KESJULY18

2018-06-02 23:35:41
ΠΟΕΔ: Οι αποφάσεις της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης των 100 Γενικών Αντιπροσώπων

ΠΟΕΔ: Οι αποφάσεις της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης των 100 Γενικών Αντιπροσώπων


 Ανακοίνωση της ΠΟΕΔ αναφέρει:

  «Η Τακτική Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των 100 Γενικών Αντιπροσώπων της ΠΟΕΔ σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018, συζήτησε τα τελευταία γεγονότα που ακολούθησαν το τραγικό περιστατικό στο Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού και εξέφρασε για άλλη μια φορά εκ μέρους ολόκληρου του διδασκαλικού κόσμου, τη βαθύτατη θλίψη της για τον άδικο χαμό του μικρού μαθητή μας και τα θερμότατα συλλυπητήρια της προς την οικογένειά του. 

    Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση για εκπαιδευτικά και συνδικαλιστικά θέματα καθώς και για θέματα που αφορούν τη λειτουργία της Οργάνωσης. Η ΠΣΓΑ επικρότησε την ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της Οργάνωσης να επιμένει και να προτάξει τα θεμάτα που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία στα σχολεία μας και παράλληλα εξέφρασε την ανησυχία της για την καθυστέρηση που παρατηρείται από την Επίσημη Πλευρά στην προώθηση και επίλυση πολλών εκπαιδευτικών και συνδικαλιστικών θεμάτων. Σε σχέση με την πρόταση που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών για το ταμείο προνοίας και τη σταδιακή επαναφορά των αποκοπών, εκφράστηκε η δυσαρέσκεια της ΠΟΕΔ για την μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που αφορούν τη συμφωνία πλαίσιο καθώς και την απουσία επαρκούς διαλόγου για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Μεταξύ άλλων αποφάσεων που λήφθηκαν η ΠΣΓΑ ενέκρινε ομόφωνα τα πιο κάτω ψηφίσματα:

•  ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΥΡΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:

Η ΠΣΓΑ της ΠΟΕΔ καταδικάζει τις όποιες δηλώσεις έγιναν από κρατικούς και πολιτειακούς αξιωματούχους ή/και άλλους φορείς και με τις οποίες πλήττεται η αξιοπρέπεια και το κύρος τόσο του εκπαιδευτικού κόσμου όσο και της Οργάνωσης. Η ΠΟΕΔ ασκεί, το δημοκρατικό δικαίωμα το οποίο διέπεται από τη νομοθεσία, εκφράζοντας θέσεις, εισηγήσεις, απόψεις για εκπαιδευτικά και συνδικαλιστικά ζητήματα αλλά και τη δυσαρέσκειά της ως Οργάνωση και ως Κλάδος, όταν θίγονται τόσο άδικα και αναίτια ο εκπαιδευτικός κόσμος και η ηγεσία του. Αυτό έπραξε στη συγκεκριμένη περίπτωση και αυτό θα συνεχίσει να πράττει, πάντοτε, με υπευθυνότητα, σοβαρότητα αλλά και δυναμισμό. Η εκτελεστική και νομοθετική εξουσία βρίσκεται στα χέρια πολιτειακών αξιωματούχων, εκλελεγμένων από τον λαό και οφείλουν, πάντοτε, μέσα από τις αναφορές τους αλλά κυρίως μέσα από τα έργα και τις πράξεις τους να το σέβονται. Δικαίωμα το οποίο η Οργάνωση δεν πρόκειται ποτέ να απεμπολήσει για κανένα λόγο.

  • ΨΗΦΙΣΜΑ  ΓΙΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΚΑΙ  ΥΓΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ:

Η ΠΣΓΑ αποφασίζει ότι μέχρι και το τέλος Ιουνίου μοναδικό θέμα το οποίο πρέπει συζητηθεί σε βάθος, είναι το κρίσιμο και πολυδιάστατο θέμα της Ασφάλειας και Υγείας στις σχολικές μονάδες στη βάση των ακόλουθων γενικών αξόνων:

1. Ασφάλεια των εργαζομένων στις σχολικές μονάδες.

2. Ασφάλεια των εκπαιδευομένων (διαφωνούμε κάθετα με το να θεωρούνται τα παιδιά ως επισκέπτες στο σχολείο, όπως προβλέπεται στην ισχύουσα Νομοθεσία).

3. Διαδικασίες Ασφάλειας & Υγείας στις σχολικές μονάδες (καταλληλότητα χώρων, επιδιορθώσεις, πιστοποίηση τήρησης των προδιαγραφών, πρώτες βοήθειες και άλλα).

4. Ασφάλεια των επισκεπτών στις σχολικές μονάδες (γονέων, συγγενών, εξωσχολικών, κ.ά.).

Στους πιο πάνω άξονες εμπεριέχονται και εμπίπτουν θεματικές ενότητες και ερωτήματα, μερικά από τα οποία έχουν ήδη υποβληθεί και γραπτώς με επιστολές της ΠΟΕΔ προς το ΥΠΠ.

Συνοπτικά ζητούμε:

1. Τη δημιουργία Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης καταλληλόλητας σχολικών κτιρίων και σχολικών χώρων.

2. Την υλοποίηση λεπτομερών ελέγχων και έκδοση πιστοποιητικού καταλληλόλητας από το Υπουργείο για όλες τις σχολικές μονάδες, αφού πρώτα προχωρήσει στις απαραίτητες βελτιώσεις.

3. Το Υπουργείο Παιδείας να απαντά γραπτώς σε επιστολές των σχολείων (διδασκαλικών συλλογών) που αφορούν σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία προκύπτουν από κενά στις κτηριακές εγκαταστάσεις και οτιδήποτε δε διασαφηνίζεται από τους κανονισμούς. Παράλληλα να καλέσει τους Επιθεωρητές των σχολείων να επιθεωρήσουν μαζί με τις διευθύνσεις των σχολείων τους σχολικούς χώρους, όπως προβλέπεται στους ισχύοντες κανονισμούς.

4. Το Υπουργείο Παιδείας να αναρτήσει λίστα με εγκεκριμένους χώρους για διεξαγωγή σχολικών εκδρομών και επισκέψεων, που να έχουν ελεγχθεί ως προς την καταλληλόλητά τους. 

5. Την επαρκή στελέχωση του Γραφείου Ασφάλειας και Υγείας του ΥΠΠ, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες.

6. Το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει σε ελέγχους και άμεση επιδιόρθωση όλων των κτηριακών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα σχολεία, και που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών, των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού.

7. Το Υπουργείο Παιδείας να διαμορφώσει νέο πλαίσιο άμεσης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης των  Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠΠ, του Γραφείου Ασφάλειας και Υγείας και των Σχολικών Εφορειών με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκρισή τους στα αιτήματα των σχολείων.

8. Την αποδέσμευση κονδυλιών για βελτίωση των σχολικών μονάδων.

9. Την υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων των σχολικών μονάδων με ευθύνη του Γραφείου Ασφάλειας και Υγείας του Υπουργείου και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών.

10.Την αναθεώρηση της κτιριακής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας (π.χ. βελτίωση γηπέδων, ανέγερση κλειστών αιθουσών πολλαπλής χρήσης σε όλα τα σχολεία, κτλ.), σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, την πιστή εφαρμογή των κανονισμών και λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές συνθήκες της Κύπρου.

11.Την επανεξέταση των υπό συζήτηση νέων Κανονισμών Λειτουργίας των Σχολείων από την ΠΟΕΔ αλλά και από το ίδιο το ΥΠΠ και μέσα από το πρίσμα της Ασφάλειας και Υγείας.

12.Η Βουλή να προβεί χωρίς χρονοτριβή σε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που θα προκύψουν ως απόρροια των βελτιωτικών αλλαγών που αφορούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας.

13.Το Υπουργείο Παιδείας να ξεκαθαρίσει τα θέματα ασφάλειας και υγείας, που αφορούν στη λειτουργία των ΠΟΣ (καθεστώτος της αγοράς υπηρεσιών των εκπαιδευτικών) κι άλλων προγραμμάτων που πραγματοποιούνται στον σχολικό χώρο (π.χ. ΔΡΑΣΕ, ΑΓΟ, κτλ.).

14.Την αξιοποίηση και ενίσχυση του θεσμού της Σχολιατρικής Υπηρεσίας.

Επιπρόσθετα  η ΠΣΓΑ ζητά την άμεση διαχείριση των πιο κάτω σοβαρών ζητημάτων που επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια και υγεία στους σχολικούς χώρους:

1. Δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης της αποκλίνουσας συμπεριφοράς των μαθητών στα σχολεία με ενίσχυση μεταξύ άλλων της ΟΑΠ και άλλων αρμοδίων τμημάτων.

2. Αύξηση του διοικητικού χρόνου των διευθυντών/ντριών με μηδενισμό του διδακτικού τους χρόνου και την σοβαρή αύξηση του διοικητικού χρόνου των ΒΔ.

3. Άμεση αποστολή  αντικαταστατών στα σχολεία και εργοδότησή τους με πλήρες ωράριο.

4. Διορισμός συνοδών για όλους τους εγκεκριμένους μαθητές.

5. Παραχώρηση χρόνου για ασφαλή μετακίνηση εκπαιδευτικών μέσα στην ίδια μέρα σε διαφορετικά σχολεία.

6. Διορισμός γραμματειακού προσωπικού στα νηπιαγωγεία, έτσι ώστε να μην απαιτείται η απουσία της διευθύνουσας από την τάξη για διοικητικά καθήκοντα.

H ΠΣΓΑ  σημειώνοντας με τον πιο εμφαντικό τρόπο την κρισιμότητα των ζητημάτων ασφάλειας και υγείας αναμένει μέχρι το τέλος Αυγούστου την τροχοδρόμηση εκ μέρους τους Υπουργείου συγκεκριμένων βελτιωτικών μέτρων.

  • ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

    Η ΠΣΓΑ της ΠΟΕΔ δηλώνει, σχετικά με το θέμα της προσπάθειας εκσυγχρονισμού του συστήματος αξιολόγησης, ότι διαχρονικά συμφωνεί με τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Μια προσπάθεια που συζητείται χωρίς στην ουσία να γίνει ουσιαστικός διάλογος τα τελευταία χρόνια. Δηλώνει κατηγορηματικά ότι ως ΠΟΕΔ είμαστε πανέτοιμοι να συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα, μεταξύ βέβαια και όλων των άλλων εκπαιδευτικών θεμάτων που παραμένουν σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια, στο πλαίσιο ενός σωστά δομημένου και θεσμικού διαλόγου. Σύμφωνα με τα εργασιακά θέσμια, τα θέματα που άπτονται των όρων και των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών καταλήγουν στα αρμόδια σώματα που έχουν συσταθεί για τον σκοπό αυτό. Το αρμόδιο σώμα στην προκειμένη περίπτωση είναι η ΜΕΠΕΥ (Μικτή Επιτροπή Προσωπικού Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας) η οποία λειτουργεί στη βάση συγκεκριμένου καταστατικού και ξεκάθαρων διαδικασιών οι οποίες, όχι απλώς δεν καθυστερούν τη διαδικασία λήψης της τελικής απόφασης από την αρμόδια αρχή, αλλά αντίθετα τη διευκολύνουν αφού μέσα στο καταστατικό καθορίζεται ξεκάθαρα τι γίνεται ακόμη και στις περιπτώσεις που τα μέρη δεν συμφωνούν. Σημειώνουμε ότι, της ΜΕΠΕΥ προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαδικασίες μπορούν, μετά από οδηγίες του ΓΔ του Υπουργείου Οικονομικών, να συγκληθεί η ΜΙΤΕΠΕΥ (Μικτή Τεχνική Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας) η οποία στην ουσία θα συζητήσει και θα επεξεργαστεί όλα τα τεχνικά και άλλα ζητήματα που αναδύονται, διευκολύνοντας ουσιαστικά τη ΜΕΠΕΥ και κατ’ επέκταση όλη τη διαδικασία


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
INKPAIDEIA19
HPJETPRO
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE9
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
Middlesex2016