KESJULY18

2018-06-17 10:18:10
Τμ. Αγγλικών Π.Κ.: Θέση λέκτορα ή επίκουρου καθ. στις Μεταφραστικές Σπουδές και Σπουδές Διερμηνείας

Τμ. Αγγλικών Π.Κ.: Θέση λέκτορα ή επίκουρου καθ. στις Μεταφραστικές Σπουδές και Σπουδές Διερμηνείας


To Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μία (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα: «Μεταφραστικές Σπουδές και Σπουδές Διερμηνείας».

Η θέση αφορά οποιοδήποτε συνδυασμό επιμέρους αντικειμένων, εφόσον αυτός εμπίπτει τόσο στις Μεταφραστικές Σπουδές όσο και στις Σπουδές Διερμηνείας.

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα πρέπει να διαθέτει πρακτική και ερευνητική εμπειρία και στους δύο τομείς της ειδικότητας της προκήρυξης και θα κληθεί να συνεισφέρει καθοριστικά στην προπτυχιακή κατεύθυνση του Τμήματος στις Μεταφραστικές σπουδές, καθώς και στην προβλεπόμενη (επαναλειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος στη μετάφραση/διερμηνεία. Τέλος, θα διδάξει επιλεγόμενα μαθήματα ανάλογα με τις περιοχές ειδίκευσής του/της.

Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται η κατοχή διδακτορικό διπλώματος από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε έναν από τους τομείς της προκήρυξης. Tα απαιτούμενα προσόντα, ανάλογα με τη βαθμίδα, περιλαμβάνουν: προηγούμενη ακαδημαϊκή πείρα, αποδεικτικά ερευνητικού έργου και επιστημονικής συνεισφοράς, διδακτική εμπειρία και εμπειρία οργάνωσης υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων καθώς και εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα και στην προσέλκυση χρηματοδότησης. Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα: www.ucy.ac. cy/acad. staff.procedu res

Επίσημες γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Τουρκική. Η γλώσσα διδασκαλίας στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών είναι η Αγγλική. Για την πιο πάνω θέση θεωρείται απαραίτητη η άριστη γνώση τόσο της Αγγλικής Γλώσσας όσο και της Ελληνικής. Γνώση περαιτέρω γλωσσών θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία ανέρχονται σε:

Λέκτορας (Κλίμακα Α12-Α13)                  €43.974,58 - €71,559.54

Επίκουρος Καθηγητής                          (Κλίμακα Α13-Α14)                                 €57.856,50 - €78.029,90

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τη Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018. Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν δύο (2) αντίγραφα σε έντυπη μορφή και δυο (2) σε ψηφιακή μορφή (USB sticks) - σε μορφή PDF (Portable Document Format) ή Word - των ακολούθων:

 1. Επιστολή στην οποία να αναφέρονται: το Τμήμα, η βαθμίδα, η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρονται, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής.
 2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 1500 λέξεις).
 4. Κατάλογο δημοσιεύσεων.
 5. Ανάτυπα των τριών πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων.
 6. Aντίγραφα τίτλων σπουδών θα πρέπει να σαρώνονται και να περιλαμβάνονται στο ψηφιακό μέσο.
 7. O! υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν από τρεις τουλάχιστον καθηγητές Πανεπιστημίου να αποστείλουν εμπιστευτικές συστατικές, σε μορφή PDF, από την ηλεκτρονική τους διεύθυνση απευθείας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη διεύθυνση references@ucy.ac.cy 
     

  Τα ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των καθηγητών αυτών θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, γιατί ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν μέχρι την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018).Το Βιογραφικό Σημείωμα και η ανασκόπηση του ερευνητικού έργου πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά ή στα τουρκικά και σε μία διεθνή γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική.

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

Αιτήσεις, στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.

Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης δεν είναι αποδεκτές.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν διά χειρός στην:

Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστημιούπολη,

Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», Τ.Θ. 20537,

1678 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ, τηλ. 22894158/4155,

το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018 ή να σταλούν ταχυδρομικά σε φάκελο ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας, το αργότερο μέχρι 17 Σεπτεμβρίου 2018. Αιτήσεις που θ' αποσταλούν ταχυδρομικά θα θεωρούνται εμπρόθεσμες νοούμενου ότι φθάσουν στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού το αργότερο μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου 2018 (με ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου μέχρι 17 Σεπτεμβρίου 2018), με αποκλειστική ευθύνη για τούτο του/της αιτητή/τριας.

Σημειώνεται ότι για τη χρονική περίοδο από 13/08/2018 μέχρι και 17/08/2018 οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου θα παραμείνουν κλειστές λόγω θερινών διακοπών. Κατά συνέπεια η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού δεν θα μπορεί να παραλαμβάνει αιτήσεις κατά την προαναφερόμενη χρονική περίοδο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (00357 22894158/4155) ή στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών (00357 22892101/2102).


Αφήστε ένα σχόλιο

 • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
MIMSEPT
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
OPAPCYPRUS
MOECEE
Middlesex2016