KESJULY18

2018-07-29 17:30:37
Δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου… Φτάνει αποκοπές. Μας έχετε πάρει ήδη πάρα πολλά

Δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου… Φτάνει αποκοπές. Μας έχετε πάρει ήδη πάρα πολλά


ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ Α. ΠΟΛΗ*

Υπάρχει υπερβολικό «λίπος» στην εκπαίδευση; Ο προϋπολογισμός του ΥΠΠ θα πηγαίνει όλος σε μισθούς σε λίγα χρόνια αν δεν γίνει οικονομικός εξορθολογισμός. Αυτά λέει η μαύρη προπαγάνδα για να αυξήσουν μονομερώς τις ώρες εργασίας μας. Ποια είναι όμως η πραγματικότητα;

Η πραγματικότητα είναι ότι οι μισθοί και οι συντάξεις των εκπαιδευτικών έχουν μειωθεί δραστικά μετά το 2011. Οι πλείστες των αποκοπών αυτών συνεχίζουν να ισχύουν και σήμερα. Ενώ άλλες κατηγορίες εργαζομένων στο δημόσιο τομέα όπως οι γιατροί και οι νοσοκόμοι κέρδισαν πρόσφατα μισθολογικές αναβαθμίσεις εμάς προσπαθούν να μας περάσουν από  νέο μνημόνιο. Ενώ οι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία πέτυχαν να έχουν την ίδια άδεια ασθενείας με τους μόνιμους, στην εκπαίδευση το Υπουργείο προσπαθεί να αυξήσει τις ώρες εργασίες σε υπερήλικες εκπαιδευτικούς που εργάζονται υπό αντίξοες συνθήκες σε παραβατικές τάξεις. Στο πρώτο μνημόνιο μας πετσόκοψαν τους μισθούς. Δεχτήκαμε με ιώβεια υπομονή τα κτυπήματα. Τώρα θέλουν να δουλεύουμε περισσότερο για τους ίδιους πετσοκομμένους μισθούς.

Τι χάσαμε τα τελευταία έξι χρόνια

Επειδή νομίζουν ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου καταγράφουμε πιο κάτω τις οδυνηρές αποκοπές που δεχτήκαμε τα τελευταία  χρόνια. Οι απώλειες της εξαετίας, σωρευτικά αθροίζονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Μισθολογικές αποκοπές που μας έμειναν από την περίοδο 2011-2014. (Μνημόνιο)

 1. Επιβολή εισφοράς 3% για το επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων.
 2. Αύξηση των εισφορών στο Ταμείο Χηρών από 0,75% σε 2%
 3. Επιβολή εισφοράς 1,5% για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα κρατικά νοσοκομεία, χωρίς να καλυπτόμαστε από σχέδιο υγείας με περίθαλψη στον ιδιωτικό τομέα, όπως έχουν οι τραπεζικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των ημικρατικών οργανισμών.  
 4. Αύξηση των εισφορών στο ΤΚΑ για όσους δικαιούνται επαγγελματικής σύνταξης από 3,45% το 2011 σε 3,95% που ισχύει σήμερα.
 5. Αύξηση των εισφορών των νεοεισερχομένων υπαλλήλων από 6,8% το 2011 σε 7,8% σήμερα (2018)
 6. Μη παραχώρηση των προσαυξήσεων των ετών 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 με σωρευτική κυλιόμενη απώλεια 10% έως 12% επί των καθαρών μισθών μας σε βάθος μέχρι 20 χρόνια.
 7. Μείωση των μισθών των νεοεισερχομένων κατά 10% για τα πρώτα δύο χρόνια της υπηρεσίας τους και συνακόλουθη απώλεια δύο προσαυξήσεων καθ’ όλη την περίοδο ανέλιξης τους στις συνδυασμένες κλίμακες Α8-Α10-Α11. [ Μισθολογική απώλεια για 23 χρόνια ]
 8. Ως αποτέλεσμα της μείωσης των εισαγωγικών μισθών κατά 10% [παρ. 7] ο χρόνος μισθολογικής ωρίμανσης των νεοεισερχομένων εκπαιδευτικών αυξάνεται από 21 σε 23 χρόνια με σωρευτική απώλεια πέραν των σαράντα χιλιάδων ευρώ!
 9. Αύξηση του ανώτερου φορολογικού συντελεστή φυσικών προσώπων από 30% που ίσχυε το 2011 σε 35% που ισχύει σήμερα. Επηρεάζει διευθυντές και πάνω.
 10. Επιβολή έκτακτης αφορολόγητης εισφοράς 1,5% έως 3,5% για εισοδήματα άνω των € 1500 ευρώ την περίοδο 2012-2016. Η αποκοπή αυτή σταμάτησε την 1η Ιανουαρίου 2018.
 11. Επιβολή κλιμακωτής αποκοπής 3,8% έως 17,5% από το πρώτο ευρώ. Η κλιμακωτή αποκοπή θα μειωθεί σταδιακά από την 1/7/2018 και θα μηδενιστεί την 1/1/2023. Μέση συνολική απώλεια όχι λιγότερη από πενήντα χιλιάδες ευρώ την δεκαετία 2012-2022 που ίσχυε η αποκοπή.
 12. Κατάργηση της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών την περίοδο 2012-2017.
 13. Επαναφοράτης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής των μισθών από το 100% του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που ίσχυε το 2011 μόνο στο 50% από το 2018 και μετά. Έτσι αν ο πληθωρισμός αυξηθεί κατά 2% οι μισθοί θα αυξηθούν με καθυστέρηση ενός έτους μόνο κατά 1%  και η αγοραστική τους αξία θα μειωθεί κατά 1%.
 14. Εκτός της παροχής ΑΤΑ κατά το ήμισυ, ο χρόνος τιμαριθμικής αναπροσαρμογής από εξάμηνος έγινε ετήσιος με συνακόλουθη εξάμηνη καθυστέρηση στην καταβολή της ΑΤΑ κάθε χρόνο.
 15. Απώλεια του δικαιώματος για επίδομα ανεργίας στους χιλιάδες αδιόριστους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στο Ολοήμερο, το θερινό και τα Κ.Ι.Ε. λόγω της εργοδότησης τους με καθεστώς αγοράς υπηρεσιών.
 16. Πληρωμή διπλών κοινωνικών ασφαλίσεων από τους «αυτοτελώς εργαζόμενους» εκπαιδευτικούς του ολοήμερου σχολείου, των θερινών, των ΚΙΕ κλπ. Πληρώνουν 14,6% ενώ ως μισθωτοί θα πλήρωναν 7,8%.
 17.  Οι αυξημένες εισφορές των «αυτοτελώς εργαζομένων εκπαιδευτικών» γίνονται για απολαβές πείνας ύψους μόλις €600 μηνιαίως! Παρόλα αυτά κανένας αξιωματούχος δεν κάκισε τους εξευτελιστικά χαμηλούς μισθούς των συναδέλφων αυτών!

Συμπεράσματα

 1. Από τα 17 μέτρα που επιβλήθηκαν λόγω μνημονίου, μόνο ένα έχει καταργηθεί  [έκτακτη εισφορά] ενώ η κλιμακωτή μόνιμη αποκοπή θα καταργηθεί σταδιακά ως το 2023, αν δεν χρειαστεί, ως τότε, να διασωθεί κάποια άλλη τράπεζα.
 2. Η σωρευτική απώλεια εισοδήματος, από τις 5 αποκοπές του μνημονίου που θα ισχύουν εσαεί ισχύουν ανέρχεται σε 25% - 30%.

Λογιστικές αλχημείες για να μας παρουσιάσουν ως υψηλόμισθους

 1. Οι ονομαστικοί μισθοί έμειναν οι ίδιοι παρόλο που αυξήθηκαν οι αποκοπές!  Οι εκπαιδευτικοί έχασαν μέχρι €800 μηνιαίως από τον καθαρό μισθό τους, όμως στις καταστάσεις μισθοδοσίας  οι ακάθαρτες απολαβές τους φαίνονται αλώβητες όπως ήταν το 2011! Ένα τρομερό λογιστικό κόλπο που τις συνέπειες του θα αναφέρουμε πιο κάτω.
 2. Ως  αποτέλεσμα οι διάφοροι επικριτές, όπως ο Γ. Ελεγκτής,  συνέχισαν να κατηγορούν τους εκπαιδευτικούς ως υψηλόμισθούς χρησιμοποιώντας αριθμούς που ισχύουν μόνο πάνω στα χαρτιά!
 3. Οι καθαροί μισθοί των εκπαιδευτικών, δηλαδή το ποσό που παίρνουν κάθε μήνα στο χέρι, είναι 30% - 35% χαμηλότερο από τους ονομαστικούς μισθούς που προβάλλονται για λόγους προπαγάνδας από τα ΜΜΕ για να πείσουν τον κόσμο ότι τρώμε με χρυσά κουτάλια.
 4. Συνακόλουθα ως αναφέρεται στην παράγραφο (3), το καθαρό ετήσιο μισθολογικό κόστος της δημόσιας εκπαιδευτικής υπηρεσίας δεν είναι €520 εκατομμύρια  αλλά €330 έως €360 εκατομμύρια κατά προσέγγιση.
 5. Ως αποτέλεσμα της λογιστικής διατήρησης των ονομαστικών μισθών σε ψηλά επίπεδα, οικογένειες που οι δύο γονείς είναι εκπαιδευτικοί δεν παίρνουν πλέον επιδόματα τέκνων, ή φοιτητικές χορηγίες. Άλλες οικογένειες παίρνουν χαριστικά τα επιδόματα αυτά επειδή έχουν αδήλωτα εισοδήματα. Έτσι καρπούνται χιλιάδες ευρώ! Μόνο η απώλεια της φοιτητικής χορηγίας ενός τέκνου μπορεί να ανέλθει μέχρι €3400  ετήσια δηλαδή δύο καθαρούς μηνιαίους μισθούς στη βάση της Α8!
 6. Λόγω της κατάργησης του επιδόματος οδοιπορικών και ενοικίου ήδη από το 2001, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν μακριάαπό την έδρα τους δαπανούν μέχρι 20% των μισθών τους σε καύσιμα, φθορές και έξοδα παραστάσεως!

Δραστικές αποκοπές επί συντάξεων και φιλοδωρημάτων

 1. Κατάργηση του επαγγελματικού σχεδίου συντάξεων για  εκπαιδευτικούς που μονιμοποιούνται κατά ή μετά την 1η Οκτωβρίου 2011
 2. Κατάργηση του εφάπαξ φιλοδωρήματος για  εκπαιδευτικούς που μονιμοποιούνται κατά ή μετά την 1η Οκτωβρίου 2011. Απώλεια κατά τη συνταξιοδότηση πέραν των € 100 000 [ Εκατό χιλιάδων ευρώ !! )
 3. Υπολογισμός των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των εκπαιδευτικών που εμπίπτουν στο επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων από 1η Ιανουαρίου 2013 με βάση το μέσο όρο των απολαβών όλης της υπηρεσίας και όχι τον τελευταίο μισθό. Ως αποτέλεσμα κάθε μήνας υπηρεσίας από το 2013 και μετά θεμελιώνει 25% λιγότερα συνταξιοδοτικά δικαιώματα σε σύγκριση με τα δικαιώματα που θεμελίωνε ένας μήνας υπηρεσίας ως το Δεκέμβρη του 2012.
 4. Επιβολή ποινών 5,7% έως 34% στις συντάξεις του επαγγελματικού σχεδίου που θεμελιώνονται για υπηρεσία κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 σε περίπτωση πρόωρης αφυπηρέτησης. [ Μέση μείωση 4,25% ανά έτος πρόωρης αφυπηρέτησης]
 5. Επιβολή ποινών 2,9% έως 32,1% στα εφάπαξ φιλοδωρήματα  του επαγγελματικού σχεδίου συντάξεων που θεμελιώνονται κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 σε περίπτωση πρόωρης αφυπηρέτησης. [ Μέση μείωση εφάπαξ 1,8% ανά έτος πρόωρης αφυπηρέτησης ]
 6. Φορολόγηση του εφάπαξ φιλοδωρήματος που θεμελιώνεται για υπηρεσία από 1ης Ιανουαρίου 2013 για σκοπούς φόρου εισοδήματος. [Περαιτέρω απώλεια 30%]
 7. Αύξηση του χρονικού ορίου υποχρεωτικής αφυπηρέτησης κατά δύο χρόνια από 1ης Ιανουαρίου 2016.
 8. Συνακόλουθη σταδιακή αύξηση της ελάχιστης ηλικίας έναρξης καταβολής της σύνταξης σε περίπτωση πρόωρης αφυπηρέτησης κατά 2 χρόνια ως την 1/1/2022.
 9. Πρόνοια για περεταίρω αύξηση του ορίου υποχρεωτικής συνταξιοδότησης, κάθε πέντε χρόνια, με πρώτη αναπροσαρμογή από 1/1/2024.
 10. Κατάργηση της επιστροφής της συνεισφοράς 2% των αγάμων στο Ταμείο  Συντάξεων Χηρών.
 11. Αθέτηση, μέχρι στιγμής (Ιούλιος 2018) της υποχρέωσης της Κυβέρνησης για θεσμοθέτηση ταμείου προνοίας για νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς που δεν εμπίπτουν  στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Συμπεράσματα για το κόστος των συντάξεων

 1. Όσοι μονιμοποιούνται μετά την 1/10/2011 θα χάσουν τουλάχιστο εκατό χιλιάδες ευρώ λόγω απώλειας εφάπαξ και τουλάχιστον διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ από την κατάργηση της επαγγελματικής σύνταξης
 2. Οι σωρευτικές απώλειες σε δικαιώματα από 1/1/2013 πλησιάζουν το 50% για όσους διατηρούν, κουτσουρεμένα έστω, κάποια συνταξιοδοτικά δικαιώματα.
 3. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης παραβιάζεται επειδή, όσο πιο αργά διορίστηκε κάποιος, τόσα πιο πολλά συνταξιοδοτικά δικαιώματα χάνει, με αποκορύφωμα αυτούς που διορίστηκαν μετά το 2011 που τα χάνουν όλα.
 4. Η αρχή της αναλογικότητας παραβιάζεται από την κατακράτηση δεκάδων χιλιάδων εισφορών των αγάμων στο Ταμείο Χηρών. Πριν το 2011 επιστρέφονταν.

Τελικές σκέψεις

 1. Μπορεί για τους άλλους δημόσιους υπαλλήλους το μνημόνιο να τελείωσε για εμάς τώρα αρχίζει.
 2. Οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών επιδεινώνονται ραγδαία λόγω παραβατικότητας και γραφειοκρατίας.
 3. Η μείωση του χρόνου εργασίας λόγω βιολογικού παράγοντα ισχύει σε όλη τη δημόσια υπηρεσία, εφόσον οι αρχαιότεροι υπάλληλοι έχουν 10 μέρες περισσότερη άδεια αναπαύσεως από τους νεότερους.  
 4. Ο Γενικός Ελεγκτής δεν έχει κανένα παράπονο επειδή οι δημόσιοι υπάλληλοι με 15+ χρόνια υπηρεσίας εργάζονται δύο πενθήμερες εβδομάδες λιγότερο από συναδέλφους τους με 1-5 χρόνια υπηρεσίας.
 5. Το διευθυντικό προσωπικό στη Δημοτική Εκπαίδευση έχει μεγαλύτερο διδακτικό χρόνο από διευθυντικό προσωπικό άλλων χωρών αλλά όλοι οι επικριτές μας ξέχασαν να το αναφέρουν.
 6. Επιλέγουν ότι δεδομένα τους συμφέρει για να δημιουργούν εντυπώσεις εις βάρος μας
 7. Ο χρόνος αναμονής για διορισμό στη δημοτική εκπαίδευση αυξήθηκε από 0 χρόνια το 2005 σε 10+ χρόνια σήμερα.
 8. Ενώ το 2005 μαθητές με 19,5 γενικό έμπαιναν στα παιδαγωγικά τμήματα σήμερα μπαίνουν με 16,5 γενικό στα δημόσια πανεπιστήμια και με 11 γενικό στα ιδιωτικά. Η απαξίωση προφανής. Αν συνεχιστεί έτσι το κτύπημα του δημόσιου σχολείου  σε 10 χρόνια από σήμερα θα εισάγουμε εκπαιδευτικούς από τις Φιλιππίνες.
 9. Η όλη προσπάθεια αποσκοπεί, με την απαξίωση των εκπαιδευτικών, στο σκαρτάρισμα της εκπαίδευσης και την τελική ιδιωτικοποίηση της.
 10. Γιατί δημιούργησαν το νέο σύστημα διορισμών αφού είχαν σκοπό να περικόψουν τις θέσεις νέων διορισμών με αύξηση του διδακτικού χρόνου των υφιστάμενων εκπαιδευτικών; Γιατί ενέπαιξαν τους άνεργους εκπαιδευτικούς;

Θα τους αφήσουμε να μας οδηγήσουν ως πρόβατα στη σφαγή ή θα αγωνιστούμε; Πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εμάς δεν θα παραδοθούμε χωρίς να αγωνιστούμε για τα αυτονόητα. 

 *Μέλος ΔΣ ΑΚΙΔΑ 2017-2020


Αφήστε ένα σχόλιο

 • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Άντρη Αντρέου
Sun July 29, 2018, 21:18:44
Ελπίζω όλα τα πιο πάνω να μην τα ξεχάσουν οι συντεχνίες μας όταν θα συζητούν από βδομάδαςε το Υπουργείο.
Τα πιο πάνω στοιχεία πρέπει να δοθούν σε όλα τα ΜΜΕ. Ο περισσότερος κόσμος δεν έχει ιδέα.

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
MIMSEPT
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
MOECEE
Middlesex2016