ν. 20(I)/2014
  *Μέλος ΔΣ ΑΚΙΔΑ 2017-2020

Αφήστε ένα σχόλιο

 • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Σούλα Κωνσταντίνου
Wed August 08, 2018, 14:50:06
Η άποψή σου ακόμη μια φορά εμπεριστατωμένη και σωστή.

Γιώργος Λόρδος
Mon August 06, 2018, 12:55:39
Αγαπητέ Κ. Πόλη,

Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας στην πλειονότητα των όσων με σαφήνεια έχετε αναφέρει στην ανάρτησή σας. Η Ελεγκτική Υπηρεσία και βέβαια δεν είχε κανένα δικαίωμα επέμβασης στα όσα αφορούν την εκπαίδευση, όπως μισθοδοσία, αργίες, κλείσιμο και έναρξη της εκάστοτε χρονικής χρονιάς, κριτική για της επιδόσεις μαθητών και καθηγητών, έλεγχος με κάρτα για την έγκαιρη προσέλευση στο σχολείο ( εκτός βέβαια εκεί που παρατηρούνται φαινόμενα αργοπορίας που παραμένουν χωρίς ουσιαστικό χειρισμό), άκρως προσβλητικούς και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τους εκπαιδευτικούς και τόσα άλλα που έχετε ήδη αναφέρει και ρυθμίζονται από την σχετική για την εκπαίδευση νομοθεσία όπως αυτή ψηφίστηκε από την Βουλή και τα οποία δεν βρίσκω σκόπιμο να επαναλάβω.

Θέλοντας όμως να είμαι δίκαιος, και σίγουρα χωρίς να θέλω να κάνω τον υπερασπιστή του Γενικού ελεγκτή -οι θέσεις μου είναι γνωστές εξάλλου και έχουν εκφραστεί σε προηγούμενα σημειώματά μου – είμαι υποχρεωμένος να αναφέρω πως, υπάρχουν πράγματα και δεδομένα που εκ παραδρομής θέλω να πιστεύω, καθώς και για σειρά χρόνων επικρατούν στην Παιδεία χωρίς ποτέ να έχουν περάσει από την βουλή για θεσμοθέτηση. Ουσιαστικά ευρίσκονται εκεί σαν διαχρονικές πρακτικές χωρίς καμιά νομική κάλυψη. Ένα τέτοιο παράδειγμα θα ήταν η μείωση των ωρών διδασκαλίας στην τάξη των εκπαιδευτικών, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας, οι απαλλαγές συνδικαλιστών για κάποιες ώρες για διευκόλυνση του συνδικαλιστικού τους έργου όπως γίνεται ανά το παγκόσμιο, παραχώρηση κάποιων περιόδων για προετοιμασία εκδηλώσεων, ορχήστρας, θέατρο κ.λ.π

Ως εκ τούτου και εφόσον όλοι ζητούμαι ο ΘΕΣΜΟΣ της Ελεγκτικής Υπηρεσίας τον οποίον θεωρώ και απαραίτητο και σημαντικότατο, να είναι αμερόληπτος και να βεβαιώνεται πως όλα βαίνουν καλώς και σύμφωνα με το γράμμα του νόμου όπως προβλέπεται από τις σχετικές νομοθεσίες, παρέχεται σε αυτήν το δικαίωμα επέμβασης στα σημεία εκείνα που διαχρονικά, νομοθετικά παραμένουν ακάλυπτα. Πάντα όμως με αμεροληψία, σύνεση, σεβασμό και αυστηρά μέσα στα πλαίσια δικαιοδοσίας της, χωρίς αχρείαστες και σίγουρα εκτός των ορίων της παρεκτροπές. Γιατί δεν με ενδιαφέρει και πολύ αν μέσα από πράξεις και αχρείαστο ή μεροληπτικό λόγο φθείρετε ο οποιοσδήποτε Ελεγκτής, αλλά σίγουρα με ενδιαφέρει να μην φθαρεί ο ΘΕΣΜΟΣ του Ελεγκτή.

Μέσα από αυτή την λογική για παράδειγμα, θεωρώ πως θα πρέπει να ρυθμιστεί και το θέμα των αποσπάσεων εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας και όχι μόνο. Με βάση πια νομοθετική δυνατότητα το Υπουργείο Παιδείας ή και άλλοι, αποσπούν εκπαιδευτικούς από τα σχολεία; Σε ποιο σημείο του προϋπολογισμού που κατατίθεται και εγκρίνεται από την βουλή προβλέπεται η απόσπαση μερικών εκατοντάδων από αυτούς αποστερώντας τους από τις τάξεις; Δεν είναι αυτό ένα θέμα νομικό που θα έπρεπε να απασχολήσει το γραφείο του Γενικού Ελεγκτή; Δεν ακούσαμε βέβαια κάτι σχετικό. Οι θέσεις αυτές θα έπρεπε να αποτελούν ξεχωριστό με πλήρη καθαρότητα και διαφάνεια μέρος του προϋπολογισμού.

Ένα δεύτερο σημείο όμως είναι η δυνατότητα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας να διεξάγει έλεγχο σε οτιδήποτε αφορά κονδύλια που έχουν απελευθερωθεί από την Βουλή, στους διάφορους τομείς, για διάφορους λόγους, νομικά πρόσωπα δημόσια και μη, υπουργεία κ.λ.π Μέσα σε αυτά βέβαια, όπως εξάλλου είναι φυσικό και αναμενόμενο, περιλαμβάνονται και τα κονδύλια του Υπουργείου Παιδείας. Γενικά όπου υπάρχει απελευθέρωση/διάθεση δημόσιου χρήματος, υπάρχει και η Υπηρεσία του Γενικού Ελεγκτή. Και είναι κατανοητό, γιατί διαφορετικά δεν θα είχε νόημα η ύπαρξη Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Είναι πολύ σημαντικό όμως στο σημείο αυτό να διευκρινιστεί πως ο έλεγχος που εξασκείται δεν είναι μόνο θέμα ισοζυγισμένων λογιστικών καταστάσεων της μορφή εσόδων και εξόδων (1+1=2) αλλά και ίσως πιο κύρια Διαχειριστικός έλεγχος, για να διαπιστωθεί αν τα κονδύλια που είχαν απελευθερωθεί από την βουλή, για παράδειγμα σε ένα Υπουργείο, είχαν διατεθεί σε ένα δεύτερο στάδιο από αυτό σωστά, αποτελεσματικά και αποδοτικά ( Νόμοι 2002 (Ν.113(Ι)/2002), (Ν. 20(I)/2014), 2002 (Ν.113(Ι)/2002) ). Και εφόσον οι εργατοώρες και ιδιαίτερα αυτές που δεν καλύπτονται από σχετική νομοθεσία, πάντα και παντού μεταφράζονται σε χρήματα παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου καθώς και η δυνατότητα εγγραφής παρατηρήσεων στην ετήσια έκθεσή της υπηρεσίας η οποία καθεχρονικά παραδίδεται στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας, οι οποίοι μεριμνούν για την κατάθεσή της ενώπιον της Βουλής. Είτε αυτό αρέσει ή δεν αρέσει.

Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι οι παράξενες χρονικές συγκυρίες με άλλα μεγάλα θέματα που απασχόλησαν και συνεχίζουν να απασχολούν την Κυπριακή κοινωνία, οι απώτεροι σκοποί και η αδυναμία κάποιων θεσμών να κατανοήσουν την πραγματική φύση του λειτουργήματος του εκπαιδευτικού. Ηθελημένα ή αθέλητα.

Έχοντας λοιπόν σαν πυξίδα το γενικό καλό της Δημόσιας Εκπαίδευσης, θεωρώ πως θα πρέπει οι νομοθετικές εκκρεμότητες στον χώρο της παιδείας να τύχουν επειγόντως νομοθετικής ρύθμισης, για να εκλείψουν τα κενά που δίνουν δικαιώματα και αφορμές, η Ελεγκτική Υπηρεσία αμερόληπτα (ιδιαίτερα σημαντικό) να επιτελέσει το καθήκον της, παραμένοντας μακριά από χαρακτηρισμούς και μονόπλευρες απαξιωτικές κορόνες για τους εκπαιδευτικούς, για να επέλθει ειρήνη, μετά από μια εντελώς αχρείαστη διαμάχη και να αφεθούν ελεύθεροι οι λειτουργοί της εκπαίδευσης απερίσπαστοι να εξασκήσουν το λειτούργημά τους. Για το καλό των παιδιών μας και του τόπου.
Γ. Λόρδος
( Εν αποστρατεία Εκπαιδευτικός )

Μαρία Γεωργίου
Sun August 05, 2018, 11:49:36
Μπράβο.

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
HPJETPRO
TEPAKKENITHESI
IDEP19
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
MOECEE
Middlesex2016