KESJULY18

2018-07-18 22:04:49
Θεολογική Σχολή: Προκήρυξη μίας νέας θέσης Ακαδημαϊκού Συνεργάτη για διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας

Θεολογική Σχολή: Προκήρυξη μίας νέας θέσης Ακαδημαϊκού Συνεργάτη για διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας


Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου (Θ.Σ.Ε.Κ.), Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.), προκηρύσσει μία (1) θέση Ακαδημαϊκού Συνεργάτη – Ειδικό Προσωπικό για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας και δέχεται αιτήσεις για την πλήρωσή της.

Τίτλος: Ακαδημαϊκός Συνεργάτης – Ειδικό Προσωπικό.

Κατηγορία: Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για δύο εξάμηνα με δυνατότητα ανανέωσης

Τόπος Εργασίας: Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, Ισοκράτους 1-7, Λευκωσία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:

Η θέση Ακαδημαϊκού Συνεργάτη (ΑΣ) στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου είναι καθορισμένης διάρκειας, με σύμβαση μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου, για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας ή έρευνας. Η πλήρωση της θέσης Ακαδημαϊκού Συνεργάτη – Ειδικό Προσωπικό για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας, για τον Κλάδο – Πρόγραμμα Σπουδών «Θεολογία (4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο)», θα είναι για δύο εξάμηνα (το Χειμερινό Εξάμηνο 2018‐2019 και το Εαρινό Εξάμηνο 2018‐2019) με δυνατότητα ανανέωσης.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

Διδασκαλία του μαθήματος:

  1. ΘΕΟ.143 Ξένη Γλώσσα (Π.Ε.), Αγγλικά (Eπ)
  1. ΘΕΟ.144 Ξένη Γλώσσα (Π.Ε.), Αγγλικά (Eπ)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  1. Διδακτορικός Τίτλος στο αντικείμενο ή σε συναφές αντικείμενο. Προηγούμενη διδακτική εμπειρία στο υπό προκήρυξη αντικείμενο θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

Η αμοιβή των Ακαδημαϊκών Συνεργατών με Διδακτορικό Τίτλο είναι €55.00 την ώρα (μικτά). Η πληρωμή γίνεται ως εξής: αμοιβή x 3 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα (ένα μάθημα αντιστοιχεί σε 3 ώρες διδασκαλίας, 2 μαθήματα σε 6 ώρες διδασκαλίας κ.ο.κ) x 15 εβδομάδες που διαρκεί το Χειμερινό Εξάμηνο.

Οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν:

  1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
  2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου).
  3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
  4. Μία (1) συστατική επιστολή, στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος και τα λοιπά έγγραφα θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικώς στον Κλάδο Θεολογίας, της Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου στο info@theo.ac.cy , το αργότερο μέχρι τις 22 Αυγούστου 2018.

Ο/H υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές/ Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία του Κλάδου. Τηλέφωνο: 22443060, e‐mail: info@theo.ac.cy .

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Αρχές γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων («GDPR»/«ΓΚΠΔ»)

  1. Βάσει του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων («GDPR»/«ΓΚΠΔ»), που τέθηκε σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018, επιβάλλεται η εμπιστευτική διαχείριση των αρχείων που θα υποβάλετε και η καταστροφή τους μετά από το πέρας της επεξεργασίας τους.
  2. Με βάση την αρχή του περιορισμού της αποθήκευσης (Άρθρο 5(1)(ε)) όταν εκπληρωθεί ο σκοπός μιας επεξεργασίας, η κατηγορία των δεδομένων που αφορούν στη συγκεκριμένη επεξεργασία πρέπει να διαγράφονται. Συγκεκριμένα  το Άρθρο 5(1)(ε) αναφέρει:

 ε) διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο παρών κανονισμός για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»).

Κωδικός Προκήρυξης:     2018_07_18_Φ._Θ.Σ.Ε.Κ.3.04.2_Ακ_Συν_Αγγλ


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
HPJETPRO
TEPAKKENITHESI
IDEP19
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
MOECEE
Middlesex2016