KESJULY18

2018-08-01 15:09:30
Παν. Κύπρου: Αιτήσεις για θέσεις ειδικών επιστημόνων για διδασκαλία της Ρωσικής γλώσσας

Παν. Κύπρου: Αιτήσεις για θέσεις ειδικών επιστημόνων για διδασκαλία της Ρωσικής γλώσσας


ΤΙΤΛΟΣ: Ειδικός Επιστήμονας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Σύμβαση απασχόλησης από το Χειμερινό Εξάμηνο 2018/2019 με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης για τα επόμενα εξάμηνα, σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση αριθμού θέσεων Ειδικών Επιστημόνων για τη διδασκαλία της Ρωσικής γλώσσας από το Χειμερινό Εξάμηνο 2018/19 με δυνατότητα ανανέωσης για τα επόμενα εξάμηνα. Η τελική εργοδότηση εξαρτάται από τον αριθμό των φοιτητών που θα εγγραφούν στα προγράμματα εκμάθησης της Ρωσικής γλώσσας.

Οι υποψήφιοι/Οι υποψήφιες πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Masters) στη Διδακτική της Ρωσικής ως ξένης γλώσσας ή στη Ρωσική γλώσσα ή Φιλολογία ή σε παρεμφερή κλάδο.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

Σημειώνεται ότι ο χρόνος διδασκαλίας κάθε μαθήματος γλώσσας προπτυχιακού επιπέδου είναι 3 ώρες εβδομαδιαίως επί 15 εβδομάδες κατά τα Χειμερινά και Εαρινά Εξάμηνα, και 6 ώρες εβδομαδιαίως επί 7 εβδομάδες για τα Θερινά Εξάμηνα.  Οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν θα διδάξουν μαθήματα βάση των αναγκών διδασκαλίας που θα προκύψουν.  Τα μαθήματα του Προγράμματος Ενηλίκων είναι βραδινά, 4-5 ώρες εβδομαδιαίως ανά ακροατήριο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Μasters) στη Διδακτική της Ρωσικής ως ξένης γλώσσας ή στη Ρωσική Γλώσσα ή Φιλολογία ή σε παρεμφερή κλάδο.  
  • Εμπειρία στη Διδασκαλία της Ρωσικής ως ξένης γλώσσας για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι που καλύπτουν ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω προσόντα:

  • Πρώτο πτυχίο στη Διδακτική της Ρωσικής ως ξένης γλώσσας, ή στη Ρωσική Γλώσσα ή Λογοτεχνία ή σε παρεμφερή κλάδο.
  • Εμπειρία στη διδασκαλία της Ρωσικής ως ξένης γλώσσας σε αναγνωρισμένο ίδρυμα δευτεροβάθμιας/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Γνώση και εμπειρία στη χρήση εκπαιδευτικής τεχνολογίας στη διδασκαλία ξένων γλωσσών.
  • Ενεργή επαγγελματική ανάπτυξη, όπως: (α) συμμετοχή ή παρουσίαση σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και ημερίδες κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 χρόνων, (β) χαρτοφυλάκιο διδασκαλίας (π.χ. περιγραφές μαθημάτων [syllabi], βιβλιογραφία, αξιολογήσεις μαθημάτων και ανάπτυξη νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων), (γ) συμμετοχή σε εθνικούς και διεθνείς εκπαιδευτικούς ή ακαδημαϊκούς οργανισμούς.
  • Γνώση δύο ξένων γλωσσών επιπρόσθετα της μητρικής.
  • Ενδιαφέρον για διεπιστημονικές και διαπολιτισμικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών. 

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Η ωριαία αμοιβή ανέρχεται στα 40 ευρώ για τα προπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Κύπρου (από τα ποσά αυτά θα αφαιρούνται εισφορές εργοδοτουμένου στα διάφορα Ταμεία του κράτους) και σε 30 ευρώ για το Πρόγραμμα Ενηλίκων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

Ι.             Βιογραφικό σημείωμα (στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά και επιπλέον στη γλώσσα για την οποία υποβάλλουν την αίτηση).

ΙΙ.            Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη γλώσσα εξειδίκευσής τους.  

ΙΙΙ.           Αντίγραφα των Πτυχίων με μετάφραση στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά όπου χρειάζεται. 

(Κατά τη διαδικασία πρόσκλησης σε συνέντευξη των υποψηφίων ενδέχεται να ζητηθούν τα πρωτότυπα των τίτλων σπουδών και πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα μεταφράσεων)

ΙV.           Περιγραφή 2 μαθημάτων «Syllabi» επιπέδου Β1 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τη Διδασκαλία της Ρωσικής ως ξένης γλώσσας.

V.            Δύο (2) συστατικές επιστολές από άτομα που γνωρίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και σταδιοδρομία.

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους αιτητές/αιτήτριες να προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ).

Οι αιτητές/αιτήτριες δεν είναι απαραίτητο να έχουν την Ελληνική ως τη μητρική γλώσσα.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν από Ειδική Επιτροπή να παρουσιαστούν για προσωπική συνέντευξη, στην οποία θα χρειαστεί να παρουσιάσουν δειγματικό μάθημα διάρκειας 45 λεπτών σε χρονικό περιθώριο 10 λεπτών.

Σε περίπτωση που το άτομο που θα επιλεγεί εργάζεται στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσει σχετική άδεια από το αρμόδιο Τμήμα/Υπουργείο ή ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Τα πιο πάνω πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή PDF μέχρι και τη Δευτέρα20 Αυγούστου 2018 η ώρα 14.00, στη διεύθυνση: lcentre@ucy.ac.cy. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνείτε στο τηλ.: + 357 2289 2901.

Ελλιπείς αιτήσεις ή αιτήσεις που θα αποσταλούν μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα ληφθούν υπόψη.


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
INKPAIDEIA19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016