KESJULY18

2018-05-13 11:04:52
Η Έκθεση για το ΝΣΔΕ με κριτική ματιά

Η Έκθεση για το ΝΣΔΕ με κριτική ματιά


ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ Α. ΠΟΛΗ*

Στις 9/5/2018 η ηλεκτρονική εφημερίδα Paideia-News δημοσίευσε την Έκθεση της Επίσημης πλευράς για τα αποτελέσματα του ΝΣΔΕ. Στο άρθρο αυτό θα κρίνουμε την Έκθεση με βάση την ακόλουθη μεθοδολογία. Θα παραθέτουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα του κειμένου και ακολούθως θα τα σχολιάζουμε, επικεντρωνόμενοι στην ουσία τους.

Απόσπασμα 1

Η εισαγωγή του ΝΣΔΕ στοχεύει στην ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα προσοντούχων και ικανών εκπαιδευτικών. Αυτό αναμένεται τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα να αποβεί προς όφελος των μαθητών μας, οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο των προσπαθειών και των πολιτικών του ΥΠΠ, καθώς θα συμβάλει στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων,..

Σχόλια

 1. Με ποιο τρόπο προτίθεται το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να μετρήσει, ποσοτικά και ποιοτικά, τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων λόγω του ΝΣΔΕ; Έχει γίνει κάποια έρευνα πριν την εφαρμογή του ΝΣΔΕ με την οποία μετρήθηκαν τα  αποτελέσματα των εκπαιδευτικών του υφιστάμενου συστήματος διορισμών; Προγραμματίζεται κάποια νέα έρευνα μετά την εφαρμογή του ΝΣΔΕ η οποία να μετρήσει τη βελτίωση στη μάθηση των παιδιών που θα διδαχθούν από τους εκπαιδευτικούς που θα προσληφθούν με εξετάσεις; Από ότι ξέρω καμιά τέτοια έρευνα δεν έχει εξαγγελθεί ούτε έχει γίνει κάποια νύξη για την μεθοδολογία μέτρησης της υποθετικής βελτίωσης στα μαθησιακά αποτελέσματα λόγω του ΝΣΔΕ.
 2. Συμπερασματικά: Το ΝΣΔΕ στερείται επιστημονικής τεκμηρίωσης. Στηρίζεται σε γενικόλογες αρχές και αφορισμούς και όχι σε χειροπιαστές διαδικασίες που θα μετρήσουν ποσοτικά και ποιοτικά το υποθετικό όφελος που θα προκύψει από αυτό για τους μαθητές και την εκπαίδευση.

Απόσπασμα 2

Μια πρώτη ανάγνωση των αποτελεσμάτων των Γραπτών Εξετάσεων που έλαβαν χώρα το φθινόπωρο του 2017 έχει καταδείξει ότι η αλλαγή αυτή έχει πετύχει τον σκοπό της και έχει καταφέρει να προσφέρει ένα παράθυρο ευκαιρίας σε νέους, προσοντούχους και ικανούς εκπαιδευτικούς. …Το 80% των υποψηφίων που παρακάθησαν στις Γραπτές Εξετάσεις για το ΝΣΔΕ ήταν νέοι πτυχιούχοι μέχρι 35 ετών. ….Ο μέσος όρος ηλικίας των 1826 επιτυχόντων είναι τα 32 χρόνιαενώ ο μέσος όρος του αντίστοιχου αριθμού υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων (υφιστάμενοι κατάλογοι) είναι τα 40 χρόνια.….

Σχόλια

 1. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την τεκμηρίωση του ισχυρισμού ότι το ΝΣΔΕ έχει επιτύχει να μπαίνουν στην εκπαίδευση νέοι και ικανοί εκπαιδευτικοί θα έπρεπε να δίνονται όχι μόνο δείκτες κεντρικής τάσης¹ κατανομής πληθυσμού, αλλά και δείκτες διασποράς όπως η τυπική απόκλιση².
 2. Αν υποθέσουμε ότι ο πληθυσμός των 1826 επιτυχόντων έχει μια ομαλή κατανομή  με βάση την καμπύλη του Gauss³, συμπεραίνουμε ότι το 50% των επιτυχόντων, δηλαδή τουλάχιστον 900 άτομα είναι άνω των 32 ετών.
 3. Με βάση την παραδοχή της έκθεσης ότι το 80% των επιτυχόντων είναι μέχρι 35 ετών προκύπτει ότι ένα 20%, δηλαδή εν προκειμένω τουλάχιστον 360 επιτυχόντες, ήταν άνω των 35 ετών.
 4. Αποτελούν τα ανωτέρω δεδομένα ένδειξη ηλικιακής ανανέωσης της εκπαίδευσης ή απλώς ανακατανομή θέσεων προς όφελος εκπαιδευτικών 30-35 ετών  που παίρνουν τις θέσεις εκπαιδευτικών 40-45 ετών, ελέω ΝΣΔΕ;
 5.  Ακόμα και με το ΝΣΔΕ ένας μέσος εκπαιδευτικός πρέπει να περιμένει τουλάχιστον μια δεκαετία για να διοριστεί. Σε ποια ηλικιακή ανανέωση λοιπόν αναφερόμαστε;

Απόσπασμα 3

Σημειώνεται, παράλληλα, ότι με το ΝΣΔΕ οι πιθανότητες πρόσληψης στην εκπαίδευση είναι πολύ μεγαλύτερες συγκριτικά με αντίστοιχες θέσεις στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αφού αναμένεται ότι κατά μέσο όρο ένας στους οκτώ (12,5%) υποψηφίους θα εξασφαλίσει διορισμό (μόνιμο ή με σύμβαση), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις θέσεις στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα δεν υπερβαίνει το 1,5%. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το ΝΣΔΕ να εξασφαλίζει πραγματικές ευκαιρίες και καλές πιθανότητες εργοδότησης στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα

Σχόλια

 1. Η μισή αλήθεια είναι χειρότερη από το ψέμα. Η μισή αλήθεια, εν προκειμένω, είναι ότι υπάρχουν πολλές θέσεις στη δημόσια εκπαίδευση.
 2. Η άλλη μισή αλήθεια όμως είναι ότι υπάρχουν πολύ λίγα ιδιωτικά σχολεία στα οποία ένας εκπαιδευτικός μπορεί να αποταθεί για εργασία.
 3. Προφανώς λοιπόν οι υποψήφιοι για διορισμό στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία δεν πλεονεκτούν σε σύγκριση με τους υποψήφιους της Δημόσιας Υπηρεσίας. Υπάρχουν ελάχιστα ιδιωτικά δημοτικά για να μπορέσει κάποιος δάσκαλος να διοριστεί.
 4. Σύμφωνα με το απόσπασμα, το 12,5% των ανέργων εκπαιδευτικών μπορεί να κερδίσει διορισμό μέσω του ΝΣΔΕ. Προφανώς μέχρι το 2027 ένα επιπλέον  12,5% μπορεί να διοριστεί μέσω του παλαιού συστήματος διορισμών.
 5. Εκ της παραγράφου 4  προκύπτει ότι το 75% των ανέργων εκπαιδευτικών δεν θα διοριστεί ποτέ. Αβίαστα προκύπτει το ερώτημα: Γιατί τα πανεπιστήμια παράγουν τετραπλάσιους εκπαιδευτικούς από όσους μπορεί να απορροφήσει το εκπαιδευτικό σύστημα;

Απόσπασμα 4

Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι αυτοί υπερτερούν και σε ακαδημαϊκά προσόντα, αφού ποσοστό 53% κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ποσοστό υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό 48% στον υφιστάμενο κατάλογο διοριστέων.

Σχόλιο

Το γεγονός ότι το 53% όσων έδωσαν εξετάσεις για το ΝΣΔΕ έχει μεταπτυχιακό, έναντι 48% μεταπτυχιακών στον υφιστάμενο κατάλογο διοριστέων τι φανερώνει; Η διαφορά είναι σχεδόν οριακή και αυτό που τεκμηριώνεται είναι ότι ο κυρίαρχος παράγοντας στο κυνήγι του διορισμού είναι η επιτυχία στις εξετάσεις και όχι το μεταπτυχιακό.

Απόσπασμα 5

Πέτυχαν στις εξετάσεις του ΝΣΔΕ και ενεγράφησαν στους πίνακες διορισίμων (νέοι κατάλογοι) 1826 εκπαιδευτικοί… Ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των επιτυχόντων διαθέτει επιπρόσθετα προσόντα (μεταπτυχιακές σπουδές) και σχεδόν το 30% διαθέτει εκπαιδευτική πείρα. 

Σχόλια

 1. Αφού σχεδόν το 30% όσων πέτυχαν στις εξετάσεις του ΝΣΔΕ έχει εκπαιδευτική πείρα είναι φανερό ότι πέραν του 70% μπαίνει στην εκπαίδευση χωρίς καμιά εκπαιδευτική εμπειρία.
 2. Είναι φανερό ότι, και με βάση όσα λέχθηκαν στο απόσπασμα 2, πέραν των δύο τρίτων των επιτυχόντων στις εξετάσεις του ΝΣΔΕ είναι άτομα 30-35 ετών χωρίς εκπαιδευτική πείρα, με μόνο ουσιαστικό προσόν ότι είναι … καλύτεροι παπαγάλοι από τους υπόλοιπους.
 3. Το εκπαιδευτικό σύστημα θα πληρώσει πολύ ακριβά την υποτίμηση της εκπαιδευτικής πείρας. Καλός εκπαιδευτικός δεν είναι μόνο αυτός που έχει γερή μνήμη και γράφει καλά στις εξετάσεις, αλλά κυρίως αυτός που έχει μεταδοτικότητα, ικανότητα πρακτικής επικοινωνίας,  χειρισμού και πειθάρχησης των μαθητών του. Αυτό το αναντίλεκτο γεγονός δεν θα το καταλάβουν ποτέ όσοι ζουν στο παράλληλο σύμπαν της εκπαιδευτικής θεωρίας.

Απόσπασμα 6

Ενδεικτικά αποτελέσματα

Δάσκαλοι: Ανάμεσα στην πρώτη εικοσάδα των επιτυχόντων υπάρχουν περισσότερα από πέντε άτομα που έχουν βελτιώσει τη θέση τους κατά περισσότερες από 300 θέσεις….. Φιλολογικά: Τρεις υποψήφιοι που βρίσκονται ανάμεσα στους πρώτους είκοσι επιτυχόντες έχουν βελτιώσει τη θέση τους κατά περισσότερες από 4000 θέσεις….. Βιολογία: Υποψήφιος που βρίσκεται ανάμεσα στους πρώτους επιτυχόντες έχει βελτιώσει τη θέση του κατά σχεδόν 600 θέσεις.

Σχόλια

 1. Η αναφορά θυμίζει ανακοινώσεις του ΟΠΑΠ για το Λόττο και το Joker, όπου αναφέρονται τα κέρδη μεμονωμένων ατόμων για να αυξηθεί ο οίστρος της μάζας των παικτών να παίξουν, παρόλο που στατιστικά είναι βέβαιο ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που θα στοιχηματίσουν απλώς θα χάσουν τα λεφτά τους.
 2. Ο συντάκτης της έρευνας παραθέτει μεμονωμένα παραδείγματα υποψηφίων που έχουν βελτιώσει κατά πολύ τη θέση τους λόγω της επιτυχίας στις εξετάσεις του ΝΣΔΕ. Όμως μια σωστή στατιστική ανάλυση δεν μπορεί να γίνει με την επίκληση σποραδικών τιμών που υποστηρίζουν τις ιδεοληψίες του συντάκτη της Έκθεσης, αλλά με τη χρήση στατιστικών δεικτών που αφορούν την επιτυχία όλου του υπό εξέταση πληθυσμού.
 3. Έχει φθάσει σε γνώση μου ότι ο πρώτος επιτυχών στις εξετάσεις για διορισμό στον κλάδο της Μουσικής είναι άτομο ηλικίας 57 ετών. Την πληροφορία μου την έδωσε ο ίδιος ο εκπαιδευτικός και φυσικά του έδωσα συγχαρητήρια για την επιτυχία του. Θα ήταν όμως άραγε ορθό να πω ότι το ΝΣΔΕ προάγει τη γεροντοκρατία στην εκπαίδευση, επειδή ανάμεσα στους επιτυχόντες σε αυτό υπάρχουν άτομα μεγάλης ηλικίας; Προφανώς όχι. Είναι λυπηρό λοιπόν γιατί η Έκθεση κάνει αυθαίρετες γενικεύσεις μεμονωμένων περιπτώσεων και δεν δίνει περισσότερα στατιστικά δεδομένα για το σύνολο του πληθυσμού κάθε κλάδου.

Σημειώσεις

 1. Οι δείκτες κεντρικής τάσης είναι ο μέσος όρος, η διάμεση τιμή και η επικρατούσα τιμή μιας κατανομής.
 2. Τυπική απόκλιση: Δείκτης διασποράς  αντιπροσωπευτικός των αποκλίσεων μίας ομάδας τιμών  από το μέσο όρο. Για την εύρεση της τυπικής απόκλισης αθροίζουμε τα τετράγωνα των διαφορών των τιμών από το μέσο όρο και διαιρούμαι το άθροισμα με τον αριθμό των τιμών της κατανομής.
 3. Σε μια ομαλή κατανομή το 68% των τιμών ευρίσκεται σε εύρος μίας τυπικής απόκλισης πάνω και κάτω από το μέσο όρο. Αυτό σημαίνει ότι το 34% των τιμών βρίσκεται σε απόσταση μέχρι μία τυπική απόκλιση άνω του μέσου όρου και αντίστοιχα άλλο 34% ευρίσκεται σε ακτίνα μιας τυπικής απόκλισης κάτω του μέσου όρου. Αντίστοιχα το 95% των τιμών ευρίσκεται σε εύρος δύο τυπικών αποκλίσεων πάνω και κάτω από το μέσο όρο. Σε ακτίνα τριών τυπικών αποκλίσεων πάνω και κάτω από τον μέσο όρο ευρίσκεται το 99,7% του πληθυσμού.

*Μέλος ΔΣ ΑΚΙΔΑ 2017 - 2020


Αφήστε ένα σχόλιο

 • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
HPJETPRO
TEPAKKENITHESI
IDEP19
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
MOECEE
Middlesex2016