KESJULY18

2018-04-19 09:51:27
Πολυπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Α Παλουριώτισσας ΚΑ΄

Πολυπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Α Παλουριώτισσας ΚΑ΄


    Στο σχολείο μας μιλάμε πολλές γλώσσες κι έχουμε προέλευση διαφορετική, προερχόμαστε από διαφορετικούς πολιτισμούς αλλά μοιραζόμαστε όλοι, εκπαιδευτικοί και μαθητές, το ίδιο όνειρο «να πλουτίσουμε σε γνώση, δεξιότητες, στάσεις και αξίες». Με οδηγό το όνειρό μας καταστρώσαμε δράσεις και εφαρμόσαμε προγράμματα για να γίνουμε όσο το δυνατόν καλύτεροι και η διαφορετικότητά μας να ενισχύει την προσπάθεια αυτή, να εμπλουτίζει τη γνώση. Οι διαφορετικές αναγνώσεις του κόσμου, να διευρύνουν τη σκέψη και κυρίως να μας αξιώνουν να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι.

Τα παιδιά του σχολείου μας σε μεγάλο ποσοστό αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν από κάποια χώρα όπου βίωναν την καταπίεση, την ανασφάλεια και τη φτώχεια. Ήρθαν στη χώρα μας για μια καλύτερη ζωή. Όταν πρωτοήρθαν στο σχολείο μας μέσα στα μάτια τους διαβάσαμε τον φόβο για το άγνωστο και παλεύουμε καθημερινά να τα κάνουμε να μας εμπιστευτούν και να δούμε την ελπίδα να φωτίζει το βλέμμα τους. Αυτό προϋποθέτει πολυθεματική υποστήριξη προς αυτά αλλά και προς όλα τα μέλη της σχολικής ομάδας. Προϋποθέτει μεγάλη προσπάθεια και απαιτεί συνεχή επιμόρφωση.

Καταφέραμε όλοι, εκπαιδευτικοί και μαθητές, να κάνουμε βήματα από τον μονοπολιτισμό προς τον πολυπολιτισμό, από τη μονογλωσσία ή τη διγλωσσία προς τη διαγλωσσικότητα, από τον «ξενόγλωσσο», τον «αλλόγλωσσο», «τον αλλοδαπό» στον «μαθητή» και «συμμαθητή».

Με γνώμονα τις ανάγκες του σχολείου μας καταστρώσαμε το σχέδιο δράσης της σχολικής μας μονάδας «Ενίσχυση της Ελληνικής Γλώσσας σε όλες τις τάξεις, μέσα από όλα τα μαθήματα». Κατά τη διάρκεια της χρονιάς έγιναν πολλές δράσεις τόσο σε επίπεδο μαθητή όσο και σε επίπεδο εκπαιδευτικού, εντός σχολείου αλλά και εκτός σχολείου, ενδοτμηματικά και ενδοσχολικά, σε πρωινό αλλά και σε απογευματινό χρόνο.

Πρόγραμμα ΔΡΑ.ΣΕ

Το σχολείο μας συμμετέχει από πέρυσι στο Πρόγραμμα ΔΡΑ.ΣΕ (Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης). Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Στο πλαίσιο του προγράμματος προσφέρονται στα παιδιά δωρεάν προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας κατά τον πρωινό χρόνο και προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης σε απογευματινό χρόνο.

Συγκεκριμένα, σε πρωινό χρόνο προσφέρονται καθημερινά ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας στα θέματα των Ελληνικών και των Μαθηματικών που στοχεύουν στη στήριξη των μαθητών και στη βελτίωση των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων. Στο σχολείο μας εργοδοτούνται πέντε εκπαιδευτές του ΔΡΑ.ΣΕ, ένας για κάθε τμήμα, οι οποίοι σε συνεργασία με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της τάξης προγραμματίζουν τέτοιες δράσεις ώστε οι εκπαιδευτές να στηρίζουν το έργο του εκπαιδευτικού της τάξης κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Κατά τον απογευματινό χρόνο εκτός από τα θέματα των Ελληνικών και Μαθηματικών προσφέρονται και θέματα όπως Τέχνη, Χορός, Θέατρο και Τεχνολογία.

Η σχολική κοινότητα, εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς, αγκάλιασε το Πρόγραμμα ΔΡΑ.ΣΕ αφού από την αρχή της εφαρμογής του διαφάνηκε ότι έχει θετικά αποτελέσματα.

Διαφορποίηση

Από την περσινή σχολική χρονιά οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας επιμορφώθηκαν για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας με στόχο κανένας μαθητής να μη μείνει πίσω. Μετά την αρχική επιμόρφωση αριθμός εκπαιδευτικών εφάρμοσε διαφοροποίηση στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Το σχολείο λειτούργησε ως Κοινότητα Μάθησης και κάποιοι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν τις διδασκαλίες συναδέλφων τους και ακολούθησε συζήτηση και ανατροφοδότηση. Η δράση παρουσιάστηκε στο συνέδριο του Προγράμματος Di.De.Su.

Φέτος, σχεδόν όλο το προσωπικό του σχολείου μας επιμορφώθηκε στο θέμα της διαφοροποίησης με παρακολουθήσεις μαθημάτων (job shadowing) στο Ιδιωτικό Σχολείο American International School in Cyprus (AISC) και στη συνέχεια έγινε διάχυση της γνώσης στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.

Στήριξη παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία

Το Υπουργείο Παιδείας παραχωρεί ώρες ενίσχυσης στους μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία. Οι ώρες αυτές δόθηκαν σε μία εκπαιδευτικό, η οποία ανέλαβε να καταρτίσει πρόγραμμα διδασκαλίας της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία. Η εκπαιδευτικός έλαβε μέρος στις επιμορφώσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ). Ταυτόχρονα, όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι Εκπαιδευτές ΔΡΑ.ΣΕ επιμορφώθηκαν για την ενίσχυση της εργασίας της τάξης σε τάξεις με παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς είχαμε συνεχή επικοινωνία με το ΠΙ και με τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης. Η λειτουργός του ΠΙ επισκέφθηκε αρκετές φορές το σχολείο μας και στήριξε τις προσπάθειές μας. Ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης επισκέφθηκε το σχολείο μας στις 17.10.17, άκουσε τους προβληματισμούς μας και μας έδωσε ανατροφοδότηση.

Γνωρίζοντας ότι οι γονείς διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στην σχολική επιτυχία προσπαθήσαμε να τους φέρουμε πιο κοντά στο σχολείο. Έτσι, η διευθύντρια του σχολείου μας κάλεσε τις αραβόφωνες μητέρες και τις ενημέρωσε, με τη βοήθεια μεταφραστή, για τους στόχους του σχολείου, τους τρόπους εργασίας στο σχολείο και στο σπίτι και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να βοηθούν τα παιδιά τους. Τις εφοδίασε με το πρόγραμμα της κάθε τάξης στα αραβικά και τις ενημέρωσε για την παρουσία μεταφραστή στο σχολείο. Οι υπηρεσίες του μεταφραστή εξασφαλίστηκαν για στήριξη των γονέων στην επικοινωνία τους με το σχολείο (διεύθυνση, εκπαιδευτικούς) ώστε να μπορούν να ενημερώνονται για τα παιδιά τους και για τη στήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών κατά την ώρα του μαθήματος για καλύτερη επικοινωνία και μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Με αφορμή το «15νθήμερο για την Ελληνική Γλώσσα» διοργανώσαμε ημερίδα με θέμα «Μαθαίνω Ελληνικά με τους γονείς». στην παρουσία της Δρ. Παυλίνας Χατζηθεοδούλου, Προϊστάμενης Τομέα Επιμόρφωσης του ΠΙ, της Δρ. Χριστίνας Παπασολομώντος, Προϊστάμενης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεκμηρίωσης του ΠΙ και της επιθεωρήτριας του σχολείου μας κ. Πόπης Ιακώβου. Οι γονείς έλαβαν μέρος στην εκδήλωση και μαζί με τα παιδιά τους διδάχθηκαν την ενότητα «Οικογένεια» στην Ελληνική γλώσσα. Μέσα από παιχνίδια και δημιουργικές δραστηριότητες ήρθαν σε επαφή με την Ελληνική γλώσσα και γνώρισαν τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά τους διδάσκονται την Ελληνική γλώσσα. Το κυριότερο όμως είναι ότι ένιωσαν ότι είναι κι αυτοί μέλη της σχολικής κοινότητας και κατάλαβαν πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουν στην σχολική ζωή και έφυγαν με θετικές εντυπώσεις για την εκπαίδευση των παιδιών τους.

Οι εκπαιδευτικοί τους σχολείου ενέτειναν τις προσπάθειες για εμπλοκή των γονιών στη σχολική κοινότητα καλώντας τους στις τάξεις για να διαβάσουν παραμύθια στους μαθητές. Επίσης, έγινε προσπάθεια να εξασφαλιστούν παραμύθια γραμμένα στις μητρικές γλώσσες των μαθητών του σχολείου από τις πρεσβείες τους στη χώρα μας.

Τέλος, το σχολείο μας εξοπλίστηκε με τεχνολογικά μέσα (talking boards, tablets, headphones) τόσο για να ενισχύσει την προσπάθειά μας για διαφοροποίηση της διδασκαλίας όσο και για τη στήριξη των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα IMAGINE

Οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων της Γ τάξης του σχολείου μας μαζί με τους μαθητές τους έλαβαν μέρος στο Πρόγραμμα Imagine του Ομίλου Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα για οικοδόμηση Πολιτισμού Ειρήνης και Μη-Βίας. Οι μαθητές συζήτησαν με τους εκπαιδευτές του προγράμματος για τα στερεότυπα, τις διακρίσεις, τον ρατσισμό ως όψεις της κουλτούρας της βίας και στη συνέχεια συζήτησαν με την εκπαιδευτικό της τάξης τους για τον τρόπο αντιμετώπισης ρατσιστικών συμπεριφορών στην τάξη και στο σχολείο. Οι μαθητές, στη συνέχεια, έλαβαν μέρος σε δικοινοτικές αθλητικές δραστηριότητες με παιδιά από το Δημοτικό Σχολείο του Καραβά, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Λήδρα Πάλας .

Παροχή ευκαιρίων

Διοργανώθηκαν δύο δράσεις για να γνωρίσουν τα παιδιά του σχολείου μας τη ρομποτική και να ασχοληθούν με τον Προγραμματισμό στο πλαίσιο της Ημέρας Κώδικα.

Λειτουργοί του Οργανισμού CARDET και της εταιρείας MICROSOFT επισκέφθηκαν το σχολείο μας στις 13.12.17 και εφάρμοσαν πρόγραμμα ρομποτικής στους μαθητές της Β' και Γ' τάξης. Τα παιδιά έγραψαν κώδικες και προγραμμάτισαν τα avatars τους.

Στις 10.1.18 λειτουργοί της Ακαδημία Ρομποτικής Frederick επισκέφθηκαν το σχολείο μας και μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες δίδαξαν ρομποτική. Οι μαθητές της Α τάξης προγραμμάτισαν τις μελισσούλες BeeBot ενώ οι μαθητές της Β' και Γ' τάξης έφτιαξαν ρομπότ με τα «Lego WeDo», έγραψαν κώδικες και τα προγραμμάτισαν.

Μαρία Μιχαήλ Κολλύφα

Εκπαιδευτικός Α Δημοτικού Σχολείου Παλουριώτισσας ΚΑ

Πολυπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Α Παλουριώτισσας ΚΑ΄

Πολυπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Α Παλουριώτισσας ΚΑ΄


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
TEPAKFEB19
NEAPJUL17
HPJETPRO
TEPAKKENITHESI
IDEP19
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
INTERCOLLEGE
PROGNOSIS9
MARTIME
FORUMMARCH
global
CYIMASTER
MOECEE
Middlesex2016