KESJULY18

2018-05-13 18:19:02
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μέχρι δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μέχρι δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα


   Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μέχρι δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα για πλήρη ή μερική απασχόληση στο έργο, διάρκειας 2 ετών, με τίτλο «BYZART - Byzantine Art and Archaeology Thematic Channel». Το έργο υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Innovation and Networks Executive Agency: Department C - Connecting Europe Facility (CEF). Στόχος του Έργου είναι να καταστήσει διαδικτυακά προσβάσιμα μέσω της Europeana 75.000 αντικείμενα που αφορούν την Βυζαντινή Τέχνη και Αρχαιολογία.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η πλήρωση της/των θέσης/εων θα γίνει με συμβόλαιο διάρκειας μέχρι τις 31/12/2018.

Η αμοιβή ορίστηκε στα €1.345 μικτά, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών, για κάθε ανθρωπομήνα (163 ώρες). Η συνολική απασχόληση στο έργο είναι 5 ανθρωπομήνες.

Διευκρινίζεται ότι το έργο δεν προβλέπει 13ο μισθό ή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Το άτομο που θα επιλεγεί θα συμβάλει στις πιο κάτω γενικές και ειδικές δραστηριότητες του έργου: Ειδικές δραστηριότητες:

-  Να εντοπίσει και να αναβαθμίσει σχετικό υλικό με metadata, το οποίο υπάρχει ήδη στην Europeana και να το συνδέσει με το κανάλι του Byzart.

-  Να τροφοδοτήσει με 2,000 περίπου νέα αντικείμενα τη βάση δεδομένων Byzart και την Europeana.

Γενικές δραστηριότητες:

-  Συμμετοχή στη συλλογή, ψηφιοποίηση και επεξεργασία του νέου υλικού.

-  Συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου.

-  Συμβολή στις δραστηριότητες διάχυσης που οργανώνονται.

-   Οποιοδήποτε άλλο καθήκον σχετικό με το έργο ανατεθεί

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών στις Βυζαντινές Σπουδές ή σε άλλο συναφή με το έργο κλάδο.
 2. Σημαντική γνώση και εμπειρία στην καταχώρηση και επεξεργασία σχετικού υλικού σε βάσεις δεδομένων και αρχειοθέτησης σχετικού υλικού.
 3. Άριστη γνώση Αγγλικών και καλή γνώση μίας τουλάχιστον ακόμη ευρωπαϊκής γλώσσας και ικανότητα κατανόησης τεχνικών κειμένων στις γλώσσες αυτές.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Ερευνητική εμπειρία στη μελέτη της Αρχαίας, Βυζαντινής/Μεσαιωνικής Αρχαιολογίας της Κύπρου ή/και της Ελλάδας.
 2. Εκπόνηση μεταπτυχιακής / διδακτορικής διατριβής σε συναφή θέματα.
 3. Εμπειρία συμμετοχής σε έργα έρευνας και ανάπτυξης.
 4. Διακρίσεις, βραβεύσεις, ερευνητικές ή άλλες δημοσιεύσεις.
 5. Διαθεσιμότητα για πλήρη απασχόληση κατά την περίοδο εργοδότησης.
 6. Διαθεσιμότητα για φυσική παρουσία στους χώρους του Πανεπιστημίου.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλουν σε ψηφιακή μορφή τα ακόλουθα:

 1. Σύντομο εισαγωγικό σημείωμα (1-2 σελίδες), το οποίο να απαντά ρητά μαζί με σύντομη επεξήγηση στο κατά πόσο ο ενδιαφερόμενος κατέχει το κάθε ένα από τα απαιτούμενα και τα επιπρόσθετα προσόντα.
 2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 2 σελίδες), μαζί με τα ονόματα δύο ατόμων για συστάσεις.
  1. Αντίγραφα όλων των τίτλων σπουδών του ενδιαφερόμενου και των αντίστοιχων αναλυτικών βαθμολογιών.
  2. Έγγραφα ή/και φάκελος έργων (portfolio), που τεκμηριώνουν εμπειρία και συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε σχετικά έργα ή ερευνητική εμπειρία.
  3. Σημείωμα που να αναφέρει ρητά τη διαθεσιμότητα (σε ώρες ανά εβδομάδα) για φυσική παρουσία στον χώρο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου κατά την περίοδο εργοδότησής του.

Οι αιτήσεις μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://recruitment.ouc.ac.cy/apply, μέχρι την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 στις 13.00. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γιώργο Δεληγιαννάκη, Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου, g.deligiannakis@ouc.ac.cy, ή στον κ. Μιχάλη Σάββα, στη Μονάδα Έρευνας, Καινοτομίας και Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου, τηλ. 00357-22411692, research@ouc.ac.cy.


Αφήστε ένα σχόλιο

 • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
UNICERT
HPJETPRO
TEPAKKENITHESI
IDEP19
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
MOECEE
Middlesex2016