KESJULY18

2018-07-10 11:28:01
Φωνή αγωνίας-Σιωπή Δημοκρατίας

Φωνή αγωνίας-Σιωπή Δημοκρατίας


ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΚΑΝΙΚΛΙΔΗ*

     Η αντίστροφη μέτρηση της «στελέχωσης σχολικών μονάδων» ξεκίνησε με τη συνάντηση της ΟΕΛΜΕΚ με τον ΥΠΠ, στις 2 Ιουλίου, στην οποία και οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις αντιμετωπιστήκαν με εμφανή απαξίωση από τον έντιμο Υπουργό.

   Στην εν λόγω συνάντηση, την ενημέρωση και το συντονισμό τον είχε αποκλειστικά ο Υπουργός. Όχι μόνο το ύφος αλλά και το περιεχόμενο καθώς και ο τρόπος παρουσίασης των ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ αποφάσεών του, υποδήλωναν ότι ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΕ τροχιά σύγκρουσης μεταξύ του ΥΠΠ και των συνδικαλιστικών εκπαιδευτικών οργανώσεων.

    Ενδεικτικό της προκλητικότητάς του, η εξ’ αρχής τοποθέτησή του για «διάλογο» και «συναίνεση», και η αναίρεσή τους στη συνέχεια από τον ίδιο. Συγκεκριμένα, εξίσωσε καθένα καθήκον που διεκπεραιώνει ο εκπαιδευτικός στη σχολική του μονάδα με τα αντίστοιχα Ευρώ που διατίθενται για το σκοπό αυτό. Ενδεικτικό της απαξίωσης από έναν Υπουργό που πέρασε από την «εκπαιδευτική αλυσίδα» να απαξιοί το ρόλο του Υπευθύνου Τμήματος, των σχολικών εκδηλώσεων, τη Χορωδία και Ορχήστρα, το θεσμό της Βιβλιοθήκης και τόσα άλλα που ομορφαίνουν τη μαθητική ζωή και τη ζωή γονιών και κηδεμόνων των παιδιών.

    Το «μέτωπο» των συνδικαλιστικών οργανώσεων συνασπίστηκε εξ’ αρχής από τον τρόπο με τον οποίο ο Υπουργός διαχειρίστηκε τις εκπαιδευτικές Οργανώσεις. Εδραιώθηκε μετά από 48 ώρες, όταν το Υπουργικό Συμβούλιο υιοθέτησε τις ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ εισηγήσεις του Υπουργού και επισημοποιήθηκε η ύπαρξή του, την 9η Ιουλίου 2018 με μια πρωτοφανή ενέργεια, την κοινή σύγκληση των τριών Κεντρικών Διοικητικών Συμβουλίων τους και την ομόφωνη απόφασή τους για τα ακόλουθα:

  1. Καλούν τον ΥΠΠ να αποσύρει τα μέτρα που αποφασίστηκαν μονομερώς και να αρχίσει διάλογο από μηδενική βάση για οποιοδήποτε θέμα ή να υποβάλει την παραίτησή του.
  2. Τα σχολεία δεν θα ανοίξουν το Σεπτέμβρη με ευθύνη του ΥΠΠ, αν δεν αποσυρθούν τα μέτρα.
  3. Θα πραγματοποιηθεί διάσκεψη Τύπου την Πέμπτη 12/7, η ώρα 10:00π.μ.
  4. Θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το ΥΠΠ την Παρασκευή 13/7, η ώρα 10:00π.μ.

   Η τροχιά σύγκρουσης που μας επεβλήθη ήταν προϊόν προσωπικών χειρισμών του Υπουργού, επικαλούμενος την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή. Παρόμοιες εκθέσεις αποστέλλονται ετησίως στον εκάστοτε  Υπουργό και οι οποίοι τυγχάνουν χειρισμού κατά το δοκούν.

   Τέλος, παρακαλούμε τον Προέδρο κ. Νίκο Αναστασιάδη, όπως δεν προωθήσει τις συγκεκριμένες προτάσεις του Υπουργού Παιδείας, καθότι αυτές αποτελούν «εκρηκτική ύλη» στα χέρια της Κυβέρνησης όσον αφορά τα θέματα Παιδείας. Στην παρούσα φάση, μόνο ο Πρόεδρος μπορεί να ξεκλειδώσει την πόρτα του διαλόγου όπως την επιζητούν οι τρεις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις. Θεωρούμε ότι η χώρα ταλανίζεται με σοβαρότερα θέματα την παρούσα περίοδο και είναι αχρείαστη μια  επιπλέον σύγκρουση.

    Ευελπιστούμε στον κ. Ν. Αναστασιάδη όπως εισακούσει τη φωνή αγωνίας που διακατέχει την εκπαιδευτική κοινότητα, σε μια τόσο χαλεπή περίοδο για την Παιδεία, που την ίδια στιγμή, μέσα σ’ όλα τα προβλήματα, καταπατώνται και οι δημοκρατικές διαδικασίες στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα.

*Γ.Γ. ΟΕΛΜΕΚ


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Σόλων Αντάρτης
Tue July 10, 2018, 18:59:34
Ο Υπουργός Παιδείας είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στην Βουλή τις αλλαγές τις οποίες επιχειρεί χουντικά να περάσει στην Παιδεία.

Το άρθρο 76 του νόμου περί Εκπαιδευτιής Υπηρεσίας είναι ξεκάθαρο για αλλαγές που αφορούν εργάσιμες ώρες και αργίες:

"Κανονισμοί γενόμενοι επί τη βάσει τοΰ παρόντος άρθρου κατα­τίθενται είς τήν Βουλήν τών Αντιπροσώπων.'Εάν μετά πάροδον τριάκοντα ήμερων άπό τής τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών
Αντιπρο­σώπων δι' αποφάσεως αυτής δέν τροποποίηση ή άκυρώση τους ούτω κατατεθέντος Κανονισμούς εν δλω ή έν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά τήν πάροδον τής ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας καΐ τίθενται εν Ισχύϊ άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως.'Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων έν δλω ή έν μέρει, ύπό τής Βουλής τών Αντιπροσώπων τότε ούτοι δημοσιεύονται έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας ώς ήθελον ούτω τροποποιηθή ΰπ'αυτής καΐ τίθενται εν ισχύει
άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως."

Ο υπουργός και το υπουργικό συμβούλιο ΔΕΝ μπορούν να παρακάμψουν την Βουλή. ΔΕΝ μπορούν να αποφασίσουν και να διατάξουν κανονιστικά τέτοιες αλλαγές χωρίς την έγκριση του νομοθετικού σώματος.

Αυτή ήταν και η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα σύμφωνα με την πρόσφατη επιστολή του Γενικού Ελεγκτή:
"Ειδικότερα απαντώντας στην επιστολή του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, ο οποίος είχε προβάλει την άποψη ότι το θέμα δεν χρήζει οποιασδήποτε νομοθετικής ρύθμισης, ο Γενικός Εισαγγελέας γνωμάτευσε ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 76 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να είναιξεκάθαρη η δυνατότητα θέσπισης δευτερογενούς νομοθεσίας για το συγκεκριμένο θέμα. Όπως εξηγεί ο Γενικός Εισαγγελέας, ο νομοθέτης μπορεί να καθορίσει ποιός θα έχει την εξουσία θέσπισης αυτής της δευτερογενούς νομοθεσίας που μπορεί να είναι, είτε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού με διάταγμα, είτε το Υπουργικό Συμβούλιο με Κανονιστική Διοικητική Παράξη"

Αυτό που επιχειρείται στον χώρο της Παιδείας είναι ένα πραξικόπημα.

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
MIMSEPT
LEVENTIOS
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
MOECEE
Middlesex2016