KESJULY18

2018-04-13 09:28:27
Τα αποτελέσματα των Φιλολογικών Μαθημάτων στις Εξετάσεις για το Νέο Σύστημα Διορισμών

Τα αποτελέσματα των Φιλολογικών Μαθημάτων στις Εξετάσεις για το Νέο Σύστημα Διορισμών


ΤΗΣ ΔΑΝΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ*

Με βάση τα αποτελέσματα των γραπτών Εξετάσεων που διεξήχθησαν τον περασμένο Νοέμβριο για διεκδίκηση διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση, πέτυχαν τη βάση το 37% των υποψηφίων. Ειδικά στον κλάδο των Φιλολόγων, το ποσοστό αυτό ανήλθε μόλις στο 7%. Οι υποψήφιοι Φιλόλογοι εξετάστηκαν στα τέσσερα γνωστικά αντικείμενα (Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ιστορία, Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά), τα οποία αποτελούν τα μαθήματα πρόσβασης στις οικείες Πανεπιστημιακές Σχολές (Φιλοσοφική, Νομική, Θεολογική κτλ), και ταυτόχρονα τα βασικά μαθήματα της Κατεύθυνσης Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Λυκείου. Για την επιτυχία των υποψηφίων απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η επίτευξη βάσης σε καθένα από τα μαθήματα αυτά ξεχωριστά.    

Τα αίτια της μεγάλης αποτυχίας των Φιλολόγων πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά και να εξαχθούν τα απαραίτητα συμπεράσματα. Ένα από τα βασικότερα στοιχεία που πρέπει να εξεταστούν – τόσο για τους αποτυχόντες όσο και τους επιτυχόντες – είναι το Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής (Ελλάδας ή Κύπρου) από το οποίο αποφοίτησαν, π.χ. Νεοελληνικό, Ιστορικό, Κλασικό, Παιδαγωγικό– Φιλοσοφικό κτλ (η ακριβής διαίρεση των Φιλοσοφικών Σχολών Ελλάδας και Κύπρου σε Τμήματα, καθώς και οι ακριβείς ονομασίες των Τμημάτων, ποικίλουν ανάλογα με τη Φιλοσοφική Σχολή). Ως γνωστόν, στον κατάλογο διοριστέων Φιλολόγων έχουν δικαίωμα εγγραφής οι απόφοιτοι όλων των πιο πάνω Τμημάτων, παρόλο που αυτοί έχουν επιστημονική επάρκεια μόνο σε μια πτυχή των γνωστικών αντικειμένων που ονομάζουμε «φιλολογικά μαθήματα» – αυτήν την οποία προσφέρει το συγκεκριμένο Τμήμα από το οποίο προέρχεται έκαστος – ενώ ως προς τα υπόλοιπα η κατάρτισή τους διαφέρει, και είναι από μικρή μέχρι και σχεδόν ανύπαρκτη. Αυτό θα ήταν απόλυτα θεμιτό, και επιστημονικά και δεοντολογικά ορθό, αν ο καθένας, μετά τον διορισμό του στη Μέση Εκπαίδευση, καλείτο να διδάσκει μόνο τα μαθήματα στα οποία έχει ενδιατρίψει στις σπουδές του και στα οποία είναι περισσότερο ή λιγότερο επαρκής. Αυτό συμβαίνει σε όλους τους άλλους κλάδους σπουδών, στους οποίους, για να αναγνωριστεί από τα Συμβούλια Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Κύπρου και Ελλάδας το δικαίωμα οποιουδήποτε να διοριστεί στην εκπαίδευση και να διδάσκει κάποιο μάθημα, απαιτείται αυτός να έχει στο πτυχίο του συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων και διδακτικών μονάδων αυτού του αντικειμένου, που να καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό του περιεχομένου των σπουδών του. Αυτή η αυτονόητη προϋπόθεση δυστυχώς δεν ισχύει για τον κλάδο των Φιλολόγων, αλλά, αντίθετα, οι απόφοιτοι των Φιλοσοφικών Σχολών ονομάζονται όλοι Φιλόλογοι, θεωρούνται όλοι ειδήμονες σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και καλούνται να τα διδάσκουν όλα – ανάλογα με τις ανάγκες των σχολείων στα οποία κάθε φορά υπηρετούν – έστω κι αν οι γνώσεις τους σε κάποιο αντικείμενο είναι ελάχιστες ή και μηδαμινές!

Το φαινόμενο της μεγαλύτερης ή μικρότερης ανεπάρκειας των Φιλολόγων να διδάσκουν όλα τα φιλολογικά μαθήματα, ξεκίνησε κάπου στη δεκαετία του ´80, όταν τα Τμήματα των Φιλοσοφικών Σχολών στα Πανεπιστήμια έγιναν εντελώς διακριτά μεταξύ τους και έκτοτε χορηγούν διαφορετικά πτυχία, π.χ. Νεοελληνικών– Μεσαιωνικών (ή Βυζαντινών) Σπουδών, Ιστορίας– Αρχαιολογίας, Κλασικών Σπουδών, Παιδαγωγικών– Φιλοσοφίας, Γλωσσολογίας κτλ. Μέχρι τότε τα πτυχία αυτά αποτελούσαν ειδικεύσεις ενός κοινού για όλους πτυχίου, με κοινά για όλους τα πρώτα χρόνια φοίτησης, κατά τα οποία όλοι έπαιρναν τις βάσεις όλων των επιμέρους επιστημονικών αντικειμένων. Οι Φιλόλογοι αυτού του τύπου – του κατηρτισμένου λίγο ή πολύ σε όλα τα μαθήματα που διδάσκονται σε Γυμνάσιο και Λύκειο – έχουν σχεδόν εκλείψει πλέον, ενώ οι νεότεροι έχουν ο καθένας τη δική του επιμέρους επιστημονική κατάρτιση. Είναι καιρός αυτό να το παραδεχθούμε όλοι, να πάψουμε να εθελοτυφλούμε, και να θελήσουμε να αντιμετωπίσουμε το σοβαρό πρόβλημα που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια στη Μέση Εκπαίδευση, με τραγικά καταστροφικές συνέπειες.

Με την έναρξη της πραγματοποίησης εξετάσεων για το Νέο Σύστημα Διορισμών στην εκπαίδευση και την καθιέρωση αξιοκρατικών κριτηρίων, το πρόβλημα της ειδικότητας των Φιλολόγων – μιας από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες του εκπαιδευτικού συστήματος – για πρώτη φορά ξεφεύγει από τα στενά πλαίσια του σχολείου και γίνεται σε όλους ορατό. Η αδυναμία μεγάλου μέρους υποψηφίων να απαντήσουν σε ερωτήσεις, π.χ. Αρχαίων Ελληνικών ή Ιστορίας, επιπέδου Α΄ ή Β΄ Γυμνασίου (διότι τέτοιου γνωσιολογικού επιπέδου ήταν αρκετές από τις ερωτήσεις του γραπτού), θα ήταν εγκληματικό να μην μας προβληματίσει. Το είδος του πτυχίου των υποψηφίων Φιλολόγων δεν αποτελεί ασφαλώς τον μοναδικό παράγοντα επιτυχίας ή αποτυχίας, αλλά σίγουρα έναν από τους πιο καθοριστικούς.

Ίσως επέστη το πλήρωμα του χρόνου να διορθωθεί η στρέβλωση που υπάρχει, και να περιοριστούν όλοι στη διδασκαλία μαθημάτων, για τα οποία οι σπουδές και το πτυχίο που απέκτησαν τους καθιστούν κατάλληλους και προσοντούχους. Ίσως ήρθε η ώρα να γίνει διάκριση των ειδικοτήτων των Φιλολόγων, κι έτσι να πάψουν να διδάσκουν π.χ. Νεότερη Ιστορία όσοι έκαναν στο Πανεπιστήμιο μόνο κάποιο εισαγωγικό μάθημα Ιστορίας, ή Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά όσων η μόνη επαφή με την Αρχαία Ελληνική και Λατινική Γραμματεία είναι μερικά κείμενα θεματογραφίας που διάβασαν σε κάποια εξάμηνα των σπουδών τους, ή γενικότερα Ελληνική Γλώσσα όσοι δεν σπούδασαν ποτέ την ιστορία της γλώσσας μας! Το επιχείρημα κάποιων ότι είναι δυνατόν ένας Φιλόλογος να καλύψει με σκληρή δουλειά, όταν αρχίσει να διδάσκει, την έλλειψη γνώσεων που μπορεί να έχει σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο, μόνο ως ένα σημείο ευσταθεί. Αφενός, διότι μόνο κατά τι μπορεί να βελτιωθεί κάποιος όταν του λείπει η υποδομή, και αφετέρου, διότι αυτά που με μεγάλο προσωπικό μόχθο θα επιτύχει ο μη ειδικός σε ένα αντικείμενο, ένας ειδικός θα τα επιτύχει πολύ πιο εύκολα και σε υψηλότερο βαθμό.

Η πραγματικότητα που περιγράφεται πιο πάνω ηχεί παράξενα κι αστεία σε όποιον την ακούει για πρώτη φορά, δυστυχώς όμως αποτελεί καθημερινή πρακτική στα σχολεία μας, και πρέπει όλοι να βρούμε το θάρρος να το ομολογήσουμε, πέρα από προσωπικά συμφέροντα, ατομικούς εγωισμούς ή συνδικαλιστικές σκοπιμότητες. Η ριζική και οριστική λύση δεν είναι παρά ο πλήρης διαχωρισμός των ειδικοτήτων των φιλολογικών μαθημάτων, και ο διορισμός Φιλολόγων στο εξής βάσει νέων Σχεδίων Υπηρεσίας, με ταυτόχρονη προσαρμογή, κατά το δυνατόν, του καθεστώτος και των παλαιοτέρων στα νέα δεδομένα.

Η επιστημονική πρόοδος των ημερών μας και η μεγάλη εξειδίκευση που παρατηρείται σε όλους τους τομείς, δεν επιτρέπει σε κανέναν να θεωρείται επαρκής σε πολλά επιστημονικά αντικείμενα. Είναι αδιανόητο και συνάμα εγκληματικό να συνεχίσουμε να εμπιστευόμαστε τη διδασκαλία των παιδιών μας σε καθηγητές ανειδίκευτους σε κάποια φιλολογικά μαθήματα, τη στιγμή που υπάρχουν οι ειδικοί. Οι επιβλαβείς συνέπειες που ήδη παρατηρούνται, θα καταστούν, με τη συνέχιση και διαιώνιση του προβλήματος, ολέθρια ανεπανόρθωτες, όχι μόνο για τους αποφοίτους των σχολείων μας, αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία μας, την κρατική μας υπόσταση και την εθνική μας συνέχεια.

*Φιλόλογος, Β.Δ.

Μ.Α. στην Κλασική Φιλολογία


Αφήστε ένα σχόλιο

  • Υποχρεωτiκά πεδία *


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 

Διομήδης Χρυσοστόμου
Fri April 13, 2018, 13:56:46
Πολύ σωστά τα λέτε. Όμως το να μην μπορούν να πάρουν μια απλή βαση στο γνωστικό τους αντικείμενο τους καθιστά υπεύθυνους. Το να μην μπορεί ενας να πάρει βάση στη Γλώσσα-Λογοτεχνία που είναι το πιο βασικο μάθημα των φιλολογων, σημαίνει έχουμε πρόβλημα. Ένας απόφοιτος φιλολογικού κλάδου ( κλασικού, νεοελληνικού, γλωσσολογικού) μπορεί πετύχει στις εξετασεις κ να διδάξει τα πάντα. Αντιθέτως οι "φιλόλογοι" του Αρχαιολογικού κ ΦΠΨ απ' ότι φαίνεται υστερούν κ στα πιο βασικά.
Ηρθε η ώρα να ξεχωρίσουν οι άριστοι φιλολογοι που δεν φοβούνται κ δεν αρνούνται να διδάξουν οτιδηποτε. Τα παιδια του κόσμου δεν φταίνε σε τίποτα να τους διδασκουν ανεπαρκείς εκπαιδευτικοί.

Άννα Ιωάννου (M.A. Κλασικές Σπουδές)
Fri April 13, 2018, 13:27:03
Αγαπητή Δανάη, έχεις απόλυτο δίκαιο, άλλωστε όσοι ασχολούμαστε με απογευματινά ιδιαίτερα μαθήματα έχουμε δει φαινόμενα του τύπου ο αντικαταστάτης εκπαιδευτικός που διδάσκει αρχαία στο κλασικό να μην αναγνωρίζει το επίρρημα λέγοντας ότι είναι μετοχή...

FREDERICKJULY18
ucaln2prtyxia
 Cyprus School of Molecular Medicine
kaitomia-ereyna ucy
CUTSEPT2018
NEAPJUL17
KYPRIA2018
INTERCOLLEGE
THEOLOGIKISXOLI
CDA2018
PAJUNE18
PROGNOSIS9
AIGAIA
MARTIME
FORUMMARCH
OLYMPION2017
iky2018
ALEXANDERJULY18
OPAPCYPRUS
MOECEE
Middlesex2016

microsoft1718