KESJULY18

2018-08-01 15:23:25
Παν. Κύπρου: Αιτήσεις για πλήρωση θέσης Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία της Νοηματικής γλώσσας

Παν. Κύπρου: Αιτήσεις για πλήρωση θέσης Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία της Νοηματικής γλώσσας


ΤΙΤΛΟΣ: Ειδικός Επιστήμονας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Με σύμβαση απασχόλησης και δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης για τις ακόλουθες περιόδους:

α) Χειμερινό Εξάμηνο 2018/19 (Σεπτέμβριος 2018 – Δεκέμβριος 2018)

β) Εαρινό Εξάμηνο 2018/19 (Ιανουάριος 2019 – Μάιος 2019)

ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση θέσης Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία της Νοηματικής γλώσσας για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018/19  ή/και το Εαρινό Εξάμηνο 2018/19. Η τελική εργοδότηση εξαρτάται από τον αριθμό των φοιτητών που θα εγγραφούν στα προγράμματα εκμάθησης της Νοηματικής γλώσσας.

Οι υποψήφιοι/Οι υποψήφιες πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Masters) στη Παιδαγωγική Εκπαίδευση ή Ειδική Εκπαίδευση ή σε άλλο παρεμφερή κλάδο, από αναγνωρισμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (με ειδίκευση στη Νοηματικής Γλώσσας).

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

Σημειώνεται ότι το μάθημα θα διδάσκεται ανάλογα με τα ακροατήρια που θα προκύψουν στο πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Παιδαγωγική Εκπαίδευση ή Ειδική Εκπαίδευση ή σε άλλο παρεμφερή κλάδο από αναγνωρισμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
  • Εμπειρία στη Διδασκαλία της Νοηματικής γλώσσας για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.

Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι που καλύπτουν ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω προσόντα:

  • Πρώτο πτυχίο στα Παιδαγωγικά ή Ειδική Εκπαίδευση ή σε άλλο παρεμφερή κλάδο.
  • Γνώση και εμπειρία στη χρήση εκπαιδευτικής τεχνολογίας στη Διδασκαλία της Νοηματικής Γλώσσας.
  • Ενεργή επαγγελματική ανάπτυξη, όπως:  (α) συμμετοχή ή παρουσίαση σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και ημερίδες κατά τη διάρκεια των  τελευταίων 5 χρόνων, (β) χαρτοφυλάκιο διδασκαλίας (π.χ. περιγραφές μαθημάτων [syllabi], βιβλιογραφία, αξιολογήσεις μαθημάτων και ανάπτυξη νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων), (γ) συμμετοχή σε  εθνικούς και διεθνείς εκπαιδευτικούς ή ακαδημαϊκούς οργανισμούς.
  • Ενδιαφέρον  σε διεπιστημονικές και διαπολιτισμικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις στη  διδασκαλία της Νοηματικής Γλώσσας.  

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Η ωριαία αμοιβή για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα ορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες εργοδότησης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου στα 40 ευρώ για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Master, από το οποίο ποσό θα αφαιρούνται εισφορές εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

Ι  Βιογραφικό σημείωμα (στα Ελληνικά ή Αγγλικά).

ΙΙ  Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (στα Ελληνικά ή Αγγλικά).  

ΙΙΙ Αντίγραφα των Πτυχίων με μετάφραση στα Ελληνικά ή Αγγλικά όπου χρειάζεται. 

(Δυνατό κατά τη διαδικασία πρόσκλησης των υποψηφίων να ζητηθούν τα πρωτότυπα τίτλων σπουδών και πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα μεταφράσεων)

IV Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας δυο τουλάχιστον προσώπων που γνωρίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και σταδιοδρομία από τα οποία δυνατό να ζητηθούν συστάσεις

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους αιτητές/αιτήτριες να προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ).

Οι αιτητές/αιτήτριες δεν είναι απαραίτητο να έχουν την Ελληνική ως τη μητρική τους γλώσσα.

Σε περίπτωση που το άτομο που θα επιλεγεί απασχολείται σε δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσει σχετική άδεια από το αρμόδιο Τμήμα/Υπουργείο ή ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Τα πιο πάνω πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή PDF  μέχρι και την Δευτέρα20 Αυγούστου 2018 η ώρα 14.00, στη διεύθυνση: lcentre@ucy.ac.cy  Για πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνείτε στο (τηλ.: + 357 2289 2901).

Ελλιπείς αιτήσεις ή αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα ληφθούν υπόψη.


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
EDUFAIR
IDEP19
MIMSEPT
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
CYIMASTER
MOECEE
Middlesex2016